Monday, October 5, 2015

Neo Tantric Massage intensive weekend

[Nederlandse vertaling beneden]

This Tantric Massage Intensive weekend workshop is for couples and all people who are willing to work together

When:

~ from Friday 06.11.2015 11.00 till Sunday 08.11.2015 19.00

Where:
Il Cielo Oostzaanstraat 46 Amsterdam

Price and booking:
150 E per person, 290 E per couple. Amount of the free places at that moment is up to 4, so to make sure better to book quickly. Booking before november give you 10 E discount.
You could transfer the amount to Michal Grygoruk NL92TRIO0390212989 in Triodos ethical bank


Neo Tantric Massage was the first massage introduced to the West with inherent tantric principles. It was in the 1960s that Kenneth Ray Stubbs first started to add massage of intimate parts of the body in his massage practice.

My other great inspirations have been Margo Anand and Marjanne Hurks.

Other important principles included in Neo Tantric Massage are:
- no goal
- awareness; being here and now
- using sexual energy and moving it upwards, transforming it instead of releasing it (and losing it, as would be the goal in erotic massage)
- the presence of love

The Neo Tantric Massage workshop is conducted in two parts, where the second part is differs according to gender.

1.Intro - full body massage when we prepare the energy for the things to come...
2. a) Yoni massage
    b) Lingam massage

Yoni and lingam massages are used in different ways in other types of tantric massage.
There many important reasons for massaging the genitals.
Thankful yoni and lingam massage you may explore much higher types of orgasms and ecstasy than typical peak orgasm.  You may compare it as kindergarten to university :)

Beside being a great source of pleasure, yoni massage can be a great source of healing for woman. There are many points where past memories are stored, along with emotional pain, conditioning, prejudices, anxieties, fears, angers, etc. Most of them are highly connected to our sexuality.

Lingam massage, especially when done in the neo tantric way, gives men a great opportunity to learn, exercise and experience the receiving part of his being. This, together with bringing upward energy and ecstasy, can open his heart – something very much needed in today's world not only by men but by women (as well as for more beautiful lovemaking).

It's not commonly known that the yoni and lingam are the most reflexologically active zones in the human body. By stimulating its different parts we are bringing health to all
parts of the body.

This is why for me, one of the most important aspects of Neo Tantric Massage is to do it from the heart.

This intensive weekend is part of Tantra Movement Year Training. More about whole course you may find out here: http://tantramovement.blogspot.nl/2015/09/tantra-movement-year-training.html

Don't hesitate to ask the questions mgriks@gmail.com ,

You may check updates share and invite your friends here: https://www.facebook.com/events/140466122972358/

Basic time schedule of the weekend
Friday:
19.00 - 22.30 Intro open evening about the subject of the weekend . Theory and Practise
Saturday and Sunday:
11.00 - 12.00 Morning class ( Kunadalini Yoga, Chakra breathing by Roxana Rainbow Cioaza, Osho Meditation or Tantra Kriya Yoga )
12.30 - 16.00 I workshop
16.00 - 17.00 Lunch break
17.00 - 20.30 II workshop

After weekend you may be honored with School of Tantra Movement Neo Tantric Massage Certificate.

Bring organic cocos oil and towel if you can.

Don't hesitate to ask the questions  mgriks@gmail.com ,
Sending email means confirming your reservation.

Belly[ Nederlandse vertaling ]

Deze workshop is voor koppels en / of mensen die bereid zijn om samen te werken, dus als je single bent je nog steeds meedoen.
Wanneer:
Van Vrijdag 06.11.2015 19.00 tot Zondag 08.11.2015 20.30

Waar:
Il Cielo Oostzaanstraat 46 Amsterdam

Prijs:
150 Euro per persoon, 290 per koppel. Hoeveelheid vrije plaatsen op het moment is tot 5, dus zorg ervoor snel te boeken. Boeken voor 11.2015 geeft je 10 Euro korting.
Je kunt het bedrag overmaken naar Michal Grygoruk NL92TRIO0390212989 in Triodos ethische bank

Neo Tantrische Massage was de eerste massage die geïntroduceerd werd in het westen met tantrische principes erin. Het was in de jaren 60 dat Kenneth Ray Stubbs voor het eerst massage van intieme delen van het lichaam aan zijn massage praktijk toevoegde.


Mijn andere grote inspiraties zijn Margo Anand en Marjanne Hurks.

 

Andere belangrijke principes van Neo Tantrische Massage zijn:

- geen doel

- bewustzijn; hier en nu zijn

- seksuele energie gebruiken en het naar boven bewegen, het transformeren in plaats van het los te laten en kwijt te raken (zoals het doel zou zijn bij erotische massage)

 - de aanwezigheid van liefde

 

De Neo Tantrische Massage workshop is verdeeld in twee delen, waarbij het tweede deel verschilt per geslacht.

 

1. Intro - volledige lichaamsmassage wanneer we de energie voorbereiden voor de dingen die komen…

 

2. a) Yoni massage

    b) Lingam massage

 

Yoni en lingam massages worden op andere manieren gebruikt bij andere soorten tantrische massage. Er zijn veel belangrijke redenen voor het masseren van de genitaliën.

Dankzij yoni en lingam massage kun je hogere soorten orgasme en extase onderzoeken dan het typische piekorgasme, wat je zou kunnen vergelijken als een crèche ten opzichte van een universiteit :)

 

Naast een grote bron van plezier, kan yoni massage de grootste bron van heling zijn voor vrouwen. Er zijn daar veel punten waar vroegere herinneringen opgeslagen liggen, tezamen met emotionele pijn, conditioneringen, vooroordelen, zorgen, angsten, boosheden, etc. De meeste daarvan zijn enorm verbonden met onze seksualiteit.

 

Lingam massage, vooral wanneer het op neo tantrische wijze gedaan wordt, geeft mannen een prachtige kans om te leren, te oefenen en het ontvangende deel van hun wezen te ervaren. Dit, tezamen met het naar boven brengen van energie en extase, kan het hart van de man openen – iets wat in de hedendaagse wereld heel erg nodig is, niet alleen voor mannen maar ook voor vrouwen en om mooi de liefde te bedrijven.

 

Het is niet algemeen bekend dat de yoni en lingam de meest reflexologische zones in het menselijk lichaam zijn. Door de verschillende delen ervan te stimuleren brengen we gezondheid naar alle delen van het lichaam.

 

Voor mij is een van de belangrijkste aspecten van Neo Tantrische Massage om het vanuit het hart te doen.

Deze weekend is onderdeel van Tantra Movement Year Training. Lees hier meer over de hele cursus: http://tantramovement.blogspot.nl/2015/09/tantra-movement-year-training.html
Hier kun je kijken voor updates, delen en je vrienden uitnodigen: https://www.facebook.com/events/140466122972358/

Breng organische kokosolie en een handdoek als je kan.

Basis tijdschema van het weekend
Vrijdag:
19.00 -22.30 Intro open avond over het onderwerp van het weekend.
Zaterdag en Zondag:
11.00 – 12.00 Ochtendklas (Kundalini Yoga, Chakra ademhaling door Roxana Rainbow Cioaza, Osho Meditatie of Tantra Kriya Yoga)
12.30 – 16.00 I workshop
16.00 – 17.00 Lunchpauze
17.00 – 20.30 II workshop

Voor vragen schroom niet te mailen naar mgriks@gmail.com

[Persbericht] 6 oktober: demonstraties tegen bouw gezinsgevangenis bij Kamp Zeist en gemeentehuis Zeist


Persbericht – Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht (AAGU)

6 oktober: demonstraties tegen bouw gezinsgevangenis bij Kamp Zeist en
gemeentehuis Zeist
- bedrijven: stop met bouwen, gemeente: trek de bouwvergunning in

Utrecht, 5 oktober 2015 – Morgen, dinsdag 6 oktober, zullen activisten van
de Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht (AAGU) twee opeenvolgende
demonstraties houden tegen de bouw van de nieuwe gezinsgevangenis voor
vluchtelingen op Kamp Zeist. Vanaf 15.30 wordt bij de poort van Kamp Zeist
(Richelleweg 13, Soesterberg) gedemonstreerd om de bedrijven die diverse
bouwwerkzaamheden uitvoeren op te roepen hiermee te stoppen, gevolgd door
een lawaaidemonstratie rond het terrein in solidariteit met de
vastzittende vluchtelingen. Aansluitend wordt vanaf iets voor 19 uur een
picketline gehouden voor het gemeentehuis (Rond 1, Zeist), waar die avond
een raadsvergadering plaatsvindt.

Op het terrein van Kamp Zeist is sinds oktober vorig jaar een
gezinsgevangenis, de zogenaamde 'Gesloten Gezinsvoorziening', in gebruik.
Een truc van de staat om vluchtelingenkinderen te kunnen blijven opsluiten
in afwachting van deportatie. Er werd hoog opgegeven over de
'kindvriendelijkheid' van de gevangenis, maar opsluiting is nooit kind- of
mensvriendelijk. Daarnaast dragen het aankijken tegen penitentiaire
hekken, stroomdraad en vijf meter hoge muren ook niet bij aan een 'vrij'
gevoel.
Begin volgend jaar wil Justitie een nieuwe permanente gezinsgevangenis,
eveneens binnen de hoge muren van Kamp Zeist, in gebruik nemen. Voor de
bouw, door bouwbedrijf De Vries en Verburg, is recent een vergunning
afgegeven door de gemeente Zeist. Verscheidene mensen hebben de Zeister
gemeenteraad laten weten bezwaar te hebben tegen het afgeven van deze
vergunning. Hun brieven staan op de agenda van de raadsvergadering van
morgen.

Fort Europa en Frontex zijn niet alleen zichtbaar en actief aan de
buitengrenzen, waar mensen hun leven riskeren op zoek naar een beter
bestaan. De muren en hekken van Fort Europa staan ook in de bossen van de
gemeenten Zeist en Soest. Meewerken aan een beleid van uitsluiting en
opsluiting van migranten, gestoeld op de vrije markt economie van het
kapitalisme dat bepaalt wat een mens wel of niet waard is, betekent altijd
vuile handen.
Een woordvoerder van AAGU zegt: "Afgelopen week heeft de gemeenteraad van
Soest vrijwel raadsbreed besloten mee te marcheren in de door
extreem-rechts opgestookte vreemdelingenhaat. Er is geen 'draagvlak' voor
serieuze (nood)opvang. In Soest zijn blijkbaar alleen opgesloten
vluchtelingen welkom. Zowel de gemeente Soest als Zeist accepteren al
jarenlang de schandvlek van het detentiecentrum Kamp Zeist op hun
grondgebied. Waar Soest geen vluchtelingen wenst op te vangen, legt de
gemeente Zeist op haar beurt de komst van de permanente gezinsgevangenis
op haar grondgebied geen strobreed in de weg. Wij eisen dat de gemeente er
alles aan doet de bouw van de nieuwe gezinsgevangenis tegen te houden."

Voor AAGU staat voorop dat vluchtelingen helemaal niet opgesloten dienen
te worden. Er is helemaal niets vriendelijks aan welke gevangenis dan ook.
Mensen die huis en haard achterlaten, op de vlucht voor oorlog, geweld,
honger, armoede, uitbuiting en/of onderdrukking, moeten op een warm welkom
kunnen rekenen.
Het is het rijke Westen, gedreven door egoisme en hebzucht, dat voor een
belangrijk deel verantwoordelijk is voor het veroorzaken van de redenen
waarom mensen op de vlucht slaan. De activisten zullen zich blijven
inzetten voor open grenzen, het afschaffen van staten en een einde aan het
kapitalisme dat aan de basis staat van zoveel ellende in de wereld dat
mensen tot vluchten dwingt.

------------------

Voor meer info: perstelefoon AAGU (06 596 40 858)

Meer informatie over de nieuwe gezinsgevangenis en over Kamp Zeist is te
vinden op www.aagu.nl
Video met beelden van de huidige tijdelijke gezinsgevangenis:
https://www.youtube.com/watch?v=0Ui1w0vde80


Sunday, October 4, 2015

[Doorbraak Info] Zoetermeerse dwangarbeiders onder druk gezet

Nieuwe artikelen

Anti-PKK-verklaring van Turks-Nederlandse organisaties komt uit de koker van de Turkse staat

Turks-Nederlandse islamitische en rechts-nationalistische organisaties, waaronder de islamitische werkgeversorganisatie Musiad, roepen in een gezamenlijke verklaring Europa op om de PKK niet te mild te benaderen en te blijven beschouwen als een terroristische organisatie. "Ons land mag niet weer in een spiraal van geweld terecht komen", zo schrijven ze. Ze veroordelen uitsluitend het geweld van die Koerdische bevrijdingsbeweging en vergoelijken het Turkse staatsgeweld, begrijpelijk gezien de sterke banden van de ondertekenaars met de fundamentalistische regeringspartij AKP. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/anti-pkk-verklaring-van-turks-nederlandse-organisaties-komt-uit-de-koker-van-de-turkse-staat/

--
Bestel ook stickers tegen Zwarte Piet-racisme!

In 2014 vonden de "Zwarte Piet is racisme"-stickers van Doorbraak gretig aftrek. Genoeg reden om ze ook dit jaar weer te laten drukken en te verspreiden. Wil je ook een stapeltje hebben? We zullen de stickers de komende tijd naar acties en bijeenkomsten meenemen. Maar je kunt ze ook gratis bij ons bestellen door te bellen naar 071-5127619. Het formaat van de stickers is 10 bij 10 centimeter. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/bestel-ook-stickers-tegen-zwarte-piet-racisme/

--
Afschaffing van Zwarte Piet op Utrechtse basisscholen dankzij strijd van activisten

De 33 openbare basisscholen in de stad Utrecht vieren het Sinterklaasfeest voortaan zonder Zwarte Piet. Dat heeft het bestuur van de koepelorganisatie SPO Utrecht vandaag bekend gemaakt. Het besluit is te danken aan de inzet van Rani Gupta en andere activisten tegen Zwarte Piet, die de Utrechtse scholen al langere tijd onder druk aan het zetten waren om de racistische karikatuur te weren uit het onderwijs. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/afschaffing-van-zwarte-piet-op-utrechtse-basisscholen-dankzij-strijd-van-activisten/

--
Druk op Zoetermeerse dwangarbeiders: "harder werken, anders ga je maar knoflook pellen"

Gisteravond bezochten zo'n 60 mensen een zeer geslaagde SP-bijeenkomst tegen werken zonder loon in Zoetermeer. Net als op de vergelijkbare avond twee weken geleden in Rotterdam, spraken ook deze keer weer landelijke kopstukken van de SP, Sadet Karabulut, en van de FNV, Ger Deleij. Maar het was natuurlijk de lokale inbreng waar het om ging. Dwangarbeiders en voormalige dwangarbeiders vertelden over hun hemeltergende ervaringen, en het gedreven raadslid Lennart Feijen onthulde hoe de strijd in Zoetermeer recent al tot succes had geleid. Begin dit jaar is in die stad het actiecomité "Stop werken zonder loon" opgericht en de eerste bedrijven waar gewerkt wordt zonder loon zijn inmiddels bezocht. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/druk-op-zoetermeerse-dwangarbeiders-harder-werken-anders-ga-je-naar-je-maar-knoflook-pellen/

--
Agenda

2-4 oktober, Amsterdam: feministisch festival F-Word met workshops van Redmond, MVVN en Wij Zijn Hier

Van 2 tot en met 4 oktober vindt in Amsterdam het feministische festival F-Word plaats. Naast culturele activiteiten bestaat het programma ook uit workshops en debatten. Zo gaat het Redmond-collectief een workshop geven over intersectionaliteit en anarchisme in de beweging tegen migratiebeheersing, in de studentenbeweging en in de kraakbeweging. En de Marokkaanse Vrouwen Vereniging Nederland (MVVN) geeft een workshop over de vraag hoe het staat met de rechten van alle in Nederland levende vrouwen. Verder geven vrouwen van de vluchtelingenzelforganisatie Wij Zijn Hier een presentatie over hun strijd voor onderdak en verblijfsrecht. Festival. Van 2 oktober, 20:00 uur, tot 4 oktober, 19:00 uur. OCCII, Amstelveenseweg 134, Amsterdam. Binnenpret, Eerste Schinkelstraat 14-16, Amsterdam. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/2-4-oktober-amsterdam-feministisch-festival-f-word-met-workshops-van-redmond-en-wij-zijn-hier/

--
11 oktober, Utrecht: drie acties tegen het extreem-rechtse Pegida

Op 11 oktober wil de uit Duitsland afkomstige extreem-rechtse organisatie Pegida in Utrecht gaan demonstreren. Dat vormt de aanleiding voor maar liefst drie tegenacties, een blokkade, een demonstratie en nog een andere actie. Blokkade. Zondag 11 oktober. Vanaf 12:00 uur. Neude, Utrecht. Demonstratie. Zondag 11 oktober. Vanaf 13:00 uur. Janskerkhof, Utrecht. (bij Anne Frank-beeld). Actie. Zondag 11 oktober. Vanaf 14:00 uur. Neude, Utrecht. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/11-oktober-utrecht-drie-acties-tegen-het-extreem-rechtse-pegida/

--
17 oktober, Amsterdam: benefiet "Wat is de Rojava revolutie?"

Op zaterdag 17 oktober organiseert de Anarchistische Groep Amsterdam (AGA) een dag over Rojava en de toekomst van de sociale revolutie daar. De opbrengst van deze dag zal gaan naar het werk van de Revolutionaire Anarchistische Actie (Devrimci Anarşist Faaliyet, DAF) in Kobani. Rojava is een streek in Noordoost-Syrië waar voornamelijk Koerden wonen. Sinds het begin van de burgeroorlog in Syrië, nu vier jaar geleden, heeft deze streek zich autonoom verklaard en is er een systeem van directe democratie en zelfbeheer ingevoerd. Benefiet. Zaterdag 17 oktober, vanaf 14:00 uur. Teatro Munganga, Schinkelhavenstraat 27, Amsterdam. Entree gratis, donaties gaan naar DAF. Vanaf 19:00 uur. Eten bij Meisie Mou in de MKZ (om de hoek, Schinkelstraat 14). Met o.a. Koerdische live muziek. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/17-oktober-amsterdam-benefiet-wat-is-de-rojava-revolutie/

--
14 november, Meppel: protestactie tegen de racistische karikatuur Zwarte Piet

Dit jaar vindt de landelijke intocht van Sinterklaas met de racistische karikatuur Zwarte Piet plaats op 14 november in Meppel. Het samenwerkingsverband Kick Out Zwarte Piet (KOZP) roept onder het motto "Freedom Ride to Meppel" iedereen op om met KOZP-bussen of met ander vervoer naar Meppel te komen en daar te protesteren tegen de Zwarte Piet-figuur. Na het protest en de politierepressie tijdens de intocht vorig jaar in Gouda is het van groot belang dat de beweging tegen Zwarte Piet dit jaar laat zien weer verder gegroeid te zijn. Protestactie. Zaterdag 14 november. Vanaf 11:00 uur. Meppel. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/14-november-meppel-protestactie-tegen-de-racistische-karikatuur-zwarte-piet/

--
Nieuws elders

Vertrouwen bijstandsgerechtigde Tilburgers hun gemeente wel?
http://www.doorbraak.eu/vertrouwen-bijstandsgerechtigde-tilburgers-hun-gemeente-wel/

De smerigheid van de mensenjacht en de hetze tegen vluchtelingen
http://www.doorbraak.eu/de-smerigheid-van-de-mensenjacht-en-de-hetze-tegen-vluchtelingen/

Steeds meer mensen raken de politieke weg kwijt
http://www.doorbraak.eu/steeds-meer-mensen-raken-de-politieke-weg-kwijt/

Archief laat witte Nederlanders zien: racisme was nooit "minder"
http://www.doorbraak.eu/archief-laat-witte-nederlanders-zien-racisme-was-nooit-minder/

Doorbraak-activist Ali Ugural in Enschede: "Grip van Turkije op Nederlandse Turken groeit"
http://www.doorbraak.eu/doorbraak-activist-ali-ugural-in-enschede-grip-van-turkije-op-nederlandse-turken-groeit/


Thursday, October 1, 2015

Recht Op Stad. 1 oktober demonstratie video

http://rechtopstad.nl/wp-content/uploads/2015/09/POSTER-RECHT-OP-STAD-groot.jpg

Why are we demonstrating?

RIGHT TO A SOCIAL HOUSING POLICY
The city belongs to all of us, including to the poor and to the refugees. The city council needs to focus on making the biggest medley so not only people or organizations with money, but everyone has a chance to settle at their place of choice. The heart of a city is essential part of making a city livable and therefore cheap rents for housing and shops should be preserved.
RIGHT TO COMMONALTY 
A city exists out of neighborhoods. This should be neighborhoods made able by its inhabitants, neighborhoods where the grocery store, bakery and local tailor should have a place. Amsterdam is no brand, but a city where people cohabit. 
RIGHT TO KNOWLEDGE AND EDUCATION
The city is a hub of knowledge acquisition and dissemination. The city needs to stand firm for its students and point universities to their role: focussing on quality of education and phase out real estate speculation! Less power to the management and more power to teachers and students!
RIGHT TO AUTONOMY & CULTURE 
The city is a thousand villages. The city is nothing without her inhabitants. The City is alive! It doesn't survive by sweeping and encapsulating, but by letting her fray and bloom! The city needs to scale down and support autonomous folks and local organisations that take care of their neighbourhood. This will bring a faster and more direct result than regulation and criminalization will ever amount to. The city remains vital by giving space to experiment and to fail. And give everyone a chance to try again.
RIGHT TO DEMONSTRATE AND RESIST
The right to demonstrate; especially the city needs to be a space where one can express their beliefs, without fear of repression. Government and law enforcement should not be able to criminalize occupations and squatting. They have to understand that resistance is a natural right and evictions of squats and demonstrators should not harshly be beaten down and arrested.  
RIGHT TO A RIGHTEOUS AMSTERDAM
In short: Right to City = Right to a righteous city with an eye for culture, activism, diversity and fair chances for all!
Meer lezen:


Spirit Of Squatters CollectiveSpirit Of Squatters Collective

 Making of this video, like most of our videos, is our way of showing solidarity. And as solidarity is stronger when it is seen by as many people as possible, please spread this video! Pass it on to anybody who could be interested! Feel free to embed, link, send and screen it etc. Use it, don't loose it! Reclaim the media with us!


Get inspired. Together we are stronger!

You can see more of our videos at http://www.youtube.com/user/spiritofsquatters


Spirit of Squatters Collective is always trying to support and report on good things that are happening around us. We try to being you some news every day, but because of time constraint and lack of (wo)manpower this is not always possible. Our biggest problem is that we don't have enough time to edit or film the videos. That is why we need YOU to help us! You can email us at mgriks@gmail.com

Real life begins when you turn off the tv, when you turn off your computer!
See you in the streets, see you at the actions!


Watch! Read! Think! Realize! Talk! Communicate! Listen! Defend! Destroy! Create! Change! Get inspired! Unite! Reclaim the media with us! Join us! Fight for Your rights! Love!!! Squat!

http://www.youtube.com/user/spiritofsquatters
http://vimeo.com/user1942686/videos   ( just few )
at fake book:
http://www.facebook.com/pages/Spirit-Of-Squatters-Collective-TV/247715321980038

Tuesday, September 29, 2015

Terror beneath your feet. Stop it


 
 
 
 
Causes
 
 
 

Posted By: PETA: People for the Ethical Treatment of Animals (campaign leader)

Trapped beneath the feet of unsuspecting airline passengers, thousands of primates from Mauritius, Vietnam, and other countries will be transported in the cargo holds of Air France jets this year.

During their terrifying journey, the trembling monkeys are locked in tiny shipping crates and subjected to the deafening noise of the cargo hold. Many may be denied food and water—as has recently happened on such flights—as their ears pop and they experience motion sickness during the harrowing, multi-stop trip, which can last more than 30 hours.

Thousands of monkeys will see their final glimpses of the sun on an airport tarmac before they are loaded onto trucks and sent on a sometimes days-long trip to their destination: a hellish laboratory that most will never leave alive.

Please help us end this cruelty by donating to PETA's Global "Stop Animal Tests" Challenge right now.Your gift will be DOUBLED, up to our $250,000 online goal, going twice as far to power our work to keep monkeys and other animals from dying in crude and painful experiments.

With your help, PETA has successfully persuaded nearly every major airline in the world—including American Airlines, Air Canada, United Airlines, Air China, China Southern Airlines, and others—to refuse to transport monkeys to experimenters. Today, Air France is the only commercial airline still sending monkeys on horrific one-way flights to laboratories.

Air France doesn't care that many of the monkeys it's treating as cargo were captured from their homes in the jungle, torn from family members, and held on decrepit factory farms in Asia and Africa, sometimes by dealers falsifying documents and otherwise violating wildlife regulations. Nor does the airline care that it's sending them to despicable laboratory breeding facilities or to laboratories themselves, where the monkeys will endure painful, invasive, and ineffective experiments for years on end. PETA won't rest until Air France finally listens to the hundreds of thousands of caring people from around the globe who have urged the airline to halt its cruel primate shipments.

We can succeed, but we need your help—and for a brief time, that help can go twice as far.

Donate to the Global "Stop Animal Tests" Challenge right now to help prevent monkeys and all other animals from enduring a nightmarish life in a laboratory cage. Every dollar that you donate before October 31 will be DOUBLED, up to our $250,000 online goal!

Please hurry. Thousands of monkeys are shipped into the U.S. each year, and you only have until October 31 to have your gift matched.

PLEDGE
 
 
 


   
   

   


Friday, September 25, 2015

[Doorbraak Info] Zwarte Piet is wel degelijk probleem van kinderen

Nieuwe artikelen

Protesteer ook tegen de collaboratie van de burgemeester van Meppel met het Zwarte Piet-racisme!

De strijdbare activiste Rani Gupta heeft vandaag een klacht ingediend tegen Jan Westmaas, de burgemeester van Meppel. Haar klacht richt zich tegen zijn betrokkenheid bij de landelijke intocht van Sinterklaas op 14 november in Meppel, die gaat plaatsvinden in het bijzijn van de racistische Zwarte Piet-figuur. Doorbraak roept iedereen op om de Meppelse burgemeester te bestoken met protestbrieven. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/protesteer-ook-tegen-de-collaboratie-van-de-burgemeester-van-meppel-met-het-zwarte-piet-racisme/

--
De nieuw-rechtse vrienden van die katholieken die zo fanatiek Zwarte Piet verdedigen

De katholieke stichting Civitas Christiana voert zeer actief campagne voor het behoud van de racistische karikatuur Zwarte Piet. Zo bleek begin deze maand nog in een interview met 'algemeen manager' Hugo Bos in De Volkskrant. Zijn campagne bleek vooral een "focuspoint", een middel om geld te verwerven met als doel "een halt toe te roepen aan de verdere afbrokkeling van de Nederlandse cultuur en tradities" en "de normen en waarden van onze beschaving, die geworteld zijn in het christendom, te beschermen en verder te verbreiden". Civitas Christiana is het Nederlandse kantoor van de Amerikaanse fundamentalistisch katholieke beweging "Tradition, Family and Property". In de VS zijn katholieken al langer, en zeer succesvol, bezig om op deze manier politieke invloed te verwerven. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/de-nieuw-rechtse-vrienden-van-die-katholieken-die-zo-fanatiek-zwarte-piet-verdedigen/

--
Agenda

28 september, Zoetermeer: SP-bijeenkomst tegen dwangarbeid

Op 28 september organiseert de SP Zoetermeer de bijeenkomst "Stop werken zonder loon", met praatjes van SP-Tweede Kamerlid Sadet Karabulut en FNV-campagneleider Ger Deleij. Er is ook gelegenheid om vanuit de zaal ervaringen uit te wisselen over dwangarbeid voor uitkeringsgerechtigden. Op 14 september werd in Rotterdam de aftrap gegeven van een landelijke campagne tegen werken zonder loon. De bijeenkomst in Zoetermeer maakt deel uit van een lokale campagne die de SP daar onlangs is begonnen. Bijeenkomst. Maandag 28 september. Van 19:30 tot 22:00 uur. 2B-Home, Dr. J.W. Paltelaan 103, Zoetermeer. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/28-september-zoetermeer-sp-bijeenkomst-tegen-dwangarbeid/

--
17 oktober, Amsterdam: benefiet "Wat is de Rojava revolutie?"

Op zaterdag 17 oktober organiseert de Anarchistische Groep Amsterdam (AGA) een dag over Rojava en de toekomst van de sociale revolutie daar. De opbrengst van deze dag zal gaan naar het werk van de Revolutionaire Anarchistische Actie (Devrimci Anarşist Faaliyet, DAF) in Kobani. Rojava is een streek in Noordoost-Syrië waar voornamelijk Koerden wonen. Sinds het begin van de burgeroorlog in Syrië, nu vier jaar geleden, heeft deze streek zich autonoom verklaard en is er een systeem van directe democratie en zelfbeheer ingevoerd. Benefiet. Zaterdag 17 oktober, vanaf 14:00 uur. Teatro Munganga, Schinkelhavenstraat 27, Amsterdam. Entree gratis, donaties gaan naar DAF. Vanaf 19:00 uur. Eten bij Meisie Mou in de MKZ (om de hoek, Schinkelstraat 14). Met o.a. Koerdische live muziek. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/17-oktober-amsterdam-benefiet-wat-is-de-rojava-revolutie/

--
14 november, Meppel: protestactie tegen de racistische karikatuur Zwarte Piet

Dit jaar vindt de landelijke intocht van Sinterklaas met de racistische karikatuur Zwarte Piet plaats op 14 november in Meppel. Het samenwerkingsverband Kick Out Zwarte Piet (KOZP) roept onder het motto "Freedom Ride to Meppel" iedereen op om met KOZP-bussen of met ander vervoer naar Meppel te komen en daar te protesteren tegen de Zwarte Piet-figuur. Na het protest en de politierepressie tijdens de intocht vorig jaar in Gouda is het van groot belang dat de beweging tegen Zwarte Piet dit jaar laat zien weer verder gegroeid te zijn. Protestactie. Zaterdag 14 november. Vanaf 11:00 uur. Meppel. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/14-november-meppel-protestactie-tegen-de-racistische-karikatuur-zwarte-piet/

--
Nieuws elders

Ter inspiratie: campagne tegen bedrijf in Manchester dat dwangarbeiders inzet
http://www.doorbraak.eu/ter-inspiratie-campagne-tegen-bedrijf-in-manchester-dat-dwangarbeiders-inzet/

Toespraak AGN over democratisch confederalisme in Koerdistan
http://www.doorbraak.eu/toespraak-agn-over-democratisch-confederalisme-in-koerdistan/

Witten hebben het voorrecht om zich niet druk te hoeven maken over racisme, over de Grauwe Koets
http://www.doorbraak.eu/witten-hebben-het-voorrecht-om-zich-niet-druk-te-hoeven-maken-over-racisme-over-de-grauwe-koets/

Zwarte Piet is wel degelijk probleem van kinderen, Gerrit Breeuwsma
http://www.doorbraak.eu/zwarte-piet-is-wel-degelijk-probleem-van-kinderen-gerrit-breeuwsma/

Reduceer vluchtelingen niet tot "een verrijking" voor eigen gewin
http://www.doorbraak.eu/reduceer-vluchtelingen-niet-tot-een-verrijking-voor-eigen-gewin/

Syrisch vluchtelingenkamp in Calais door de politie vernietigd
http://www.doorbraak.eu/syrisch-vluchtelingenkamp-in-calais-door-de-politie-vernietigd/

Vluchten – doen we ook nog iets aan de oorzaken?
http://www.doorbraak.eu/vluchten-doen-we-ook-nog-iets-aan-de-oorzaken/

Nieuwe Labour-leider Corbyn stemt ook 'gewoon' voor dwangarbeid
http://www.doorbraak.eu/nieuwe-labour-leider-corbyn-stemt-ook-gewoon-voor-dwangarbeid/


Tuesday, September 22, 2015

Taste Of Tantra.Intro info evening to Tantra Year Training

What is Tantra ? How does´t feel? What is it for? How to use it?  Do you know that aspects of tantra are the aspects of life? Do you know that through tantra you may improve connection with yourself, your partner, others, whole nature and entire universe? Do you know that through sacred sexuality (what it is ?) you may not only express love in the most intimate, most close and the most beautiful way? Do you know that the Love could be the most healing power on this planet ? Do you know that through tantra you can liberate and heal yourselves and others ? Do you want to do it for living ?
What is Tantra Year Training about? How is to become professional assistant, trainer or masseur(se)?

This and other questions we will answer at this evening. But only parts of the questions we will answer verbally. Most of this workshop would be through experience, because tantra is a path of experience. Your experience. We give you only guiding and you're making the steps what are you ready for.

This evening is introduction for ¨Tantra Year Training Introduction weekend¨ what follows next days...
http://tantramovement.blogspot.nl/2015/09/introduction-to-tantra-year-training.html
... and what is beginning of Tantra Year Training
http://tantramovement.blogspot.nl/2015/09/tantra-movement-year-training.html

Where:
Amsterdam
Il Cielo Oostzaanstraat 46

Price:
Suggested free donation ~ 10 E
Not when you pay for weekend and not when you have financial difficulties

When:
Friday 25.09.2015 at 19.00

For more details you may contact Michal Marek Griks on fb, skype or mgriks@gmail.com
You may check updates and invite your friends also here: https://www.facebook.com/events/922219337844915/