Tuesday, February 1, 2011

Chomsky naar Nederland

PRESS RELEASE – Amsterdam 1 February 2011

Lecture by world-famous linguist Noam Chomsky

On 12 March world-famous linguist and political activist Noam Chomsky will visit the Netherlands for the first time in years. In his 83rd year Chomsky still travels around the world to give his vision on language and politics. In the Netherlands he will give one political talk, and on linguistic talk.
Political talk
The political talk in on March 13. In the Westerkerk in Amsterdam he will, as we are used to of him, speak about the current developments in the world. He will speak about his concerns about the tendencies he sees, in the world, in the United States, but also in Europe and the Netherlands. The title of his talk is “Contours of Global Order: Domination, Instability, and Xenophobia in a Changing World”. The talk will be in English and is hosted by the International Institute for Social History, the Leiden University Centre for Linguistics and Moving Matters of the University of Amsterdam.

Who is Noam Chomsky?
Chomsky has worked at M.I.T. since 1955, and became a Professor in Linguistics in 1961. His linguistic work caused a revolution in the field, and influenced psychology, philosophy, computer sciences and much more. Since the middle of the 60’s Chomsky took up a second carrier, as political activist for social justice and peace. By now he has published over a 100 books. Between 1980 and 1992 he was the most cited living person and in 2005 he was chosen the most important intellectual in the world.

The talk
Noam Chomsky - “Contours of Global Order: Domination, Instability, and Xenophobia in a Changing World”

Sunday 13 March
15.00 Westerkerk, Amsterdam
Open at: 14.30

The Westerkerk has room for over 750 people. Tickets will cost €5 per person. The tickets will go on pre-sale via www.chomsky.nl and will also be available at two bookstores: The Fort van Sjakoo in Amsterdam, and the Rooie Rat in Utrecht. Tickets that are left will be sold on the day itself at the Westerkerk.

Meer info & kaartjes: http://www.chomsky.nl


PERSBERICHT - Amsterdam 31 januari 2011

 

Lezing wereldberoemde taalkundige Noam Chomsky

 

Op 12 maart komt de wereldberoemde taalkundige en politiek activist Noam Chomsky voor het eerst in jaren naar Nederland. In zijn 83e levensjaar reist Chomsky nog altijd de wereld rond om zijn visie te geven op taal en politiek. In Nederland zal hij één politieke lezing geven, en één taalkundige lezing.

 

Politieke Lezing

De politieke lezing is op 13 maart. In de Westerkerk te Amsterdam zal hij, zoals we dat van hem gewend zijn, spreken over de huidige ontwikkelingen in de wereld. Hierbij zal hij zijn zorgen uitspreken over de tendensen die hij ziet, in de wereld, in de Verenigde Staten, maar ook in Europa en Nederland. De titel van zijn lezing luidt "Contours of Global Order: Domination, Instability, and Xenophobia in a Changing World". De lezing is in het Engels en wordt gehost door het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, het Leiden University Centre for Linguistics en Moving Matters van de UvA.

 

Wie is Noam Chomsky?

Sinds 1955 is Noam Chomsky verbonden aan het M.I.T., waar hij vanaf 1961 professor Linguïstiek is – inmiddels emeritus. Zijn taalkundige werk veroorzaakte een revolutie in het vakgebied, en was van invloed op de psychologie, filosofie, computerwetenschappen en nog veel meer. Sinds midden jaren '60 heeft Chomsky een tweede carrière op zich genomen als publiek activist voor sociale rechtvaardigheid en vrede. Inmiddels heeft hij meer dan 100 boeken gepubliceerd. Tussen 1980 en 1992 was hij de meest geciteerde nog levende persoon en in 2005 werd hij verkozen tot belangrijkste intellectueel ter wereld.

 

De Lezing

Noam Chomsky - "Contours of Global Order: Domination, Instability, and Xenophobia

         in a Changing World"

Zondag 13 maart

15.00 Westerkerk, Amsterdam

Zaal open: 14.30

De Westerkerk heeft plaats voor 750 personen. Kaartjes zijn €5 per persoon. De kaarten zullen online in de voorverkoop gaan via www.chomsky.nl en zullen ook verkrijgbaar zijn bij twee boekhandels: het Fort van Sjakoo in Amsterdam, en de Rooie Rat in Utrecht. Eventuele overgebleven kaartjes zullen op de middag zelf bij de Westerkerk worden verkocht.

 

Voor meer informatie en promotiemateriaal kunt u kijken op www.chomsky.nl of www.chomsky.nl/pers/. U kunt ook contact opnemen met:

 

Jelle Bruinsma

Email: info@chomsky.nl

Mobiel: 0638549146

of

Jeremy Crowlesmith

Email: info@chomsky.nl

No comments: