Saturday, March 28, 2015

Een stad die voor commercie kiest, verdient het te worden ontregeld

From https://jokekaviaar.nl/ontregeling.html
Of het nu stadsnomaden zijn met caravans, oude bussen, zelfgebouwde huizen en campers, afgewezen en op straat gezette vluchtelingen met een tentenkamp in een park, of krakers die panden onteigenen uit handen van speculanten of op prestige gerichte gemeenten en woningcorportaties; als het aan gemeenten ligt, worden ze allemaal verdreven. De stad uit, uit het zicht.

Welkom projectontwikkelaars, hotelketens, commercie! Welkom topzeilcentrum of ander megalomaan project! Welkom yuppies, nieuwe rijken, patsers en vastgoedtuig! Welkom winkelketens, luxe restaurants, casino's. En vooruit dan maar, hier en daar een broedplaats, maar wel gesubsidieerd en gecontroleerd natuurlijk want kunst, muziek en creativiteit horen dan bij een stad, maar moeten wel zorgvuldig kunnen worden ingekaderd, toegeëigend en vercommercialiseerd ter eer en meerdere glorie van de stad, haar burgemeester en haar stadsbestuur.

Verjaagd worden straatmuzikanten die niet goed genoeg worden bevonden, bestraft de daklozen die in een doos onder een viaduct ligt te pitten. Gecontroleerd worden mensen met een ook maar iets te donkere huidskleur omdat ze wel illegaal zullen zijn of crimineel. Alles wat buiten de norm valt wordt ontmoedigd of ingekapseld, tegen elkaar uitgespeeld en valse beloften gedaan om te voorkomen dat er een beweging ontstaat die in eenheid en diversiteit een vuist weet te maken waar de plannenmakers erg zenuwachtig van worden. Trap je er na al die jaren nóg in, in die spelletjes, dan heb je niet goed opgelet toen in het verleden door onderhandelingen veinzende ambtenaren en zoetgevooisde woorden van burgemeesters op geraffineerde wijze de kiemen van verzet werden gerooid voor het ook maar vrucht kon dragen.
Het is jammer, maar daar trappen nog steeds mensen in. Mensen die zich haasten te distantiëren van anderen omwille van een eigenbelang dat zij daarmee denken te dienen. Dat is niet alleen een dolksteek in de rug van diegenen die zich nog wèl met hand en tand verzetten, die het spelletje wèl doorhebben, maar het is vooral ook oliedom. Je blijft achter zonder een beweging om je te steunen als na veel geblabla de staat je toch laat vallen en er niets anders op zit dan te verhuizen naar Almere, waar je gezellig tussen de PVV stemmers in een slaapwijk kan gaan wonen voor een veel te hoge huurprijs.

In de stad gaat intussen de strijd onverminderd door. Daar doet geen ME met waterkanonnen wat tegen. Daartegen helpt geen traangas en daartegen zijn ook de cellen en knuppels niet bestand: idealen, motivatie, volharding. Onverwoestbaar. Maar je kunt ze wel zomaar zelf zijn kwijtgeraakt wanneer je jezelf opsloot in je atelier of je studio en alleen naar buiten kwam voor het houden van een expositie, het geven van een interview, of het drinken van een kopje koffie met fatsoensrakkers zonder geweten die je gouden bergen beloven. Voor je het weet, herken je de stad niet meer, blijken panden waar je nog wel eens kwam te zijn ontruimd, herkennen je vrienden je niet meer en sta je zomaar ineens in je uppie te doen alsof jij de beweging bent en je weet hoe het hoort: strijd voeren.

Doe mij de straat maar. Niks niet netjes en zeker niet aangeharkt of schoongeveegd. Weg met de geconditioneerde braafheid. Doe mij maar het creeëren zonder daar geld voor te willen hebben, om het zoveel mogelijk te delen, de ideeën, woorden en beelden. Doe mij liever een poëzievoordracht in een kraakpand waar de stroom van een zonnepaneel op het dak komt, waar je de wc met een emmer regenwater die ernaast staat moet doorspoelen en het wc papier in een daarnaast gehangen zak moet doen om te voorkomen dat het ding verstopt. Dat liever dan de gladgestreken podia van het literair elitarisme waar woorden op de weegschaal van fatsoensrakkers en wetshandhavers worden gelegd voor ze mogen worden uitgesproken. Doe mij maar de vriendschap van mensen in kampementen van vluchtelingen of stadsnomaden, geïmproviseerd in eigen beheer, zonder bemoeienis van ambtenaren, zonder controle door politie. Dat liever dan de vriendschap van professoren, wanna-be do-gooders en hulpverleners die het op een akkoordje gooien met een ieder die beweert dat hij of zij het beter weet dan de mensen van de straat. Ja, doe mij maar de straat want die is mooier dan de raadszalen, de achterkamers, het politieke gekonkel. Doe mij maar de barrikaden, het gooien met verfbommen of rottend fruit of (vul maar in), doe mij ook maar de brandende autobanden op een kruispunt, de opengebroken straten en het scanderen "Geef de smeris de straat terug, steen voor steen!". Doe mij dat maar, het is me alles liever dan de handen schudden van hen die de orde willen bewaken, die de regels willen bepalen. Leve de ontregeling.

Het kan op veel manieren. De herkrakers van het Slangenpand in Amsterdam lieten één manier zien van hoe het kan en zes van hen betalen daarvoor nu de prijs van vreemdelingendetentie, de overigen die van een dagvaarding. Zij renden niet weg, zij gaven niet op, en dat zouden meer mensen moeten doen.
Het kan op veel manieren. Dit weekend starten vier dagen van actie voor sociaal centrum De Vloek in Den Haag. Een grote creatieve ontregeling van de stad belooft het te worden. Ook dat is mooi. Vier dagen lang verspreid de Vloek zich over de stad, lopend, fietsend, dansend, spelend, zingend, schreeuwend, lichtgevend en varend.

Het maakt niet uit hóe je het doet, het een sluit het ander niet uit. Maar laten we vooral niet accepteren dat er lieden zijn die van bovenaf regels opstellen en willen handhaven voor huisvesting, creatie, voedselvoorziening, muziek, theater, leefstijl, samenwerking, vrijheid en solidariteit. Niet zij hebben te bepalen waar mensen zich mogen bevinden. Niet zij hebben te bepalen wie er in de samenleving worden geaccepteerd en wie niet. Niet zij hebben te bepalen of het is toegestaan dat mensen over een letterlijke of figuurlijke grens heen gaan die de staat heeft getrokken. Niet zij hebben te bepalen waar mensen wonen, hoe ze daar wonen en hoe ze zelf hun grond bewerken, voedsel verbouwen en dit delen met anderen. Niet zij hebben te bepalen waar er gedanst wordt. Niet zij hebben te bepalen dat kunst alleen kunst is als een of andere multinational er grof voor betaald heeft om het in zijn tuin neer te laten zetten. Niet zij bepalen het theater. Wij bepalen het theater.

Een stad die voor commercie kiest, verdient het te worden ontregeld. In Amsterdam of in Den Haag, ontregeling zou het motto moeten zijn. Letterlijk: ont – regel – ing. Weg met de regels. Weg met de regelmaat en de wetten. Weg met het georganiseerde leven van geboorte tot de dood. Leve de piraterij en de anarchistisch autonome vrijdenkerij. Soms ziet een straat er gewoon een stuk beter uit als er iets onverwachts gebeurt. Smerissen zien er sowieso een stuk beter uit als ze een roze of groen kleurtje aan hun uniform toegevoegd krijgen. IJspaleizen zien er beter uit als ze ontdooien. Burgemeesters zien er een stuk beter uit met een taart in hun gezicht. De stad ziet er een stuk beter uit zonder reclameborden en neonverlichting, zonder camera's en pennelikkende stadswachten. Het leven ziet er een stuk beter uit zonder arbeidsdwang, zonder angst voor arrestatie omdat je geen papieren hebt, zonder bazen die de dienst uitmaken, zonder dat de wekker gaat voor iets anders dan dát waar je zelf voor gekozen hebt. Wij maken zelf wel uit wanneer we actief zijn en wanneer we lui zijn. Ieder op zijn of haar tijd en moment en op zijn of haar manier. De ontregeling, die zit in ons allemaal!

Solidair met de arrestanten van het Slangepand. Solidair met De Vloek en andere vrijplaatsen en échte broedplekken zonder staats- of stadsbemoeienis. Solidair met vluchtelingen, migranten, stadsnomaden, krakers, copyleft creatieven en anticommerciële muzikanten. Ontregel je omgeving en je leven. Steek er een joint bij op, drink er een glas rum bij, of haal je kick uit een frisse duik in de Hofvijver. Alles wat niet mag of niet wordt verwacht, ontregelt. Ontregeling is een state of mind. Het is een begin. Het is een flash mob of een rel. Het is een blokkade of een verboden straatfeest. Het is een speurtocht naar onze eigen informatievoorziening, naar de waarheid die verborgen wordt gehouden. Het is een hek of deur die niet meer open of juist niet meer dicht kan. Het zijn stoplichten die uitvallen. Het is een raads- of bestuursvergadering die verstoord wordt door een fanfare die op volle kracht "There's no business like showbusiness" op de publieke tribune speelt. Got the picture? Ont – regel – ing.

Let's do it.

Joke Kaviaar, 27 maart 2015

Friday, March 27, 2015

How to contact us ?

Here is a link to our most current information regarding classes and other activities http://tantramovement.blogspot.nl/

Can You Hear Me Now?


Other communication:

At the left side of the page http://tantramovement.blogspot.nl/ you'll see a window where you can sign up for our newsletter.

Of course this newsletter is only one of many ways we use to communicate with you. Some have specific areas of interest such as political and environmental activism or the history of our Tantra.  We invite you to check each out and see what interests we share.

1. http://aktywnatantra.blogspot.nl/ Tantra, Love and Activism - our page with a political, environmental and social twist. The Tantra Movement page is mainly to promote our events, while this one is designed to share our thoughts, opinions, and movies and books we find interesting etc.  This is a great page if you would like to have a deeper insight into our goals, ambitions, and dreams.

2. https://www.facebook.com/pages/Tantra-Movement/218745438268319?ref=hl   Our Facebook page is designed to help spread knowledge of tantra in order to bring positive change to ourselves and to the world.Feel free to contribute. We also hope that the Facebook page will encourage open communication and friendship among those experienced in the energy and love of Tantra and those who are just beginning to seek the bliss and joy that comes through Tantra.  The page is for all of us. Together we are stronger.

3.http://www.youtube.com/user/spiritofsquatters This Youtube channel is friendly is friendly to us and Tantra as well as other topics important to us.  You'll find there special Tantra play lists.
 
4. Leaflets and folders - You 'll find our leaflets and brochures in Organic shops, and in some spiritual centres or other public spaces in the Amsterdam area.

6. You can contact us directly:
   
    email mgriks@gmail.com

    facebook https://www.facebook.com/mgriks ('friend' me to receive invitations to all events)

    phone 0(031) 684955749 Please do not leave voicemail -it's better use email, sms or call us again later

And if you happen to see me around and recognize me, please say 'hello' an introduce yourself

[Doorbraak Info] Boetebeleid overheid bestempelt bijstandsgerechtigden tot fraudeurs


Artikelen

Overheid maakt met boetesysteem van alle bijstandsgerechtigden fraudeurs

Aanstaande maandag dienen er vijf rechtszaken voor de Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter op het gebied van sociale zekerheidswetten, over de boetes in de nieuwe Participatiewet. De zaken gaan over de vraag of het Boetebesluit van toepassing is, waarin staat vermeld dat de boetes die de overheid oplegt aan bijstandsgerechtigden, gelijk moeten zijn aan het "benadelingsbedrag", het bedrag dat ze te veel ontvangen zouden hebben. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/overheid-maakt-met-boetesysteem-van-alle-bijstandsgerechtigden-fraudeurs/#more-23580

--
Voor Zwarte Piet ligt er weer een zwaar najaar in het verschiet!

Als vervolg op de kick off-bijeenkomst van 21 februari vond afgelopen donderdag opnieuw een bijeenkomst plaats om vorm en inhoud te geven aan de strijd tegen Zwarte Piet in 2015, in het bijzonder aan acties tijdens de nationale Sinterklaasintocht in november. Ook deze tweede bijeenkomst was georganiseerd door de vier organisaties die samen Kick Out Zwarte Piet (KOZP) vormen, namelijk Zwarte Piet Niet, Zwarte Piet Is Racisme, Nederland Wordt Beter en New Urban Collective. In een collegezaal van de Vrije Universiteit bespraken naar schatting zeventig mensen met elkaar hoe het verzet tegen de racistische karikatuur kan worden versterkt en op welke manieren men zich daarvoor zou kunnen inzetten. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/voor-zwarte-piet-ligt-weer-een-zwaar-najaar-in-het-verschiet/

--
Kno'Ledge: "De strijd tegen Zwarte Piet is een strijd tegen de macht om anderen te vernederen"

12 november 2011, Dordrecht, en 15 november 2014, Gouda: twee data, twee plekken, twee Sinterklaasintochten, twee keer gearresteerd worden. Twee keer wilde Kno'Ledge Cesare zijn mening over Zwarte Piet geven en twee keer werd hij daarom van zijn vrijheid beroofd. In december 2014 werd hem zelfs een beroepsverbod opgelegd. Een gesprek met een van de kartrekkers van de beweging tegen Zwarte Piet. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/knoledge-de-strijd-tegen-zwarte-piet-is-een-strijd-tegen-de-macht-om-anderen-te-vernederen/

--
Agenda

28 maart, Den Haag: demonstratie voor het heropenen van het onderzoek naar de dood van Anass Aouragh

Op 28 maart vindt er een demonstratie plaats om te eisen dat het onderzoek naar de dood van de dertienjarige Anass Aouragh moet worden heropend. De actie is ook bedoeld om steun te betuigen aan de familie en vrienden van Anass. Demonstratie. Zaterdag 28 maart. Van 16:00 tot 18:00 uur. Spuiplein, Den Haag. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/28-maart-den-haag-demonstratie-voor-het-heropenen-van-het-onderzoek-naar-de-dood-van-anass-aouragh/

--
Nieuws elders

Oeps! Van basisinkomen naar basisarmoede
http://www.doorbraak.eu/oeps-van-basisinkomen-naar-basisarmoede/

Wij zijn Young & United: het gezicht en de stem van de werkende jongeren van nu
http://www.doorbraak.eu/wij-zijn-young-united-het-gezicht-en-de-stem-van-de-werkende-jongeren-van-nu/

Waarom is de universiteit zo wit?
http://www.doorbraak.eu/waarom-is-de-universiteit-zo-wit/

Antwerpse politie arresteert honderden actievoerders
http://www.doorbraak.eu/antwerpse-politie-arresteert-honderden-actievoerders/

Uit de oude doos – Een feministische kritiek op nationalisme
http://www.doorbraak.eu/uit-de-oude-doos-een-feministische-kritiek-op-nationalisme/

Een 'bloemlezing' van racisme in de Lage Landen #Dailyracism
http://www.doorbraak.eu/een-bloemlezing-van-racisme-in-de-lage-landen-dailyracism/

Fotoverslag: creatief protest tegen UKIP-chef Nigel Farage (bij zijn pub)
http://www.doorbraak.eu/fotoverslag-creatief-protest-tegen-ukip-chef-nigel-farage-bij-zijn-pub/

Anti-zionisten en antisemitisme
http://www.doorbraak.eu/anti-zionisten/

Spreek de daders van racisme op de arbeidsmarkt aan, niet de slachtoffers
http://www.doorbraak.eu/spreek-de-daders-van-racisme-op-de-arbeidsmarkt-aan-niet-de-slachtoffers/

Teken de petitie: Belgische Blackface-minister moet ontslag nemen
http://www.doorbraak.eu/teken-de-petitie-belgische-blackface-minister-moet-ontslag-nemen/

Open brief aan burgemeester Van der Laan
http://www.doorbraak.eu/open-brief-aan-burgemeester-van-der-laan/

Ferguson and the Criminalization of American Life
http://www.doorbraak.eu/ferguson-and-the-criminalization-of-american-life/

Tien jaar geleden hetzelfde verhaal: racisme op de arbeidsmarkt
http://www.doorbraak.eu/tien-jaar-geleden-hetzelfde-verhaal-racisme-op-de-arbeidsmarkt/

Privédetectives schaduwen bijstandsmoeder in Hoeksche Waard dag en nacht
http://www.doorbraak.eu/privedetectives-schaduwen-bijstandsmoeder-in-hoeksche-waard-dag-en-nacht/

Kick-Out Zwarte Piet kondigt nationale actie aan voor 1 juli 2015 (video)
http://www.doorbraak.eu/kick-out-zwarte-piet-kondigt-nationale-actie-aan-voor-1-juli-2015-video/Tuesday, March 24, 2015

Connecting Sunday(s)

[Nederlandse vertaling beneden]


When:
in Sunday 29.03.2015, 9.00 ~ 13.30

Where:
WG-terreinKetelhuisplein 41 Amsterdam

Price:
10 Euro per person, 18 per couple, 10 times card only 85 E
Don't hesitate to ask the questions mgriks@gmail.com ,
Sending email means confirming your reservation.

You may check updates and invite your friends here: https://www.facebook.com/events/1432742390352874/


Recently many people told me that they´re missing the place where they can meet in more loving circumstances than usual.
So here we are:
Connecting Sundays:
The space and time to share love at the deeper level. Mainly through cuddling, hugging eye gazing, tantric communicating, ecstatic dancing without speaking etc...
We though that our new leaflet is fitting perfectly in to the idea ( as other way around ) That´s why we present it below as well - it may change your life even if you would not attend to the events :)


This time at the beginning we would like to start with kundalini yoga from 9.00 till 10.30 then from 10.30 till 13.30 we will continue with the main thing: Everyone may freely chose what will connect us. We, trainers would be around to support you and give you nice tips but realise that this is not a workshop. It´s also not a party but may have elements of both. Intention is that we all would be creators of that space, time, events and energy. Lets see where the love would lead us :)


This time we will share some exercises that are among the most popular used at the tantric workshops ( We use them at our new events: Connecting Sundays ):
Gazing eyes: Look in to each others eyes with as much sympathy, nice energy and love as feels comfortable for both of you. By doing so, we are making a soul connection.
Melting hug ( the opposite of a ¨Donald Duck¨ hug ) is when we are fully connected along the whole length of our bodies. This creates a deep body connection.
Both exercises, when they´re done for longer than 30 seconds, can promote an opening magic in us. Energy is balancing, ¨happy¨ hormones start working for us, so the healing is happening as well.
Tantric communication: one person is only talking, the other person is only listening, then we switch roles. The talking person is talking from the heart, meaning they just say whatever comes to mind. You don´t have to think about the consequences, or what the other person might think about you, etc. Just speak whatever comes up.
The listening person is only listening. The intention is not to respond but to understand and be fully attentive. You choose the subjects, and take equal time for both of you ( I would suggest 2-7 minutes ).
By applying these methods in your life, you may much better solve issues than by arguing. You may get to know not only the partner better, but yourself as well.
Just do it !

Anna set up the class after experiencing an epiphany about the therapeutic power of cuddling

[NEDERLANDS Vertaling]

Wanneer:
Op zondag 29.03.15, 9.00 ~ 13.30
Waar:
WG-terrein, Ketelhuisplein 41 Amsterdam

Prijs:
10 Euro per persoon, 18 per stel, 10 zondagen maar 85 E
Voor vragen schroom niet te mailen naar mgriks@gmail.com ,
Stuur een mailtje om je aanwezigheid bij de workshop te bevestigen


Hier kun je kijken voor updates, delen en je vrienden uitnodigen: https://www.facebook.com/events/1432742390352874/

De laatste tijd hebben veel mensen me verteld dat ze de plaats missen waar ze elkaar kunnen ontmoeten in liefdevollere omstandigheden dan gebruikelijk.

Dus hier zijn we:

Verbindingszondagen:

De ruimte en tijd om liefde te delen op het diepere niveau. Voornamelijk door knuffelen, omhelzen, elkaar in de ogen staren, tantrische communicatie, extatische dans zonder te praten etc...

We dachten dat onze nieuwe folder perfect bij dit idee past (als andere manier). Dat is waarom we het beneden ook presenteren - het kan je leven veranderen zelfs als je niet bij de evenementen aanwezig bent :)

 

Deze keer willen we beginnen met kundalini yoga van 9.00 tot 10.30. Vervolgens zullen we van 10.30 tot 13.30 doorgaan met het voornaamste: Iedereen mag vrij kiezen wat ons zal verbinden. Wij, trainers, zullen er zijn om jullie te steunen en leuke tips te geven maar realiseer je dat dit geen workshop is. Het is ook geen feest maar kan elementen van beide hebben. De intentie is dat we allemaal scheppers zijn van de ruimte, tijd, evenementen en energie. Laten we zien waar de liefde ons zal leiden :)


Het doel van onze folders is iets meer dan alleen over onze evenementen te verkondigen. Dat is waarom we aan de inhoud ook wat van de meest efficiënte adviezen toevoegen, waardoor je zelfs als je niet onze evenementen bijwoont nog levensveranderende voordelen kunt hebben alleen door het doen, uitproberen van oefeningen die we hier voorstellen.

Deze keer delen we wat oefeningen die tot de meest populair gebruikte oefeningen bij tantrische workshops behoren. (Wij gebruiken ze bij onze nieuwe evenementen: Verbindingszondagen.)

Starende ogen: Kijk elkaar in de ogen met zo veel sympathie, vriendelijke energie en liefde als comfortabel voelt voor jullie beiden. Op die manier maken we de zielsverbinding.

Versmeltingsknuffel (tegenovergestelde van "donald duck" knuffel) is wat gebeurt wanneer we volledig verbonden zijn over de gehele lengte van onze lichamen. Op die manier maak je diepe lichaamsverbinding.

Beide bovenstaande oefeningen openen magie in ons wanneer ze langer dan 30 seconden gedaan worden. Energie balanceert, "gelukkige" hormonen beginnen voor ons te werken, dus de heling vindt ook plaats.

Tantrische communicatie: Slechts één persoon is aan het praten, de andere persoon is alleen aan het luisteren, daarna wisselen we natuurlijk de rollen. De pratende persoon praat vanuit het hart. Dit betekent dat je gewoon zegt wat er maar naar je mond komt. Je hoeft niet na te denken over de gevolgen, over wat de andere persoon van je zal denken etc. etc. ... Spreek gewoon uit wat er opkomt.

De luisterende persoon is alleen aan het luisteren. De intentie is niet te reageren maar te begrijpen en volledig aanwezig te zijn. Je kiest de onderwerpen en krijgt beiden evenveel tijd om te praten (Ik zou voorstellen tussen 2 en 7 minuten).

Door deze methoden toe te passen in je leven kun je problemen veel beter helpen oplossen dan door te redetwisten. Je kunt niet alleen de partner veel beter leren kennen maar ook jezelf.

Doe het gewoon!


Kashmiric Tandava Dance Massage workshop

[NEDERLANDS Vertaling beneden]

This Tantric Massage workshop is for couples or people who are willing to work together, so if you´re single you may still join.

Where:
Il Cielo Oostzaanstraat 46, Amsterdam

When:
15.00~30 - 19.30  Sunday 29.03.15
Price and booking:
45 E per person, 85 E per couple, per workshop.

About whole course:
More information you may read here: http://tantramovement.blogspot.nl/2015/03/tantra-massage-course.html
If you pay up front for whole course you got discount 40 E per person and 50  E per couple, so you would have to pay only 365 E per person and 715 per couple. If for some reason you would not be able to attend a workshop and you would let us know that before,  you may complete it in the next course
after completion of the course you will be honored with School of Tantra Movement Tantric Massage Certificate. Amount of the free places at that moment is up to 6, so to make sure better book quickly.

Don't hesitate to ask the questions  mgriks@gmail.com ,
Sending email means confirming your reservation. By transferring ( see account nr. at left side of the pages ) amount you secure your space.

You may check updates and invite your friends here: https://www.facebook.com/events/1429244070703425/

Bring your costume to the practice, a sheet or a large towel and organic massage oil – for example coconut, almond, olive, sesame, or other.

AD 2:
Kashmiric Tandava Dance Massage workshop

Like from all my invitations, especially from this one you may already learn something very useful.

Breath in and out. In and out. Become aware of your breath. How it passes through nostrils, how is filling up your lungs, chest, belly, even ho it reaches your toes and top of your head. Notice how with awareness to your breath you become very calm but energised and more alive at the same time .

Notice how by observing your breath, you entered the bridge to here and now. By being focus on your breath you created the inner space of awareness what is leaving behind all your thoughts, all your worries, fears...

Now become aware of the movement created by your breath. Your chest, your belly is expanding. Observe that movement for a while then begin to follow the breath with your body. Extend that movement. Let your spine bend following the belly. Let your pelvic tilt. Then slowly gradually involve the rest of your body: the neck, shoulders, knees, elbows...

Now you begin the dance of your breath. There could be music in the background but this time you dance to your breath. Let your body follow the breath. Do all the movements what would come without thinking. Breath in. Breath out.

Then after that preparation we would go for Kashmiric dance massage what would also follow your breath with deep, floating, intuitive movement. Long, energetic and fluent strokes coming from the breath would bring us in very meditative but dynamic atmosphere, where receiver would surrender in to the moment and to the love itself.

It will make you feel safe in the ultimate dimension. It will bring you closer to yourself in deep connection.
[NEDERLANDS Vertaling]

Deze workshop is voor koppels en / of mensen die bereid zijn om samen te werken, dus als je single bent je nog steeds meedoen.

Waar:
Il Cielo Oostzaanstraat 46, Amsterdam

Wanneer:

15.30 - 19.30 zondag 29.3.15

Prijs en reservering:
45 E per persoon, 85 E per paar, per workshop.

Over hele cursus:
Meer informatie kunt u hier lezen: http://tantramovement.blogspot.nl/2015/03/tantra-massage-course.html
Als u betaalt
aan de voorkant voor de gehele cursus heb je korting van 40 E per persoon en 50 E per stel, dus je zou moeten betalen alleen 365 E per persoon en 715 per paar. Als om wat voor reden kan je niet komen voor een workshop en je laat ons dat eerder weten, kunt je deze invullen in de volgende cursus. Na afloop van de cursus wordt u geëerd met de School Of Tantra Movement Tantrische Massage Certificate.
Het aantal beschikbare plaatsen is op het moment 6, dus zorg er voor de zekerheid voor dat je snel boekt.

Voor vragen schroom niet te mailen naar mgriks@gmail.com ,
Stuur een mailtje om je aanwezigheid bij de workshop te bevestigen
. Door de overdracht van (zie rekening nr.aan de linkerkant van de pagina's) bedrag,  j
e verzekert jouw plek

Hier kun je kijken voor updates, delen en 
je vrienden uitnodigen:
https://www.facebook.com/events/1429244070703425/

Breng organische kokosolie en een handdoek als je kan.


AD 2:
Kashmirische Tandava Dans Massage workshop

Zoals van al mijn uitnodigingen, vooral van deze, kun je hier al iets heel nuttigs van leren.

Adem in en uit. In en uit. Word je bewust van je ademhaling. Hoe het door je neusgaten gaat, hoe het je longen, borst, buik opvult, zelfs hoe het je tenen en de top van je hoofd bereikt. Merk op hoe met bewustzijn van je ademhaling je heel kalm maar tegelijkertijd energiek en levendiger wordt.

Merk op hoe door je ademhaling te observeren, je de brug naar het hier en nu bent overgegaan. Door op je ademhaling gefocust te zijn heb je de innerlijke ruimte van bewustzijn gecreëerd die al je gedachten achterlaat, al je zorgen, angsten...

Word je nu bewust van de beweging die door je ademhaling gecreëerd wordt. Je borst, je buik zet zich uit. Observeer die beweging een tijdje en begin dan de ademhaling te volgen met je lichaam. Breid die beweging uit. Laat je ruggengraat buigen de buik volgend. Laat je bekken kantelen. Betrek dan langzaam en gradueel de rest van je lichaam: de nek, schouders, knieën, ellebogen...

Nu begin je te dansen vanuit je ademhaling. Er kan muziek op de achtergrond zijn maar deze keer dans je op je ademhaling. Laat je lichaam de ademhaling volgen. Maak alle bewegingen die komen zonder na te denken. Adem in. Adem uit.

Na deze voorbereiding zullen we voor de Kashmirische dans massage gaan die ook je ademhaling zal volgen met diepe, drijvende, intuïtieve beweging. Lange, energetische en vloeiende halen die van de adem komen zullen ons in een zeer meditatieve maar dynamische sfeer brengen, waar de ontvanger zich zal overgeven aan het moment en aan de liefde zelf.

Het zal je veilig doen voelen in de ultieme dimensie. Het zal je dichter bij jezelf brengen in diepe verbinding.


Communication of Love workshop

[Nederlandse vertaling beneden]

This workshop is for couples and/or people who are willing to work together, so if you´re single you may still join.


When:
in Sunday 29.03.2015, 20.30 ~ 23.30

Where:
WG-terreinKetelhuisplein 41 Amsterdam

Price:
25 Euro per person, 45 per couple, 10 times card only 210 E
Don't hesitate to ask the questions mgriks@gmail.com ,
Sending email means confirming your reservation.

You may check updates and invite your friends here: https://www.facebook.com/events/1555892737996449/

Do you know the tantric way of communicating? Do you know your and your partner's 'love language'? Do you know that when bodies are talking to each other they can easier find solutions, even in the areas of our life where there weren't any? Do you know body intelligence? Do you use it ? Do you know that we often 'talk' via emotions? Do you know that we often do not understand each other because we talk in different love languages and we're not even aware of it ?

Can you imagine how much you could improve your life and your relationship if you knew the answers to these questions?

In this workshop we will explore the answers to those and other questions. We will do exercises in tantric and body communication. We will do things to find out what your and your partner's love languages are, and then exercise using them.

Your life could become more understandable than ever before!

 

As always, just a few things that everyone should learn but unfortunately very few do :/

Heart-Love-Sky-Hands-Silhouette__1920x1200


[NEDERLANDS Vertaling]


Ad 8: Communicatie van Liefde


Deze workshop is voor koppels en / of mensen die bereid zijn om samen te werken, dus als je single bent je nog steeds meedoen.

Wanneer:
Op zondag 29.03.15, 20.30 ~ 23.30
Waar:
WG-terrein, Ketelhuisplein 41 Amsterdam


Prijs:
25 Euro per persoon, 45 per stel, 10 workshops maar 210 E
Voor vragen schroom niet te mailen naar mgriks@gmail.com ,
Stuur een mailtje om je aanwezigheid bij de workshop te bevestigen


Hier kun je kijken voor updates, delen en je vrienden uitnodigen: https://www.facebook.com/events/1555892737996449/


Nieuwe workshop in de School Of Tantra Movement

Ken je de tantrische manier van communiceren? Ken je jouw en jouw partners 'liefdestaal'? Weet je dat wanneer lichamen met elkaar aan het praten zijn ze makkelijker oplossingen kunnen vinden, zelfs in de gebieden van ons leven waar er geen waren? Ken je lichaamsintelligentie? Maak je er gebruik van? Weet je dat we vaak 'praten' via emoties? Weet je dat we elkaar vaak niet begrijpen omdat we in verschillende liefdestalen praten en we ons er niet eens van bewust zijn?

Kun je je voorstellen hoe zeer je jouw leven en jouw relatie zou kunnen verbeteren als je de antwoorden kende op deze vragen?

Tijdens deze workshop zullen we de antwoorden op deze en andere vragen onderzoeken. We zullen oefeningen in tantrische en lichaamscommunicatie doen. We zullen dingen doen om erachter te komen wat jouw en jouw partners liefdestalen zijn, en dan oefenen ze te gebruiken.

Jouw leven kan begrijpelijker worden dan ooit tevoren!


Als altijd, slechts enkele dingen die iedereen zou moeten leren maar helaas slechts weinigen doen :/

Thursday, March 19, 2015

UNITED E-NEWS: Hand in Hand for Diversity!


UNITED Press Release 19-03-2015

Hand in Hand for Diversity!
European-wide Action Week Against Racism - 15-23 March 2015


Diversity! It improves our culture, it strengthens our companies, it makes our economy more resilient, and it adjusts our perspective on reality. It drives us to think broader and to respect our differences. Diversity has the power to make society better.
That's why we say: Lets stand hand in hand for diversity!

Since the early 1990s, UNITED coordinates every year around 21 March the European-wide Action Week Against Racism. Activists, NGOs, universities, schools, municipalities and a wide variety of different organisations carry out hundreds of activities all around Europe in order to bring an end to racism, discrimination and intolerance.
In this year's European Action Week Against Racism thousands of actions are organised by grass-roots organisations and different groups in 50 countries. In many countries the campaign has become a national wide. Through these activities 100.000s of people speak out against racism, discrimination, intolerance and for diversity.
With the encouragement and support of the UNITED secretariat, several cities throughout Europe have also joined the campaign by speaking out against racism, by supporting and organising activities in their cities, hanging posters in billboards, organising exhibitions etc.
To get more information on the Action Week 2015 follow the campaign on Facebook UnitedActionWeek. Follow #ARW15 on twitter and see where you can JOIN an activity.

Change the Situation In Europe
Europe today is facing many different forms of racism, xenophobia, anti-migrant and anti-minority attitude resulting in exclusion, hate speech, and in extreme cases in hate crimes. Most worrying is the continuous rise all over Europe of racist and extreme right political movements and -parties as well as the more and more discriminatory discourse used by mainstream political parties. Furthermore, racism and discrimination are not only advocated by the openly racist, but also found in commonly used cultural expressions. Racism is not just an isolated act, but part of a collective, continuing system of social relations. It is not always easy to see; sometimes we need each other to point discrimination out to us. Cultural perspectives can be changed.
We can change the way society looks at differences. Effective antiracism is a joint effort; It takes courage to speak out against exclusion, discrimination, hate and racism wherever we see it: in our streets, at our schools, on the Internet, in the media, or within our institutions and governments. It takes an open mind to rethink discriminative tendencies in society and to change people's view.

Hand in hand for diversity
Many NGOs organise successful activities promoting cooperation, solidarity, and diversity as their answer to racism and xenophobia. Civil society organisations have a strong knowledge and experience in combatting the roots of racism, xenophobia and intolerance and have developed and effectively implemented unique methods in this area.
In the 2015 European Week Against Racism, NGOs, grassroots organisations, and local authorities throughout Europe show society that we can all live side by side. Actions will be organised on all levels in Europe, from local neighbourhoods to European institutions. By helping each other and standing up for the "other" we can make a difference and turn the tides. Together we work for a future based on intercultural respect, solidarity and equal rights. With this goal, we stand hand in hand for diversity.

Why 21 March?
The General Assembly of the United Nations declared 21 March the International Day for the Elimination of all Forms of Racial Discrimination. This day was implemented as a reaction to the brutal murder of 69 anti-apartheid demonstrators in Sharpeville (South Africa) in 1960. Apartheid was a legal system of systematic racial segregation and inequality enforced by the government of South Africa from 1948 up to 1990.

UNITED for Intercultural Action
The campaign is coordinated by 'UNITED for Intercultural Action' - the European network against nationalism, racism, fascism and in support of migrants and refugees.
Within the UNITED network more than 550 organisations from a wide variety of backgrounds, from 48 European countries, work together in common activities and projects.


Press material:

Map of Activities: http://weekagainstracism.eu/

City representatives who joined the campaign: http://weekagainstracism.eu/cities/

Follow and like the European Week Against Racism on Facebook UnitedActionWeek

Campaign material: http://weekagainstracism.eu/about/campaign-materials/

UNITED website: http://www.unitedagainstracism.org

====

For further information contact:
UNITED for Intercultural Action
The campaign is coordinated by 'UNITED for Intercultural Action' - the pan-European network against nationalism, racism, fascism and in support of migrants and refugees. Within the UNITED network more than 550 organisations from a wide variety of backgrounds, from 46 European countries, work together in common activities and projects.

European Action Week Against Racism 2015
WeekAgainstRacism.eu
Facebook UnitedActionWeek
Twitter: @UNITED__Network, #ARW15
Email: 21March@unitedagainstracism.org
phone +31-20-6834778 - fax +31-20-6834582

----
UNITED is the pan-European network against nationalism, racism, fascism and in support of migrants and refugees, supported by more than 550 organisations from 48 European countries. How to join the network: see www.unitedagainstracism.org/supporters/

----
UNITED for Intercultural Action
European network against nationalism, racism, fascism and in support of migrants and refugees
Postbus 413 - NL 1000 AK Amsterdam
phone +31-20-6834778 - fax +31-20-6834582
info@unitedagainstracism.org - www.unitedagainstracism.org