Wednesday, February 9, 2011

Universiteit Bezetting


Studenten bezetten gebouw universiteit Utrecht

Utrecht, 9 februari - Vanochtend om 8 uur hebben studenten van het Studenten Actie Comite Utrecht (SACU) in de binnenstad van Utrecht, op Drift 21, een gebouw van de universiteit bezet. Net als de bezetting afgelopen maandag op de Universiteit van Amsterdam willen de studenten hiermee protesteren tegen de bezuinigingen op onderwijs door het kabinet Rutte. De bezetting is voor iedereen toegankelijk en er is een uitgebreid programma. De studenten laten door middel van deze acties zien dat ze niet zullen rusten totdat alle bezuinigingen op onderwijs zijn ingetrokken. Volgens hen is onderwijs een recht en geen privilege.

De studenten zijn van mening dat het belangrijk is dat na de grote studentenmanifestatie in januari door wordt gegaan met actievoeren. Een van de actievoerders: "De manifestatie in Den Haag op 21 januari heeft niet opgeleverd waar we op gehoopt hadden, maar heeft wel laten zien dat er veel studenten boos zijn over de bezuinigingen. Het is van groot belang dat we nu doorzetten, bijvoorbeeld door middel van dit soort acties." De bezuinigingen zullen volgens de studenten het onderwijs in Nederland keihard raken: "Opleidingen zullen verdwijnen, docenten verliezen hun baan, het MBO moet 170 miljoen inleveren, HBO-ers wordt het financieel onmogelijk gemaakt door te stromen naar de universiteit en de studiefinanciering en OV verdwijnen voor studenten in de masterfase van hun opleiding. Onderwijs wordt zo een privilege in plaats van een recht." De studenten vinden dat er juist meer geld naar onderwijs zou moeten gaan aangezien onderzoek keer op keer uitwijst dat investeren in onderwijs zichzelf terugverdient.

De studenten benadrukken het open karakter van deze bezetting. Op deze manier willen zij meer studenten betrekken bij de strijd tegen de bezuinigingen. Er is ook een uitgebreid programma. Zo worden er films vertoond, lezingen gehouden en debat gevoerd, bijvoorbeeld over de rol van onderwijs in de samenleving en het belang van samenwerking tussen de verschillende sectoren die worden geraakt door het beleid van Rutte en zijn ministers.

Studenten Actie Comité Utrecht is een actiegroep die eind november is opgericht om verzet te plegen tegen de onderwijsbezuinigingen van kabinet Rutte. Dit initiatief wordt gesteund door verschillende Utrechtse groepen en individuen. Eerder organiseerden zij al een demonstratie op de Uithof.


- E-Mail: studentenactiecomiteutrecht [A T] gmail.co


Bezet maar niet besloten

Het gebouw van de Universiteit Utrecht op Drift 21 is in de ochtend van 9 februari bezet door het Studenten Actie Comité Utrecht (SACU). Net als de studenten die afgelopen maandag het Bungehuis van de Universiteit van Amsterdam bezetten, protesteert SACU tegen de bezuinigingen die zijn aangekondigd door het kabinet Rutte. Aangezien het kabinet doorgaat met haar plannen moeten wij doorgaan met ons verzet hiertegen. De bezetting is vrij toegankelijk en iedereen is uitgenodigd om mee te doen aan het programma van films, lezingen, debat, workshops en meer.

Onderwijs is een recht!

Ondanks de 15.000 studenten die op het Malieveld protesteerden tegen de bezuinigingen, gaat de regering door met haar plannen die het onderwijs in Nederland keihard zullen raken: opleidingen zullen verdwijnen, docenten verliezen hun baan, het MBO levert 170 miljoen in, HBO'ers wordt het financieel onmogelijk gemaakt door te stromen naar de universiteit en de studiefinanciering en OV verdwijnen voor studenten in de masterfase van hun opleiding. En de lijst met bezuinigingen gaat verder…
De gevolgen voor het onderwijs in Nederland zijn duidelijk: lagere toegankelijkheid tot een slechtere opleiding die daarnaast ook nog eens korter en duurder wordt. Studenten moeten dus doorgaan met actievoeren tegen deze plannen. Onderwijs is ten slotte veel meer dan een (inmiddels slechte) 'investering in jezelf', het is een recht!

Waarom bezetten?

Het bestuur van de Universiteit Utrecht zal zeggen dat ze niet begrijpt waarom zij het slachtoffer moet zijn van acties tegen onderwijsbezuinigingen. Alsof zij niet tegen de plannen van de regering zou zijn. In antwoord hierop hebben we drie dingen te zeggen.

- Ten eerste is het doel van de bezetting om een protest op te bouwen dat de overheid zover krijgt de bezuinigingsplannen in te trekken. Hiervoor zijn zoveel mogelijk actievoerende studenten nodig. Er is geen betere plek om verder te gaan met organiseren en vergroten van de studentenbeweging dan op onze eigen universiteit.
- Ten tweede is het inmiddels duidelijk dat het College van Bestuur niet zozeer bezig is op te komen voor de belangen van studenten maar meer voor haar eigen organisatie. Dit is onder meer gebleken nadat uitkwam dat verschillende collegevoorzitters van hoger onderwijsinstellingen actief hebben gelobbyd bij het CDA om studenten de volledige boete van 6000 euro bij studievertraging te laten betalen en de instellingen te ontzien. Het College van Bestuur speelt dubbel spel door achter de rug van studenten dergelijke streken uit te halen.
- Ten derde willen we simpelweg goed onderwijs dat toegankelijk is voor iedereen en dat bijdraagt aan maatschappelijke betrokkenheid. Een bezetting is een legitieme manier om dit te bereiken. In het verleden zijn bezettingen van Nederlandse scholen succesvol geweest in het tegenhouden van bezuinigingen en het invoeren van de juiste hervormingen. Ook nu worden in meerdere Europese landen met succes bezettingen gehouden tegen onrechtvaardig en asociaal onderwijsbeleid. Dus ondanks dat colleges een tijdje niet door zullen gaan, heiligt volgens ons het doel van goed en toegankelijk onderwijs de middelen.

Open bezetting en programma

Iedereen is welkom op deze bezetting. SACU wil studenten en docenten ook graag aanmoedigen om zélf over hun ervaringen in het onderwijs te komen vertellen. Verder is er een programma met films, lezingen, workshops en debat. We willen zoveel mogelijk constructieve discussie over de huidige gang van zaken in onderwijs, de gevolgen van de kabinetsplannen en natuurlijk hoe we verder kunnen gaan om de invoering hiervan tegen te houden. Hierbij horen ook de vragen waar het geld dat nodig is voor onderwijs vandaan zou kunnen komen en hoe studenten kunnen samenwerken met andere sectoren die ook worden getroffen door de bezuinigingen. Kom dus allemaal langs de komende week op Drift 21 en kom op voor je recht op onderwijs!

De bezetting gaat tot dusverre goed. De beveiliging was redelijk relax, en tot nu toe is er nog geen politie langs geweest.

Vanmiddag zal er een manifestatie plaatsvinden op het Neude in Utrecht. Komt allen daarheen!!!

No comments: