Thursday, July 20, 2017

NU VLUCHTELINGEN IN TENT PROTEST WORMERpers:

20 juli 2017- Op dit moment zitten zes Afghaanse en Iraanse
ongedocumenteerde vluchtelingen in protest om hun uitzetting uit de
Maria Magedelena kerk, dorpsstraat 351 te Wormer in een tent voor de
kerk.

zij zullen daar de hele nacht blijven voordat zij door gemeente en
politie zullen worden weggesleept. Woordvoerders van Stichting Ali Jan
die de vluchtelingen begeleidde zijn ter plaatse: vraag naar mw Salari
0684890305 of Ahmad 0642352255

uitgebreid statement:

Pers- Statement uitzetting vluchtelingen Wormer

In 2015 toen onder druk van de overheid alle gemeenten moesten
investeren in opvang van de stroom vluchtelingen, werden wij bezocht en
geprezen door de gemeente Wormer: "Kijk, Wormer heeft al lang een opvang
voor vluchtelingen! We kunnen trots zijn als gemeente!"
Op dat moment herbergdestichting Ali Jan (lid van Federatie van
Afghaanse vluchtelingen FAVON)  40  vluchtelingen inclusief gezinnen die
vastgelopen waren in hun procedure in een gebouw dat wij met eigen geld
huurde van de kerk.
Nog nooit is een cent van de gemeente onze kant opgekomen, maar de
credits als "gemeente die vluchtelingen opvangt" hadden zij al wel
binnengesleept.
Onze eigen geldstroom stopte helaas, zoals alle geldstromen stoppen in
de marge van behoeftigen, en we hebben een huurschuld bij de kerk en
deze blijkt helaas niet barmhartig zoals de bijbel ons doet geloven…
Onze bewoners uit onveilige landen zoals Iran en Afghanistan, die al
jaren zonder recht op werk of een normaal leven en perspectief op een
toekomst gedwongen zijn  te overleven, worden vandaag uit hun veilige
haven gezet.
Het is typerend dat de gemeente dit dubbelspel heeft gespeeld: naar
buiten toe opscheppen over een opvang voor de meest kwetsbaren, maar
nooit het initiatief willen nemen om ook maar iets van steun te willen
geven voor die kwetsbaren.
Zij staan nu op straat. Het gaat om mensen die wel degelijk perspectief
hebben in procedure, maar door de bureaucratie binnen het
vreemdelingenbeleid zijn gefrustreerd. Deze bureaucratie is velen malen
erger dan Kafka zich kon voorstellen, of willekeurig welke Nederlandse
burger dan ook.
Eenmaal begonnen met een slechte advocaat, toegewezen door de
immigratiedienst (IND) , betekend meestal het einde van je procedure.
Het is de IND die almaar blijft doorprocederen tot de raad van state,
het hoogste nationaal rechtsorgaan, van wie  zelfs het Europees Hof op
de hoogte is van hun slechte kwaliteit van oordelen; zij beslissen
namelijk 97% in de gevallen in het voordeel van de politiek (onderzoek
Thomas spijkerboer, hoogleraar migratierecht).
Het betekend dat voor vluchtelingen geen scheiding bestaat tussen
staatsmacht en politieke macht zoals het een democratische rechtsstaat
betaamd. Alle macht van besluit voor asiel is in de afgelopen 15 jaar
richting de staat (onder Justitie en veiligheid) getrokken met nog een
belangrijke rol voor Buitenlandse zaken als het gaat om Juridisch in het
voordeel van de Nederlandse politiek beoordelen over de veiligheid van
derde landen middels de ambtsberichten waarop de legitimering van de
asielaanvraag wordt gebaseerd.
Een besluit van een vierderangs ambtenaar van de IND heeft meer gewicht
dan de rechter die in die 15 jaar namens politiek besluit beperkt werd
in inhoudelijke toetsing van de zaak en slechts bestuursrechtelijk mocht
oordelen (zijn de juiste regeltjes precies gevolgd).
Dit zijn processen die zo onzichtbaar zijn voor de gemiddelde
nieuwslezer, dat ze ook nooit in het publieke debat terecht komen.
De mensen die nu hier dakloos worden gemaakt in onze ´democratische
rechtsstaat´ zijn juist slachtoffer van de ondermijning van die
rechtsstaat, op de manier zoals ik hier voor beschreef.
Want recht is als je een eerlijke juridische procedure kunt aangaan,
maar nu is er een procedure die met de kabinetten Rutte, ook voor steeds
meer Nederlanders onbereikbaar wordt gemaakt.
Vluchtelingen kunnen dat allang niet meer. Hun mensenrechten zijn in
handen van de ambtenaren van de IND, niet van de rechtsstaat die
beperkingen is opgelegd de afgelopen jaren.
De antipropaganda tegen vluchtelingen is dat ze "misbruik zouden maken
van de rechtsstaat"niets is minder waar; Het is de huidige politiek die,
beinvloed door geopolitieke en handelsbelangen die alle macht naar zich
heeft toe getrokken rondom besluit voor asiel, waarin mensenrechten nog
nauwelijks een rol spelen en in geval van Afghanistan in ieder geval, de
UNHCR buiten spel is gezet.
Neem het feit dat een IND (staats) advocaat 17 keer meer verdient dan
een asiel advocaat per zaak en vele malen meer tijd krijgt om tot een
beoordeling te komen? (dat is waarom asielzaken zolang duren)
Dat is ongelijkheid van rechtsmiddelen, maar in het publieke debat gaat
het daar niet over. Bedenk dan dat de advocaten van de IND worden
betaald uit belastinggeld, en inmiddels velen malen meer hebben gekost
dan de opvang van duizenden asielzoekers bij elkaar?
Dit is wat ik u wil mede delen naar aanleiding van de uitzetting van
deze mensen, die net als u niet anders verlangen dan een rustig leven
met perspectief op een toekomst, voor hun en voor hun kinderen. Wanneer
dit perspectief een mens wordt afgenomen, zoals nu de situatie is voor
duizenden vluchtelingen die in dergelijke omstandigheden onzichtbaar
(behalve als er politiek mee valt te scoren) leven in Nederland, onder
de meest erbarmelijke omstandigheden, is sprake van onmenselijke
behandeling, artikel 3 EVRM.
--

Wednesday, July 12, 2017

[Doorbraak Info] Game "Herald" biedt perspectief van onderop
Nieuwe artikelen

Game "Herald" biedt perspectief van onderop over kolonialisme

Standbeelden, straatnamen, bioscoopfilms, tentoonstellingen, gebazel over de VOC-mentaliteit. Allemaal manieren waarop de heersende visie op de Nederlandse koloniale geschiedenis door onze strot wordt geduwd. Een narratief dat met veel bombarie de pracht en praal viert die de veroverde rijkdom Nederland heeft gebracht. Een narratief dat moordenaars, onderdrukkers en genocideplegers tot helden maakt. Een narratief waarin de verhalen van de slachtoffers van deze rooftochten en overheersing worden doodgezwegen. En waarin de echte helden, namelijk zij die tegen de koloniale overheersing in opstand kwamen, worden weggezet als oproerkraaiers of zelfs terroristen. Het voelt dan ook als een verademing om in aanraking te komen met een game als "Herald". Lees meer: http://www.doorbraak.eu/game-herald-biedt-perspectief-kolonialisme/

--
"Als MS-patiënt ben ik gesloopt door de zorgbureaucratie"

De toenemende verbureaucratisering van de zorg en de bezuinigingen die daarmee gepaard gaan hebben de zwaar gehandicapte Nannie naar eigen zeggen "gesloopt". "Doordat veel regelgeving van de gemeente en de zorgverzekeraars niet helder uiteen is gezet, wordt alles een grijs gebied en blijkt de kwaliteit van de zorg ver te zoeken", laat ze weten. Een ervaringsverhaal over haar strijd. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/als-ms-patient-gesloopt-zorgbureaucratie/

--
Uit eigenbelang vallen bazen dwangarbeid via de Participatiewet aan

Op 27 juni overhandigden de bazenorganisaties OSB (schoonmaak), Veneca (bedrijfscatering) en de Nederlandse Veiligheidsbranche (beveiliging) een "whitepaper" aan de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het blijkt voor hen een doorn in het oog te zijn dat de overheid in de schoonmaak-, catering- en beveiligingssector op grote schaal personeel inzet via de Participatiewet, onbetaald en dus goedkoper. Daardoor lopen bedrijven in die sectoren contracten met gemeenten mis, wat hun torenhoge winsten dreigt aan te tasten. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/eigenbelang-vallen-bazen-dwangarbeid-participatiewet-aan/

--
Het begrip "joods-christelijk" en taboeherinneringen

Op 27 juni hield de historicus en theoloog Matthea Westerduin in Amsterdam een praatje tijdens de bijeenkomst "De staat van God". Hieronder de tekst ervan. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/begrip-joods-christelijk-en-taboeherinneringen/

--
Amsterdamse SP-wethouder weigert om individuele inkomenstoeslag te verhogen

Over de perikelen rond de nieuwe individuele inkomenstoeslag in Amsterdam heb ik al veel geschreven. De rechter verklaarde de gemeentelijke verordening over die toeslag ongeldig nadat een uitkeringsgerechtigde een rechtszaak had aangespannen. De gemeente moest zijn aanvraag in behandeling nemen, ook al zat hij niet in de schuldsanering. Volgens de oude verordening kwamen alleen mensen in de schuldsanering voor de toeslag in aanmerking. Maar de rechter vond dat ook anderen de toeslag dienden te kunnen krijgen. De Bijstandsbond adviseerde iedereen met een minimuminkomen om de toeslag alvast aan te vragen. Ambtenaren en gemeenteraad wisten van niets. Zij werden niet door de wethouder en de hogere ambtenaren, die wel op de hoogte waren, ingelicht. Dus iedereen kreeg te horen: nee hoor, u komt niet in aanmerking. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/amsterdamse-sp-wethouder-weigert-om-individuele-inkomenstoeslag-verhogen/

--
Doneer voor de opbouw van The Black Archives!

Onder het motto "Samen maken wij de verborgen zwarte geschiedenis van Nederland zichtbaar" is afgelopen zaterdag tijdens het Keti koti-festival in Amsterdam het startsein gegeven voor een crowdfundingscampagne voor The Black Archives. Dat project van New Urban Collective (NUC) betreft "een unieke collectie van meer dan vierduizend bijzondere boeken, historische documenten, foto's, films en artefacten: de nalatenschap van zwarte schrijvers, wetenschappers en bewegingen". Doneer ook en maak de opbouw van dit belangrijke en indrukwekkende archief mede mogelijk! Lees meer: http://www.doorbraak.eu/doneer-opbouw-the-black-archives/

--
Enkele opmerkingen over de voorgeschiedenis van de Pim Fortuyn-revolte

Er is al veel over geschreven: de opkomst van Pim Fortuyn, de ruk naar rechts in de Nederlandse politiek en de opkomst van nieuw rechtse media in het kielzog van technologische ontwikkelingen als de opkomst en verbreiding van internet en sociale media. Politieke commentatoren uit de tijd van Paars II (de coalitie van de PvdA en de VVD onder leiding van Wim Kok) stellen vaak vast dat de opkomst van Fortuyn voor hen kwam als een donderslag bij heldere hemel. Ze waren in het geheel niet voorbereid. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/opmerkingen-voorgeschiedenis-pim-fortuyn-revolte/

--
Agenda

Geen aankondigingen

--
Nieuws elders

"De Lange Mars" promoot antisemitische conspiracy van Robin de Ruiter
http://www.doorbraak.eu/lange-mars-promoot-antisemitische-conspiracy-robin-ruiter/

Uit de oude doos: Robin de Ruiter gelooft in complot van Satan en joden
http://www.doorbraak.eu/oude-doos-robin-ruiter-gelooft-complot-satan-en-joden/

Laat jij je door de Sleepnetwet vangen?
http://www.doorbraak.eu/laat-sleepnetwet-vangen/

Den Haag centrum voor Turkse moordcommando's
http://www.doorbraak.eu/haag-centrum-turkse-moordcommandos/

Welcome to hell
http://www.doorbraak.eu/welcome-to-hell/

Generaal pardon voor ongedocumenteerde Surinamers
http://www.doorbraak.eu/generaal-pardon-ongedocumenteerde-surinamers/

Niet-participatieverklaring
http://www.doorbraak.eu/niet-participatieverklaring/

Racisme in Australië: dwangarbeid voor baanloze Aboriginals
http://www.doorbraak.eu/racisme-australie-dwangarbeid-baanloze-aboriginals/

--
DOORBRAAK
Middelstegracht 36a, 2312TX Leiden

WEBREDACTIE (STICHTING GEBLADERTE)
eveneens te bereiken op dit postadres.

Opgeven of afmelden [Doorbraak Info] mailinglijst:
http://www.doorbraak.eu/nieuwsbrief/--

Saturday, July 1, 2017

Yoga and Tantra Movement Morning Practice

Usually at our retreats we share the morning practices. Those are good for grounding, connecting people and also in the same time they are uplifting energy of the group.


Tantra Kriya Yoga
It is a practice of Indu origin and was one of the first practices originally born out of the Kaula Tantra school over four thousand years ago. The aim of this type of Yoga is to reconnect your body to your three types of energy, sexual, physical and mental.

Kundalini Yoga.
An uplifting blend of spiritual and physical practices, Kundalini Yoga incorporates movement, dynamic breathing techniques, meditation, and the chanting of mantras, such as Sat Nam, meaning "truth is my identity." The goal is to build physical vitality and increase consciousness

Tantra Yoga
Most efficient exercises of Yoga, what support you enormously not only on the tantra path. Warming up, Sun Salutation good for all chakras and Uddiyana Bandha very good to uplift your sexual energy.

WuJi Gong
Tai Chi for Enlightenment   is a simple practice of bodily movements that reveals effortlessly your deeper intuitive wisdom. You allow the silence inside your heart to guide your choices.

Osho Dynamic Active Meditations
One of the great, not only tantric Mystic Osho figured out that for most of the people from the west, who are overloaded with stress, worries, to much information etc. is to difficult to stay focus in meditation position for hours. For them ( us ?) he developed active meditations when you move your body, emotions, feelings usually very intense, then when you''re "empty" and tired your focus is much better. Depends from the purpose there are many active Osho meditations

Michal Kali Griks and Alina Simuleac
http://tantramovement.blogspot.nl

Virus-free. www.avast.com

Wednesday, June 21, 2017

Tantra Movement Online Teachings and list of videos

 
This is complementary or apart material for you, who like to learn at home. Good for our students and as well for people who didn´t participate our workshops yet. One year membership costs only 70 Euro and include
  • Access to our all members videos. For now more than 4 hours and much more is coming. Practise and theory, ready to use. See actual list below
  • Our newest updated version of the book
"Tantra Teachers and Students Guide:All Aspect of Life - All Aspect of Tantra"
160 pages, descriptions of our 2 courses, exercises, many videos, advice and reflections will give you good support on your tantra path whatever you participate our workshops or not yet.
http://tantramovement.blogspot.nl/2016/10/all-aspect-of-life-all-aspect-of-tantra.html
  • all other publications.
  • Your personal guide skype hour
  • Possibility of joining secret Tantra Movement Members FB group
As soon as you make your transfer to Michal Grygoruk NL92TRIO0390212989 you get access to all those things. Use don't lose it ;)

List Of Tantra Movement Memebers Videos


How to make Full Body Orgasm without Touching Massage

How to make Full Body Orgasm Without Touching

G spot

Shiva Shakti Position

Synchronized and Alternate Breath

Shiva Shakti Breath Elements

5 Minutes Tantra

Wild Soul Massage

Typical Sex vs Tantric Love

3 Temples Massage

Neo tantra Massage. Part 1

Essence for Couples.Part 1 with Romanian translation

Essence for Couples 2 with Romanian translation

Tantryczny Masaz Kobiety. Michal Kali Griks

 

Neo Tantryczny Masaz Kobiety

Michal Kali Griks and Alina Simuleac
http://tantramovement.blogspot.nl

Virus-free. www.avast.com

Saturday, June 17, 2017

Making Love - My daily spiritual practice

This is not only sex
Tantric Sacred Sexuality it is:
Most beautiful, intimate, close, energizing expression of Love to myself and/or to partner
Meditation
Pranayama ( breathing exercises )
Massage
Asanas ( yoga postures )
Being here and now
Awakening the senses
Awakening Kundalini energy
Healing on all levels myself and partner
Liberating from conditionings myself and partner
Empowering myself and partner
Being One
That´s why this is my most efficient, spiritual practice


Michal Kali Griks and Alina Simuleac
http://tantramovement.blogspot.nl

Thursday, June 15, 2017

[AGA-Nieuws] Anarchistische boekenbeurs in Amsterdam - Zaterdag 2 september 2017
Zaterdag 2 september: Anarchistische boekenbeurs in Amsterdam

De Anarchistische Groep Amsterdam en Paper Jam organiseren samen een anarchistische
boekenbeurs. Wij doen dit om te bouwen aan een anarchistische beweging die zich kan
verzetten tegen het geweld van de staat en het kapitaal. In een tijd van
verrechtsing is het van belang om ons te richten op het bouwen van infrastructuren
voor een autonome en strijdbare beweging. Anarchistische boekenbeurzen zijn daar een
belangrijk onderdeel van. Ze zijn dé plek om mensen met elkaar te verbinden en
nieuwe ideeën, teksten, actie- en propagandamateriaal met elkaar uit te wisselen.

Het begon allemaal vijftien jaar geleden toen de Anarchistische Groep Amsterdam
(AGA) besloot een kleine bibliotheek te beginnen in Infokafee Bollox. De Bollox
bevindt zich al 30 jaar in De Binnenpret, een voormalig gekraakt, inmiddels
gelegaliseerd complex van gebouwen waar de strijd voor wonen, de strijd tegen de
staat, en vele andere anti-autoritaire strijden doorgaan. De bibliotheek is
inmiddels uitgegroeid tot een goed bijgehouden collectie van meer dan 1000 boeken,
zines, films en documentaires die allemaal gratis en door iedereen gebruikt kunnen
worden. Met de bibliotheek en de boekenbeurs willen wij bijdragen aan de strijd voor
anarchie. Kom met ons vieren dat de bibliotheek 15 jaar bestaat! Kom naar de
boekenbeurs!
Er zullen boeken, zines, uitgevers, distro's, workshops, films, praatjes, kleding,
buttons, eten en een avondprogramma met livemuziek zijn.

Locatie: De Binnenpret, 1e Schinkelstraat 14-16 Amsterdam. Gratis entree.
Info: Anarchistische Groep Amsterdam.
Zie http://boekenbeurs.agamsterdam.org of e-mail abfa@puscii.nl

English:
Saturday September 2nd: Anarchist bookfair in Amsterdam

The Anarchist Group Amsterdam and Paper Jam are organising an anarchist book fair.
We are doing this to build and anarchist movement that can resist the violence of
capital and the state. In a time of growing right-wing sentiment it is important to
focus on building anarchist infrastructures for an autonomous and militant movement.
Anarchist book fairs are an important part of this. They are the perfect place to
meet new people and discuss new ideas, to exchange new texts, action and propaganda
materials.

It all started fifteen years ago when the the Anarchist Group Amsterdam (AGA)
decided to start a small library in the Infocafe Bollox. This bar has been located
for 30 years in De Binnenpret; a once squatted, now legalized complex of buildings
where nonetheless the struggles for housing, against the state, and many other
anti-authoritarian struggles continue. The library has grown to an up-to-date
collection of over a thousand books, zines, films and documentaries that can all be
used for free by anyone, as they should be. By running our library and organising
the anarchist book fair, we try to contribute to the struggle for anarchy. Come and
celebrate the 15th aniversary of the anarchist library! Come to the anarchist book
fair in Amsterdam!
There will be books, zines, clothing, buttons, publishers, distro's, workshops,
films, talks, vegan food and an evening programme with live music.

Location: De Binnenpret, 1e Schinkelstraat 14-16 Amsterdam. Free entry.
For info: Anarchist Group Amsterdam. See http://boekenbeurs.agamsterdam.org or
e-mail abfa@puscii.nl.--
Anarchistische Groep Amsterdam
postbus 16521, 1001 RA   Amsterdam

stuur een email naar aga@agamsterdam.org
om je te abonneren op onze maillijst en
nieuws van de AGA te ontvangen.

bezoekadres: Anarchistische Bibliotheek
iedere zaterdag van 14:00-18:00
Eerste Schinkelstraat 14-16  Amsterdam

lezen: Directe Actie
onregelmatig verschijnend gratis blad van de AGA
webstek:www.agamsterdam.org
_______________________________________________
aga-nieuws mailing list
aga-nieuws@lists.espiv.net
https://lists.espiv.net/cgi-bin/mailman/listinfo/aga-nieuws--

Saturday, June 10, 2017

[Doorbraak Info] Bestuurlijke apartheid

Nieuwe artikelen

Bureaucratie en bestuurlijke apartheid laten gehandicapte mensen zonder papieren in de kou staan

Stel, je bent een Nederlander, je hebt een ongeluk gehad en je hebt daardoor een fysieke beperking gekregen. Je hebt hulpmiddelen nodig, misschien een rolstoel of een scootmobiel. Misschien aanpassingen aan het huis waar je woont. Misschien thuiszorg of andere ondersteuning. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Waar moet je beginnen en hoe moet je het aanpakken? Dat is niet gemakkelijk, en vaak is er veel gedoe. Misschien wel een heel gevecht met de gemeente om jouw rechten erkend te krijgen. Maar je hebt die rechten wel. Stel nu, je bent iemand zonder verblijfsvergunning, en je hebt een fysieke beperking… Dan is er bijna niets aan voorzieningen, zo hebben de medewerkers van het Doorbraak-spreekuur De Fabel van de illegaal gemerkt. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/bureaucratie-en-bestuurlijke-apartheid-laten-gehandicapte-mensen-zonder-papieren-kou-staan/

--
Agenda

16 juni, Rotterdam: hoorzitting over bezwaar tegen demonstratieverbod voor activisten tegen Zwarte Piet

Voorafgaand aan de nationale intocht van Sinterklaas in Maassluis zijn op 12 november 2016 in het centrum van Rotterdam 198 mensen onrechtmatig door de politie tegengehouden, ingesloten, gearresteerd en mishandeld. Door middel van een demonstratieverbod heeft de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb de grondrechten van die activisten geschonden. Actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) heeft bezwaar gemaakt tegen dat verbod, en ook tegen het noodbevel dat de burgemeester indertijd had uitgevaardigd. Daarover wordt op 16 juni een openbare hoorzitting gehouden in het Rotterdamse stadhuis. KOZP roept activisten tegen Zwarte Piet op om massaal aanwezig te zijn bij de hoorzitting. Hoorzitting. Vrijdag 16 juni. Vanaf 9:30 uur. Stadhuis, Coolsingel 40, Rotterdam. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/16-juni-rotterdam-hoorzitting-bezwaar-demonstratieverbod-activisten-zwarte-piet/

--
17 juni, Utrecht: flexhuurdersdag over strijd tegen bestaansonzekerheid

Op 17 juni organiseert de Bond Precaire Woonvormen (BPW) een flexhuurdersdag met workshops en praktische tips en tools. "We gaan dieper in op de flexibilisering van wonen en werken, peilen de gevolgen van flexwonen en bieden een perspectief voor een bredere strijd voor bestaanszekerheid", aldus de BPW. Ook Doorbraak levert een bijdrage aan de bijeenkomst. Bijeenkomst. Zaterdag 17 juni. Van 14:00 tot 18:00 uur. Kargadoor, Oudegracht 36, Utrecht. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/17-juni-utrecht-flexhuurdersdag-strijd-bestaansonzekerheid/

--
18 juni, Enschede: actie tegen het extreem-rechtse Pegida

Op zondag 18 juni komt Pegida weer bijeen voor een moslimhaatdemonstratie, dit keer in Enschede. De oproep van de extreem-rechtse organisatie wordt ondersteund door de Duitse neo-nazi hooligans van Hooligans Gegen Salfismus (HoGeSa). De neo-nazi rockgroep Kategorie C zal bij de demonstratie optreden en er zullen sprekers zijn van het fascistische Britain First. De Anti-Fascistische Actie (AFA) roept dan ook op om de demonstratie van al deze malloten tegen te houden. Tegendemonstratie. Zondag 18 juni. Vanaf 12:00 uur. Enschede, locatie nog onbekend (Wordt bekend gemaakt op de AFA-website). Lees meer: http://www.doorbraak.eu/18-juni-enschede-actie-extreem-rechtse-pegida/

--
19 juni, Utrecht: protest tegen racisme en seksisme van Thierry Baudet

Op 19 juni is de lijsttrekker van Forum voor Democratie, Thierry Baudet, op bezoek in Utrecht. Utrecht Voor Iedereen wil die dag een tegengeluid laten horen, en zich zo uitspreken tegen Baudets racisme en seksisme, en voor gelijkheid en solidariteit. Doorbraak roept iedereen op om ook mee te doen. Protest. Maandag 19 juni. Van 19:00 tot 20:30 uur. Neude, Utrecht. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/19-juni-utrecht-protest-racisme-en-seksisme-thierry-baudet/

--
20 juni, Rotterdam: bijeenkomst over de strijd tegen Zwarte Piet

Op 20 juni organiseert New Urban Collective in samenwerking met Cinema Olanda en Witte de With Center for Contemporary Art in Rotterdam een bijeenkomst over de strijd tegen Zwarte Piet. Met als sprekers Gerbrig Klos (Amnesty International), Jerry Afriyie (Nederland Wordt Beter en Kick Out Zwarte Piet) en Tony Pengel, en als host Malique Mohamud. De bijeenkomst is erop gericht om ook in Rotterdam meer verzet van de grond te krijgen tegen het Zwarte Piet-racisme. Bijeenkomst. Dinsdag 20 juni. Vanaf 18:30 uur. Witte de With Center for Contemporary Art. Witte de Withstraat 50, Rotterdam. Toegang: 6 euro. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/20-juni-rotterdam-bijeenkomst-strijd-zwarte-piet/

--
22-26 juni, Amsterdam: klimaatkamp en actie

"Code Rood roept op tot massale burgerlijke ongehoorzaamheid ter bescherming van onze collectieve toekomst. Op 24 juni 2017, exact twee jaar na de historische uitspraak in de Urgenda-klimaatzaak, trekken wij samen een grens in de haven van Amsterdam, de grootste benzinehaven ter wereld en na Rotterdam de grootste kolenhaven van Europa. Van donderdag 22 juni tot maandag 26 juni zal er een klimaatkamp plaatsvinden, om ons te verzamelen en goed voor te kunnen bereiden op de actie van 24 juni", zo staat te lezen op de website van Code Rood. Klimaatkamp. 22 tot 26 juni. Actiedag. 24 juni. Westelijk Havengebied, Amsterdam. Actuele info op Facebook. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/22-26-juni-amsterdam-klimaatkamp-en-actie/

--
24 juni, Rotterdam: film en discussie over zwart verzet

In het kader van "The Black Archives on tour: verborgen verhalen van zwart verzet in Nederland" worden er in Rotterdam diverse bijeenkomsten georganiseerd in het Witte de With Center for Contemporary Art. Naast de al eerder aangekondigde discussie op dinsdag 20 juni over de strijd tegen Zwarte Piet, zijn er op zaterdag 24 juni nog twee bijeenkomsten over zwart verzet. 's middags is er een filmvertoning van de film "Onderneming onderdak" over protest tegen de erbarmelijke huisvesting waarin veel migranten uit Suriname en de voormalige Antillen terecht kwamen. 's avonds gaat het over het huidige zwarte activisme en verzet in Europa. Zaterdag 24 juni. Witte de Withstraat 50, Rotterdam. Van 13:30 tot 16:30 uur: vertoning "Onderneming onderdak" en discussie. Van 19:30 tot 21:30: discussie over internationaal zwart activisme. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/24-juni-rotterdam-film-en-discussie-zwart-verzet/

--
24 juni, Tilburg: keti koti-dialoogbijeenkomst over afschaffing van de slavernij

Op 24 juni organiseert de Werkgroep Keti Koti Tilburg voor de vijfde keer een keti koti-dialoogtafel waarmee wordt stilgestaan bij de afschaffing van de slavernij door Nederland in 1863. Bijeenkomst. Zaterdag 24 juni. Van 13:00 tot 16:30 uur. Klooster Zusters van Liefde, Oude Dijk 1-a, Tilburg. Aanmelding (tot 18 juni) verplicht via: ketikotitilburg@hotmail.com. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/24-juni-tilburg-keti-koti-dialoogbijeenkomst-afschaffing-slavernij/

--
1 juli, Amsterdam: slavernijherdenking en Keti koti-festival

In 2017 is het 154 jaar geleden dat Nederland de slavernij afschafte en de ketenen van de tot slaaf gemaakten werden verbroken ("keti koti"). Daarbij wordt er zeker door veel witten aan voorbijgegaan dat de vrijverklaarden nog tien jaar, tot 1873, op de plantagewerkkampen dwangarbeid moesten blijven verrichten om de slavenhouders "schadeloos" te stellen voor het verlies van hun "eigendom". Net als voorgaande jaren wordt de afschaffing op 1 juli herdacht bij het slavernijmonument in het Amsterdamse Oosterpark. Voorafgaand aan de herdenking vindt de bigi spikri-optocht plaats, en na afloop barst het Keti koti-festival los. Bigi spikri-optocht: woensdag 1 juli, vanaf 11:00 uur. Van Waterlooplein naar Oosterpark, Amsterdam. Nationale herdenking afschaffing slavernij: woensdag 1 juli, vanaf 13:00 uur. Bij slavernijmonument in Oosterpark, Amsterdam. Keti koti-festival: woensdag 1 juli, vanaf 15:00 uur. Oosterpark, Amsterdam. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/1-juli-amsterdam-slavernijherdenking-en-keti-koti-festival-5/

--
Nieuws elders

Over de noodzaak van een militant anti-fascisme
http://www.doorbraak.eu/noodzaak-militant-anti-fascisme/

Burnouts maken het moeilijk onszelf te organiseren
http://www.doorbraak.eu/burnouts-maken-het-moeilijk-onszelf-te-organiseren/

Manifest voor solidariteit tussen Imazighen en Koerden
http://www.doorbraak.eu/manifest-solidariteit-imazighen-en-koerden/

--
DOORBRAAK
Middelstegracht 36a, 2312TX Leiden

WEBREDACTIE (STICHTING GEBLADERTE)
eveneens te bereiken op dit postadres.

Opgeven of afmelden [Doorbraak Info] mailinglijst:
http://www.doorbraak.eu/nieuwsbrief/

Monday, June 5, 2017

[Doorbraak Info] "De slager keurt zijn eigen vlees"

Nieuwe artikelen

Onderzoek naar koloniale oorlog tegen Indonesië: "De slager keurt zijn eigen vlees"

Al meer dan tien jaar voert Jeffry Pondaag als voorzitter van stichting Comité Nederlandse Ereschulden samen met slachtoffers van de koloniale oorlog tegen Indonesië en met advocaat Liesbeth Zegveld succesvolle rechtszaken tegen de Nederlandse staat. Daardoor blijkt de staat het koloniale geweld tijdens die oorlog steeds moeilijker in de doofpot te kunnen blijven stoppen. In 2016 verscheen bovendien het baanbrekende onderzoek "De brandende kampongs van generaal Spoor" van de wetenschapper Rémy Limpach, waarmee het structurele karakter van dat geweld nog eens extra werd aangetoond. In het nauw gebracht door die aanhoudende druk kondigde de regering daarop nieuw onderzoek aan. Tijd voor een gesprek met Pondaag, die forse kritiek levert op het witte Nederlandse perspectief van dat onderzoek. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/onderzoek-naar-koloniale-oorlog-indonesie-slager-keurt-eigen-vlees/

--
Leefbaar Rotterdam en het integratiewalhalla

Afgelopen maandag hield Leefbaar Rotterdam in de Walhalla Kantine op Katendrecht een debat met als titel "De vijfde colonne". Walhalla had zich tijdens de rel die vooraf ontstond, gedistantieerd van de cartoon die het debat aankondigde. Daarop was "de vijfde colonne" verbeeld in de vorm van vlaggenzwaaiende Turkse demonstranten, marionetten van "de lange armen van Ankara" (die blijkbaar harig zijn) die zich strekken vanuit de minaretten van de Mevlana-moskee. Volgens Leefbaar Rotterdam was er niets racistisch aan de cartoon, maar oordeel vooral zelf. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/leefbaar-rotterdam-en-integratiewalhalla/

--
Agenda

16 juni, Rotterdam: hoorzitting over bezwaar tegen demonstratieverbod voor activisten tegen Zwarte Piet

Voorafgaand aan de nationale intocht van Sinterklaas in Maassluis zijn op 12 november 2016 in het centrum van Rotterdam 198 mensen onrechtmatig door de politie tegengehouden, ingesloten, gearresteerd en mishandeld. Door middel van een demonstratieverbod heeft de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb de grondrechten van die activisten geschonden. Actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) heeft bezwaar gemaakt tegen dat verbod, en ook tegen het noodbevel dat de burgemeester indertijd had uitgevaardigd. Daarover wordt op 16 juni een openbare hoorzitting gehouden in het Rotterdamse stadhuis. KOZP roept activisten tegen Zwarte Piet op om massaal aanwezig te zijn bij de hoorzitting. Hoorzitting. Vrijdag 16 juni. Vanaf 9:30 uur. Stadhuis, Coolsingel 40, Rotterdam. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/16-juni-rotterdam-hoorzitting-bezwaar-demonstratieverbod-activisten-zwarte-piet/

--
19 juni, Utrecht: protest tegen racisme en seksisme van Thierry Baudet

Op 19 juni is de lijsttrekker van Forum voor Democratie, Thierry Baudet, op bezoek in Utrecht. Utrecht Voor Iedereen wil die dag een tegengeluid laten horen, en zich zo uitspreken tegen Baudets racisme en seksisme, en voor gelijkheid en solidariteit. Doorbraak roept iedereen op om ook mee te doen. Protest. Maandag 19 juni. Van 19:00 tot 20:30 uur. Neude, Utrecht. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/19-juni-utrecht-protest-racisme-en-seksisme-thierry-baudet/

--
20 juni, Rotterdam: bijeenkomst over de strijd tegen Zwarte Piet

Op 20 juni organiseert New Urban Collective in samenwerking met Cinema Olanda en Witte de With Center for Contemporary Art in Rotterdam een bijeenkomst over de strijd tegen Zwarte Piet. Met als sprekers Gerbrig Klos (Amnesty International), Jerry Afriyie (Nederland Wordt Beter en Kick Out Zwarte Piet) en Tony Pengel, en als host Malique Mohamud. De bijeenkomst is erop gericht om ook in Rotterdam meer verzet van de grond te krijgen tegen het Zwarte Piet-racisme. Bijeenkomst. Dinsdag 20 juni. Vanaf 18:30 uur. Witte de With Center for Contemporary Art. Witte de Withstraat 50, Rotterdam. Toegang: 6 euro. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/20-juni-rotterdam-bijeenkomst-strijd-zwarte-piet/

--
Nieuws elders

De Figurant: nieuw online praatprogramma met een voor ons bekend gezicht (video)
http://www.doorbraak.eu/de-figurant-nieuw-online-praatprogramma-met-een-voor-ons-bekend-gezicht-video/

Neurenberg: politiegeweld tegen scholieren die massaal deportatie proberen te blokkeren (video's)
http://www.doorbraak.eu/neurenberg-politiegeweld-scholieren-massaal-deportatie-proberen-blokkeren-videos/

"Vrije partnerkeuze" op gemeenteposters: nare, nationalistische campagne
http://www.doorbraak.eu/vrije-partnerkeuze-op-gemeenteposters-nare-nationalistische-campagne/

Patriarchaat, fascisme en kapitalisme
http://www.doorbraak.eu/patriarchaat-fascisme-en-kapitalisme/

Zes van de passagiers die protesteerden tegen deportatie nu voor de rechter
http://www.doorbraak.eu/zes-van-de-passagiers-die-protesteerden-tegen-deportatie-nu-voor-de-rechter/

Dwangarbeid is geweld tegen baanlozen
http://www.doorbraak.eu/dwangarbeid-is-geweld-baanlozen/

Onvrede over lopend onderzoek naar geweld in Nederlands-Indië
http://www.doorbraak.eu/onvrede-lopend-onderzoek-naar-geweld-nederlands-indie/

Dienst Terugkeer en Vertrek traint grenswachten in Afrika
http://www.doorbraak.eu/dienst-terugkeer-en-vertrek-traint-grenswachten-afrika/


--
DOORBRAAK
Middelstegracht 36a, 2312TX Leiden

WEBREDACTIE (STICHTING GEBLADERTE)
eveneens te bereiken op dit postadres.

Opgeven of afmelden [Doorbraak Info] mailinglijst:
http://www.doorbraak.eu/nieuwsbrief/

Sunday, May 28, 2017

[Doorbraak Info] karig minimabeleid amsterdam ter discussie

Nieuwe artikelen

Karig minimabeleid van de gemeente Amsterdam moet op de schop

Gisteren besteedde Het Parool met het artikel "Amsterdamse regeling voor toeslagen minima deugt niet" aandacht aan de perikelen rond het krenterige minimabeleid van de gemeente Amsterdam. Begin april heeft advocaat Marc van Hoof voor een cliënt een rechtszaak gevoerd over de individuele inkomenstoeslag. In zijn uitspraak van 5 april stelde de rechtbank de gemeentelijke verordening over de individuele inkomenstoeslag buiten werking. De gemeente moet zijn huiswerk gaan overdoen, maar lijkt daar bijzonder weinig zin in te hebben. Als Bijstandsbond zijn wij daarom de druk aan het opvoeren, samen met onze achterban van bijstandsgerechtigden. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/karig-minimabeleid-gemeente-amsterdam-moet-op-schop/

--
Agenda

2 juni, Amsterdam: vertoning van film "I am not your negro", paneldebat en rondleiding in The black archives

Op 2 juni vertonen New Urban Collective, Humanity in Action, NINSEE  en Vereniging Ons Suriname  in Amsterdam de nieuwe documentaire "I am not your negro", gebaseerd op een manuscript van de auteur James Baldwin. Na de vertoning vindt er een paneldebat plaats met Quinsy Gario, Lucas Johnson en Adwoa Aidoo over de relevantie van het werk van Baldwin, de zwarte burgerrechtenbeweging en de Black Lives Matter-beweging voor Nederland. De bijeenkomst wordt gehost door Mitchell Esajas. Voorafgaand vindt er een rondleiding plaats in The black archives, een zolderkamer met de grootste verzameling boeken over zwarte geschiedenis en zwarte strijd in Nederland. Filmvertoning en paneldebat. Vrijdag 2 juni. Vanaf 19:30 uur (vanaf 19:00 uur rondleiding in The black archives). Hugo Olijfveld Huis, Zeeburgerdijk 19-a, Amsterdam. Entree: 5 euro (en 5 euro extra voor de rondleiding). Lees meer: http://www.doorbraak.eu/2-juni-amsterdam-vertoning-film-i-am-not-your-negro-paneldebat-en-rondleiding-the-black-archives/

--
6 juni, Den Haag: lezing over anti-apartheidsactivist Steve Biko

Op 6 juni organiseert de Haagse Mug de bijeenkomst "De idealen van anti-apartheidsactivist Steve Biko: nog steeds actueel". Vanaf de jaren zestig was Biko een belangrijke persoon in het verzet tegen het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime. Makheni Zonneveld geeft een lezing over de erfenis van Biko en over de geschiedenis van kolonialisme, apartheid en de black conscious movement in Zuid-Afrika. Bijeenkomst. Dinsdag 6 juni. Vanaf 20:00 uur (inloop vanaf 19:30 uur). Panderbar (binnenplaats van Pander-wooncomplex), Binnendoor 32
Den Haag. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/6-juni-haag-lezing-anti-apartheidsactivist-steve-biko/

--
Nieuws elders

Werken zonder loon in de Heinenoordtunnel en het groen
http://www.doorbraak.eu/werken-zonder-loon-heinenoordtunnel-en-groen/

Koloniale monumenten (fotocollectie)
http://www.doorbraak.eu/koloniale-monumenten-fotocollectie/

Dwangarbeid bij de aanleg van openbaar groen in Musselkanaal
http://www.doorbraak.eu/dwangarbeid-aanleg-openbaar-groen-musselkanaal/


--
DOORBRAAK
Middelstegracht 36a, 2312TX Leiden

WEBREDACTIE (STICHTING GEBLADERTE)
eveneens te bereiken op dit postadres.

Opgeven of afmelden [Doorbraak Info] mailinglijst:
http://www.doorbraak.eu/nieuwsbrief/

Sunday, May 14, 2017

Tantra Introduction day in community Badulina in Spain

Tantra Introduction Day
24 June 2017 Orgiva, Spain
Tantra Movement after travels, searching, and exploring the planet, finally, slowly  is getting rooted. We found home in wonderful community Badulina.org , in one of the most spiritual oases of the world, Orgiva, Andalusia, south of Spain.
The intentions of our first event here are to connect, to liberate, to share unconditional love and to grow into sacred sexuality. All those aspects are included in tantra - for us high spiritual path and very efficient activism for whole humanity, Mother Earth, animals and whole universe.
This is the program of the day

1. 10.00 - 11.00 Tantra Yoga (5 E)
2. 11.00 - 12.00 Fruity light breakfast (3 E)
3. 12.00 - 13.00 Tantra Kriya Yoga (5 E)
4. 13.00 - 14.00 Vegan lunch (9 E)
5. 14.00 - 16.00 Sat sang:  Being one through tantra (free contribution)
6. 16.30 - 17.00 Salade break (3E)
6. 17.00 - 20.00 Taste of Tantra workshop (30 E)
7. 20.00 Sharing circle ritual ( experience, feelings, food )
Whole day 10.00 - 21.30 (50 E)

You may choose one or more of the parts, what fit you most or you may stay with us whole day. We wish that each of you may find something best for yourself.

Whole profit would go for building up, improving our retreat, cultural and spiritual centre in Badulina community.
When you feel that price is to high for some reason and you feel to be on the event just contact us to find best solution.

Who we are:
Tantra Movement School introduces you to the path of tantric practice and lifestyle. It´s a way of deep experience, abandoning concepts, energy exchange, gaining awareness, entering a true intimate relationship with yourself and others. It expands you to the deepest and highest levels of love and ecstasy through exploring all dimensions possible to you. From the place where you are we support you on your journey of growing into your full potential.


My 10 years long tantric experience, 5 years intensive teaching, graduating tantra masseur and trainer levels on Rasayana Tantra Academy and Alina's love and yoga, gives us the power of partnerchiat, power of free and conscious relationship to share tantra wisdom with you

Growing organically, new community Badulina is a fertile ground for many more other initiatives and connections than our dream for retreat centre.

Do not hesitate to ask any questions mgriks@gmail.com  www.badulina.org
Michal Kali Griks
http://tantramovement.blogspot.nl7

Friday, May 5, 2017

[Doorbraak Info] Op 1 mei vieren wij het verzet!

Nieuwe artikelen

Bond Precaire Woonvormen: "fuck flex!"

Het praatje van de Bond Precaire Woonvormen, gisteren vooraf aan het blok van baanlozen en flexwerkers tijdens de 1 mei-demonstratie van de FNV in Amsterdam. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/bond-precaire-woonvormen-fuck-flex/

--
IMWU: "vechten voor de rechten van arbeidsmigranten"

Gisteren was er een korte manifestatie vooraf aan het blok van baanlozen en flexwerkers tijdens de 1 mei-demonstratie van de FNV in Amsterdam. Naast vijf andere sprekers zou ook Faisol Iskandar, voorzitter van de Indonesian Migrant Workers Union (IMWU), het woord voeren. Zijn toespraak ging helaas niet door, maar gelukkig hebben we hier wel de tekst ervan, uit het Engels vertaald. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/imwu-vechten-rechten-arbeidsmigranten/

--
Doorbraak: "samen strijden tegen uitbuiting, onderdrukking en uitsluiting"

Het praatje van Kees de Jong van Doorbraak, gisteren vooraf aan het blok van baanlozen en flexwerkers tijdens de 1 mei-demonstratie van de FNV in Amsterdam. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/doorbraak-samen-strijden-uitbuiting-onderdrukking-en-uitsluiting/

--
Bijstandsbond: "we moeten maar eens kappen met dwangarbeid"

Het praatje van de Bijstandsbond, gisteren vooraf aan het blok van baanlozen en flexwerkers tijdens de 1 mei-demonstratie van de FNV in Amsterdam. Leesmeer: http://www.doorbraak.eu/bijstandsbond-we-moeten-eens-kappen-dwangarbeid/

--
Vloerwerk: "samen bij de baas op bezoek gaan en een eis stellen"

Het praatje van Vloerwerk, gisteren vooraf aan het blok van baanlozen en flexwerkers tijdens de 1 mei-demonstratie van de FNV in Amsterdam. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/vloerwerk-samen-baas-op-bezoek-gaan-en-eis-stellen/

--
Relaxte 1 mei-demonstratie in Tilburg (beeldverslag)

Vanavond deden zo'n vijftig mensen mee aan een demonstratie door de Tilburgse binnenstad. De actie begon met vier toespraken, waaronder een door Doorbraak-activisten. Die konden meteen vertellen over hoe strijdbaar het vanmiddag toeging in Amsterdam bij het baanlozen- en flexwerkersblok. Daarna ging de tocht al trommelend door de binnenstad, en zelfs kort door een overdekt winkelcentrum, tot schrik van de agenten die meeliepen. Aan het einde van de demonstratie werd nog opgeroepen voor de diverse acties tegen Pegida dat van zins is om op zondag 7 mei in Tilburg rond te hangen. Meer daarover morgen op onze site. Een aantal foto's en een korte video. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/relaxte-1-mei-demonstratie-tilburg-beeldverslag/

--
Het radicale geluid van onderop wint aan kracht, en dat was vandaag goed te horen op de FNV-demonstratie (fotoverslag)

Baanlozen en flexwerkers waren vandaag nadrukkelijk aanwezig bij de 1 mei-demonstratie van de FNV in Amsterdam. Vooraf aan de tocht werden er vlak achter het officiële podium vijf toespraken gehouden over baanloosheid, flexwerk en flexwonen (binnenkort de video's daarvan). Ook werden er samen met de Band Zonder Dwang baanlozenliedjes gezongen. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/radicale-geluid-wint-aan-kracht-en-was-vandaag-goed-horen-op-fnv-demonstratie-fotoverslag/

--
De neo-liberale lobby, de milieubeweging en de onderhandelingen over een nieuwe regering

Vlak na de verkiezingen in Nederland, waarbij de Partij van de Arbeid werd gedecimeerd, wilde ik wel eens weten wat mogelijk de contouren waren voor de onderhandelingen over het programma van de nieuwe regering. Daarom kocht ik op 16 maart het Financieel Dagblad, de krant van de mensen die de beslissingen nemen. Mathijs Bouman legde in een column uit waarover men waarschijnlijk ging onderhandelen en wat het knelpunt is voor de ondernemers die de beslissingen nemen. Er zijn de mogelijkheden van groen-rechts en grijs-rechts. Met respectievelijk GroenLinks of de CU en 55+. Momenteel onderhandelt men dus over groen-rechts. Dat wist Bouman nog niet. Maar in zijn column loopt hij het noodzakelijke "hervormingsprogramma" langs. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/neo-liberale-lobby-milieubeweging-en-onderhandelingen-nieuwe-regering/

--
Agenda

7 mei, Tilburg: actie tegen het extreem-rechtse Pegida

Anti-Fascistische Actie (AFA) Noord-Brabant roept op om op zondag 7 mei in actie te komen tegen het extreem-rechtse Pegida. Pegida wil op die dag zijn verwerpelijke racistische gedachtegoed verspreiden op het Willemsplein in Tilburg. "Nee tegen Pegida in Tilburg: laat je afkeer zien en horen!" Actie. Zondag 7 mei. Van 12:30 tot 14:30 uur. Willemsplein, Tilburg. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/7-mei-tilburg-actie-extreem-rechtse-pegida/

--
13 mei, Leiden: theater en debat door vluchtelingen

Onder de noemer "Refugees welcome. More than words" organiseert Theater de Generator in de Leidse Vrijplaats op zaterdag 13 mei een On probation-avond met toneel en debat door vluchtelingen. Met de voorstelling "Talent op de vlucht", gespeeld door Fada Theatre uit Syrië/Alphen aan den Rijn, en een gesprek met vluchtelingen, gemodereerd door Ioana Tudor, die zelf ook een vluchtelingachtergrond heeft. Theater en debat. Zaterdag 13 mei. Vanaf 20:30 uur. Vrijplaats, Middelstegracht 36, Leiden. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/13-mei-leiden-theater-en-debat-vluchtelingen/

--
Nieuws elders

Want werken is goed, vooral voor degene die dat gratis doen moet!
http://www.doorbraak.eu/want-werken-is-goed-vooral-gratis-moet/--
DOORBRAAK
Postbus 901, 7400 AX Deventer

WEBREDACTIE (STICHTING GEBLADERTE)
Middelstegracht 36a, 2312TX Leiden

Opgeven of afmelden [Doorbraak Info] mailinglijst:
http://www.doorbraak.eu/nieuwsbrief/

Saturday, April 29, 2017

[Doorbraak Info] Doe mee met blok baanlozen en flexwerkers op 1 mei-demo in Amsterdam
Nieuwe artikelen

1 mei, Amsterdam: blok van baanlozen en flexwerkers tijdens 1 mei-demonstratie van FNV

Doorbraak heeft het initiatief genomen om tijdens de 1 mei-demonstratie van de FNV in Amsterdam een blok te gaan vormen van baanlozen en flexwerkers. De 1 mei-viering van de vakbond staat in het teken van "echte banen". Met een apart blok willen we duidelijk maken dat er ook "echte" baanlozen en flexwerkers zijn die zichzelf organiseren en voor hun belangen strijden. De 1 mei-viering begint om 13:00 uur met verzamelen op het Jonas Daniël Meijerplein, waar het beeld van de Dokwerker staat. Het baanlozen- en flexwerkersblok verzamelt ook op dat plein, op de hoek van de Hortusplantsoenbrug. Om 13:00 uur begint op die plek een programma van en voor baanlozen en flexwerkers. Vanaf 14:00 uur nemen we als blok deel aan de FNV-demonstratie. We roepen alle baanlozen en flexwerkers op om tijdens de 1 mei-viering hun stem te laten horen. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/1-mei-amsterdam-blok-baanlozen-en-flexwerkers-tijdens-1-mei-demonstratie-fnv/

--
"Hallo witte mensen" doet echt een paar kwartjes vallen

Omdat het onderwerp van het onlangs verschenen boek "Hallo witte mensen" voor mij allesbehalve nieuw is, heb ik er vooraf over nagedacht op welke manier ik het zou gaan lezen. Zou ik bijvoorbeeld proberen om het perspectief aan te nemen van een witte Nederlander die heus wel tegen racisme is, maar zich ergert aan het 'gezeur' over Zwarte Piet en het kolonialisme, om zo tot een naïeve recensie te komen? De gedachte kwam op om een collega of bekende die aan deze omschrijving voldoet, te vragen om het boek tegelijk met mij te lezen en zijn of haar gedachten erover op papier te zetten. Zou ik die persoon überhaupt bereid vinden om het boek te lezen (met als achtergrondvraag: bereikt dit boek degenen voor wie het bestemd is)? Lees meer: http://www.doorbraak.eu/hallo-witte-mensen-doet-echt-paar-kwartjes-vallen/

--
Stakingen en strijd van dwangarbeiders tijdens de aanleg van het Twentekanaal

'Werkloze' dwangarbeiders legden in de werkverschaffing in de jaren dertig menig bos, voetbalstadion (NEC) of kanaal aan. Henk Kleinhout heeft een zeer gedetailleerd boek geschreven over de ellendige situatie waarin arbeiders in de crisisjaren werkten aan het Twentekanaal (1930-1938): "Van dwangarbeid en hongerlonen". Kleinhout schetst echter niet alleen de ellende van de werkverschaffing, maar ook de strijd die er gevoerd werd om verbeteringen af te dwingen. Met grote moed en solidariteit verzetten arbeiders aan het Twentekanaal zich telkens weer tegen aanvallen op hun karige loon en het machtsmisbruik van sommige leidinggevenden. Hoogtepunt van verzet was de maandenlange staking van tewerkgestelden aan het Twentekanaal in 1937. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/stakingen-en-strijd-dwangarbeiders-tijdens-aanleg-twentekanaal/

--
Identicom: nieuw speeltje van ambtenaren om bijstandsgerechtigden te verklikken

Uit eigen ervaring weten bijstandsgerechtigden maar al te goed hoezeer gemeente-ambtenaren hen op de huid zitten, hen in de gaten houden en via allerlei bronnen zoveel mogelijk informatie over hen proberen te krijgen. Een van de nieuwere middelen die daarbij worden ingezet, betreft de zogeheten Identicom van het bedrijf SoloProtect. Dat is een alarm- en verklikkersapparaat waarmee sociale rechercheurs, klantmanagers, WMO-consulenten en andere ambtenaren niet alleen de politie kunnen inschakelen als ze zich onveilig voelen bij hun "cliënten", maar ook stiekem de gesprekken kunnen opnemen die ze met hen voeren. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/identicom-nieuw-speeltje-ambtenaren-om-bijstandsgerechtigden-verklikken/

--
"Nee"-campagnes in Enschede, Nijmegen en Oss geven Turks links hernieuwde energie en hoop

Van 5 tot en met 9 april 2017 konden Turkse staatsburgers die in het buitenland wonen hun stem uitbrengen bij het referendum over de grondwetswijzigingen in Turkije. Deze geven de president fors meer macht en transformeren het land tot een autocratische staat. Een ruime meerderheid van bijna 71 procent van de Turkse Nederlanders die hun stem hebben uitgebracht gaf de voorkeur aan een "ja". Dat is een percentage dat de algemeen Turkse "ja"-stem met twintig procentpunten overtrof. Hoe is het de "nee"-campagne in Nederland eigenlijk vergaan? Een rondje langs de steden Enschede, Nijmegen en Oss. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/nee-campagnes-enschede-nijmegen-en-oss-geven-turks-links-hernieuwde-energie-en-hoop/

--
Agenda

1 mei, Tilburg: dag van de arbeid-demonstratie "Tegen de haat – voor elkaar!"

In het kader van 1 mei, de internationale dag van de arbeid, organiseert het Tilburgse platform voor activisme "Georganiseerde Weldaad" een demonstratieve optocht, onder het motto "Tegen de haat – voor elkaar!". Demonstratie. Maandag 1 mei. Vanaf 17:00 uur. Heuvel, Tilburg. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/1-mei-tilburg-dag-arbeid-demonstratie-haat-elkaar/

--
1 mei, Amsterdam: blok van baanlozen en flexwerkers tijdens 1 mei-demonstratie van FNV

Doorbraak heeft het initiatief genomen om tijdens de 1 mei-demonstratie van de FNV in Amsterdam een blok te gaan vormen van baanlozen en flexwerkers. De 1 mei-viering van de vakbond staat in het teken van "echte banen". Met een apart blok willen we duidelijk maken dat er ook "echte" baanlozen en flexwerkers zijn die zichzelf organiseren en voor hun belangen strijden. De 1 mei-viering begint om 13:00 uur met verzamelen op het Jonas Daniël Meijerplein, waar het beeld van de Dokwerker staat. Het baanlozen- en flexwerkersblok verzamelt ook op dat plein, op de hoek van de Hortusplantsoenbrug. Om 13:00 uur begint op die plek een programma van en voor baanlozen en flexwerkers. Vanaf 14:00 uur nemen we als blok deel aan de FNV-demonstratie. We roepen alle baanlozen en flexwerkers op om tijdens de 1 mei-viering hun stem te laten horen. Blok van baanlozen en flexwerkers tijdens 1 mei-viering. Maandag 1 mei. Vanaf 13:00 uur. Hoek van Hortusplantsoenbrug en Jonas Daniël Meijerplein, Amsterdam. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/1-mei-amsterdam-blok-baanlozen-en-flexwerkers-tijdens-1-mei-demonstratie-fnv/

--
Nieuws eldersHoogopgeleid extreem-rechts probeert in Nederland mee te liften op succes van Alt Right
http://www.doorbraak.eu/hoogopgeleid-extreem-rechts-probeert-nederland-mee-liften-op-succes-alt-right/

De witte milieubeweging en de strijd tegen racisme
http://www.doorbraak.eu/witte-milieubeweging-en-strijd-racisme/

Afro-Turken organiseren zich tegen uitsluiting
http://www.doorbraak.eu/afro-turken-organiseren-zich-tegen-uitsluiting/

--
DOORBRAAK
Postbus 901, 7400 AX Deventer

WEBREDACTIE
Middelstegracht 36a, 2312TX Leiden

Opgeven of afmelden [Doorbraak Info] mailinglijst:
http://www.doorbraak.eu/nieuwsbrief/--

Wednesday, April 26, 2017

Tantra Movement at EnAmorDándonos II festival near Malaga

Hallo Lovely People.
Any one would like to experience3 our teachings in Spain ? We would give introduction workshop in eco community festival this saturday. We wish to see you there:
https://www.facebook.com/events/1141877475941422/


Michal Kali Griks and Alina Simuleac
http://tantramovement.blogspot.nl

Tuesday, April 25, 2017

Aqua Tantra retreats this summer

Water, second element of the planet,. Second chakra, what means intimacy, flow, transformation... Chakras are all equal but not without the reason, some consider this chakra as one of the most tantric one. Our bodies are from more than 70 % of water... I'm Pisces, so no wonder I feel very deep connections and love to water. Whenever I have chance, I go to swim. And when I'm in the water I do not only swim, I play, I dance, I enjoy, I breath, I don't, I challenge myself, I exercise fear, fight against the waves.... even simple shower may guide you into so many ecstatic experiences... Aqua tantra...another passion of us, we would love to share with you.
We begin by the see side, in Romania at the 4th level, where we would go deeper into most favour, workshops and exercises of all time.
Then we will continue in the nature, near salty lake and only 10 km from the sea. This time in Bulgaria at Essence for Couples course.
You may join us for full holidays Aqua tantra adventure or as you wish for parts of it. As single drop of water may drain the rock, step by step, we are happy to guide you into healing, liberation, bliss, love...
We are drops in the ocean, all being one. Love​

Sunday, April 23, 2017

Doorbraak Info] Een gemanupileerd jaNieuwe artikelen

"VOC-dag" op de Bataviawerf: witte onschuld, jongensboekenromantiek en koloniale nostalgie

Een dag voor het witwassen van slavernij en andere vormen van koloniale terreur. Een dag vol witte onschuld, jongensboekenromantiek en Gouden Eeuw-nostalgie. Zo valt het evenement te omschrijven dat de Bataviawerf in Lelystad op zondag 14 mei organiseert en dat in het teken staat van "VOC en handel". De bezoekers mogen zich op de scheepswerf komen verlekkeren aan "de sfeer van de Nederlandse hoogtijdagen in de zeventiende eeuw". Daarbij wordt koloniale overheersing en onderdrukking doodleuk uit de geschiedenis geschreven, tot grote ergernis van anti-koloniale activisten. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/voc-dag-op-bataviawerf-witte-onschuld-jongensboekenromantiek-en-koloniale-nostalgie/

--
Open brief aan de goedbedoelende anti-racist

Beste mede-anti-racist,

Een ogenschijnlijke meerderheid van Turkse staatsburgers heeft bij het recent gehouden referendum ingestemd met de ombouw van Turkije tot een autoritaire staat, waarin vrijwel alle macht geconcentreerd wordt in de handen van het staatshoofd. Deze meerderheid is verkregen door intimidatie, repressie en grootschalige fraude door het AKP-regime. En mede dankzij de 70,94 procent van de Turkse Nederlanders die de gang naar een van de drie stemlocaties hebben gemaakt en "ja" hebben gestemd. Turkije, dat mooie land waar mijn roots liggen en waar mensen wonen die ik liefheb. Om wie ik me zorgen maak. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/open-brief-aan-goedbedoelende-anti-racist/

--
"Nee"-stemmers moeten hun winst bij Turks referendum nu via de straat veilig stellen

Het referendum over de nieuwe grondwet die de Turkse president meer macht geeft, is gewonnen door Recep Erdoğan. Volgens de officiële uitslag met 51 procent "ja" tegen 49 procent "nee". Zondag nam ik vol spanning met een groep vrienden plaats voor de tv. De Turkse satellietzenders CNN TÜRK, NTV en Kanal D deden live verslag van het referendum. Ik realiseerde me gaandeweg dat ik getuige was van de best georganiseerde verkiezingsfraude uit de Turkse geschiedenis. Met eigen ogen zag ik hoe media in dienst van de regeringspartij AKP de boel open en bloot bedrogen en manipuleerden. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/nee-stemmers-moeten-winst-turks-referendum-nu-straat-veilig-stellen/

--
Oproep van de Turkse actrice Sevinç Erbulak aan Turkse "ja"-stemmers in het buitenland: "Kom naar Turkije, jullie mogen in mijn huis wonen"

en forse meerderheid onder Turkse staatsburgers die in het buitenland een gang naar de stembus hebben gemaakt tijdens het referendum over de wijziging van de Turkse grondwet heeft "ja" gestemd. Dit geldt bijvoorbeeld voor België (75%), Oostenrijk (73%), Nederland (71%), Frankrijk (65%) en Duitsland (63%). Daarmee stemde deze meerderheid in met de formele transformatie van Turkije in een autoritaire staat, waarbij vrijwel alle macht wordt geconcentreerd in de handen van de president. Het stemgedrag van deze Turken in den vreemde heeft tot veel ophef en woede geleid in het "nee"-kamp in Turkije. "Nee"-activisten vinden het vooral onrechtvaardig dat deze diaspora-Turken, die Turkije vooral kennen van de vakanties en satellietzenders, over het lot van de inwoners van Turkije kunnen meebesluiten. Een van hen is Sevinç Erbulak (1975), een bekende actrice die in diverse soapseries en films heeft gespeeld en zelf slachtoffer is van de repressie door de AKP-regering. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/oproep-van-de-turkse-actrice-sevinc-erbulak-aan-turkse-ja-stemmers-in-het-buitenland-kom-naar-turkije-jullie-mogen-in-mijn-huis-wonen/

--
Agenda


23 april, Amstelveen: kunst en anarchisme tijdens de "Bajeenkomst" in het Cobra museum

Op zondag 23 april organiseert het Cobra museum in samenwerking met de Vrije Bond een tentoonstelling over kunst en anarchisme. Het werk van kunstenaar Enrico Baj staat deze dag centraal. Daarnaast kunnen bezoekers onder andere luisteren naar een speech van onze vaste gastauteur Peter Storm, een rondleiding krijgen van kunsthistoricus en anarchist Dick Gevers, luisteren naar muziek van Almudena Rubio y Davide Cristiani, en kijken naar "Take my hand, because life can't be an endurance art performance" van Ioana Tudor. "Bajeenkomst". Zondag 23 april.Van 11:00 tot 17:00 uur. Cobra museum, Sandbergplein 1, Amstelveen. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/23-april-amstelveen-kunst-en-anarchisme-tijdens-bajeenkomst-cobra-museum/

--
26 april, Utrecht: Studium Generale-bijeenkomst met Gloria Wekker

In het kader van het Studium Generale-programma "Duister verleden" van de Utrechtse universiteit geeft Gloria Wekker op 26 april een lezing onder het motto "Voorbij de witte onschuld". In haar in 2016 verschenen boek "White innocence" gaat Wekker met een intersectionele analyse nader in op het witte zelfbeeld. Daarbij laat ze zien dat wit privilege en institutioneel racisme structureel deel uitmaken van de Nederlandse samenleving. Bijeenkomst. Woensdag 26 april. Vanaf 20:00 uur. Aula van het Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/26-april-utrecht-studium-generale-bijeenkomst-gloria-wekker/

--
27 april, Den Haag: Nederlandse première van film "The antifascists"

Op 27 april vindt in Den Haag de Nederlandse première plaats van de film "The antifascists". Dat gebeurt in de anarchistische boekwinkel Opstand, die onlangs werd heropend. Filmvertoning. Donderdag 27 april. Vanaf 19:30 uur. Beatrijsstraat 12, Den Haag. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/27-april-haag-nederlandse-premiere-film-the-antifascists/

--
29 april, Amsterdam: anti-kapitalistisch, intersectioneel & dekoloniaal solidariteitsblok bij de Climate March

Op zaterdag 29 april is er een anti-kapitalistisch, intersectioneel en dekoloniaal blok bij de Climate March in Amsterdam. Het blok wordt georganiseerd door de University of Colour, Amsterdam Black Women Meetup, Internationale Socialisten, Strijd tegen Seksisme, Strijd tegen Racisme en Queeristan. Blok bij de Climate March. Zaterdag 29 april. Vanaf 13.30 uur. Verzamelen op het Museumplein, Amsterdam. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/29-april-amsterdam-anti-kapitalistisch-intersectioneel-dekoloniaal-solidariteitsblok-climate-march/

--
1 mei, Tilburg: dag van de arbeid-demonstratie "Tegen de haat – voor elkaar!"

In het kader van 1 mei, de internationale dag van de arbeid, organiseert het Tilburgse platform voor activisme "Georganiseerde Weldaad" een demonstratieve optocht, onder het motto "Tegen de haat – voor elkaar!". Demonstratie. Maandag 1 mei. Vanaf 17:00 uur. Heuvel, Tilburg. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/1-mei-tilburg-dag-arbeid-demonstratie-haat-elkaar/

--
1 mei, Amsterdam: blok van baanlozen en flexwerkers tijdens 1 mei-demonstratie van FNV

Doorbraak heeft het initiatief genomen om tijdens de 1 mei-demonstratie van de FNV in Amsterdam een blok te gaan vormen van baanlozen en flexwerkers. De 1 mei-viering van de vakbond staat in het teken van "echte banen". Met een apart blok willen we duidelijk maken dat er ook "echte" baanlozen en flexwerkers zijn die zichzelf organiseren en voor hun belangen strijden. De 1 mei-viering begint om 13:00 uur met verzamelen op het Jonas Daniël Meijerplein, waar het beeld van de Dokwerker staat. Het baanlozen- en flexwerkersblok verzamelt ook op dat plein, op de hoek van de Hortusplantsoenbrug. Om 13:00 uur begint op die plek een programma van en voor baanlozen en flexwerkers. Vanaf 14:00 uur nemen we als blok deel aan de FNV-demonstratie. We roepen alle baanlozen en flexwerkers op om tijdens de 1 mei-viering hun stem te laten horen. Blok van baanlozen en flexwerkers tijdens 1 mei-viering. Maandag 1 mei. Vanaf 13:00 uur. Hoek van Hortusplantsoenbrug en Jonas Daniël Meijerplein, Amsterdam. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/1-mei-amsterdam-blok-baanlozen-en-flexwerkers-tijdens-1-mei-demonstratie-fnv/

--
Nieuws elders

Dag, tegen pesten
http://www.doorbraak.eu/dag-tegen-pesten/

Waarom er niemand opstond toen die Aziatische man het vliegtuig uitgesleept werd
http://www.doorbraak.eu/waarom-er-niemand-opstond-toen-aziatische-man-vliegtuig-uitgesleept-werd/

--
DOORBRAAK
Postbus 901, 7400 AX Deventer

WEBREDACTIE
Middelstegracht 36a, 2312TX Leiden

Opgeven of afmelden [Doorbraak Info] mailinglijst:
http://www.doorbraak.eu/nieuwsbrief/