Monday, April 23, 2018

Anonymous for the Voiceless. Vegan Amsterdam 21.04.2018


ESTABLISHED APRIL, 2016.

ANONYMOUS FOR THE VOICELESS IS AN ANIMAL RIGHTS ORGANISATION THAT SPECIALIZES IN STREET ACTIVISM.

OVER 3,059 DEMONSTRATIONS IN 496 CITIES/56 COUNTRIES, WE'VE CONVINCED AT LEAST 107,288 BYSTANDERS TO TAKE THE NEEDLESS VIOLENCE IN THEIR DIETS AND LIFESTYLES SERIOUSLY.

WE EMPLOY DIRECT ACTION WITH HIGHLY EFFECTIVE PUBLIC OUTREACH USING LOCAL STANDARD-PRACTICE FOOTAGE OF WHAT "FOOD" ANIMALS EXPERIENCE EVERY SECOND OF EVERY DAY, VIRTUAL REALITY TECHNOLOGY, SUCCINCTLY INFORMATIVE RESOURCES AND A VALUE-BASED SALES APPROACH. WE FULLY EQUIP THE PUBLIC WITH EVERYTHING THEY NEED IN SWITCHING TO A VEGAN LIFESTYLE. WE HOLD AN ABOLITIONIST STANCE ON ANIMAL EXPLOITATION.


Monday, April 16, 2018

Fwd: [Doorbraak Info] Bezwaar maken wordt ontmoedigd

Nieuwe artikelen

Een ster in de spiegel (deel 3)

In de tijd van Charles Dickens verschenen romans soms in de vorm van feuilletons in kranten en tijdschriften. Precies dat willen wij nu gaan doen met de prachtige autobiografische roman "Een ster in de spiegel" van Doorbraak-activiste Lili Irani. Haar boek verscheen in maart 2013 en gaat over haar leven in Iran, haar komst naar Nederland en haar leven hier. Onderwerpen als moslimfundamentalisme, vrouwenonderdrukking en migratiebeheersing komen aan bod, maar ook thema's als liefde en familie slaat ze niet over. Met enige regelmaat zullen we hier een volgend hoofdstuk plaatsen. Lees je net als veel anderen veel liever in een boek dan van een beeldscherm? Of heb je de smaak te pakken, wil je weten hoe het verder gaat met Lili, maar kun je niet wachten? Dan hebben we goed nieuws! Je kunt het boek nog steeds bestellen door 15 euro over te maken op IBAN-nummer NL97INGB0004418467 ten name van De Fabel van de illegaal te Leiden (de verzendkosten zijn daarbij inbegrepen). Vergeet niet je adres erbij te vermelden. Veel leesplezier. Lees meer: https://www.doorbraak.eu/ster-spiegel-deel-3/

--
"Ik deed dwangarbeid voor Topbloemen.nl en als dank werd mijn bijstandsuitkering stopgezet"

Rabia heeft vier kinderen, van wie er drie bij haar wonen. Ze is alleenstaand, woont in Leiden en zit in de bijstand. "Ik ben in de loop der tijd best vaak respectloos behandeld door ambtenaren van Sociale Zaken", vertelt ze. Ze wil ook graag een boekje open doen over de dwangarbeid die ze moest verrichten en over de strafkorting op haar uitkering die haar volkomen ten onrechte werd opgelegd. Een gesprek met een Marokkaans-Nederlandse vrouw over het onrecht en de vernederingen waar ze als baanloze mee werd geconfronteerd. Lees meer: https://www.doorbraak.eu/deed-dwangarbeid-topbloemen-nl-en-als-dank-werd-bijstandsuitkering-stopgezet/

--
Louay Al-Zekra gesteund met leuzen en lawaai (beeldverslag)

Gisterochtend werd er op initiatief van SEHAQ, Queer Refugees Group gedemonstreerd voor de ingang van de rechtbank aan de Parnassusweg in Amsterdam, in verband met de zitting van Louay, die (opnieuw) uitgezet dreigt te worden naar Duitsland. Lees meer: https://www.doorbraak.eu/louay-al-zekra-gesteund-leuzen-en-lawaai-beeldverslag/

--
Ontmoedigingsbeleid leidt tot forse daling van aantal klachten en bezwaren in het kader van de Participatiewet

De Bijstandsbond heeft van verschillende kanten gehoord dat het aantal klachten en bezwaarschriften tegen gemeenten in het kader van de Participatiewet drastisch afneemt. Wij vermoeden dat die daling nauw samenhangt met doelbewust gemeentebeleid om mensen die een uitkering hebben of aanvragen, te ontmoedigen om bezwaar te maken tegen afwijzingen. Lees meer: https://www.doorbraak.eu/ontmoedigingsbeleid-leidt-tot-forse-daling-aantal-klachten-en-bezwaren-kader-participatiewet/

--
Agenda

18 april, Nijmegen: bijeenkomst over het bouwen van solidariteitsnetwerken

Of het nu gaat om onze woonrechten, arbeidsomstandigheden, of sociale voorzieningen, op tal van terreinen staat onze bestaanszekerheid steeds meer onder druk. Tegelijkertijd spelen politieke partijen en traditionele vakbonden een steeds kleinere rol in de sociale strijd. In toenemende mate zijn we op onszelf aangewezen om het tij te keren en voor onze rechten op te komen. Maar hoe doe je dat precies? Bijeenkomst. Woensdag 18 april. Vanaf 20:00 uur. De Klinker, Van Broeckhuysenstraat 46, Nijmegen. Lees meer: https://www.doorbraak.eu/18-april-nijmegen-bijeenkomst-bouwen-solidariteitsnetwerken/

--
20 april, Nijmegen: lezing over de geschiedenis van 1 mei

"Waar gaat die Eerste Mei precies over? Waar komt de traditie vandaan? Wat is de betekenis ervan, hoe veranderde dit door de jaren heen, en waarom blijft het zo belangrijk om de Eerste Mei strijdbaar te blijven vieren?" Daarover houdt onze vaste gastauteur Peter Storm op 20 april een lezing in aanloop naar de Nijmeegse 1 mei-demonstratie. Na afloop is er gelegenheid tot vragen en discussie. Lezing. Vrijdag 20 april. Vanaf 20:30 uur. De Klinker, Van Broeckhuysenstraat 46, Nijmegen. Lees meer: https://www.doorbraak.eu/20-april-nijmegen-lezing-over-de-geschiedenis-van-1-mei/. Ook in Den Haag op 12 april, zie boven.

--
23 april, Den Haag: bijeenkomst over gentrificatie in aanloop naar de Haagse 1 mei-demonstratie

Op 23 april vindt in Den Haag een bijeenkomst plaats over gentrificatie en woononzekerheid. Dat is ook het thema van de demonstratie die op 1 mei vanaf 19:00 uur in Den Haag wordt georganiseerd, onder het motto "Een stad voor de mensen. Geen speeltuin voor de rijken". Bijeenkomst. Maandag 23 april. Vanaf 17:00 uur. Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Prinsessegracht 4, Den Haag. Lees meer: https://www.doorbraak.eu/23-april-den-haag-bijeenkomst-over-gentrificatie-in-aanloop-naar-de-haagse-1-mei-demonstratie/

--
23 april, Den Haag: bijeenkomst over het opzetten van solidariteitsnetwerken rond gezinslocaties

Op 23 april organiseert de steunorganisatie Geen kind aan de kant in de gekraakte activiteitenruimte De Ruige Rog in Den Haag een bijeenkomst over gezinslocaties voor vluchtelinggezinnen. In die gezinslocaties verblijven vluchtelingen die volgens de overheid moeten worden uitgezet. Op initiatief van Geen kind aan de kant vonden er in 2016 bij diverse gezinslocaties, waaronder die in Katwijk, demonstraties plaats waar veel vluchtelingen uit die locaties aan deelnamen. Bijeenkomst. Maandag 23 april. Vanaf 19:00 uur. De Ruige Rog, Roggeveenstraat 56, Den Haag. Lees meer: https://www.doorbraak.eu/23-april-haag-bijeenkomst-opzetten-solidariteitsnetwerken-rond-gezinslocaties/

--
1 mei, Nijmegen: demonstratie "1 mei verbindt!"

"May Day May Day! Op 1 mei is het internationale arbeidersdag. We zullen deze dag bij elkaar komen in solidariteit met activisten die zich, zowel hier als ver weg, verzetten tegen kapitalisme en mens en milieu boven winst stellen. Tijdens de 1 mei-demonstratie willen we dit jaar aandacht besteden aan de impact die werk heeft op mensen in Nederland: van (arbeids)migranten tot de lgbtq-gemeenschap, van vrouwen tot gepensioneerden en de jeugd. De strijd voor veilige en eerlijke arbeid is al lang geleden ingezet, maar we zijn nog altijd ver van de gelijkwaardige standaard die we wereldwijd verdienen. Hoewel uitbuiting en oorlog ver van ons vandaan lijken, mogen we niet vergeten dat ze het directe gevolg zijn van het huidige economische en politieke systeem, en ook hier wel degelijk hun uitwerking hebben: vluchtelingen zoeken een veilige thuishaven, de gevolgen van klimaatmaatverandering worden langzaam zichtbaar, een permanente noodtoestand brokkelt onze individuele en collectieve vrijheden af, toenemende werk- en regeldruk geven massale burnoutklachten bij studenten en werkenden, sociale huisvesting wordt afgebroken, arbeidsrechten worden uitgehold… Dit terwijl de rijken alleen maar rijker worden en politici de macht verder naar zichzelf toe trekken. Wij willen een samenleving die oog heeft voor ieders welzijn, en wij weten dat dit mogelijk is!", aldus de oproep van de organisatoren van de demonstratie, die ook gesteund worden door Doorbraak. Demonstratie. Dinsdag 1 mei. Vanaf 17:30 uur. Van Schaeck Mathonsingel (tegenover centraal station), Nijmegen. Lees meer: https://www.doorbraak.eu/1-mei-nijmegen-demonstratie-1-mei-verbindt/

--
1 mei, Den Haag: blok van baanlozen, flexwerkers en flexhuurders tijdens 1 mei-demonstratie van FNV

Doorbraak en de Bond Precaire Woonvormen (BPW) hebben het initiatief genomen om tijdens de landelijke 1 mei-demonstratie van de FNV in Den Haag een blok te gaan vormen van baanlozen, flexwerkers en flexhuurders. Met een apart blok willen we duidelijk maken dat baanlozen, flexwerkers en flexhuurders zich van onderop organiseren, voor hun belangen strijden en daarbij ook successen boeken. De 1 mei-viering begint om 14:00 uur met verzamelen op het Malieveld. Het blok van baanlozen-, flexwerkers- en flexhuurders verzamelt daar ook. Op die plek begint een programma met muziek en sprekers. Vanaf 15:00 uur nemen we als blok deel aan de FNV-demonstratie. We roepen alle baanlozen, flexwerkers en flexhuurders op om tijdens de 1 mei-viering hun stem te laten horen. Blok van onderop. Dinsdag 1 mei. Vanaf 14:00 uur. Malieveld, Den Haag. Lees meer: https://www.doorbraak.eu/1-mei-haag-blok-baanlozen-flexwerkers-en-flexhuurders-tijdens-1-mei-demonstratie-fnv/

--
1 mei, Tilburg: demonstratie "Sloop muren, geen mensen, doorbreek alle grenzen"

"Eén mei 1886. Arbeiders vechten, demonstreren, staken voor een achturige werkdag. Een strijd voor een beter leven. Een strijd voor rechtvaardigheid. Het wapen: solidariteit. Over de grenzen heen. Dwars door de muren tussen mensen. Eén mei is opgekomen als strijddag, maar tevens als herdenkingsdag voor die mensen die zich in Chicago hard maakten voor die acht-urendag en daarvoor ter dood werden veroordeeld en opgehangen. Eén mei 2018. Er is veel veranderd. Arbeiders heten werknemers of zzp-ers. Bazen heten werkgevers. De staat is 'onze overheid' . We zijn allemaal 'sociale partners' in een 'participatiemaatschappij'. Maar verder? Topsalarissen voor ondernemers. Magere lonen, hoge werkdruk, schamele uitkeringen voor ons. Muren van haat worden opgetrokken. Haat die wordt opgestookt om de aandacht van onrecht af te leiden. Haat tegen vluchtelingen en migranten. Haat over de grenzen heen, met oorlog als uitkomst." Aldus de oproep van de organisatie, die net als vorig jaar weer door Doorbraak wordt gesteund. Aansluitend is er net als andere jaren weer een lezing van historicus Dennis Bos, dit keer over "plakken & kalken". "Laaft u wederom aan de kennis van Dennis over linkse stennis", grappen de organisatoren. Demonstratie. Dinsdag 1 mei. Vanaf 17:00 uur. Heuvel, Tilburg. En Lezing Dennis Bos. Vanaf 20:00 uur. Kunstmaan, Stedekestraat 72, Tilburg. Lees meer: https://www.doorbraak.eu/1-mei-tilburg-demonstratie-sloop-muren-geen-mensen-doorbreek-grenzen/

--
1 mei, Den Haag: demonstratie "Een stad voor de mensen. Geen speeltuin voor de rijken"

Massaal worden er betaalbare woning gesloopt om plaats te maken voor luxeappartementen. Steeds meer mensen kunnen geen betaalbare woning meer vinden. De stad wordt langzaam maar zeker een plek waar de meeste mensen niet meer welkom lijken te zijn. Terwijl voor velen de woonsituatie steeds onzekerder wordt, is er een proces gaande dat iedereen die niet bij de rijke elite hoort, verdrukt wordt naar de buitenwijken of zelfs naar buiten de steden", aldus de oproep voor de Haagse 1 mei-demonstratie "Een stad voor de mensen. Geen speeltuin voor de rijken". Demonstratie. Dinsdag 1 mei. Vanaf 19:00 uur. Stationsplein (station Den Haag Hollands Spoor), Den Haag. Lees meer: https://www.doorbraak.eu/1-mei-haag-demonstratie-stad-mensen-geen-speeltuin-rijken/

--
Nieuws elders

Birmese dieren tegen Britse kolonisten?
https://www.doorbraak.eu/birmese-dieren-britse-kolonisten/

Leidse universiteit op hellend vlak: dierenperspectief bij Afrikaanse studies
https://www.doorbraak.eu/leidse-universiteit-op-hellend-vlak-dierenperspectief-afrikaanse-studies/

Amerikaanse sekswerkers vluchten massaal naar Mastodon
https://www.doorbraak.eu/amerikaanse-sekswerkers-vluchten-massaal-naar-mastodon/

Trump wil meer baanlozen, zieken en huurders aan de dwangarbeid zetten
https://www.doorbraak.eu/trump-wil-meer-baanlozen-zieken-en-huurders-aan-de-dwangarbeid-zetten/

VS: zwarte jongen veroordeeld tot 65 jaar voor onder andere moord die een agent pleegde
https://www.doorbraak.eu/vs-zwarte-jongen-veroordeeld-tot-65-jaar-moord-agent-pleegde/


--
DOORBRAAK
Middelstegracht 36a, 2312TX Leiden

WEBREDACTIE (STICHTING GEBLADERTE)
eveneens te bereiken op dit postadres.

Opgeven of afmelden [Doorbraak Info] mailinglijst:
http://www.doorbraak.eu/nieuwsbrief/

---
To unsubscribe: <mailto:doorbraak.eu-unsubscribe@lists.riseup.net>
List help: <https://riseup.net/lists>


Wednesday, April 4, 2018

Full Body Orgasm without Touching Massage Instructions by Michal Kali Griks


Full Body Orgasm Massage without touching

This massage is based on energetic touch what doesn't require physical touch. Still you may be able to bring the person to very deep full body energetic orgasm or if the body choose to deep energetic healing. This technique is also very useful in the cases when people are blocked for touch. I feel that nothing explain better than video with me as model of my teacher and student Flaviu Pop:
https://www.youtube.com/watch?v=3jY6Bm2R3Uk

Full body orgasm without touching massage - workshop program:
Presentation with showing all triggers and the movements of the energy.
Distorting and clearing aura
Exercising feeling the energy between the hands.
Exercising feeling of the finger tips
"Playing with the ball between the hands"
… between and on the body"
… between the participants"
Talking about the limits, no limits and intentions.
Heart Salutation
As always opening the massage ritual
Doing two 20-30 minutes sessions for each other sometimes with possibility of exchange the partners
As always closing the massage ritual
Heart Salutation

Motives and intentions of the workshop:
Learning, exercising and exploring feeling the energy without touching
Learning, exercising and exploring maybe the first Full Body Orgasm
When Body choose for healing giving it to the partner.
Learning, exercising and exploring different bodies in our being
Learning, exercising and exploring ecstasy beyond peak orgasm
Learning, exercising and exploring playing and moving the energies

Pointers:
Most important in tantra and especially in this workshop what we have to learn is that we set up intentions but we are not attached to any goals. It is very important that we don´t get frustrated that we, our partner doesn´t seem to feel anything. You don´t have to achieve anything here. Just let it be. When you set up the intentions and you do your best, doesn´t matter if you or your partner feel something, energy anyway will work for you in the best possible way at the moment. Do not think to much about what you have to do it etc. It only create barriers for energy flow. It flows better beyond mind understanding.
Accept that some of the people are more kinesthetic and for those feeling, reacting to touch of energetic body would be more difficult. Realise that even the best masters of it do not always "succeed" how you see it.
As more you practice than you feel it more and you more open for this.
Don´t forget to always ask receiver before you start to breath circularly. It bring their attention to here and now and it support the energy flow.
Use the triggers frequently but not to often. Remember that this suppose to be energetic touch massage 🙂
When the person seems to be to much in their head, consider to bring the energy downwards, when the person is very sexual bring the energy upwards. You generate energy best on the first chakra.
Use what works.
When the being decided for the healing through releasing the emotions support the process by stimulating the energy where it´s triggering the process ( could be the heart ). Pull out the energy ( threads ) out of the chakras where you feel there are blockages.
After 20-40 minutes consider to finish the session by bringing the energy upward and by holding the hand of the person. Very often she/he is in the deep bliss. Let her/him enjoy it as long that she wish. It´s really empowering experience. No need to break it. Especially when you´re the lover, make sure that first what she/he will see when she/he will open eyes would be your eyes with attended smile. It brings beautiful connection.

More videos (with better audio) "How to make Full Body Orgasm Without Touching Massage"  you may get for 30 Euro each or with your year Tantra Movement Membership for 150 Euro. With this membership you will get always the newest and final update of my book and many other practical videos and tips. On the left side of the page you may find links for transferring the money. Thank you 🙂


Michal Kali Griks
http://tantramovement.com

Wednesday, March 21, 2018

Fwd: STEM TEGEN DE SLEEPWET


Stuur dit bericht SNEL door aan MILJOENEN NEDERLANDERS !

STEM TEGEN ( !!! ) DE SLEEPWET

ONZE  PRIVACY, VRIJHEID, INTEGRITEIT EN DEMOCRATIE STAAT ERNSTIG ( !!! ) OP HET SPEL

WE willen GÉÉN DICTATUUR OF POLITIESTAAT WORDEN.

WE willen GÉÉN OPBENBAAR SPEELVELD VAN DE GEHEIME DIENSTEN  WORDEN.

Als we dat laten gebeuren dan kunnen we beter ophouden te bestaan als onze privacy en democratie wordt beroofd.

Als we dat laten gebeuren dan hebben we 1000 jaar beschaving VOOR NIETS GEHAD en worden we ONVRIJE SLAVEN VAN DE MACHTHEBBERS.

Het moet NIET zo zijn  dat een gewone burger soms met duizenden tegelijk ZONDER REDEN PREVENTIEF GESCREEND en DOORGELICHT kan worden alsof gewone burgers POTENTIËLE CRIMINELEN en TERRORISTEN zijn.

Zulke ASOCIALE PRAKTIJKEN van een overheid = de GRONDWET , GRONDRECHTEN van de mens en het RECHTSSYSTEEM OMDRAAIEN.

Hier wordt de overheid, die fe burgers moet BESCHERMEN TEGEN ZULKE PRAKTIJKEN, ZELF DADER !!!!

Hier ZAAIT de overheid BEWUST ANGST voor de LEUGEN van VERGROTEN van VEILIGHEID tegen TERRORISTEN door GEWONE BURGERS MET ZO'n SLEEPWET de VRIJHEID te ONTNEMEN i.p.v. Zich aan de BESTAANDE ( !!! ) GRONDWET en WET te houden en de PRIVACY, en VRIJHEID van de BURGERS te BESCHERMEN !!!!!

VECHT VOOR UW VRIJHEID TEGEN ELKE PRIJS. NU !!


STEM TEGEN ( !!! ) DE SLEEPWET

Kijk deze filmpjes en huiver: OOK in DUITSLAND loert het GEVAAR

https://www1.wdr.de/daserste/monitor/videos/video-monitor-vom--202.html

https://www.privacyfirst.nl/

https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/25-09-2017/sleepnetwet-bestaat-privacy-straks-nog-wel/

https://radar.avrotros.nl/nieuws/detail/kabinet-wint-big-brother-award-wegens-handelwijze-rondom-sleepwet/

https://radar.avrotros.nl/nieuws/detail/huisartsen-fel-tegen-sleepwet/

https://radar.avrotros.nl/nieuws/detail/maandag-in-radar-debat-over-de-sleepwet-willekeur-van-de-zorgverzekeraar/

https://radar.avrotros.nl/hulp-tips/hulpartikelen/detail/wat-is-de-sleepnetwet/


Saturday, March 10, 2018

Fwd: [Doorbraak Info] Via de pleinen naar een structureel andere samenleving?

Nieuwe artikelen

Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI): Universiteit van Leiden niet transparant bij onderzoek naar etnisch profileren

Het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI) heeft advies uitgebracht in de klacht van Buro Jansen & Janssen over het rapport van de Universiteit van Leiden van 2014 "Etnisch profileren in Den Haag. Een verkennend onderzoek naar opvattingen en beslissingen op straat". Volgens het LOWI is "het niet expliciet vermelden van afspraken met de politie Haaglanden en van het lidmaatschap van professor Van der Leun van de Adviesraad van de politie Haaglanden niet heel transparant te noemen". In haar eindconclusie oordeelt het LOWI echter dat er geen sprake van een schending van de wetenschappelijke integriteit. Het LOWI-advies heeft dan ook geen verdere consequenties voor onderzoeksleider Van der Leun. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/hoogste-orgaan-wetenschappelijke-integriteit-lowi-universiteit-leiden-transparant-onderzoek-naar-etnisch-profileren/

--
Pleinbezettingen en het anarchisme: een interview

In 2011 werd de wereld overspoeld door een golf van protest. Mathijs van de Sande schreef zijn doctoraatsthesis, getiteld "Prefiguration(s): Philosophical Reconstruction of a Repertoire of Political Change", over de vraag hoe we deze gebeurtenissen vandaag moeten interpreteren. Hoog tijd dus voor een gesprek over de gebeurtenissen uit 2011 en over een van de grote spelers in deze revoluties, het anarchisme. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/pleinbezettingen-en-het-anarchisme-een-interview/

--
Agenda

11 maart, Amsterdam: Laat ze niet lopen, stop de twee extreem-rechtse demonstraties"Op zondag 11 maart 2018 zijn er twee extreem-rechtse demonstraties in Amsterdam. Pegida wil om 13:30 uur verzamelen op het Waterlooplein om daarna een route te lopen door de binnenstad. Om dezelfde tijd wil "Rechts in Verzet" demonstreren in Amsterdam-Noord tegen de bouw van een moskee. Zij verzamelen om 14:00 uur bij het J.H. Hisgenpad en gaan daarna ook lopen", aldus Laat Ze Niet Lopen (LZNL), een initiatief tegen racisme en extreem-rechts. De anti-fascisten roepen op om in actie te komen tegen beide demonstraties door op en langs de route van de racisten te protesteren en zo de ruimte voor extreem-rechts zo klein mogelijk te maken. Laat Ze Niet Lopen. Zondag 11 maart. Amsterdam. 13:30 uur: Waterlooplein en 14:00 uur: J.H. Hisgenpad. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/11-maart-amsterdam-laat-lopen-stop-twee-extreem-rechtse-demonstraties/

--
17 maart, Groningen: actieconferentie van Code Rood

Op 17 maart houdt Code Rood een actieconferentie ter voorbereiding van "een massale burgerlijke ongehoorzaamheidsactie", met een klimaatactiekamp van 24 tot 31 augustus. Wie wil deelnemen aan de conferentie, dient zich van tevoren aan te melden. Actieconferentie. Zaterdag 17 maart. Van 11:30 tot 18:00 uur. Groningen (locatie wordt na aanmelding bekendgemaakt). Lees meer: http://www.doorbraak.eu/17-maart-groningen-actieconferentie-code-rood/

--
18 maart, Amsterdam: demonstratie "geen racisme in de raden"

Nederland verhardt. Mensen die hier al decennia wonen, worden als bedreiging neergezet. Werkzoekende jongeren worden op basis van hun achternaam afgewezen. En er zou in ons land geen plek zijn voor mensen die vluchten voor oorlog, armoede of klimaatchaos. Moslims en vluchtelingen worden zo gebruikt als bliksemafleider voor groeiende sociaal-economische onzekerheid en stijgende prijzen. De drijvende kracht achter deze ontwikkeling zijn partijen die oproepen op tot 'minder Marokkanen' of waarschuwen tegen 'homeopathische verdunning' van 'het Nederlandse volk'", aldus het Comité 21 maart in haar oproep. Demonstratie. Zondag 18 maart. Vanaf 13:00 uur. De Dam, Amsterdam. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/18-maart-amsterdam-demonstratie-geen-racisme-raden/

--
Nieuws elders

Pepperspray ingezet tegen klimaatbeschermers bij Rotterdamse kolenoverslag
http://www.doorbraak.eu/pepperspray-ingezet-klimaatbeschermers-rotterdamse-kolenoverslag/

Hoe Nederland zijn strafkamp in Nieuw-Guinea trachtte te vermommen
http://www.doorbraak.eu/hoe-nederland-strafkamp-nieuw-guinea-trachtte-vermommen/

Opnieuw succes voor Vloerwerk, deze keer met een ZZP-er
http://www.doorbraak.eu/opnieuw-succes-voor-vloerwerk-deze-keer-met-een-zzp-er/

Willem Schinkel over de opkomst van het fascisme "van Buma tot Baudet" (video)
http://www.doorbraak.eu/willem-schinkel-opkomst-fascisme-buma-tot-baudet-video/

A message from the women of Yarl's Wood on International Women's Day
http://www.doorbraak.eu/a-message-from-the-women-yarls-wood-on-international-womens-day/


De beperkingen van wit privilege: shortcuts in de anti-racisme strijd
http://www.doorbraak.eu/beperkingen-wit-privilege-shortcuts-anti-racisme-strijd/

Witte onschuld, racisme en kapitalisme
http://www.doorbraak.eu/witte-onschuld-racisme-en-kapitalisme/

--
Translations

Short comment on the Italian elections

Today are the parliamentary elections in Italy. Things are not looking good: according to the polls, the coalition of Silvio Berlusconi and Matteo Salvini is likely to win a majority of seats. It would not only mean Berlusconi's return to power (although he will not be able to take up the premiership himself, as he's been convicted of corruption). As Berlusconi has been teaming up with various extreme right parties (and has even more competition from smaller fascist parties), his election would also lead to the further criminalisation of refugees and the normalisation of racism. Berlusconi already announced that he intends to deport 600.000 people with a migrant background. Read more: http://www.doorbraak.eu/short-comment-on-the-italian-elections/

--
DOORBRAAK
Middelstegracht 36a, 2312TX Leiden

WEBREDACTIE (STICHTING GEBLADERTE)
eveneens te bereiken op dit postadres.

Opgeven of afmelden [Doorbraak Info] mailinglijst:
http://www.doorbraak.eu/nieuwsbrief/

---
To unsubscribe: <mailto:doorbraak.eu-unsubscribe@lists.riseup.net>
List help: <https://riseup.net/lists>


Sunday, February 18, 2018

[Doorbraak Info] Rachida Aziz: autonome denker in racismedebat
Nieuwe artikelen

Lubbers en de architecten van het neo-liberale beleid

In 1990 heb ik een overzicht geschreven over het overheidsbeleid dat in
de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw werd gevoerd. Ruud
Lubbers, die nu overleden is, was een van de architecten van dat beleid,
als minister van Economische Zaken in het kabinet-Den Uyl en daarna 12
jaar als minister-president. Zijn overlijden is een goede gelegenheid
dat nog eens op te halen. Ik spreek in deze analyse nog niet over
"neo-liberaal beleid", een term die daarna in zwang is gekomen, maar
over "neo-klassiek beleid". De inhoud is echter hetzelfde. Hieronder een
gedeelte van de analyse. Lees meer:
http://www.doorbraak.eu/lubbers-en-architecten-neo-liberale-beleid/

--
Vluchteling krijgt geen taalles maar dwangarbeid, 'vrijwilligerswerk' en
strafkortingen

Meer en meer worden vluchtelingen ingezet als onbetaalde arbeidskrachten
in het kader van de Participatiewet. Bedrijven en instellingen besparen
zo flink op loonkosten. Wil Roode van de Vrijwilligersraad Minima
Amstelveen (VMA) tekende het onderstaande verhaal op van een vluchteling
die te maken kreeg met dwangarbeid, 'vrijwilligerswerk' en een fikse
strafkorting op zijn bijstandsuitkering toen hij in de ogen van het
reïntegratiebedrijf onvoldoende meewerkte. Lees meer:
http://www.doorbraak.eu/vluchteling-krijgt-geen-taalles-dwangarbeid-vrijwilligerswerk-en-strafkortingen/

--
Niemand zal hier slapen vannacht

"Er werd niets van mij verwacht. Een waarzegster was niet nodig om mijn
lot te voorspellen. Een blik op de statistieken volstond. Mijn leven zou
zich afspelen in de marge, achter de gordijnen van een klein
appartement, in de schaduw van een man." Zo begint het boek "Niemand zal
hier slapen vannacht", van de Belgische activiste Rachida Aziz. Het liep
anders, en gelukkig maar. Lees meer: "Er werd niets van mij verwacht.
Een waarzegster was niet nodig om mijn lot te voorspellen. Een blik op
de statistieken volstond. Mijn leven zou zich afspelen in de marge,
achter de gordijnen van een klein appartement, in de schaduw van een
man." Zo begint het boek "Niemand zal hier slapen vannacht", van de
Belgische activiste Rachida Aziz. Het liep anders, en gelukkig maar.
Lees meer: http://www.doorbraak.eu/niemand-zal-hier-slapen-vannacht/

--
Extreem-rechtse Turkse Federatie Nederland verheerlijkt antisemiet
Hüseyin Nihal Atsız

Al decennia wordt er overtuigend bewijs geleverd voor het gegeven dat de
koepelorganisatie Turkse Federatie Nederland (TFN of in het Turks: HTF)
en de hierbij aangesloten lokale verenigingen en stichtingen een bolwerk
vormen van de extreem-rechtse Grijze Wolven. En dat de HTF bovendien is
gelieerd aan de Turkse Partij van de Nationalistische Beweging (MHP) en
achter de schermen andere doelstellingen nastreeft dan die zij
presenteert richting Nederlandse bestuurders en beleidsmakers. Toch
blijven de federatie en aangesloten organisaties welkom bij
burgemeesters, ontvangen zij gemeentelijke subsidies en is de HTF
formeel zelfs gesprekspartner van de rijksoverheid. Nog een poging om
aan de hand van de antisemitische denkbeelden* van Hüseyin Nihal Atsız,
een door de HTF verheerlijkte Turks-nationalistische ideoloog, de
duistere ideologie van de HTF bloot te leggen en gemeenten en de
rijksoverheid erop te wijzen met wie zij echt van doen hebben. Lees
meer:
http://www.doorbraak.eu/extreem-rechtse-turkse-federatie-nederland-verheerlijkt-antisemiet-huseyin-nihal-atsiz/

--
Samen strijden tegen het neo-liberalisme kan alleen met verbindende taal
en zichtbaarheid

In december vorig jaar verscheen in "Spanning" – een uitgave van het
wetenschappelijk bureau van de SP – het artikel "Identiteitspolitiek:
een heilloze weg" van de hand van Hans van Heijningen. Daarin roept Van
Heijningen op tot een verbinding van de strijd tegen het kapitaal met de
strijd van "specifieke groepen die op achterstand staan of worden
gezet". Hoewel dit een prima oproep is, mist het artikel
overtuigingskracht. Juist omdat de auteur een toon en argumentatie
hanteert die een dergelijk verbond alleen maar moeilijker zullen maken.
Lees meer:
http://www.doorbraak.eu/samen-strijden-neo-liberalisme-alleen-verbindende-taal-en-zichtbaarheid/

--
Blackface in Duinkerken, of "hoe de waarden om te draaien" tijdens
carnaval

Tijdens het carnaval in het Noord-Franse Duinkerken is er al vijftig
jaar een speciaal groot evenement: de "Nuit des Noirs", de Nacht van de
Zwarten, waarbij witte feestvierders in blackface en met pruiken, rieten
rokjes en kettingen van botjes meelopen. Dit jaar is er protest van
onder andere de Brigade anti-négrophobie (Ban). Burgemeester Patrice
Vergriete is boos dat het feest racistisch genoemd wordt en zegt:
"Tijdens carnaval maken we van alles en iedereen een karikatuur, we
bespotten elkaar". Yves Coleman van Ni patrie ni frontières doet
hieronder de organisatoren een paar tips aan de hand om echt "alles en
iedereen" te bespotten. Lees meer:
http://www.doorbraak.eu/blackface-duinkerken-hoe-waarden-om-draaien-tijdens-carnaval/

--
De olifant in de kamer en de ineenstorting van het kapitalisme

Het afgelopen weekend ben ik naar het 2.Dh5-festival geweest en daar heb
ik een lezing bijgewoond van Howard Nicholas, die werkt aan het
International Institute of Social Studies van de Erasmus universiteit in
Rotterdam. Zijn lezing had als titel "The global economy at a tipping
point". Eerst een waarschuwing vooraf, die Nicholas in zijn lezing
steeds herhaalde. Het is geen prettig verhaal, want je zult gaan lezen
dat alles in de samenleving bijna op instorten staat. En dat gaat
binnenkort gebeuren. Als je dus een prettige dag wilt hebben, dan kun je
dit artikel beter niet tot je nemen. Lees meer:
http://www.doorbraak.eu/olifant-kamer-en-ineenstorting-kapitalisme/

--
Agenda

20 februari, Delft: demonstratie tegen samenwerking tussen
universiteiten en wapenbedrijven

Op 20 februari organiseert Stop the War on Migrants een demonstratie bij
het Aula Congress Centre van de Technische Universiteit Delft (TU
Delft). Van 19 tot en met 21 februari vinden daar de Delfse
Bedrijvendagen plaats waarbij meer dan 150 bedrijven zichzelf
presenteren aan studenten. Op 20 februari komt onder meer wapenbedrijf
Airbus een propagandapraatje houden om toekomstig personeel aan zich te
binden. Met dat bedrijf en met Thales, een ander wapenbedrijf, werkt de
TU Delft nauw samen. De EU voert een oorlog tegen migranten en
vluchtelingen en de wapen- en beveiligingsindustrie profiteert daarvan,
aldus de Stop the War on Migrants-activisten, die eerder al actie
voerden bij het Huis van Europa in Den Haag en onlangs een infotoernee
hielden. Demonstratie. Dinsdag 20 februari. Vanaf 13:30 tot 15:30 uur.
Aula Congress Centre, TU Delft, Mekelweg 5, Delft. Lees meer:
http://www.doorbraak.eu/20-februari-delft-demonstratie-samenwerking-universiteiten-en-wapenbedrijven/

--
18 maart, Amsterdam: demonstratie "geen racisme in de raden"

Nederland verhardt. Mensen die hier al decennia wonen, worden als
bedreiging neergezet. Werkzoekende jongeren worden op basis van hun
achternaam afgewezen. En er zou in ons land geen plek zijn voor mensen
die vluchten voor oorlog, armoede of klimaatchaos. Moslims en
vluchtelingen worden zo gebruikt als bliksemafleider voor groeiende
sociaal-economische onzekerheid en stijgende prijzen. De drijvende
kracht achter deze ontwikkeling zijn partijen die oproepen op tot
'minder Marokkanen' of waarschuwen tegen 'homeopathische verdunning' van
'het Nederlandse volk'", aldus het Comité 21 maart in haar oproep.
Demonstratie. Zondag 18 maart. Vanaf 13:00 uur. De Dam, Amsterdam. Lees
meer:
http://www.doorbraak.eu/18-maart-amsterdam-demonstratie-geen-racisme-raden/

--
Nieuws elders

Opmerkelijk: FNV neemt eindelijk het woord dwangarbeid in de mond
(video)
http://www.doorbraak.eu/opmerkelijk-fnv-neemt-eindelijk-woord-dwangarbeid-mond-video/

FNV doet aangifte tegen gemeente Midden-Groningen voor het stelen van
banen en loon
http://www.doorbraak.eu/fnv-doet-aangifte-gemeente-midden-groningen-stelen-banen-en-loon/

Jena Friedman: "treat nazis like you treat women" (video)
http://www.doorbraak.eu/jena-friedman-treat-nazis-like-you-treat-women-video/

Deliveroo riders in a storm (video)
http://www.doorbraak.eu/deliveroo-riders-a-storm-video/

Deukje in de Donut-economie
http://www.doorbraak.eu/deukje-donut-economie/

The stock market swings tell you everything you need to know about our
rigged economy
http://www.doorbraak.eu/the-stock-market-swings-tell-you-everything-you-need-to-know-about-our-rigged-economy/

Justice in the factory: how Black Lives Matter breathed new life into
unions
http://www.doorbraak.eu/justice-the-factory-how-black-lives-matter-breathed-new-life-into-unions/

--
DOORBRAAK
Middelstegracht 36a, 2312TX Leiden

WEBREDACTIE (STICHTING GEBLADERTE)
eveneens te bereiken op dit postadres.

Opgeven of afmelden [Doorbraak Info] mailinglijst:
http://www.doorbraak.eu/nieuwsbrief/
---
To unsubscribe: <mailto:doorbraak.eu-unsubscribe@lists.riseup.net>
List help: <https://riseup.net/lists>

Sunday, February 11, 2018

Fwd: [Doorbraak Info] Trending: verwarde personen

Nieuwe artikelen

Activisten op zoek naar de uitgang van het witte getto

Morgen begint weer het 2.Dh5-festival, de inmiddels twaalfde editie. Met het festival willen activisten "het diverse buitenparlementaire links samen brengen voor een jaarlijkse pas op de plaats met theoretische verdieping, analyse en discussie". Begin 2016 concludeerde de organisatie dat het nauwelijks nog lukte "om aansluiting te vinden bij, of onderdeel te zijn van de groeiende en successen behalende bewegingen en strijden van deze tijd". Men doelde daarbij onder andere op de anti-racismebeweging. Daarop vroeg men betrokken activisten via een brief met vragenlijst om feedback. Ik stuurde vlak voor de deadline, op 14 september 2016, een wat uit de losse pols geschreven kritische reactie, die je hieronder kunt lezen, en besloot om mee te doen aan een conferentie over de toekomst van het festival, begin vorig jaar. Over die bijeenkomst, en de conclusies die men daaraan verbonden heeft, schreef 2.Dh5 twee belangrijke stukken (lees hier en hier). En ik moet zeggen: het valt niet tegen. Wij zijn er natuurlijk nog lang niet, maar er zijn voor zover ik kan nagaan echt flinke stappen gezet in de goede richting. Zo zijn er bij de nieuwe editie van het festival workshops over onder andere 'manarchisme', feminisme en radical queer activism. Speciaal wil ik er even uitlichten de workshop "Zwart activisme en de bewegingsgeschiedenis van jaren 70 tot heden" (zaterdag 16:00 uur) onder leiding van Fatima Faïd over het probleem dat de meeste mensen ten onrechte bij krakers alleen aan witte activisten denken. En bijzonder is ook de Stroomversnellers-workshop "Welke rol is weggelegd voor witten in de anti-racisme-beweging?" (zondag 14:00 uur). Hieronder kun je mijn bijdrage lezen van anderhalf jaar geleden aan het interne 2.Dh5-debat, helaas voor een deel van de activistische scene nog steeds actueel. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/activisten-op-zoek-naar-uitgang-witte-getto/

--
Reformisten hadden geen grip op de recente Iraanse protesten

De meerderheid van de deelnemers aan de recente protesten in Iran kwam uit de lagere economische regionen van de samenleving. De veiligheidsdiensten en de rechterlijke apparaten legden de nadruk op de sociaal-economische herkomst en positie van de demonstranten door hen "vandalen" en "misdadigers" te noemen. Vanuit een communistisch standpunt toont het feit dat tijdens een massale opstand de onderdrukten zelf de drijvende kracht waren en het initiatief namen de bevrijdende mogelijkheden van de protesten om de progressieve politieke en klassenstrijd verder te bevorderen. Aldus de Iraanse vluchteling Taha Zeinali in een interview met het Duitse tijdschrift Gefangenen Info. De voormalige Doorbraak-activist woont en strijdt momenteel in Duitsland. Het interview is uit het Engels vertaald door Eric Krebbers. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/reformisten-geen-grip-op-recente-iraanse-protesten/

--
Het verdienmodel van de GGZ en de "verwarde persoon" op straat

Je leest de laatste tijd steeds vaker in het nieuws dat er "verwarde personen" op straat los rondlopen en voor overlast zorgen. Hè, wat lastig zeg! Al die mensen die niet weten waar ze naar toe moeten met al dat 'gekke gedoe' van ze! Er gaat geen dag voorbij of er staat wel een bericht in de krant of op internet over een persoon die in de war is en voor overlast zorgt, narigheid veroorzaakt of zelfs een ernstig strafbaar feit pleegt. Zeker, gevaarlijk gedrag van mensen die in de war zijn, daar moet wat aan gedaan worden. Maar strenger straffen, nog meer bezuinigen op geestelijke gezondheidszorg en het nog verder vervreemden van deze mensen is niet de oplossing. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/verdienmodel-ggz-en-verwarde-persoon-op-straat/

--
Agenda

16 februari, Leiden: bijeenkomst over Marinus van der Lubbe

Op vrijdag 16 februari organiseert Vrijplaats Leiden een lezing en informatiebijeenkomst over Marinus van der Lubbe (Leiden, 13 januari 1909 – Leipzig, 10 januari 1934), de communist die ter dood werd veroordeeld als aanstichter van de brand van het Duitse parlementsgebouw (Der Reichstag) in Berlijn op 27 februari 1933. Lezing en informatie over Marinus van der Lubbe. Vrijdag 16 februari. Vanaf 20:00 uur. Vrijplaats Leiden, Middelstegracht 36, Leiden. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/16-februari-leiden-bijeenkomst-marinus-lubbe/

--
18 februari, Utrecht: actie tegen deportatie van Afghaanse vluchtelingen

Op 18 februari organiseren de Facebookgroep "Don't send Afghans back" en de Studentengroep Utrecht van Amnesty International een protest tegen de deportatie van Afghaanse vluchtelingen, omdat Afghanistan een van de onveiligste landen ter wereld is. De actie wordt ondersteund door New Neighbours Utrecht en Women's March The Netherlands en maakt deel uit van een breed Europees protest. Protestactie. Zondag 18 februari. Van 15:00 tot 18:00 uur. Domplein, Utrecht. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/18-februari-utrecht-actie-deportatie-afghaanse-vluchtelingen/

--
Nieuws elders

De priemende witte wijsvinger van historicus Emmer
http://www.doorbraak.eu/priemende-witte-wijsvinger-historicus-emmer/

Over "identiteitspolitiek". Naar aanleiding van Ewald Engelen
http://www.doorbraak.eu/identiteitspolitiek-naar-aanleiding-ewald-engelen/

Slavernijverleden: nieuw montuur, oude glazen
http://www.doorbraak.eu/slavernijverleden-nieuw-montuur-oude-glazen/

--
DOORBRAAK
Middelstegracht 36a, 2312TX Leiden

WEBREDACTIE (STICHTING GEBLADERTE)
eveneens te bereiken op dit postadres.

Opgeven of afmelden [Doorbraak Info] mailinglijst:
http://www.doorbraak.eu/nieuwsbrief/

---
To unsubscribe: <mailto:doorbraak.eu-unsubscribe@lists.riseup.net>
List help: <https://riseup.net/lists>