Sunday, February 18, 2018

[Doorbraak Info] Rachida Aziz: autonome denker in racismedebat
Nieuwe artikelen

Lubbers en de architecten van het neo-liberale beleid

In 1990 heb ik een overzicht geschreven over het overheidsbeleid dat in
de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw werd gevoerd. Ruud
Lubbers, die nu overleden is, was een van de architecten van dat beleid,
als minister van Economische Zaken in het kabinet-Den Uyl en daarna 12
jaar als minister-president. Zijn overlijden is een goede gelegenheid
dat nog eens op te halen. Ik spreek in deze analyse nog niet over
"neo-liberaal beleid", een term die daarna in zwang is gekomen, maar
over "neo-klassiek beleid". De inhoud is echter hetzelfde. Hieronder een
gedeelte van de analyse. Lees meer:
http://www.doorbraak.eu/lubbers-en-architecten-neo-liberale-beleid/

--
Vluchteling krijgt geen taalles maar dwangarbeid, 'vrijwilligerswerk' en
strafkortingen

Meer en meer worden vluchtelingen ingezet als onbetaalde arbeidskrachten
in het kader van de Participatiewet. Bedrijven en instellingen besparen
zo flink op loonkosten. Wil Roode van de Vrijwilligersraad Minima
Amstelveen (VMA) tekende het onderstaande verhaal op van een vluchteling
die te maken kreeg met dwangarbeid, 'vrijwilligerswerk' en een fikse
strafkorting op zijn bijstandsuitkering toen hij in de ogen van het
reïntegratiebedrijf onvoldoende meewerkte. Lees meer:
http://www.doorbraak.eu/vluchteling-krijgt-geen-taalles-dwangarbeid-vrijwilligerswerk-en-strafkortingen/

--
Niemand zal hier slapen vannacht

"Er werd niets van mij verwacht. Een waarzegster was niet nodig om mijn
lot te voorspellen. Een blik op de statistieken volstond. Mijn leven zou
zich afspelen in de marge, achter de gordijnen van een klein
appartement, in de schaduw van een man." Zo begint het boek "Niemand zal
hier slapen vannacht", van de Belgische activiste Rachida Aziz. Het liep
anders, en gelukkig maar. Lees meer: "Er werd niets van mij verwacht.
Een waarzegster was niet nodig om mijn lot te voorspellen. Een blik op
de statistieken volstond. Mijn leven zou zich afspelen in de marge,
achter de gordijnen van een klein appartement, in de schaduw van een
man." Zo begint het boek "Niemand zal hier slapen vannacht", van de
Belgische activiste Rachida Aziz. Het liep anders, en gelukkig maar.
Lees meer: http://www.doorbraak.eu/niemand-zal-hier-slapen-vannacht/

--
Extreem-rechtse Turkse Federatie Nederland verheerlijkt antisemiet
Hüseyin Nihal Atsız

Al decennia wordt er overtuigend bewijs geleverd voor het gegeven dat de
koepelorganisatie Turkse Federatie Nederland (TFN of in het Turks: HTF)
en de hierbij aangesloten lokale verenigingen en stichtingen een bolwerk
vormen van de extreem-rechtse Grijze Wolven. En dat de HTF bovendien is
gelieerd aan de Turkse Partij van de Nationalistische Beweging (MHP) en
achter de schermen andere doelstellingen nastreeft dan die zij
presenteert richting Nederlandse bestuurders en beleidsmakers. Toch
blijven de federatie en aangesloten organisaties welkom bij
burgemeesters, ontvangen zij gemeentelijke subsidies en is de HTF
formeel zelfs gesprekspartner van de rijksoverheid. Nog een poging om
aan de hand van de antisemitische denkbeelden* van Hüseyin Nihal Atsız,
een door de HTF verheerlijkte Turks-nationalistische ideoloog, de
duistere ideologie van de HTF bloot te leggen en gemeenten en de
rijksoverheid erop te wijzen met wie zij echt van doen hebben. Lees
meer:
http://www.doorbraak.eu/extreem-rechtse-turkse-federatie-nederland-verheerlijkt-antisemiet-huseyin-nihal-atsiz/

--
Samen strijden tegen het neo-liberalisme kan alleen met verbindende taal
en zichtbaarheid

In december vorig jaar verscheen in "Spanning" – een uitgave van het
wetenschappelijk bureau van de SP – het artikel "Identiteitspolitiek:
een heilloze weg" van de hand van Hans van Heijningen. Daarin roept Van
Heijningen op tot een verbinding van de strijd tegen het kapitaal met de
strijd van "specifieke groepen die op achterstand staan of worden
gezet". Hoewel dit een prima oproep is, mist het artikel
overtuigingskracht. Juist omdat de auteur een toon en argumentatie
hanteert die een dergelijk verbond alleen maar moeilijker zullen maken.
Lees meer:
http://www.doorbraak.eu/samen-strijden-neo-liberalisme-alleen-verbindende-taal-en-zichtbaarheid/

--
Blackface in Duinkerken, of "hoe de waarden om te draaien" tijdens
carnaval

Tijdens het carnaval in het Noord-Franse Duinkerken is er al vijftig
jaar een speciaal groot evenement: de "Nuit des Noirs", de Nacht van de
Zwarten, waarbij witte feestvierders in blackface en met pruiken, rieten
rokjes en kettingen van botjes meelopen. Dit jaar is er protest van
onder andere de Brigade anti-négrophobie (Ban). Burgemeester Patrice
Vergriete is boos dat het feest racistisch genoemd wordt en zegt:
"Tijdens carnaval maken we van alles en iedereen een karikatuur, we
bespotten elkaar". Yves Coleman van Ni patrie ni frontières doet
hieronder de organisatoren een paar tips aan de hand om echt "alles en
iedereen" te bespotten. Lees meer:
http://www.doorbraak.eu/blackface-duinkerken-hoe-waarden-om-draaien-tijdens-carnaval/

--
De olifant in de kamer en de ineenstorting van het kapitalisme

Het afgelopen weekend ben ik naar het 2.Dh5-festival geweest en daar heb
ik een lezing bijgewoond van Howard Nicholas, die werkt aan het
International Institute of Social Studies van de Erasmus universiteit in
Rotterdam. Zijn lezing had als titel "The global economy at a tipping
point". Eerst een waarschuwing vooraf, die Nicholas in zijn lezing
steeds herhaalde. Het is geen prettig verhaal, want je zult gaan lezen
dat alles in de samenleving bijna op instorten staat. En dat gaat
binnenkort gebeuren. Als je dus een prettige dag wilt hebben, dan kun je
dit artikel beter niet tot je nemen. Lees meer:
http://www.doorbraak.eu/olifant-kamer-en-ineenstorting-kapitalisme/

--
Agenda

20 februari, Delft: demonstratie tegen samenwerking tussen
universiteiten en wapenbedrijven

Op 20 februari organiseert Stop the War on Migrants een demonstratie bij
het Aula Congress Centre van de Technische Universiteit Delft (TU
Delft). Van 19 tot en met 21 februari vinden daar de Delfse
Bedrijvendagen plaats waarbij meer dan 150 bedrijven zichzelf
presenteren aan studenten. Op 20 februari komt onder meer wapenbedrijf
Airbus een propagandapraatje houden om toekomstig personeel aan zich te
binden. Met dat bedrijf en met Thales, een ander wapenbedrijf, werkt de
TU Delft nauw samen. De EU voert een oorlog tegen migranten en
vluchtelingen en de wapen- en beveiligingsindustrie profiteert daarvan,
aldus de Stop the War on Migrants-activisten, die eerder al actie
voerden bij het Huis van Europa in Den Haag en onlangs een infotoernee
hielden. Demonstratie. Dinsdag 20 februari. Vanaf 13:30 tot 15:30 uur.
Aula Congress Centre, TU Delft, Mekelweg 5, Delft. Lees meer:
http://www.doorbraak.eu/20-februari-delft-demonstratie-samenwerking-universiteiten-en-wapenbedrijven/

--
18 maart, Amsterdam: demonstratie "geen racisme in de raden"

Nederland verhardt. Mensen die hier al decennia wonen, worden als
bedreiging neergezet. Werkzoekende jongeren worden op basis van hun
achternaam afgewezen. En er zou in ons land geen plek zijn voor mensen
die vluchten voor oorlog, armoede of klimaatchaos. Moslims en
vluchtelingen worden zo gebruikt als bliksemafleider voor groeiende
sociaal-economische onzekerheid en stijgende prijzen. De drijvende
kracht achter deze ontwikkeling zijn partijen die oproepen op tot
'minder Marokkanen' of waarschuwen tegen 'homeopathische verdunning' van
'het Nederlandse volk'", aldus het Comité 21 maart in haar oproep.
Demonstratie. Zondag 18 maart. Vanaf 13:00 uur. De Dam, Amsterdam. Lees
meer:
http://www.doorbraak.eu/18-maart-amsterdam-demonstratie-geen-racisme-raden/

--
Nieuws elders

Opmerkelijk: FNV neemt eindelijk het woord dwangarbeid in de mond
(video)
http://www.doorbraak.eu/opmerkelijk-fnv-neemt-eindelijk-woord-dwangarbeid-mond-video/

FNV doet aangifte tegen gemeente Midden-Groningen voor het stelen van
banen en loon
http://www.doorbraak.eu/fnv-doet-aangifte-gemeente-midden-groningen-stelen-banen-en-loon/

Jena Friedman: "treat nazis like you treat women" (video)
http://www.doorbraak.eu/jena-friedman-treat-nazis-like-you-treat-women-video/

Deliveroo riders in a storm (video)
http://www.doorbraak.eu/deliveroo-riders-a-storm-video/

Deukje in de Donut-economie
http://www.doorbraak.eu/deukje-donut-economie/

The stock market swings tell you everything you need to know about our
rigged economy
http://www.doorbraak.eu/the-stock-market-swings-tell-you-everything-you-need-to-know-about-our-rigged-economy/

Justice in the factory: how Black Lives Matter breathed new life into
unions
http://www.doorbraak.eu/justice-the-factory-how-black-lives-matter-breathed-new-life-into-unions/

--
DOORBRAAK
Middelstegracht 36a, 2312TX Leiden

WEBREDACTIE (STICHTING GEBLADERTE)
eveneens te bereiken op dit postadres.

Opgeven of afmelden [Doorbraak Info] mailinglijst:
http://www.doorbraak.eu/nieuwsbrief/
---
To unsubscribe: <mailto:doorbraak.eu-unsubscribe@lists.riseup.net>
List help: <https://riseup.net/lists>

Sunday, February 11, 2018

Fwd: [Doorbraak Info] Trending: verwarde personen

Nieuwe artikelen

Activisten op zoek naar de uitgang van het witte getto

Morgen begint weer het 2.Dh5-festival, de inmiddels twaalfde editie. Met het festival willen activisten "het diverse buitenparlementaire links samen brengen voor een jaarlijkse pas op de plaats met theoretische verdieping, analyse en discussie". Begin 2016 concludeerde de organisatie dat het nauwelijks nog lukte "om aansluiting te vinden bij, of onderdeel te zijn van de groeiende en successen behalende bewegingen en strijden van deze tijd". Men doelde daarbij onder andere op de anti-racismebeweging. Daarop vroeg men betrokken activisten via een brief met vragenlijst om feedback. Ik stuurde vlak voor de deadline, op 14 september 2016, een wat uit de losse pols geschreven kritische reactie, die je hieronder kunt lezen, en besloot om mee te doen aan een conferentie over de toekomst van het festival, begin vorig jaar. Over die bijeenkomst, en de conclusies die men daaraan verbonden heeft, schreef 2.Dh5 twee belangrijke stukken (lees hier en hier). En ik moet zeggen: het valt niet tegen. Wij zijn er natuurlijk nog lang niet, maar er zijn voor zover ik kan nagaan echt flinke stappen gezet in de goede richting. Zo zijn er bij de nieuwe editie van het festival workshops over onder andere 'manarchisme', feminisme en radical queer activism. Speciaal wil ik er even uitlichten de workshop "Zwart activisme en de bewegingsgeschiedenis van jaren 70 tot heden" (zaterdag 16:00 uur) onder leiding van Fatima Faïd over het probleem dat de meeste mensen ten onrechte bij krakers alleen aan witte activisten denken. En bijzonder is ook de Stroomversnellers-workshop "Welke rol is weggelegd voor witten in de anti-racisme-beweging?" (zondag 14:00 uur). Hieronder kun je mijn bijdrage lezen van anderhalf jaar geleden aan het interne 2.Dh5-debat, helaas voor een deel van de activistische scene nog steeds actueel. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/activisten-op-zoek-naar-uitgang-witte-getto/

--
Reformisten hadden geen grip op de recente Iraanse protesten

De meerderheid van de deelnemers aan de recente protesten in Iran kwam uit de lagere economische regionen van de samenleving. De veiligheidsdiensten en de rechterlijke apparaten legden de nadruk op de sociaal-economische herkomst en positie van de demonstranten door hen "vandalen" en "misdadigers" te noemen. Vanuit een communistisch standpunt toont het feit dat tijdens een massale opstand de onderdrukten zelf de drijvende kracht waren en het initiatief namen de bevrijdende mogelijkheden van de protesten om de progressieve politieke en klassenstrijd verder te bevorderen. Aldus de Iraanse vluchteling Taha Zeinali in een interview met het Duitse tijdschrift Gefangenen Info. De voormalige Doorbraak-activist woont en strijdt momenteel in Duitsland. Het interview is uit het Engels vertaald door Eric Krebbers. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/reformisten-geen-grip-op-recente-iraanse-protesten/

--
Het verdienmodel van de GGZ en de "verwarde persoon" op straat

Je leest de laatste tijd steeds vaker in het nieuws dat er "verwarde personen" op straat los rondlopen en voor overlast zorgen. Hè, wat lastig zeg! Al die mensen die niet weten waar ze naar toe moeten met al dat 'gekke gedoe' van ze! Er gaat geen dag voorbij of er staat wel een bericht in de krant of op internet over een persoon die in de war is en voor overlast zorgt, narigheid veroorzaakt of zelfs een ernstig strafbaar feit pleegt. Zeker, gevaarlijk gedrag van mensen die in de war zijn, daar moet wat aan gedaan worden. Maar strenger straffen, nog meer bezuinigen op geestelijke gezondheidszorg en het nog verder vervreemden van deze mensen is niet de oplossing. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/verdienmodel-ggz-en-verwarde-persoon-op-straat/

--
Agenda

16 februari, Leiden: bijeenkomst over Marinus van der Lubbe

Op vrijdag 16 februari organiseert Vrijplaats Leiden een lezing en informatiebijeenkomst over Marinus van der Lubbe (Leiden, 13 januari 1909 – Leipzig, 10 januari 1934), de communist die ter dood werd veroordeeld als aanstichter van de brand van het Duitse parlementsgebouw (Der Reichstag) in Berlijn op 27 februari 1933. Lezing en informatie over Marinus van der Lubbe. Vrijdag 16 februari. Vanaf 20:00 uur. Vrijplaats Leiden, Middelstegracht 36, Leiden. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/16-februari-leiden-bijeenkomst-marinus-lubbe/

--
18 februari, Utrecht: actie tegen deportatie van Afghaanse vluchtelingen

Op 18 februari organiseren de Facebookgroep "Don't send Afghans back" en de Studentengroep Utrecht van Amnesty International een protest tegen de deportatie van Afghaanse vluchtelingen, omdat Afghanistan een van de onveiligste landen ter wereld is. De actie wordt ondersteund door New Neighbours Utrecht en Women's March The Netherlands en maakt deel uit van een breed Europees protest. Protestactie. Zondag 18 februari. Van 15:00 tot 18:00 uur. Domplein, Utrecht. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/18-februari-utrecht-actie-deportatie-afghaanse-vluchtelingen/

--
Nieuws elders

De priemende witte wijsvinger van historicus Emmer
http://www.doorbraak.eu/priemende-witte-wijsvinger-historicus-emmer/

Over "identiteitspolitiek". Naar aanleiding van Ewald Engelen
http://www.doorbraak.eu/identiteitspolitiek-naar-aanleiding-ewald-engelen/

Slavernijverleden: nieuw montuur, oude glazen
http://www.doorbraak.eu/slavernijverleden-nieuw-montuur-oude-glazen/

--
DOORBRAAK
Middelstegracht 36a, 2312TX Leiden

WEBREDACTIE (STICHTING GEBLADERTE)
eveneens te bereiken op dit postadres.

Opgeven of afmelden [Doorbraak Info] mailinglijst:
http://www.doorbraak.eu/nieuwsbrief/

---
To unsubscribe: <mailto:doorbraak.eu-unsubscribe@lists.riseup.net>
List help: <https://riseup.net/lists>


Friday, February 9, 2018

Follow your Passion!

Tantra Movement I took me more than half year to risk decision about quitting my paid job, to start following my passion and beginning to live from teaching tantra. There where always hundreds rational excuses to keep myself in old patterns but one day when something happen what made the heart voice very strong in this dilemma I open the book what I was reading at that time, "Celestial Prophecy". I was just looking for the page, where I finished and the sentence what I read first was: "If your work is not your passion, you just wasting your life" - I could not ignore this message and from the perspective, I may just say THANK YOU UNIVERSE! <3 - Michal Kali Griks , Tantra Movement

Michal Kali Griks
http://tantramovement.com

Wednesday, February 7, 2018

Fwd: [Persbericht] 9-11 februari: 2.Dh5 – Festival voor wereldversleutelaars in Amsterdam

2.Dh5 – persbericht

9-11 februari: 2.Dh5 – Festival voor wereldversleutelaars in Amsterdam

Amsterdam, 5 februari 2018 – In het tweede weekend van februari strijkt de twaalfde editie van 2.Dh5, het jaarlijkse festival voor wereldversleutelaars, neer in de OT301 (Overtoom 301) in Amsterdam. 2.Dh5 vormt een plek om ideeën uit te wisselen over grass-roots campagnes, tactieken en actiemethodes die de idealen van een vrije en solidaire samenleving dichterbij brengen, dichterbij brengen, in deze tijden waarin extreem-rechts steeds verder lijkt te groeien en te worden genormaliseerd. Het weekend is gevuld met workshops, lezingen en discussies over een scala aan onderwerpen, variërend van de sleepwet tot de opkomst van alt-right, en van de verhouding tussen activisten en lokale politieke partijen tot radicaal feminisme en queer activisme.

Op vrijdagavond start het programma met een informele avond, met een quiz en met dichters en muziek in samenwerking met SKÈR. Ook op zaterdagavond is er een cultureel programma, in de Vondelbunker. Overdag zijn er stands met materiaal van linkse boekhandels en actiegroepen. Het festival wordt volledig gerealiseerd door vrijwilligers en kent een hoog do it yourself-gehalte. Er worden zo'n 250 bezoekers verwacht.

2.Dh5 richt zich op strategieën voor verandering, op vele vlakken: feminisme, queer, anti-racisme, anti-fascisme, de-kolonialisme, anti-militarisme, internationale solidariteit, klimaat/ecologie, arbeidsstrijd, migratie/no-border, internet vrijheid/privacy, recht op stad/anti-gentrificatie en alle kruising daar tussen.

Om aan het festival deel te nemen, wordt een bijdrage van vijf euro gevraagd. Er zijn slaapplaatsen geregeld en er zal lunch en avondeten worden verzorgd door een lokale kookploeg. Op het festival zal een infostand aanwezig zijn voor verdere (praktische) informatie.

---------------------

Voor meer informatie: info@2dh5.nl
Zie ook de website: www.2dh5.nl en FB: https://www.facebook.com/2Dh5festival/
Journalisten die het festival willen bezoeken wordt verzocht zich te melden bij de infostand ter plekke.

Sunday, February 4, 2018

[Doorbraak Info] Veel mensen weggestuurd van bed, bad, brood-opvang

Nieuwe artikelen

Anti-racistische traditie: al een eeuw lang kritiek op Zwarte Piet

"De Zwarte Pieten-discussie dwingt het hele land na te denken over het Sinterklaasfeest. Kun je eigenlijk wel zonder blikken of blozen 'ook al ben ik zwart als roet, ik meen het toch wel goed' zingen? Is het niet raar om jaarlijks onder luid gejuich een boot vol zwarte knechten met een witte meester binnen te halen? Leer je kinderen dan niet dat zwarte mensen minderwaardig zijn? Deze vragen zijn niet nieuw. Al decennialang zijn er mensen die de rol van Zwarte Piet ter discussie stellen." Aldus Jop Euwijk en Frank Rensen, de auteurs van het enige tijd geleden verschenen boek "De identiteitscrisis van Zwarte Piet". Lees meer: http://www.doorbraak.eu/anti-racistische-traditie-al-een-eeuw-lang-kritiek-op-zwarte-piet/

--
Column: Schouderbrand

Hij was blij met zijn bijbaantje in de horeca. In een gerenommeerd restaurant ook nog eens. Dat hij onderaan de ladder moest beginnen, vond hij prima. Skills moet je leren en trainen. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/column-schouderbrand/

--
Beeldverslagje van de "mars voor het recht om jezelf te zijn!" gisteren in Amsterdam

Begin januari werd de 24-jarige homoseksuele Xeverio zwaar mishandeld bij metrostation Wibautstraat Amsterdam. Dit droevige incident vormde de directe aanleiding voor de "mars voor het recht om jezelf te zijn" van gisteren. De demonstratie werd georganiseerd door Black Queer and Trans Resistance Netherlands en het beginpunt was het metrostation Wibautstraat waar Xeverio werd mishandeld. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/beeldverslagje-mars-recht-om-gisteren-amsterdam/

--
Twee jaar bed, bad, brood-opvang in Leiden: nog steeds veel mensen weggestuurd

Een feestelijke opening was het, twee jaar geleden: eindelijk ging de beloofde bed, bad, brood-opvang (bbb) in Leiden van start. Een motie van de Leidse ChristenUnie (CU) om alle mensen zonder papieren op te gaan vangen was een jaar daarvoor ruimhartig aangenomen door de gemeenteraad. In het pas verbouwde pand aan het Maansteenpad werden vanaf januari 2015 twintig bewoners opgevangen, met ruimte voor groei tot maximaal veertig mensen tegelijkertijd. Mensen die daarvoor vaak al jaren hadden rondgezworven. Sommigen waren al wel eens eerder opgevangen in Leiden, door Vluchtelingenwerk, diaconaal centrum De Bakkerij of in de "perspectief-opvang" van de Leidse opvangorganisatie STUV. Maar allen hadden ze jarenlang van adres naar adres moeten rondtrekken, of zelfs buiten moeten slapen. De medewerkers van het Doorbraak-spreekuur De Fabel van de illegaal hadden sommigen in de loop der tijd steeds verder zien verpauperen. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/twee-jaar-bed-bad-brood-opvang-leiden-nog-steeds-mensen-weggestuurd/

--
Agenda

9 t/m 11 februari, Amsterdam: 2.Dh5-festival

Van 9 tot en met 11 februari vindt in Amsterdam de twaalfde editie plaats van het 2.Dh5-festival. Tijdens een periode van heroriëntatie op het festival werd van diverse kanten kritische input gegeven, waaronder ook van Doorbraak. De organisatoren hebben een aantal punten daaruit proberen te verwerken in deze editie, waaronder "meer representatie en aansluiting ontwikkelen met mensen van kleur en hun strijd, een betere structurering van het programma, meer inzetten op verdiepende discussies en beter letten op toegankelijkheid". Festival, Vrijdag 9 t/m zondag 11 februari. OT301, Overtoom 301, Amsterdam. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/9-t-m-11-februari-amsterdam-2-dh5-festival/

--
16 februari, Leiden: bijeenkomst over Marinus van der Lubbe

Op vrijdag 16 februari organiseert Vrijplaats Leiden een lezing en informatiebijeenkomst over Marinus van der Lubbe (Leiden, 13 januari 1909 – Leipzig, 10 januari 1934), de communist die ter dood werd veroordeeld als aanstichter van de brand van het Duitse parlementsgebouw (Der Reichstag) in Berlijn op 27 februari 1933. Lezing en informatie over Marinus van der Lubbe. Vrijdag 16 februari. Vanaf 20:00 uur. Vrijplaats Leiden, Middelstegracht 36, Leiden. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/16-februari-leiden-bijeenkomst-marinus-lubbe/

--
18 februari, Utrecht: actie tegen deportatie van Afghaanse vluchtelingen

Op 18 februari organiseren de Facebookgroep "Don't send Afghans back" en de Studentengroep Utrecht van Amnesty International een protest tegen de deportatie van Afghaanse vluchtelingen, omdat Afghanistan een van de onveiligste landen ter wereld is. De actie wordt ondersteund door New Neighbours Utrecht en Women's March The Netherlands en maakt deel uit van een breed Europees protest. Protestactie. Zondag 18 februari. Van 15:00 tot 18:00 uur. Domplein, Utrecht. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/18-februari-utrecht-actie-deportatie-afghaanse-vluchtelingen/

--
Nieuws elders

Ideologische training voor de nieuwe economie
http://www.doorbraak.eu/ideologische-training-nieuwe-economie/

Aboutaleb teruggefloten: noodbevel Sinterklaasintocht ongeldig
http://www.doorbraak.eu/aboutaleb-teruggefloten-noodbevel-sinterklaasintocht-ongeldig/

Harry Westerink: "ongedocumenteerden niet eerst zes maanden laten zwerven voor je onderdak verleent" (video)
http://www.doorbraak.eu/harry-westerink-ongedocumenteerden-eerst-zes-maanden-laten-zwerven-onderdak-verleent-video/

In Leiden slapen nog altijd mensen op straat
http://www.doorbraak.eu/leiden-slapen-nog-altijd-mensen-op-straat/

Waarom die eindeloze compassie met daders wanneer het om discriminatie gaat?
http://www.doorbraak.eu/waarom-eindeloze-compassie-daders-wanneer-om-discriminatie-gaat/

Tien jaar geleden ook een parlementair cordon sanitaire tegen anti-racisme demonstratie
http://www.doorbraak.eu/tien-jaar-geleden-ook-parlementair-cordon-sanitaire-anti-racisme-demonstratie/

Lekker lullen over racisme
http://www.doorbraak.eu/lekker-lullen-racisme/

"Stel je netjes voor" – Hoe Wilders en Baudet hun racistische ideologie verpakken
http://www.doorbraak.eu/stel-netjes-hoe-wilders-en-baudet-racistische-ideologie-verpakken/

Beelden van Belgische koloniale massamoordenaar Leopold II met rode verf overgoten
http://www.doorbraak.eu/beelden-belgische-koloniale-massamoordenaar-leopold-ii-rode-verf-overgoten/

Israel will pay new civilian immigration inspectors $9,000 bonuses to deport African migrants
http://www.doorbraak.eu/israel-will-pay-new-civilian-immigration-inspectors-9000-bonuses-to-deport-african-migrants/

--
DOORBRAAK
Middelstegracht 36a, 2312TX Leiden

WEBREDACTIE (STICHTING GEBLADERTE)
eveneens te bereiken op dit postadres.

Opgeven of afmelden [Doorbraak Info] mailinglijst:
http://www.doorbraak.eu/nieuwsbrief/

---
To unsubscribe: <mailto:doorbraak.eu-unsubscribe@lists.riseup.net>
List help: <https://riseup.net/lists>


Saturday, January 20, 2018

[Doorbraak Info] MeToo heeft nog een lange weg te gaan

Nieuwe artikelen

#metoo, Aziz Ansari en ruis op de lijn, of: waar we het éigenlijk over moeten hebben

Een week geleden werd er een stuk gepubliceerd waarin een vrouw onder een schuilnaam ("Grace') haar verhaal deed over een date die ze had gehad met cabaretier Aziz Ansari. Ik kende Ansari niet en heb me een beetje ingelezen. Wat in elk geval van belang is om te weten is dat hij zich al jaren nadrukkelijk profileert als bondgenoot van feministen en dat hij bij de Golden Globes een Time's Up-pin droeg. Dat laatste dreef Grace ertoe om haar verhaal te doen, omdat hetgeen ze met Ansari had meegemaakt voor haar niet strookte met zijn publieke persona. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/metoo-aziz-ansari-en-ruis-op-lijn-we-eigenlijk-moeten/

--
Trumps deportatiemachine blijft niet onbeantwoord

Trump en zijn ambtenaren zijn hun aanval op immigranten aan het opvoeren. Bij honderdduizenden tegelijk krijgen ze te horen dat ze moeten vertrekken. Intussen gaat de Immigration and Customs Enforcement (ICE) – in Nederland heet zoiets de IND – over tot controles van bedrijven waar 'illegalen' zouden kunnen werken, en tot arrestaties en deportaties van immigranten. Pogingen om controles en razzia's te houden stuiten gelukkig soms op verzet, dat soms nog effect heeft ook. Het zijn gebeurtenissen waarin we de VS als racistische politiestaat die fel verzet oproept steeds scherper kunnen herkennen. Het zijn tegelijk gebeurtenissen die in Nederland niet half de aandacht krijgen die ze verdienen, juist ook van mensen die soortgelijk verzet tegen soortgelijk beleid van de grond proberen te krijgen. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/trumps-deportatiemachine-blijft-onbeantwoord/

--
Wordt u ook zo preuts van #metoo?

Dat er een backlash zou komen na #metoo was te verwachten. Wat die backlash precies zou zijn, was lastiger te voorspellen, anders dan het voor de hand liggende geklaag over "heksenjachten" (een bijzonder ongelukkige metafoor in dit kader, want "heksen" waren ook maar gewoon vrouwen die zich weigerden te voegen naar het keurslijf dat de maatschappij voor hen had bedacht). Lees meer: http://www.doorbraak.eu/wordt-ook-zo-preuts-metoo/

--
De standaardinstelling is ook een instelling

Onze hersenen hebben de neiging om zaken uit te filteren die ons geen nieuwe informatie bieden. Als je in een bakkerij werkt, ruik je na een kwartier de heerlijke versgebakkenbroodgeur niet meer. Als je je bevindt in een restaurant waar tientallen mensen geanimeerde gesprekken voeren, verworden die gesprekken tot geroezemoes zodat je je kunt concentreren op je eigen gesprek. Als de meest voorkomende vogel in je straat de merel is, kun je je niet herinneren wanneer je voor het laatst een merel zag. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/standaardinstelling-is-ook-instelling/

--
Conclusie uit volkomen eenzijdig onderzoek naar Flextensie: dwangarbeid verdringt nooit

Eind oktober publiceerde het Leidse bureau De Beleidsonderzoekers het rapport "Werken met Flextensie", dat eerder was beloofd door voormalig PvdA-staatssecretaris Jetta Klijnsma. De uitbuitconstructie Flextensie* wordt daarin omschreven als "reïntegratieinstrument" en betrokken gemeenten en bedrijven prijzen het de lucht in. Er zou bij Flextensie geen sprake kunnen zijn van verdringing van betaalde banen, aldus de onderzoekers, aangezien dat zou worden gewaarborgd. Er is geen verdringing omdat ze zeggen dat er geen verdringing is, aldus de kringredenering. De hele Flextensieconstructie draagt bij aan de verdergaande normalisering van 'vrijwillige' dwangarbeid voor bijstandsgerechtigden. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/conclusie-volkomen-eenzijdig-onderzoek-naar-flextensie-dwangarbeid-verdringt-nooit/

--
Agenda

26 januari, Nijmegen: discussiebijeenkomst over arbeid

Op 26 januari organiseert de Anarchistische Groep Nijmegen (AGN) een discussiebijeenkomst over arbeid. Aan bod komen onder meer kritiek op loonarbeid en het recht op luiheid. De bijeenkomst vindt plaats in politiek café De Klinker, na een maaltijd van het tweewekelijkse vluchtelingensolidariteitscafé Mulawan. Discussiebijeenkomst. Vrijdag 26 januari. Vanaf 20:30 uur. De Klinker, Van Broeckhuysenstraat 46, Nijmegen. Voertaal: Engels. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/26-januari-nijmegen-discussiebijeenkomst-arbeid/

--
28 januari, Amsterdam: lezing en gesprek over slavernij in Nederlands-Indië

Op 28 januari vindt in Amsterdam in het kader van de School of Critics van Studio/K een bijeenkomst plaats over slavernij in Nederlands-Indië. Reggie Baay geeft een lezing, waarna een panelgesprek volgt met Surya Nahumury (Zwart onder Oranje), Rochelle van Maanen (Dekolonisatie Netwerk voormalig Nederlands-Indië), Sarah Klerks (Indisch 3.0, Redmond Radio) en Michael van Zeijl (Actiegroep De Grauwe Eeuw). Phaidra Johannis (Poetic Falunku) verzorgt een spoken word-optreden. Bijeenkomst. Zondag 28 januari. Van 15:00 tot 18:00 uur. Studio/K, Timorplein 62, Amsterdam. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/28-januari-amsterdam-lezing-en-gesprek-slavernij-nederlands-indie/

--
4 februari, Leiden: bijeenkomst over wapenindustrie en militarisering van de Europese grensbewaking

Op 4 februari organiseert Stop the War on Migrants in samenwerking met de Darfur Union en Doorbraak een bijeenkomst in de Leidse Vrijplaats over de Europese wapen- en beveiligingsindustrie en de militarisering van de EU-grensbewaking. De bijeenkomst maakt deel uit van een landelijke infotournee en is bedoeld om het verzet tegen die militarisering aan te wakkeren. Bijeenkomst. Zondag 4 februari. Vanaf 14:00 uur (inloop vanaf 13:30 uur). Vrijplaats, Middelstegracht 36, Leiden. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/4-februari-leiden-bijeenkomst-wapenindustrie-en-militarisering-europese-grensbewaking/

--
9 t/m 11 februari, Amsterdam: 2.Dh5-festival

Van 9 tot en met 11 februari vindt in Amsterdam de twaalfde editie plaats van het 2.Dh5-festival. Tijdens een periode van heroriëntatie op het festival werd van diverse kanten kritische input gegeven, waaronder ook van Doorbraak. De organisatoren hebben een aantal punten daaruit proberen te verwerken in deze editie, waaronder "meer representatie en aansluiting ontwikkelen met mensen van kleur en hun strijd, een betere structurering van het programma, meer inzetten op verdiepende discussies en beter letten op toegankelijkheid". Festival, Vrijdag 9 t/m zondag 11 februari. OT301, Overtoom 301, Amsterdam. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/9-t-m-11-februari-amsterdam-2-dh5-festival/

--
16 februari, Leiden: bijeenkomst over Marinus van der Lubbe

Op vrijdag 16 februari organiseert Vrijplaats Leiden een lezing en informatiebijeenkomst over Marinus van der Lubbe (Leiden, 13 januari 1909 – Leipzig, 10 januari 1934), de communist die ter dood werd veroordeeld als aanstichter van de brand van het Duitse parlementsgebouw (Der Reichstag) in Berlijn op 27 februari 1933. Lezing en informatie over Marinus van der Lubbe. Vrijdag 16 februari. Vanaf 20:00 uur. Vrijplaats Leiden, Middelstegracht 36, Leiden. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/16-februari-leiden-bijeenkomst-marinus-lubbe/

--
Nieuws elders

FNV: goede eisen maken nog geen offensief
http://www.doorbraak.eu/fnv-goede-eisen-maken-nog-geen-offensief/

Ook onderdeel van Iraanse protesten: studenten tegen dwangarbeid
http://www.doorbraak.eu/ook-onderdeel-iraanse-protesten-studenten-dwangarbeid/

Jenny Douwes verdient een Witte Onschuld Award
http://www.doorbraak.eu/jenny-douwes-verdient-witte-onschuld-award/

#DekoloniseerMijnStad: Steun dekoloniseeracties 17 januari 2018
http://www.doorbraak.eu/dekoloniseermijnstad-steun-dekoloniseeracties-17-januari-2018/

--
Translations in English

Media silence and police arrests: Dutch strategies against peaceful protest

In 2016 Doorbraak activist Jennifer van Leijen initiated a campaign to stop the Dutch government from subsidizing blackface (Zwarte Piet or Black Pete) on children's television. More than 12.000 people already signed. Van Leijen regularly writes updates. Here is number 14 (also read numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6/7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13). Read more http://www.doorbraak.eu/media-silence-and-police-arrests-dutch-strategies-against-peaceful-protest/

--
DOORBRAAK
Middelstegracht 36a, 2312TX Leiden

WEBREDACTIE (STICHTING GEBLADERTE)
eveneens te bereiken op dit postadres.

Opgeven of afmelden [Doorbraak Info] mailinglijst:
http://www.doorbraak.eu/nieuwsbrief/

---
To unsubscribe: <mailto:doorbraak.eu-unsubscribe@lists.riseup.net>
List help: <https://riseup.net/lists>


Sunday, January 14, 2018

[Doorbraak Info] Daklozen moeten het zelf maar uitzoeken

Nieuwe artikelen

Gedicht over de vrijheidsstrijd in Iran

Uit solidariteit met de vrijheidsstrijd in Iran, vroeger en nu, schreef Doorbraak-activist Lili Irani het onderstaande gedicht. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/gedicht-vrijheidsstrijd-iran/

--
Toenemende kritiek op koloniaal standbeeld van Tilburgse missionaris

Peerke en een naamloze tot slaaf gemaakte man.

Het standbeeld van de missionaris Peerke Donders, met een tot slaaf gemaakte man aan zijn zijde, moet weg uit de openbare ruimte, aldus Tilburger Herman Fitters. Daarover liet hij vandaag een opiniestuk publiceren in het Brabants Dagblad. De koloniale en religieus-paternalistische beeldengroep in het Tilburgse Wilhelminapark blijkt steeds meer bezwaren op te roepen. Het Brabants Dagblad is inmiddels een poll begonnen over het omstreden strandbeeld. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/toenemende-kritiek-op-koloniaal-standbeeld-tilburgse-missionaris/

--
Flexhuurder Busra regelt op eigen kracht andere woning

Vandaag heeft flexhuurder Busra Simsirel woningcorporatie De Key laten weten dat ze de huur van haar woning in Amsterdam per 28 februari opzegt. Want ondertussen is ze er in geslaagd om een hypotheek te regelen voor een koopwoning elders in de hoofdstad, waardoor zij, haar man en hun baby eindelijk meer rust en woonzekerheid lijken te gaan krijgen. Zo wordt een zware en stressvolle tijd gelukkig tot een goed einde gebracht. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/flexhuurder-busra-regelt-op-eigen-kracht-woning/

--
Daklozen neergezet als probleem voor de openbare orde

Ongeveer tweederde van de daklozen in Amsterdam wordt niet geholpen om hun leven weer op de rails te krijgen. Ze worden aangemerkt als "zelfredzaam", op basis van een onduidelijke beoordeling via een krakkemikkig testje: de "zelfredzaamheidsmatrix". Sinds enkele weken verschijnt er een stortvloed aan rapporten en mediaberichten over de slechte behandeling van daklozen. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/daklozen-neergezet-als-probleem-openbare-orde/

--
Agenda

21 januari, Leiden: nieuwjaarsreceptie en feestje vanwege nieuw Doorbraak-kantoor

Op 21 januari 2018 houdt Doorbraak in de Leidse Vrijplaats een nieuwjaarsreceptie van onderop, met gezelligheid, hapjes en drankjes, en een terugblik op 2017. Volop gelegenheid dus om kennis te maken, bij te praten, contacten aan te knopen en inspiratie op te doen. Met de receptie willen we bovendien het nieuwe Doorbraak-kantoor op de tweede verdieping van de Vrijplaats feestelijk inwijden. Kom ook langs! Nieuwjaarsreceptie van onderop. Zondag 21 januari 2018. Van 14:00 tot 17:00 uur (vrije inloop). Vrijplaats, Middelstegracht 36, Leiden. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/21-januari-leiden-nieuwjaarsreceptie-en-feestje-vanwege-nieuw-doorbraak-kantoor/

--
28 januari, Amsterdam: lezing en gesprek over slavernij in Nederlands-Indië

Op 28 januari vindt in Amsterdam in het kader van de School of Critics van Studio/K een bijeenkomst plaats over slavernij in Nederlands-Indië. Reggie Baay geeft een lezing, waarna een panelgesprek volgt met Surya Nahumury (Zwart onder Oranje), Rochelle van Maanen (Dekolonisatie Netwerk voormalig Nederlands-Indië), Sarah Klerks (Indisch 3.0, Redmond Radio) en Michael van Zeijl (Actiegroep De Grauwe Eeuw). Phaidra Johannis (Poetic Falunku) verzorgt een spoken word-optreden. Bijeenkomst. Zondag 28 januari. Van 15:00 tot 18:00 uur. Studio/K, Timorplein 62, Amsterdam. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/28-januari-amsterdam-lezing-en-gesprek-slavernij-nederlands-indie/

--
Nieuws elders

Openbaar Ministerie: anti-Zwarte Piet-demonstranten in 2016 ten onrechte als verdachte aangemerkt
http://www.doorbraak.eu/openbaar-ministerie-anti-zwarte-piet-demonstranten-in-2016-ten-onrechte-als-verdachte-aangemerkt/

Borstbeeld Belgische koloniale massamoordenaar Leopold II meegenomen door activisten
http://www.doorbraak.eu/borstbeeld-belgische-koloniale-massamoordenaar-leopold-ii-meegenomen-activisten/

Kanttekeningen bij het FNV-offensief
http://www.doorbraak.eu/kanttekeningen-fnv-offensief/

Het onderlinge wantrouwen binnen onze samenleving wordt aangewakkerd door politie en justitie
http://www.doorbraak.eu/onderlinge-wantrouwen-binnen-samenleving-wordt-aangewakkerd-politie-en-justitie/

Wat Jort Kelder over Nederlandse verkrachtingscultuur verraadt
http://www.doorbraak.eu/jort-kelder-nederlandse-verkrachtingscultuur-verraadt/

--
En francais

Les Pays-Bas et la guerre coloniale en Indonésie: quand l'élève se note lui-même

Depuis plus de dix ans, Jeffry Pondaag, président du Comité fondateur pour les dettes d'honneur néerlandaises, poursuit en justice avec succès l'État néerlandais en collaboration avec l'avocate Liesbeth Zegveld et les victimes de la guerre coloniale en Indonésie. En raison de ces procès, il est devenu de plus en plus difficile pour l'Etat de dissimuler les violences coloniales commises pendant cette guerre. En 2016, Rémy Limpach a publié un travail de recherche décisif sur "Les villages incendiés par le général Spoor" qui a souligné la nature structurelle de cette violence. Acculé par la pression croissante, le gouvernement a annoncé qu'une autre étude serait menée sur cette période. Nous sommes donc entrés en contact avec Jeffry Pondaag, qui est un féroce critique de la perspective euro-néerlandaise (1) de cette recherche, et nous l'avons interviewé: http://www.doorbraak.eu/les-pays-bas-et-la-guerre-coloniale-en-indonesie-quand-leleve-se-note-lui-meme/

--
L'antifascisme doit acquérir une signification plus large et plus profonde que la simple "opposition au fascisme"

Beaucoup de choses sensées ont été dites et écrites sur les événements de Charlottesville, et sur la nécessité d'un mouvement antifasciste militant, large et international et internationaliste. Il est souvent (et à juste titre) soutenu qu'un tel mouvement exige également une présence plus forte dans la rue – surtout quand, et où, l'extrême droite essaie de se rassembler dans l'espace public. C'est précisément ce que démontrèrent les récentes mobilisations antifascistes à Charlottesville et à Boston, et tel était aussi le message de nombreuses marches de solidarité ailleurs dans le monde: http://www.doorbraak.eu/lantifascisme-doit-acquerir-une-signification-plus-large-et-plus-profonde-que-la-simple-opposition-au-fascisme/

--
Pourquoi nous ne devons jamais débattre avec des nazis

J'ai beaucoup de respect pour Gary Younge (1) et son travail. Je peux même comprendre sa tentative d'interviewer Richard Spencer, l'une des figures marquantes de la soi-disant "Alt-Right" (littéralement la "Droite alternative", expression provenant de la novlangue qu'utilisent les néo-nazis). Gary Younge exprime sa réticence à entamer un dialogue avec cette personne: "Normalement, offrir à quelqu'un comme celui-là une dose d'oxygène est quelque chose que les journalistes ne devraient pas faire, selon moi". Il a néanmoins décidé d'accomplir exactement ce qu'il déconseille – démontrant ainsi à quel point sa première intuition était juste: http://www.doorbraak.eu/pourquoi-nous-ne-devons-jamais-debattre-avec-des-nazis/

--
DOORBRAAK
Middelstegracht 36a, 2312TX Leiden

WEBREDACTIE (STICHTING GEBLADERTE)
eveneens te bereiken op dit postadres.

Opgeven of afmelden [Doorbraak Info] mailinglijst:
http://www.doorbraak.eu/nieuwsbrief/

---
To unsubscribe: <mailto:doorbraak.eu-unsubscribe@lists.riseup.net>
List help: <https://riseup.net/lists>