Sunday, October 31, 2010

EDL supporting Wilders demo.Counter-protests.Part 2


Press release antifa!-amsterdam  antifa

Press Release: EDL demonstration embarrasment, anti-fascists very satisfied with counter-protests.

Antifa! Amsterdam is positive about the course of the demonstrations and actions today in Amsterdam.
In many ways today it became crystal clear that no'one over here wants the kind of fascist street-activism as the right-wing English Defence League hopes to export to mainland Europe.

The demonstration of the EDL / DDL was an outright failure, not more than 50 protesters eventually took the trouble to show their support for Wilders. This while the organization, even after the forced relocation to a midle of nowhere spot in the western docklands, still said this week to expect up to1,000 supporters.
In the end, the meager turnout (in particular on the part of the Dutch Defence League, only a few of the protesters were Dutch) and the fierce resistance that they were confronted with should be an omen about the future prospects of their crossing of the channel.

This while simultaneously a broad range of hundreds of people and dozens of groups showed throughout the city their disapproval and anger about the coming of the racist scum to the capital.
Antifa! Amsterdam expresses support and appreciation to each and everyone who has gone out on the streets today against racism and xenophobia.
From the hundreds of protesters who protested at 1941 general strike monument, the dozens of activists that spread over the city to prevent that the EDL would still showup in the center, to the many people who decided to ignore the emergency orders from the mayor and went in direct action in the docklands.
The great variety of people who have come today in opposition is a clear signal, from young immigrants to experienced activists, from soccer fans to social organizations.
In particular, the presence of Jewish individuals and the reform movement in Iran, for whom the EDL pretends to speak, and the high turnout of football fans that the EDL consider as their natural support, show that people are not deceived by the EDL.

In summary Antifa! Amsterdam considers the day as overwhelmingly successful, and calls on everyone to keep fighting, in resistance against discrimination, hatred, fear and extreme right violence.


Spirit Of Squatters Collective
Spirit Of Squatters Collective

here You can see first part of raport from EDL supporting Wilders demonstration "Don't buy the lie.Part 1:"Our bus hasn't windows left":
 http://ourmediaindymedia.blogspot.com/2010/10/edl-supporting-wilders-demonstration.html

More parts would come...

Spirit Of Squatters Collective : This is solidarity action (like most of our videos). The solidarity is stronger when it is seen by as many people as possible.So...Please use it ! Pass this info to everybody who could be interested !!!
Feel free to embed,link it,send it,screen it etc. Use it=don't loose it. Reclaim the media with us !

... So get inspired. TOGETHER WE ARE STRONGER !!!
 http://www.youtube.com/user/spiritofsquatters
Spirit Of Squatters Collective is always trying to report and support good things what are happening around us. We trying at least one time a week show You some news. Our goal is to do it daily but 1st we can not be everywhere and 2nd We don't have enough time mainly to edit ( there are many projects waiting for their time...) That's why we waiting for You to help us support good things with our video channel and with creating independent media.

and that's few words from our pages:
With our activities we want to make this world a better place.Reclaim the media with us.Feel free to use our videos.Now all up to you !!!Real life is beginning when you turn off the tv, computer. See you on the streets in actions !!!
If You think its important and good what we are doing You can donate what can help us to find more time to improve our activity. Click here:
 http://ourmediaindymedia.blogspot.com
OR EVEN BETTER YOU CAN OFFER US WORK.Thanks !!!

WATCH!
READ!
THINK!
REALIZE!
TALK!
COMMUNICATE!
LISTEN!
DEFEND!
DESTROY!
CREATE!
CHANGE!
GET INSPIRED!
RECLAIM MEDIA WITH US!
JOIN US!
FIGHT FOR YOUR RIGHTS!
LOVE !!!
SQUAT!

1.000 demonstranten bij de Dokwerker


ENTHOUSIASME EN STRIJDBAARHEID BIJ ANTIRACISME DEMONSTRATIE

Ruim 1.000 demonstranten hebben zaterdag bij de Dokwerker in
Amsterdam duidelijk gemaakt dat ze pal voor Artikel 1 van de Grondwet
staan. En dat deze bijeenkomst een begin is om een breed protest
tegen racisme op te zetten. De manifestatie richtte zich tegen het
beleid van de regering (gesteund door de PVV), waardoor discriminatie
van bevolkingsgroepen normaal lijkt te worden.

Op de manifestatie van het Platform tegen Vreemdelingenhaat bij de
Dokwerker waren volgens de gemeente Amsterdam 1.000 demonstranten,
terwijl het pro-Wilders protest van de extreemrechtse DDL / EDL in
Amsterdam-West slecht 50 mensen trok.

Het Platform tegen Vreemdelingenhaat bestaat uit 25 (minderheden-)
organisaties die zich zorgen maken over de snel  toenemende
intolerantie in Nederland. Bij de Dokwerker spraken ondermeer
Mohammed Rabbae (Landelijk Beraad Marokkanen), Jaap Hamburger (Een
Ander Joods geluid) en Lydia Rood (Schrijfster en columnist).
_________________

VIDEOVERSLAGEN:

- AT5-Nieuws over de demonstratie: http://tinyurl.com/3azw42w
- Video van optreden en publiek: http://tinyurl.com/27x6lyx
- Optreden DJ's (einde demonstratie): http://tinyurl.com/34l7ux4

FOTOVERSLAGEN:

- Fotoverslag demonstrant 1: http://tinyurl.com/2eafkrd
- Fotoverslag demonstrant 2: http://tinyurl.com/22wq6q7
- Overzicht 24 foto's Parool.nl: http://tinyurl.com/25zsud5

TEKSTVERSLAGEN:

- ANP over de toespraken: http://tinyurl.com/2c3d3aq
- ANP; gemoedelijke sfeer: http://tinyurl.com/33khny2
- Persbericht gemeente/politie: http://tinyurl.com/33kunou

Zie ook: http://www.platformtegenvreemdelingenhaat.nl_______________________________________________
Petitie mailing list
http://nederlandbekentkleur.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/petitie

Leegstaand kantoor in Utrecht gekraakt (met tijdslijn)

Leegstaand kantoor in Utrecht gekraakt (met tijdslijn)
Wilhelmientjes

Vandaag heeft een groep woningzoekenden bezit genomen van het oude KPN gebouw in Utrecht. Het pand staat, na een ontruiming vanwege brandveiligheid, alweer ruim een jaar leeg. "Met deze actie willen we laten zien dat kraken nog altijd noodzakelijk is." aldus kraker Rogier: "Het alternatief werkt niet; de gemeente is verantwoordelijk voor deze leegstand."

Op 1 oktober is de wet kraken en leegstand van kracht geworden. Hiermee is kraken onder alle omstandigheden strafbaar en heeft de gemeente instrumenten gekregen om de leegstand te bestrijden. Er is echter gegronde twijfel of deze instrumenten wel effectief zijn en of gemeenten er überhaupt gebruik van gaan maken. In Utrecht is in ieder geval duidelijk dat men geen leegstandsbeleid gaat voeren. Volgens de gemeente is er geen leegstandsprobleem. "Er is wel degelijk een groot probleem met leegstand in Utrecht. Zo staat er 170.000 vierkante meter kantoorruimte leeg, dat is 35 vierkante meter per woningzoekende student!" Aldus kraker Rogier opnieuw.

Het vandaag gekraakte pand is een sprekend voorbeeld van hoe de bestrijding van leegstand, mede door toedoen van de overheid, faalt. Dit oude KPN gebouw staat nu ruim een jaar leeg. Op vrijdag 4 september 2009 zijn hier 93 studenten op straat gezet omdat de brandweer het onveilig vond. De toenmalige eigenaar, woningbouw corporatie SGBB, die overigens ondertussen falliet is toen directeur Gerart van der Zwet er met 50 miljoen vandoor is, had geen zin om een paar rookmelders op te hangen. SGBB is ondertussen over genomen door Vestia, de corporatie met de best betaalde directeur van nederland; Erik Staal harkt zelfs meer binnen dan Wouter Bos. Het pand is dit jaar vervolgens voor tien miljoen over gekocht stichting Mitros. 's Lands koploper op het gebied van sloop en achterstallig onderhoud. En geen van deze 'sociale' woningbouw corporaties, die bulken van het geld, is bereid een beetje geld en moeite te investeren om dit pand weer bewoond te krijgen.

Nee, in de plaats daarvan wordt de goedkoopste oplossing gekozen. De leegstand wordt bewaakt door via een zogenaamde 'anti-kraak' constructie. Er is een startende ondernemer in dit enorme kantoorpand te plaatsen. Anti- kraak is een rechtenloze woonvorm die door commerciële bedrijven is verzonnen om de huurbescherming te ontduiken. Veelal studenten wonen voor relatief weinig geld in enorme kantoorpanden. Een van de nadelen is echter de vele strenge en vaak onredelijke voorwaarden. Zo kan een anti-kraker, zonder enige reden, met een termijn van vaak maar twee weken op straat worden gezet. Dit leidt tot zeer onzekere woonsituaties, met vele absurde voorwaarden tot gevolg. Kraakster Annemiek: "In het kielzog van het kraken is een malafide bedrijfstak ontstaan die zich gespecialiseerd heeft in het ondermijnen van de rechten van bewoners." En in dit geval wordt er zelfs niet voor bewoning gekozen, terwijl dit enorme kantoorpand makkelijk honderd studenten kan huisvesten. Kraker Rogier: "Dit is geen alternatief voor kraken, dit is verbloemde leegstand. Zolang de overheid niet bereid of capabel is de leegstand op te lossen, blijft kraken noodzakelijk."

---

Bronnen:
 http://wilhelminalaan9.hyves.nl/#
 http://www.corporatienl.nl/e50-miljoen-voor-gerard-van-der-zwet

Tijdslijn:
15:55 Het pand is ingenomen.
16:05 Politie arriveert.
16:10 Er arriveert meer politie.
16:15 Krakers en politie nemen de papieren door. De beslising is aan de Officier van Justitie.
16:20 En nog meer politie. Twee busjes, zes auto's en een motor.
16:25 Beslissing OvJ wordt snel verwacht.
16:35 Het gerucht gaat dat de OvJ niet gaat ontruimen.
16:50 Nog 1 politie auto (om de hoek) ter plaatse.
17:05 Er is door de krakers een kort geding tegen een eventuele ontruiming aangespannen.
17:10 De politie onderneemt niets tot de eigenaar (Mitros) aangifte doet.

Nieuwsberichten:
 http://dnu.nu/artikel/3340-kantoorpand-koningin-wilheminalaan-gekraakt
 http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/282208

- E-Mail: kraakwilhelmientje@gmail.com

Saturday, October 30, 2010

EDL supporting Wilders demonstration "Don't buy the lie.Part 1:"Our bus has no windows left" video


persbericht antifa!-a'dam over verloop EDL demo
Antifa!-Amsterdam - 30.10.2010 18:03

Persbericht: EDL demonstratie gênante afgang, anti-fascisten zeer tevreden over tegen-protest

Antifa!-Amsterdam is positief over het verloop van de demonstraties en acties vandaag in Amsterdam.
Op veel verschillende manieren werd vandaag kristal helder dat men niet zit te wachten op het soort fascistoïde straat-activisme zoals de extreem rechtse English Defence League hoopt te exporteren naar het vaste land van Europa.


De demonstratie van de EDL/DDL bleek een regelrechte afgang, hoogstens 50 demonstranten namen uiteindelijk de moeite om hun steun te betogen aan Wilders. Dit terwijl de organisatie, zelfs na de verplaatsing naar een tochtig bedrijven terrein, van de week nog zei tot 1000 aanhangers te verwachten.
Uit eindelijk moet de magere opkomst met name die van de kant van de Dutch Defence League, slecht enkele van de demonstranten waren nederlands, en het felle verzet waar mee ze geconfronteerd werden een teken aan de wand zijn over de toekomst perspectieven van hun oversteek van het kanaal.

Dit terwijl er tegelijkertijd een breed scala van honderden verschillende mensen en tientallen groepen verspreid over de stad hun afkeuring en woede over de komst van het racistisch tuig naar de hoofdstad.
Antifa!-Amsterdam spreekt haar steun en waardering uit aan iedereen die vandaag de straat op is gegaan tegen racisme en vreemdelingen haat.
Van de honderden demonstranten die betoogden bij de dokwerker, de tientallen activisten die zich verspreiden over de stad om te voorkomen dat de EDL zich zou roeren in het centrum tot de vele mensen die besloten de noodbevelen van de burgemeester naast zich neer te leggen en directe actie probeerden te voeren in het westelijk havengebied.
Ook de zeer grote verscheidenheid van mensen die vandaag in verzet zijn gekomen is een duidelijk signaal; van jonge migranten tot ervaren activisten, van voetballiefhebbers tot maatschappelijke organisaties.
Met name de aanwezigheid van joodse individuen en de hervormingsgezinde beweging in Iran voor wie de EDL pretendeert te spreken en grote opkomst van voetbalsupporters die de EDL als hun natuurlijke achterban beschouwt maken duidelijk dat mensen zich geen rad voor de ogen laten draaien over wat voor vlees ze in de kuip hebben.

Samengevat beschouwt Antifa!-Amsterdam de dag als overwegend zeer succesvol en roept iedereen op om in het verweer te blijven komen tegen discriminatie, haat, angst en extreem-rechts geweld.


Spirit Of Squatters Collective : This is solidarity action (like most of our videos). The solidarity is stronger when it is seen by as many people as possible.So...Please use it ! Pass this info to everybody who could be interested !!!
Feel free to embed,link it,send it,screen it etc. Use it=don't loose it. Reclaim the media with us !

... So get inspired. TOGETHER WE ARE STRONGER !!!
 http://www.youtube.com/user/spiritofsquatters
Spirit Of Squatters Collective is always trying to report and support good things what are happening around us. We trying at least one time a week show You some news. Our goal is to do it daily but 1st we can not be everywhere and 2nd We don't have enough time mainly to edit ( there are many projects waiting for their time...) That's why we waiting for You to help us support good things with our video channel and with creating independent media.

and that's few words from our pages:
With our activities we want to make this world a better place.Reclaim the media with us.Feel free to use our videos.Now all up to you !!!Real life is beginning when you turn off the tv, computer. See you on the streets in actions !!!
If You think its important and good what we are doing You can donate what can help us to find more time to improve our activity. Click here:
 http://ourmediaindymedia.blogspot.com
OR EVEN BETTER YOU CAN OFFER US WORK.Thanks !!!


WATCH!
READ!
THINK!
REALIZE!
TALK!
COMMUNICATE!
LISTEN!
DEFEND!
DESTROY!
CREATE!
CHANGE!
GET INSPIRED!
RECLAIM MEDIA WITH US!
JOIN US!
FIGHT FOR YOUR RIGHTS!
LOVE !!!
SQUAT!

Zaanstreek kraakt door!

verenigde kraakgroepen zaanstreek

Vandaag hebben we weer een pand gekraakt.

Vandaag hebben we weer een pand gekraakt. Onder het mom van kraken gaat door vonden wij het een goed idee om de daad bij het woord te voegen.
Daarom hebben wij een pand aan de botenmakersstraat in het centrum van Zaandam bezet. Na een gedegen voorbereiding trokken wij met een flinke groep mensen, verfkwasten, een goed humeur en breekijzers naar het te kraken object. Zo gezegd zo gedaan, jullie weten allemaal hoe het werkt.

We roepen alle Zaankanters die ons een warm hart toedragen op om gezellig langs te komen. En we roepen alle niet-zaankanters op om panden te kraken in hun eigen omgeving.
De politie is langs gekomen en wist het allemaal niet zo goed meer, we hebben ze natuurlijk geen leegstand laten constateren. Wel konden ze constateren dat we de boel meteen aan het schilderen waren. Nadat de gevoelens van overbodigheid te groot werden bij de dienders dropen ze af.

Het is nu wachten op de reactie van gemeente(eigenaar) en het openbaar ministerie.
Tot die tijd gaan wij gewoon ons ding doen en de tent schoonmaken en voorbereiden op de opening van ons nieuwe sociaal centrum. We hebben nog geen naam voor ons nieuwe sociale centrum maar dat zullen we jullie zo snel mogelijk melden.

Deze actie stellen wij in het teken van de oplaaiende strijd tegen de tyfushonden in den haag die denken over onze levens te kunnen beschikken.
Fuck bruin 1, negeer het kraakverbod!
En namens een deel van ons, leve de anarchie.
En namens ieder van ons, leve de vrijheid.

groetjes, verenigde kraakgroepen Zaanstreek.

PS fotos volgen
www.agzaanstreek.wordpress.com

Friday, October 29, 2010

Aaaarghhhhh!!! the Big Blond PVV Zombie Walk - Sa.afternoon - Oct. 30th, 12 AM

Dear friends of the Amsterdam Rebel Clowns,
 
C(l)o(w)nfusion all over the place next Saturday, Oct 30th: a manifestation of EDL (European Defence League) racists will gather in the middle of nowhere (Westelijk Havengebied, Generatorstraat), Ajax football fans and other people will give them a warm welcome, people will protest against xenophobia near the Dokwerker (Jonas Daniël Meijerplein) and groups of Antifascists will try to keep the city as clean as possible...
 
In this chaos we'll need rules! For the very first and probably last time in rebel clown history we asked, no we begged for official papers....
 
We got them!!! Now we'll don't have a zombie walk; it will be a very official march of the Zombies!!!
The Big Blond Partij Voor de Vrijhaat Zombie March
Zombies of all colours (including Blue Zombies) will march from the meetingpoint Kattenlaan (near Vondelpark) to the Dokwerker where we'll all die and resurrect and will return to fill the streets again with  Aaaarghhhhh!!!!
Reasons to Aaaarghhhhh!!! : xenophobia legally promoted by that Blond Leader, his EDL fans and an emergency regulation trying to kill all spontaneous protests in the whole city.
 
We'll leave the Kattenlaan around 13.30 - but first you should come to OT301 (Overtoom 301) 12.00 Door is open 11.30. Don't come late!!! You've to change into a great zombie!!!
In OT301 we'll also have a zombie briefing before leaving to the Kattenlaan.
 
Take with you:
- your dustiest, old clothes and anything else you need to become a blond PVV zombie
- if you have or want to buy: a blond wig (we love especially blond 'Johnny' or 'Elvis' wigs from partyshops)
- for a bloody picture: take a white shirt with you
- if needed: bread for lunch or chocolate or whatever
- half liter of water bottle
- a valid ID if you don't want to take risks (maybe the police is that stupid to even check the ID's of the living deaths)
 
We'll take care of facial paint and blood and have some other zombie items which could be used. You could leave 'normal' clothes and personal belongings in our space in OT301 safely. We'll return around 16.00 / 17.00.
Forward this mail to your friends and tell them to leave their graves 1 bloody day in October!!!
 
Don't be late: 12.00 (door open 11.30)
See you Scary Saturday!!! 
 
the Amsterdam Rebel Clowns
 
 
 
----- Original Message -----
From: Rebelact
Sent: Monday, October 18, 2010 2:35 PM
Subject: Aaaarghhhhh!!! the Big Blond PVV Zombie Walk - Sa.afternoon - Oct. 30th, 12 AM

The extreme right situation for Big Blond PVV Zombies:
Ohhh yeahhh, it's still crisis! The new government has become our cruel reality and is only able to survive with the support of a Blonde Leader spreading the Message of Hate and Fear....
That Blonde Leader has a few hardcore fans: really strange, very scary figures who will gather that day somewhere in Amsterdam...
 
Any questions: rebelact@ddh.nl
 
October 31st 2009 we organised the 'Wild Zombie Bike Ride to Ghost Town'
 
October 31st 2008 we organised the 'Apokaputalism Now! Zombie Walk'
 
Subscribe or unsubscribe for the Rebelact Newsletter: rebelact@ddh.nl
Also for questions and remarks. Response is always welcome.

verzamelpost EDL-demo amsterdam

zodat niet de hele rechterbalk vol met EDL-posts staat, en om te zorgen dat wel alle posts over dit onderwerp vindbaar zijn, hebben wij deze geruisd, en hier gelinkt.

* [Antifa!-A*dam] Zaterdag 30-10 in Amsterdam: Be there!
* Meetingpoint voor onbekenden
* EDL wil kort geding aanspannen om museumplein
* AFCA roept op tot TEGEN DEMO aanstaande ZATERDAG!
* Arrestantengroep voor zaterdag 30 oktober in Amsterdam
* Antifa!-Amsterdam: update zaterdag 30 oktober.
* de vrienden van DDL woordvoerder Bert Jansen
* persbericht Antifa-A'dam nav beslissing burgemeester
* EDL demo wordt verplaats naar Westelijk Havengebied

Thursday, October 28, 2010

Tribute to Amsterdam squatter Hans Kok killed by the authorities


Photo Tom Welschen
Photo Tom Welschen

http://www.huubmous.nl/2008/08/17/nederland-wordt-steeds-braver/
http://www.huubmous.nl/2008/08/17/nederland-wordt-steeds-braver/

Amsterdam squatter Hans Kok had a confrontation with the police during an eviction action. The circumstances of his death in a police cell on 25 October 1985 are still unclear. The event shocked the squatters' movement in Holland and Western Europe.
Hans Kok was  mistreated, killed by the authorities. Demonstrators in Milan on 9 November 1985 wrote their answer on a banner: 'Hans Kok assassinato dallo stato'.

Website: http://www.iisg.nl/today/en/09-11.php
Docu over de zaak; voor de geschiedenis freaks en andere belangstellenden:
 http://www.vanderhoopfilm.nl/htmldoc/films/film9.htm

Beluister VPRO Radio Archief opnames:
Website: http://weblogs.vpro.nl/radioarchief/2010/10/26/een-kwart-eeuw-na-de-dood-van-kraker-hans-kok/


press release: Antifascists don’t believe EDL will abide too mayors decision.


Amsterdam Antifascist call for actions stands.

Antifa!-Amsterdam and AntiFascistische Aktie-Nederland noted the remarks in the media today by mayor van der about the forced relocation of the for this Saturday planned demonstration by the fascist English Defence League and the emergency order he will be enforcing too prevent counter actions.
Research on the internet fora of the English and Dutch Defence make very clear that they are not planning to accept their relocation too the middle of nowhere in the western docklands without an fight. In aggressive language they threaten too force a march in city centre. Because of this Antifa!-Amsterdam calls everybody too remain vigilant this weekend and too resist the EDL if they manifest ate themselves in any shape or form.
In regards too the emergency order banning demonstrations without an asked for permission Antifa!-Amsterdam wants too point out that they never planned an counter demonstration but called for spontaneous direct actions there where ever the extreme right rears its head and spreads their poisonous hate.
They see these kind of actions as an basic human right in witch they accept no state interference and there for never ask permission for. Because of the emergency order Antifa!-Amsterdam asks people too make informed smart decisions in their possible actions, they don't want people who resist discrimination and exclusion too be unnesecary abused or arrested by the cops.
Antifa!-Amsterdam is very pleased about the indications they have that people where enmasse planning to resist Wilders storm troopers.

 http://antifaamsterdam.wordpress.com
 http://www.afanederland.org/

Wednesday, October 27, 2010

Rekening Retour-Do It Yourself ! Audio


Here You can download or embed the audio:
http://www.archive.org/details/RekeningRetour-DoItYourself
Rekening Retour-Do It Yourself !

Spirit Of Squatters Collective

Spread the message wide and far !

Rekening Retour-Do It Yourself !

Are You pissed off with governments funding banks at the cost of social cuts ? Do You disagree with the fact that your money is being invested in the Weapons Industry, Wars, Pornography and a whole list of other destructive enterprises.There is one very simple way to change this ! Deflate the balloon by sticking in a hard steel needle and take the power from banks. This can be done by withdrawing all your cash, yes it's really that simple. Why give your 8 hours a day, 40 hours a week hard earned spondoolies (cash) to those greedy bastards anyway. What, so that they can give themselves a nice extra bonus. I say take your cash and shove it under your mattress.The action of putting your life savings under the mattress will not give You any extra percentage, maybe even less security, but come on what benefits did you get from having your hard earned cash being submitted to the bank every month anyway??? Banks are getting your future cash, these gits are getting your pension by making you work longer and die before you get the chance to enjoy your retirement.
If You need to use banks there is an alternative. Use ethical banks like Triodos bank which invests in sustainable projects and not destructive projects. Come on people let us all work together and support ethical banks. Don't be part of destruction by supporting bad business. We have the power, it's so simple, it's not even about belief, fuck that. We do have the power we just have to take action and transfer!!


Take the power back ! Rekening Retour Do It Yourself ! Or together would be even more fun ! If more people would do it they would have to "dance to our music not we to theirs"!

Get clued up and change your present situation, don't moan about it just do something about it!!
 http://www.aflcio.org/corporatewatch/paywatch/
 http://www.globalissues.org/news/2010/05/12/5564
 http://greedybank.com/
 http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=19464
 http://www.triodos.nl
 http://www.triodos.co.uk

Eigenaar Bergervoet gaat zonodig over lijken. WIE IS HIER CRIMINEL ???

Eigenaar Bergervoet gaat zonodig over lijken.
persbericht - 27.10.2010 19:28

Geweldadige sloop met gevaar voor levens.

de Grijper van v.d. Brink Harskamp b.v.
de Grijper van v.d. Brink Harskamp b.v.

Het gat in het dak.
Het gat in het dak.

De spulletjes die de bewoners nog konden redden.
De spulletjes die de bewoners nog konden redden.

Het pand aan de Gageldijk 71 te Maarssen is vanmiddag op brute wijze gesloopt terwijl de bewoners van het pand zich nog op de eerste verdieping bevonden.
De bewoners zijn ter nauwe nood aan de dood ontsnapt door via een raam op de eerste verdieping in de tuin van de buurman te springen. Op dat moment was de sloopploeg, die op de hoogte was van het verblijf, het dak aan het slopen met grote grijpers en vlogen de balken, stenen en ruiten in het rond.
Voor de eerste slag met de grijparm stak een van de bewoners zijn hoofd uit het raam om te vragen wat er aan de hand was. De bewoner kon net op tijd wegspringen om niet door de grijper geraakt te worden.
Na toezegging dat de bewoners het pand zouden verlaten (dat op dat moment al in puin lag) mochten zij hun persoonlijke eigendommen verwijderen. Daar kregen zij 10 minuten de tijd voor.
Bewoners doen aangifte van poging tot moord.
Het is niet de eerste keer dat de heer Bergervoet (Eigenaar van onder andere TopParken en SuccessParken) op deze manier met bewoners en onroerend goed omgaat. Sterker nog, hij heeft al een aardige reputatie van intimidatie en eigenrichting door de jaren opgebouwd.

persbericht Antifa-A'dam nav beslissing burgemeester

persbericht Antifa-A'dam nav beslissing burgemeester
Antifa!-Amsterdam

Persbericht: Anti-fascisten er niet gerust op dat EDL zich zal houden aan beslissing burgemeester.

Amsterdamse Antifascisten roepen op tot waakzaamheid.


Antifa!-Amsterdam en AntiFascistische Aktie-Nederland hebben kennis genomen van de uitlatingen van burgemeester van der Laan in de media over de gedwongen verplaatsing van de voor a.s. zaterdag aangekondigde demonstratie van de fascistoide English Defence League en het noodbevel dat hij wil afkondigen om directe tegen-acties te verbieden.

Uit onderzoek op internet-fora van de English en Dutch Defence League wordt duidelijk dat zij niet voornemens zijn om zich zonder meer neer te leggen bij de verplaatsing naar een uithoek in het westelijk havengebied. In agressieve taal wordt gedreigd toch een demonstratie in het centrum te forceren. Antifa!-Amsterdam roept iedereen dan ook op tot waakzaamheid dit weekeinde en om alsnog in actie te komen als de EDL zich in welke vorm dan ook manifesteert.

Wat betreft het aangekondigde noodbevel wil Antifa!-Amsterdam benadrukken dat zij niet een (tegen-) demonstratie voorbereiden maar iedereen oproepen tot spontane directe protest acties daar waar extreem rechts zich roert en haar giftige haat verspreid. Zij zien dit soort protest acties als een basaal mensenrecht wat niet in wetten te gieten is, waarin zij zich niet laten beknotten door de staat en dus ook nooit vooraf toestemming voor vragen. Vanwege het noodbevel roept Antifa!-Amsterdam mensen op om een verstandige afweging te maken in hun keuzes voor eventuele acties, zij wil voorkomen dat mensen die in verzet komen tegen discriminatie en uitsluiting onnodig mishandeld of opgepakt worden door de politie.

Overigs is Antifa!-Amsterdam zeer blij over de indicaties die zij al hadden dat mensen massaal voornemens waren om a.s. Zaterdag in actie te komen tegen de stoottroepen van Wilders.

 http://antifaamsterdam.wordpress.com
 http://www.afanederland.org/

- E-Mail: antifaamsterdam@puscii.nl Website: http:// http://antifaamsterdam.wordpress.com

Rekening Retour: Awakening radio show with actual agenda + movies updateHere You can download or embed the show: http://www.archive.org/details/Awakening7reportOnRekeningRetour

live radio patapoe You can listen here:
 http://freeteam.nl/patapoe/listen.htm


Awakening poster
Awakening poster


Awakening and Polonia Aktywna
Awakening it's a show in radio patapoe.It's talkactive. It means we talk for more than three hours, mainly about politics,squatting,activism,ecology,tolerance,human and animal rights,punk,spirituality,freedom,love,cultural life in Amsterdam.First we start with the agenda for the squatting scene in Amsterdam( not only),then we have some main subject,sometimes guests.The last ha we do as polish part in this language.The music what we are playing that mainly punk,but this is just as background(package) and in the breaks when we are preparing our self,equipment,material,etc.Patapoe is a pirate, underground,squatters radio. We are playing our program every Tuesday from 4pm till ~ 7.30pm. In Amsterdam You can listen us everywhere else on  http://www.freeteam.nl/patapoe
If You would like to listen some from our old programs and read description for them go to:
 http://ourmediaindymedia.blogspot.com/search/label/Awakening%20program
if You would like listen,download or embed some of our old issues go to:
 http://www.archive.org/search.php?query=Awakening7
to download the last show mainly about ecology and solutions for climate change You can go
 http://www.archive.org/details/EcoAwakening7
Invitation to our program Awakening in radio patapoe
To all positive organizations &
To whom it may concern,
If you would like to come to on our show called awakening to talk about, ecology, squatting, local politics, food, animal rights you are more than welcome.
Ps: There are also possibilities to make interviews through phone or skype
Pass this information further. Let the media to be free.

Kunstenaar Toespraak.Rekening Retour 4-video+Awakening radio show in tuesday also about RR

http://ourmediaindymedia.blogspot.com/2010/10/kunstenaar-toespraakrekening-retour-4.html

Protest against the government on Het Plein

http://ourmediaindymedia.blogspot.com/2010/10/protest-against-government-on-het-plein.html

Schoonmaakster Toespraak.Rekening Retour 2

http://ourmediaindymedia.blogspot.com/2010/10/honderden-demonstranten-geven.html

Student Toespraak.Rekening Retour 3

http://ourmediaindymedia.blogspot.com/2010/10/student-toespraakrekening-retour-3.html

Einde Toespraak.Rekening Retour deel 5-video


http://ourmediaindymedia.blogspot.com/2010/10/einde-toespraakrekening-retour-deel-5.html


Spirit Of Squatters Collective
Spirit Of Squatters Collective


Spirit Of Squatters Collective : This is solidarity action (like most of our videos). The solidarity is stronger when it is seen by as many people as possible.So...Please use it ! Pass this info to everybody who could be interested !!!
Feel free to embed,link it,send it,screen it etc. Use it=don't loose it. Reclaim the media with us !

... So get inspired. TOGETHER WE ARE STRONGER !!!
http://www.youtube.com/user/spiritofsquatters
Spirit Of Squatters Collective is always trying to report and support good things what are happening around us. We trying at least one time a week show You some news. Our goal is to do it daily but 1st we can not be everywhere and 2nd We don't have enough time mainly to edit ( there are many projects waiting for their time...) That's why we waiting for You to help us support good things with our video channel and with creating independent media.

and that's few words from our pages:
With our activities we want to make this world a better place.Reclaim the media with us.Feel free to use our videos.Now all up to you !!!Real life is beginning when you turn off the tv, computer. See you on the streets in actions !!! 
If You think its important and good what we are doing You can donate what can help us to find more time to improve our activity. Click here:
http://ourmediaindymedia.blogspot.com
OR EVEN BETTER YOU CAN OFFER US WORK.Thanks !!!WATCH!
READ!
THINK!
REALIZE!
TALK!
COMMUNICATE!
LISTEN!
DEFEND!
DESTROY!
CREATE!
CHANGE!
GET INSPIRED!
RECLAIM MEDIA WITH US!
JOIN US!
FIGHT FOR YOUR RIGHTS!
LOVE !!!
SQUAT!


[A*dam] Alarm! Kraakmoskee wordt nu ontruimd!

[A*dam] Alarm! Kraakmoskee wordt nu ontruimd

De kraakmoskee wordt nu met platte petten en deurwaarder ontruimd. Men vraagt of zo vele mogelijk mensen naar de kraakmoskee aan de bosenlommerweg in west kunnen komen om de krakers te ondersteunen. (het is het bruggebouw over de A10)
Het gaat hier om een civielrechtelijke ontruiming, waarbij er nog een hogerberoep zou lopen, die dus niet wordt afgewacht. Het is geen ontruiming op basis van de nieuwe wet.
Komt allen!


De kraakmoskee wordt nu met platte petten en deurwaarder ontruimd. Men vraagt of zo vele mogelijk mensen naar de kraakmoskee aan de bosenlommerweg in west kunnen komen om de krakers te ondersteunen. (het is het bruggebouw over de A10)
Het gaat hier om een civielrechtelijke ontruiming, waarbij er nog een hogerberoep zou lopen, die dus niet wordt afgewacht. Het is geen ontruiming op basis van de nieuwe wet.
Komt allen!
 

Lees meer over: vrijheid, repressie & mensenrechten wonen/kraken

aanvullingen
Meer panden vandaag 
nn. - 27.10.2010 10:37

Scheisse. Commelinstraat ook? Iedereen let op: de kans is groot dat ze een rondje Amsterdam doen en nog wat panden meepakken. Ze zullen druk uitoefenen met hun groot materiaal (veel platte petten, SEON, etc), ze zullen zeggen dat ze ME achter de hand hebben, maar dat hebben ze niet. Verzet loont!
Kom 
nn. - 27.10.2010 11:06

De politie is nu binnen, moskeegangers ook nog; AT5 staat te filmen, het loont nog steeds om te komen, al is het pand niet meer te redden.

Het volgende zou een dezer dagen zijn geplaatst op indymedia:


De kraak-moskee dreigt ontruimd te worden!

Ooit gekraakt als actie tegen de invoering van het kraakverbod, en tegen de leegstand van kantoorpanden, daarna overgedragen aan de islamitische gemeenschap van Bos en Lommer.

De voorbeeldige samenwerking tussen krakers, stichting Nasser en de islamtitische buurtbewoners in Bos en Lommer lijkt tot een einde te komen. Dit prachtig initiatief, tegen de leegstand van vele kantoorpanden, en voor de behoefte van de marrokaans-turkse gemeenschap in en nabij Bos en Lommer aan een gebedsruimte, is niet gewenst door de stadseelraad. De gebruikers (enkele horderden per dag) zijn al maanden op zoek naar een alternatieve ruimte om te huren, of zelfs kopen, maar de gemeente heeft geen behoefte aan een moskee.

Wetten hebben geen voorrang op mensen!

In deze moelijke tijden waar een minderheid in de regering andere minderheden onderdrukt moeten wij ons als minderheden verenigen en elkaars rechten verdedigen.

De koran gedoogt het kraken:
Gij zult geene misdaad doen, wanneer gij onbewoonde huizen binnentreedt. Daar moogt gij het u gemakkelijk maken. Allah weet wat gij openbaart en wat gij verbergt. (sura 24; vers 29)
Islam betekend vrede, daarom stellen wij voor, ons samen vredig te verzetten!

Arm in arm, samen met de buurtbewoners plaatsen wij ons voor de Ramadan moskee en tegen de verdeling van onze maatschappij in hokjes, arm in arm, proberen we de steeds verder reikende arm van de wet tegen te houden!
Laat deze ontruiming niet geruisloos voorbij gaan! Laat de wereld dit verhaal horen, en toon je solidarteit!

Tuesday, October 26, 2010

Deurwaarder ontruiming Commelinstraat

Woningbouw vereniging Ymere wil een klein deel van de gekraakte woningen op Commelinstraat 4 met een deurwaarder komen ontruimen. Wij willen met een grootschalige bezetting hier een stokje voor steken op een geweldloze wijze.

We organiseren in
donderdag om 7 uur 's ochtends,  een ontbijt en roepen actieve krakers uit amsterdam (oost) op om solidair met ons de deurwaarder en politie weer naar huis te sturen. een zo groot mogelijke opkomst is gewenst want samen staan we sterk, dus neem je vrienden mee.

- E-Mail: Commelinsense@gmail.com

Nacht van de Inspraak


Zie hier voor meer artikelen en film. (#N8inspraak)

Wijkcentra Sluiten?
Als het aan het stadsdeelbestuur Zuid ligt kan Wijkcentrum Ceintuur per 2012 haar deuren sluiten. Dat voornemen is vastgelegd in een conceptnota 'beleidskader Sociaal Domein'. Eind november neemt het stadsdeel een besluit. U kunt op deze site uw reactie geven en steun betuigen aan het wijkcentrum. Op deze site leest u ook de laatste ontwikkelingen.

Kom ook naar de stadsdeelraad!
Wilt u steun betuigen bij één van de raadsvergaderingen? Dat kan op 2 november (Commissie Samenleven) en 24 november (Raadsvergadering). Beide vergaderingen vinden plaats op de President Kennedylaan 923 en starten om 20.00.

Voor de vergadering van 3 november (commissie Wonen) wordt door de huurdersverenigingen opgeroepen in te spreken voor behoud van de Wijksteunpunten Wonen. Als u wilt inspreken kunt u zich voor deze vergadering aanmelden via de griffie: 020-2521342.

Waarom het wijkcentrum behouden?
In dit hele grote stadsdeel Zuid staat het bestuur meer op afstand. Juist daarom is het van groot belang is dat er sterke buurtstructuren zijn. Ruimte waar bewoners zich kunnen organiseren en waar ze onafhankelijke ondersteuning kunnen krijgen is hierbij noodzakelijk. Wijkcentrum Ceintuur doet dat. Zij kan en wil deze plek zijn in de Pijp.

We vragen u te reageren naar het stadsdeel. Vertel wat u van de plannen denkt en waarom u het wijkcentrum belangrijk vindt. We vragen u deze oproep ook door te sturen naar uw vrienden en bekenden.

Hartelijk dank voor uw hulp!

Fwd: Day of the dead - Halloween party!Let's party with ghosts! Our dead comrades and relatives are coming to dance and drink with us tonight....sounds and feel thrilling?...so dress up, grab your cocktail and dance with skeletons. Ghostsdisco happens only ones a year!

Party from 23:00 until 04:00
Ticket: 5 euros

Line up: 
Deka (IT) - Radioresistence - Electro/Breakbeat 
Giallekka (IT)- Radioresistance -Rockbeat 
KRDR (IT) - Tactical Synopsis Astrofonik -  Tekno/Breakbeat 
Zyzo (NL) - Zbomb - Electro Acid Tekno

COCKTAILBAR DRESS UP party .....benefit for Oaxaca

We support with this party a mexican organization called Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca (Indian Human Rights Organization in Oaxaca) OIDHO which promote the creation of autonomous collectives that operate in their own communities. These collectives are then networked together through the general assembly of the OIDHO. It is in this general assembly where agreements between collectives are made. Human Rights for OIDHO is not only a legal term, they are a concept of social justice and judicial struggle. OIDHO consider that resistance must be done by their people and they must stand by their side. Therefore they do not seek or accept any place in power. 

For more information: 
Nodo Solidale
Grassrootsprojects


(Den Haag) 7 nov. Demo KRAKEN GAAT DOOR!

(Den Haag) 7 nov. Demo KRAKEN GAAT DOOR!
KSU Den Haag

Op 7 november 2010 zal er in Den Haag worden gedemonstreerd tegen de woningnood en het kraakverbod wat 1 oktober j.l. is ingegaan. Door dit kraakverbod zijn in één klap alle krakers crimineel verklaard.
Miljoenen vierkante meters aan leegstaande panden en verpauperde gebouwen, veroorzaakt door speculatie met als enige oogmerk winst. Massale afbraak van sociale huurwoningen waar nauwelijks iets voor terug komt. Steeds meer daklozen en zwerfjongeren waar geen plek voor is. Een asociaal beleid waar de onderlaag van de samenleving de dupe van is. Kraken is een bevochten recht om asociaal woonbeleid en leegstand tegen gaan. Juist het kraken van gebouwen die onnodig lang leegstaan heeft tot veel mooie projecten en initiatieven geleid. Zoals weggeefwinkels, voedselbanken, oefenruimtes, hulp aan vluchtelingen en podia voor een grote diversiteit aan bands en kunstenaars. Er is nooit gekraakt omdat het mocht van de wet, maar uit pure noodzaak. Ook mensen die geen bergen geld kunnen neertellen voor een woning hebben het recht op een onderdak en culturele, sociale centra. Kom allemaal naar de demonstratie om je stem te laten horen tegen het kraakverbod en de woningnood.

Nood breekt wet! Kraken gaat door!

Locatie: Kerkplein

Tijd: 17.00 uur

- E-Mail: kraakgroephaaglanden (at) riseup.net Website: http://ksudenhaag.wordpress.com

Filmers Voor Krakers.-video +101 TV Preview documentaire this wedndesdayWE ARE VERY COURIOUS ABOUT DOCUMENTARY
On wednesday 27th of october, there will be a preview of the documentary that 101 TV has been making about the squatscene in Amsterdam for the past months.

From 14:00 everybody that wants to see the documentary is welcome at OT 301 (Overtoom 301) for the very first viewing of the documentary.

The documentary will be on 101 TV on the 30th of october at 22:00.

On wednesday the documentary makers will be present.

Monday, October 25, 2010

2 nov. inspectieactie: onthul Monsanto's verborgen agenda

2 nov. inspectieactie: onthul Monsanto's verborgen agenda
Verdelg Monsanto

Kom ook op 2 november naar de Monsanto-vestiging in Enkhuizen.

Er wordt verzameld om 10 uur voor het station Enkhuizen. Er zal een bus rijden vanuit Amsterdam. Geef je op via onderstaand emailadres.
Zoals al een keer eerder aangekondigd op Indymedia wordt er gewerkt aan een inspectieactie bij landbouwmultinational Monsanto. Dit zal plaats gaan vinden in Enkhuizen op dinsdag 2 november.
Hopelijk lukt het je om mee te doen! Je kunt je als individu bij de actie aansluiten, maar het zou nog mooier zijn als je met je actiekameraden een eigen inspectie plan voorbereidt.

Letterlijk naast Monsanto is er ook een vestiging van Syngenta, een ander grote multinational die in zaadgoed doet. Het zou best wel eens kunnen dat die twee bedrijven een gezamenlijke agenda hebben.
Het blijkt voor veel mensen lastig te zijn om doordeweeks mee te gaan met de inspectie. Maar we willen er graag zijn op een moment dat het bedrijf geopend is. En van maandag 1 tot en met vrijdag 5 november vindt in Den Haag een internationale topconferentie plaats over landbouw en klimaat waar we de actie ook aan linken. Maar we kunnen dus nog wel wat extra deelnemers gebruiken.

Hier volgt eerst wat achtergrondinformatie. Onderaan staat nog wat praktische informatie.

*Voedselzekerheid ten tijden van klimaatverandering?*
Van 1 tot en met 5 november komen agro-industrie, regeringen, de VN, en de Wereldbank samen in de conferentie "It's down 2 Earth" in Den Haag. Ter voorbereiding op de klimaattop COP16 eind november in Cancún, Mexico, bespreken ze technologische oplossingen. De noodzakelijke verandering van het landbouw- en voedselsysteem staat niet op de agenda.

*Handen af van ons land en voedsel!*
Multinationals als Monsanto, Pioneer/Dupont en Syngenta monopoliseren onze voedselvoorziening. Aan de basis staan chemische bedrijven die bestrijdingsmiddelen verkopen. Ze ontwikkelen gentechgewassen, kopen zaadbedrijven. Een sterke lobby in Den Haag en Brussel zorgt ervoor dat ze geen strobreed in de weg wordt gelegd. Grote agrobedrijven hebben andere prioriteiten dan voedselzekerheid en de bestrijding van klimaatverandering. Hun praktijken bedreigen kleinschalige landbouw en 'voedselsoevereiniteit' over de hele wereld.

*Ons klimaat is niet te koop!*
Een van de belangrijkste oorzaken van ontbossing en CO2-vervuiling is industriële landbouw als grote soja- en oliepalmplantages. Monsanto is fanatiek aan het lobbyen om 'carbon-credits' te krijgen voor hun genetisch gemanipuleerde Roundup-Ready-soja. Deze teelt zou bijdragen aan de CO2-reductie. In werkelijkheid vergiftigt de voor de export bedoelde sojaproductie de naburige gemeenschappen. Kleine boeren verliezen hun land en voedselproductie en belanden in de sloppen.

*Voedselsoevereiniteit – geen voedselmonopolies!*
De sleutel tot mondiale voedselzekerheid is voedselsoevereiniteit: lokale gemeenschappen die zelf beslissen over land, zaadgoed, water en de manier van voedselproductie. Dit kan alleen zonder winstnajagende, monopoliserende en speculerende bedrijven. Kleinschalige landbouw biedt werk aan 2,8 miljard mensen, gebruikt minder fossiele brandstoffen, houdt rekening met lokale ecosystemen en houdt de bodem gezond en vruchtbaar. Voor een duurzame, klimaatvriendelijke landbouw moeten we beginnen met de leugens van de voedselindustrie te ontmaskeren. Laten we Monsanto's Verborgen Agenda onder het voetlicht brengen. Doe mee met de Burgerinspectie!

Op dinsdag 2 november wordt er om 10 uur 's ochtends verzameld voor het station in Enkhuizen. De inspectie zal beginnen bij Westeinde 161, de locatie van Monsanto Holland BV. Het kaartje hieronder geeft een indruk van de omgeving. Bij het terrein met het vraagteken heeft Monsanto in elk geval een deel van zijn activiteiten gestaakt. De hoofdvestiging zit inmiddels aan de noordzijde van de weg. Je kunt zelf natuurlijk ook even met google maps op het gebied inzoomen.

Vanuit Amsterdam zal een bus rijden. Reserveer een plek via

Ook als je op eigen gelegenheid naar Enkhuizen wilt is goed als je dit via bovenstaand emailadres even doorgeeft. Dan weten we waar we op kunnen rekenen. Stuur ook even een berichtje naar dat adres als je nog kunt helpen met de laatste voorbereidingen.

Meer over de inspectieactie en de conferentie zal verschijnen op:  http://monsantoshiddenagenda.wordpress.com

Rekening Retour-Do It Yourself !

Are You pissed off with governments funding banks at the cost of social cuts ? Do You disagree with the fact that your money is being invested in the Weapons Industry, Wars, Pornography and a whole list of other destructive enterprises.
 
There is one very simple way to change this ! Deflate the balloon by sticking in a hard steel needle and take the power from banks. This can be done by withdrawing all your cash, yes it's really that simple. Why give your 8 hours a day, 40 hours a week hard earned spondoolies (cash) to those greedy bastards anyway. What, so that they can give themselves a nice extra bonus. I say take your cash and shove it under your mattress.
 
The action of putting your life savings under the mattress will not give You any extra percentage, maybe even less security, but come on what benefits did you get from having your hard earned cash being submitted to the bank every month anyway??? Banks are getting your future cash, these gits are getting your pension by making you work longer and die before you get the chance to enjoy your retirement.
If You need to use banks there is an alternative. Use ethical banks like Triodos bank which invests in sustainable projects and not destructive projects. Come on people let us all work together and support ethical banks. Don't be part of destruction by supporting bad business. We have the power, it's so simple, it's not even about belief, fuck that. We do have the power we just have to take action and transfer!!
 
Take the power back ! Rekening Retour Do It Yourself ! Or together would be even more fun ! If more people would do it they would have to "dance to our music not we to theirs"!

Get clued up and change your present situation, don't moan about it just do something about it!!
      http://www.aflcio.org/corporatewatch/paywatch/
      http://www.globalissues.org/news/2010/05/12/5564
      http://greedybank.com/
      http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=19464

Rekening Retour-Do It Yourself !

Are You pissed off with the governments founding banks in the costs of social cuts ? Are You disagree that your money is invested in the arms trade, wars, killing people, nature instead of helping them ?
There is one very simple way to change it ! Switch off power of the banks by taking your money back. Maybe putting them under the mattress would give You smaller percentage, less security but is that worse percentage and insurance than social cuts and austerity measures ?
If You need to use banks there is also alternative. Use ethical one like Triodos bank which is investing instead of in the arms in the environmental and social projects. Switch the power by putting your money in proper place. Don't give a hand in the wrong business. Take the power back ! Rekening Retour Do It Yourself ! Or together would be even more fun ! If more people would do it they would have to "dance to our music not we to their"!

Political cafe: Resistance in Mexico & solidarity campaign

Political cafe: Resistance in Mexico & solidarity campaign
Grassrootsprojects

Tommorrow (25.10) Grassrootsprojects and Nodo Solidale will talk about current situation in Oaxaca and Chiapas in Mexico. We will present a new campaign "A thousand rages, one heart: the Zapatista communities live!"
Brad Will
Brad Will

killers of Brad
killers of Brad

This evening we want to commemorate the memory of our comrade Brad Will. After the information we will show the movie about him. Brad was working as an journalist from Indymedia NY. He came to Oaxaca during revolt in 2006 to make documentary movie about the struggle of Oaxacans. On 27th Octobe 2006 Brad Will was killed by para-militaries.

Monday 25th October,
ACU
Voorstraat 71,
Utrecht

Start: 20:00
Info evening
Movie: "Brad: Una Noche Mas En Las Barricadas"
"Brad: One night more on the barricades"
Price: Gratis

Info in Dutch:  http://www.grassrootsprojects.com/home/?p=200
Nodo Solidale:  http://www.autistici.org/nodosolidale/
Friends of Brad Will:  http://friendsofbradwill.org/
 

Lees meer over: Agenda globalisering vrijheid, repressie & mensenrechten

aanvullingen
Solidariteit met het EZLN vanuit AutonomeZone 
Grassrootsprojects - 24.10.2010 18:37

more info:  http://indymedia.nl/nl/2010/10/70472.shtml

Zapatistas: Military base occupation:
 http://www.youtube.com/watch?v=r_9oCv396yU&feature=related