Monday, February 7, 2011

Universiteit van de Toekomst! - video uitnodiging


Studenten openen de Universiteit van de Toekomst!

Professor Protest heeft vandaag het Bungehuis (Spuistraat 210), van de Universiteit van Amsterdam, in samenwerking met een grote groep studenten opgeÃĢist en omgedoopt tot de Universiteit van de Toekomst (UvdT). De opening van de UvdT is een protestactie van studenten tegen de bezuinigingen op het hoger onderwijs.


Universiteit van de Toekomst
Universiteit van de Toekomst

De UvdT is een universiteit voor en door studenten. Een universiteit waar uitwisseling van kennis en kritisch denken centraal staat. Een alternatief op de universiteit van het heden. Een alternatief waar studenten en docenten vorm geven aan waardevolle kennis. Een plek waar kennis niet meer gezien wordt als economisch product maar als iets waardevols voor de gehele samenleving. Professor Protest: "Onderwijs moet niet duurder en sneller, maar betaalbaar en uitdagend zijn".

De universiteit zal om 12:30 geopend worden door Professor Protest himself. Er zal een open programma gehouden worden met debatten, lezingen en filmpresentaties. De protesterende studenten roepen tevens Halbe Zijlstra op om te komen debatteren over de bezuinigingen en rol van universiteit in de toekomst. Professor Protest: "Halbe Zijlstra moet bewijzen de vriend van het onderwijs te zijn in plaats van de vijand van toegankelijke kennis".

- E-Mail: site@professorprotest.nl Website: http://www.professorprotest.nl
 

No comments: