Sunday, February 13, 2011

Video deel 2+Persbericht demo Stop de sloop - voor betaalbaar Wonen


Persbericht demo Stop de sloop - voor betaalbaar Wonen

150 mensen hebben gisteren in Amsterdam gedemonstreerd tegen het huisvestingsbeleid van het kabinet-Rutte. De betogers verzamelden zich rond 13.00 uur op de Dam, waarna ze door de stad trokken naar het Jonas Daniƫl Meijerplein.
De Amsterdamse wethouder voor wonen en wijken en grote stedenbeleid, Freek Ossel (PvdA) nam een protestbrief in ontvangst. Op 16 februari wordt het onderhandelaarsakkoord tussen de gemeente, de corporaties en de Huurdersvereniging Amsterdam 'Bouwen aan de stad' aan de gemeenteraad voorgelegd. De aantallen voorgenomen verkoop van sociale huurwoningen wordt dan verhoogd tot 35.000 tot 2020. De protestbrief wordt ook aan het college van B&W en de gemeenteraadsleden van Amsterdam aangeboden. Ook wordt aan minister Donner (Wonen, Wijken en Integratie) gevraagd te reageren op de protestbrief tegen het woonbeleid van kabine-Rutte.
De demonstranten uit verschillende steden eisen het stopzetten van de sloop en verkoop van goede en betaalbare huurwoningen. "Het blijkt dat sloop vaak niet nodig is en dat het de verhuurder vooral gaat om de grondwaarde: mooie locaties waarop dure huur- en vooral dure koopwoningen worden teruggebouwd'', aldus de organisator van het protest, Stop Afbraak Sociale Huisvesting (SASH). De demonstratie werd ondersteund door 25 bewonersgroepen en organisaties.
"Veel bewoners kunnen de hogere woonlasten niet of nauwelijks betalen. Inmiddels behoren de woonlasten in Nederland tot de hoogste van Europa." De sloop van 200 duizend na-oorlogse sociale huurwoningen en het grotendeels vervangen daarvan door koopwoningen levert volgens een van de sprekers 7,7 miljard euro op voor het rijk, de gemeente en de corporaties. "De huurders draaien voor de kosten op. Het geld wordt weggehaald bij 200.000 huurders met hun gezin die hun betaalbare sociale huurwoning kwijtraken. Zij moeten met of zonder huurgewenning enige honderden euro's meer huur gaan betalen. Het geld wordt ook weggehaald bij de mensen die zich diep in de schulden moeten steken voor een hypotheek", zegt Kees van Oosten uit Utrecht, een van de sprekers tijdens de demonstratie.

Stop Afbraak Sociale Huisvesting


- E-Mail: sash@sash.nl Website: http://www.sash.nl

No comments: