Friday, December 31, 2010

Best wishes for New Year 2011

In the new year 2011 We wish you all:
Happiness, Peace, Love and Freedom
We wish you, that together we would change climate for better.
We wish you that all people and animals would be free from cruelty,
deportation, prejudices, exploitation and all other bad things.
We wish you, that You would fulfill your
Good dreams .
We wish you successful actions
We wish you life satisfaction
And most we
wish You, that you will do everything to realize those dreams.
That You will never give up in the fight for them.
That You would always seek that, they became true.
If You will do, we believe that  You would achieve a beautiful victory.
You would win yourselves.
The biggest changes are beginning from the single being.
Changing ourselves
The longest way starts with the first step.
That's what we wish You.
Changing Your universes for better.
After would be easier.

OPROEP: NIEUWJAARSDUIK 2011 tegen KERNENERGIE.

www.borssele2nee.eu

Op 1 januari 2011 organiseert het Zeeuws Actiecomité "Borssele 2 Nee!" een nieuwjaarsduik op het strand naast de kerncentrale in de gemeente Borsele.Onder de titel "Ga voor een fris 2011!" vragen wij aandacht voor het feit dat kernenergie helemaal niet schoon is. Daarbij zorgt de komst van nieuwe kerncentrales voor een verdere opwarming van de Westerschelde.

Om deze actie succesvol te laten verlopen willen we iedereen vragen om zich aan te melden via  borssele2nee@gmail.com, dan kunnen we nog extra details doorgeven en afspraken maken over carpoolen.

Bij minimaal 25 aanmeldingen kunnen we spreken van een geslaagde actie, dus nodig zoveel mogelijk mensen uit !

Wat: Nieuwjaarsduik Borssele 2, Nee !
Waar: Het strand van Borssele (De Kaloot) aan de Europaweg zuid naast de kerncentrale.
Wanneer: Zaterdag 1 januari 2011
Hoe laat: 12.00 uur
Aanmelden:  borssele2nee@gmail.com


- E-Mail: borssele2nee@gmail.com Website: http://www.borssele2nee.eu
 

Thursday, December 30, 2010

Getting involved with the battle for internet freedom

The cyber battle for freedom and against internet censorship has recently intensified.
The cyber battle for freedom and against internet censorship has recently intensified. Virtually all countries have severely restricted internet use over the last decades. In just the last couple of weeks, Venezuela, Spain, Thailand and Tunesia have pushed for more intense control over the internet in an attempt to silence opposition or prevent information sharing. High tech companies have willingly supported regimes in these efforts, while financial institutions once more showed where they loyalties lie by cutting off Wikileaks' funding.

Several organizations have acted against these government and corporate attempts to monopolize and commodify digital information.

Wikileaks has hit the news with their revelations on government misconduct throughout the world. Different forums have been created for translating and reporting on the cables and other material that Wikileaks released. If you want to see or create results, look at the websites mentioned below.

Different groups operating under the label of Anonymous have organized a variety of actions. The most publicized have been the ddos attacks against Pay Pal, Mastercard and Visa. Recent days have seen so-called DDoS attacks against the Mugabe regime (for oppressing Zimbabwe and for threatening to sue Wikileaks if it would expose information on the obnoxious enrichment of Mugabe's wife) and Bank of America (for cutting off Wikileaks).

Apart from these direct digital actions, people operating under the Anonymous label have organized protests and campaigns against governments and corporations intending to suppress mutual aid, subversion and anarchy on the internet.

Wikileaks, Anonymous and the internet will be what we make of it. Get involved.


**********************************************************************

For information and donation, see:  http://mirror.wikileaks.info/

Crowdleak, a website where people can work on and translate Wikileaks documents:  http://crowdleak.net/

The Wikileaks Forum, for all things Wikileak:  http://www.wikileaksforum.net/

News on Anonymous:  http://www.anonnews.org/

Twitter: Anonymous @spiralis1337, Anonymous Operations @Anony_Ops

Join IRC to learn about DDoS and other forms of cyber activism on the Anonymous servers: irc.anonops.ru or irc.anonops.co.uk

spandoek: "Regering krijg de Tering"

"Regering Krijg de Tering!" Een groot spandoek met deze lekker bekkende kreet hangt al ongeveer een maand als kerstboodschap aan onze gevel. Om iedereen een solidair en strijdbaar 2011 met veel verzet tegen de huidige rechtse regering toe te wensen zetten we nu ook maar een foto met bijbehorend statement op indymedia.
Afbraak van de zorg, xenofobie, verkloten van het klimaat, kraakverbod. Het is slechts een kleine greep uit de rechtse hobby's van kabinet. Er wordt dan ook aan alle kanten gemord. Kunstenaars en artiesten willen hun subsidie houden, studenten gaan de straat op voor het behoud van mogelijkheid om te studeren zonder een torenhoge schuld te krijgen, mensen begaan met het milieu zoeken uit het lood geslagen naar een nieuwe strategie, ouders zonder dubbele topbaan hebben geen geld meer om op de kleintjes te letten, Marokkanen raken gefrustreerd omdat zij nu officieel zijn uitgeroepen tot zondebok, postbodes durven tenminste nog te staken, krakers in onzekerheid kraken door, migranten duiken onder en de hard werkende 'gewone' man (m/v) gaat langzaam ten onder aan werkstress.

Nu is het alleen nog wachten op samenwerking tussen al die groepen. Dus geen aparte demo voor elke groep die op komt voor zijn rechten, maar grote gezamenlijke protesten, acties en stakingen. Dat is de enige manier om niet tegen elkaar uitgespeeld te worden en duidelijk te maken dat we niet gepaaid willen worden met een procentje minder eraf, een baantje erbij of een paar uitzondering voor een aantal schrijnende gevallen. De regering moet weg en haar beleid gestopt.

We willen ook benadrukken dat het probleem breder is dan de huidige regering met Rutte, Verhagen en Wilders. De vorige regering was niet veel beter. Ook toen was economische groei en bedrijfswinst het hoogste doel en ging dit ten kosten van een sociale samenleving, het milieu en vooral van grote delen van de wereld die zich dood zwoegen om Nederland van goedkope grondstoffen en goederen te voorzien. Ook toen was er al een meedogenloos beleid tegen migranten die op volkomen terecht en begrijpelijk in het kielzog van het vrije verkeer van geld en goederen proberen in de Europese Unie een beter leven te bouwen.
En als de PvdA weer in een volgend kabinet zou zitten dan is het maar zeer de vraag of zij kraken weer zullen toestaan, de racende automobilist weer durft in te dammen en durft op te komen voor solidariteit en mensen aan de onderkant van de samenleving. Zelfs voor GroenLinks en de SP zijn economische groei en het in stand houden van het huidige financiële systeem heilig.

We zullen zelf moeten knokken voor een leefbare maatschappij met toekomst. Organiseer jezelf, je buurt en je werk en bouw aan een alternatieve samenleving waar niet alleen ons welzijn centraal staat, maar ook dat van mensen op andere werelddelen en toekomstige generaties. Laat 1000 kelen loeien: "Regering krijg de tering!"

De Wolvin, Brouwersgracht te Amsterdam

BinnenPret (Amsterdam)schreeuwt al tijdje hetzelfde!

Website: http://www.xs4all.nl/~binnenpr/

Corporation Ymere promised social home for a single parent.Video, Photo Comics and pressing letter.

On a cold Amsterdam day a small group journalists made a report of a single mother handing over a letter to a housing corporation. In the letter was the question about a social house. Here is the story...


To make sure that Radha would get promised hause You can contact a young lady inside,Susan Schreiber S.Schreiber@ymere.nl

28-12-2010

Amsterdam

Geachte Meneer/Mevrouw, 

         Ik ben Mevrouw Radha Mulder. Ik ben een Amsterdamse burger en samen met mijn dochter ben ik dakloos. Wij hebben dringend behoefte aan een huis.  Ik weet dat er veel huizen zijn die leeg staan terwijl ik dakloos ben. Ik sta nu al zes jaar op een wachtlijst. 

          Ik kan niet in deze positie  blijven. Het is illegaal en immoreel voor mij om dakloos te zijn en met deze levensstijl voort te leven. Ik vraag u mij een appartement in Amsterdam te geven, zodat ik eindelijk een plek voor mij en mijn dochter heb. Als u mij dit niet wilt geven, dan zult u mij achterlaten met geen keuze; ik zal dan een van uw lege appartementen  kraken. Dan zult U door een hele juridische procedure moeten gaan en het is niet gegarandeerd dat jullie zullen winnen, want ik heb recht om te leven met de basisbehoeften van het leven en er kan  niet worden verwacht dat wij op straat leven, want dat is illegaal en immoreel . 

         Ik vraag u nogmaals om het juiste ding te doen en mij en mijn dochter direct  een vaste plek te geven.  De media is ook op de hoogte van mijn verhaal; U kunt het goed zien op de volgende URL:  http://ourmediaindymedia.blogspot.com/2010/12/merry-christmas-for-cdacusgp-and-other.html    Er zal ook meer media-aandacht zijn voor mijn zaak.

Dank U,

Radha Mulder


Wednesday, December 29, 2010

NewYears party @ Molli [amsterdam]


Oldyearsnight from 21h to 03h the molli is open to come by drinking, and celebrating a new year full of revolutionary chances.

Bar profits are to go to a good action or campaign.
If your action or campaign needs money mail to  molli@squat.net


- E-Mail: molli@squat.net Website: http://www.molli.nl

Stad Gent wil zo snel mogelijk gekraakte huisjes ontruimen - sign petition !

Op maandag 27 december 2010 kraakten jongeren enkele leegstaande citéhuisjes in de Spitaalpoortstraat in Gent. Met deze aktie wilden ze enerzijds het woonbeleid aanklagen en anderzijds ook een concrete opvang bieden aan mensen die nu dakloos zijn. Inmiddels zijn de eerste ex-daklozen ingetrokken en komt het leven stilaan terug op gang in de huisjes.

In de nacht van 27/12/2010 zijn er 7 leegstaande panden gekraakt in de Spitaalpoortstraat aan de Dampoort in Sint-Amandsberg ( Gent ) teneinde er daklozen te huisvesten.

Via de media hebben we echter vernomen dat Stad Gent zo snel mogelijk wil beslissen om tot een ontruiming over te gaan. Wij richten deze petitie dan ook tot alle Gentse politici: stem tegen een mogelijke ontruiming van deze huisjes! De huisjes zullen pas in 2011 verkocht worden en dit betekent dat ze nog zeker enkele maanden leeg zullen staan, tot de verkoop is afgerond en de akte verleden is. Wij willen geen ontruiming voor leegstand, zeker niet als hiermee mensen opnieuw dakloos worden!

Teken daarom alsjeblieft de petitie die je vindt via deze link:  http://www.ipetitions.com/petition/spitaalpoortstraatgent/

Tuesday, December 28, 2010

[Doorbraak Info] Vers portie blogs, artikelen en aankondigingen

Reageren? Mail doorbraak@doorbraak.eu
Rijke landen weigeren migrantenrechten te erkennen

Twintig jaar geleden nam de VN het Internationaal Verdrag ter Bescherming van
de Rechten van alle Arbeidsmigranten en hun Familieleden (IVBRAF) aan.
Inmiddels hebben 44 landen dit verdrag bekrachtigd, maar daar zit geen enkel
Europees of Noord-Amerikaans land bij. Rijke westerse staten met hun politiek
van migratiebeheersing weigeren tot nu toe halsstarrig om het verdrag te
ondertekenen. Mensenrechten-, migranten- en arbeidersorganisaties proberen om
die landen over de streep te trekken.

Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=4126


-----------------------------------
Contractarbeid in Suriname was vervolg van slavernij

Het indrukwekkende boek "De nieuwe awatar van slavernij" van de historicus en
socioloog Radjinder Bhagwanbali geeft een schokkend beeld van de behandeling
van Hindoestaanse arbeidsmigranten in Suriname tussen 1873 en 1916. De
overeenkomsten tussen de afgeschafte slavernij en de daarna ingevoerde
contractarbeid bleken in de koloniale praktijk griezelig groot, ondanks de
toch ook aanwezige verschillen.

Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=4123


---------------------------------
Mensenhandel niet alleen in seksindustrie

Het in oktober 2010 verschenen jaarrapport van de Nationaal Rapporteur
Mensenhandel Corinne Dettmeijer-Vermeulen blikt terug op 10 jaar bestrijding
van mensenhandel in Nederland. De aanpak van die vorm van zware criminaliteit
door de overheid blijkt maar moeizaam en aarzelend op gang te zijn gekomen. De
bewustwordingscampagnes over "loverboys" en gedwongen prostitutie zijn de
laatste jaren weliswaar toegenomen, zoals ook de tentoonstelling "Journey"
laat zien. Maar de bestraffing van mensenhandelaren en de bescherming van hun
slachtoffers laat nog veel te wensen over.

Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=4120


-------------------------------
Discussie over links en de crisis (deel 4)

Een bijdrage van Willem Bos aan de discussie over ons visiestuk "Doorbraak en
de crisis".

Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=4113


-------------------------------
Dwangmedicatie als zwaard van Damocles

De beginselenwetten die van toepassing zijn op gedetineerden in de gevangenis,
jeugdgevangenis en tbs-inrichtingen ondergaan op korte termijn drastische
wijzigingen. Daardoor dreigt de toepassing van dwangbehandeling voor
gevangenen – in de praktijk meestal dwangmedicatie – een enorme vlucht te
nemen.

Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=4090


-----------------------------------
Egypte: verkiezingen, fundamentalisme en arbeidersverzet

In Egypte hebben in twee ronden volstrekt frauduleuze parlementsverkiezingen
plaatsgevonden. Intimidatie en grootschalige fraude was al na de eerste ronde
aanleiding voor twee oppositiegroepen, de Moslim Broederschap en de Wafd,
aanleiding om de tweede ronde maar te boycotten. De verkiezingsdeelname was
erg laag. Vrijwel alle zetels gingen naar de partij van de macht, de Nationale
Democratische Partij. Met de schertsverkiezingen maakten de machthebbers twee
dingen duidelijk: ten eerste verandert er niets zolang wij dat niet willen; en
ten tweede houden we de democratische schijn op voor onze westerse sponsors,
de VS voorop. Volgend jaar zijn er presidentsverkiezingen. Die zullen of een
herverkiezing van de huidige president te zien geven, of de verkiezing van
zijn zoon. Tenzij men voor die tijd besluit om de hele schijnvertoning maar te
schrappen en een Moebarak gewoon helemaal in antieke stijl tot farao uit te
roepen.

Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=4054


-----------------------------------
20 februari: discussiedag over de strijd tegen Bruin I

Op zondag 20 februari 2011 organiseren het Platform tegen Vreemdelingenhaat en
het samenwerkingsverband Rekening Retour een landelijke discussiedag over de
bezuinigingen, de zondebokpolitiek en het antwoord daarop van links. Aanvang:
12:00 uur, plaats: Mansveltschool, Karel Doormanstraat 125, Amsterdam. Stands
zijn te huur voor 50 euro. Suggesties voor het programma en organisatorische
hulp zijn welkom. Het promotiemateriaal voor deze Dag van de Solidariteit is
half januari beschikbaar. Meer informatie: discussiedag@rekeningretour.nu.
Doorbraak participeert in beide platforms, en roept op om aan de discussiedag
deel te nemen.

Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=4043


-------------------------
Nieuwe Doorbraak-krant verschenen

Morgen verschijnt alweer het achtste nummer van de Doorbraak-krant. Ook dit
nummer staat weer vol informatieve artikelen en discussies, en een cartoon en
een collage. Een krant met een herkenbaar en vooral strijdbaar links geluid.

In dit nummer weer stukken die samenhangen met de linkse praktijk. Wat stellen
we tegenover de frames van Wilders? Hoe organiseer je lokaal tegen de crisis?
Hoe kijk je aan tegen de crisis en het kapitalisme? Daarnaast zeer
informatieve artikelen over onder meer de Europese grensbewaking, de
criminalisering van illegalen, mensenhandel en domestic workers. En natuurlijk
onze vaste rubrieken en columns, zoals "Zonder Papieren", "Wat schrijft
rechts?" en "Dwarsligger". Een volledige inhoudsopgave vind je in ons
Gebladerte Archief.

Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=4030


--------------------------------
Gijsbertus W. over rechtse hobby's

Zie de cartoon: http://www.doorbraak.eu/?p=4027


-----------------------------------
Doorbraak nu ook op Facebook en Twitter

Sociale media beginnen een steeds grotere rol te spelen in ons leven. Naast
het onderhouden van persoonlijke contacten, worden ze ook steeds meer gebruikt
door activisten om informatie te verspreiden en snel en grootschalig te
mobiliseren. Sinds afgelopen donderdag is Doorbraak ook te vinden op Facebook.
Daar kun je voortaan dus onze blogs, artikelen en aankondigingen ook vinden,
naast andere korte mededelingen. Neem eens een kijkje, en word gelijk ook even
'vrienden' met Doorbraak! Daarnaast zijn we voortaan ook te volgen via Twitter
onder de naam Doorbraakeu. We hopen onze bijdragen op beide sociale media de
komende maanden flink uit te breiden. Houd ons dus in de gaten…

Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=4018


-----------------------------------
VN-comité vraagt Bruin I om racisme en armoede te bestrijden

Steeds vaker tikken internationale organisaties de Nederlandse overheid op de
vingers wegens het schenden van de mensenrechten. Vorig jaar onder meer door
de Raad van Europa. En onlangs verscheen er een kritisch rapport van het
VN-comité dat toeziet op de naleving van het Internationaal Verdrag inzake
Economische, Sociale en Culturele Rechten. Daarin toont men zich bezorgd over
het toenemende racisme, de achterstelling van vrouwen, en de beroerde positie
van huishoudelijk werkers en migranten zonder verblijfsrecht. Het comité
vraagt 'onze' racistische rijkeluisregering om dat racisme en die armoede te
bestrijden.

Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=4010


------------------------------------
Protest van studenten komt goed op gang

Op vrijdag 10 december werd er in diverse steden door enkele duizenden
studenten geprotesteerd tegen de regeringsplannen om studenten die langer dan
de voorgeschreven tijd studeren te beboeten met een flink hoger collegegeld.
Doorbraak was aanwezig bij de protesten in Wageningen, Nijmegen en Amsterdam.
Een verslagje uit Wageningen.

Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=3988


----------------------------------------
Meisje uit Leeuwarden krijgt van IND enkeltje richting boerka

De Nederlandse overheid heeft de mond vol over het bestrijden van
vrouwenonderdrukking. De afgelopen jaren is er meer beleidsmatige aandacht
gekomen voor vrouwenmishandeling, mensenhandel en gedwongen prostitutie. Maar
voor afgewezen vluchtelingen komt men liever niet over de brug. De
veertienjarige Sahar Hibrahim Gel woont al 14 jaar in Nederland,maar moet van
de IND nu terug naar Afghanistan. Daar loopt ze vanwege haar "verwesterde
leefstijl" grote kans slachtoffer te worden van de Taliban.

Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=3931


---------------------------------------------
Bouwbedrijf BAM profiteert van opsluiting van vluchtelingen en migranten

Op woensdag 1 december voerde de Werkgroep Stop Deportaties (WSD) een
ontsmettingsactie uit bij bouwbedrijf BAM. Daarmee wilde de actiegroep
duidelijk maken dat BAM een besmet bedrijf is. De actie vormt een onderdeel
van de campagne tegen het in aanbouw zijnde Justitieel Complex Schiphol.
"Justitieel Complex" is een eufemisme voor een grensgevangenis waar mensen
zonder verblijfsrecht worden opgesloten. BAM is betrokken bij de bouw van de
nieuwe grensgevangenis en bij andere kwalijke projecten. Het bedrijf wordt
daarom ook via een speciale website in de schijnwerpers gezet.

Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=3902


--------------
Doorbraak
Email: doorbraak@doorbraak.eu
Website: www.doorbraak.eu
Tel: 06.41.20.61.67
Postbus 901, 7400AX Deventer

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?
Meld je aan voor de [Doorbraak info]-nieuwsbrief:
http://www.doorbraak.eu/blog/?page_id=381
Ook voor afmelden.


Reageren? Mail doorbraak@doorbraak.eu


Sunday, December 26, 2010

Zaanstad gedoogt kraken

Gepubliceerd op 21 december 2010 in het Noord-Holland Dagblad namens de gemeente Zaanstad. De berichtgeving bevat enkele onjuistheden maar dat nu even terzijde. 

ZAANSTAD - Zaanstad gaat haar beleid ten aanzien van kraken en leegstaande panden niet wijzigen. Het kraakverbod heeft geen prioriteit voor de gemeente, aldus burgemeester Geke Faber in een notitie aan de raad. B en W gaan ook geen leegstandsverordening maken om leegstaande panden aan te pakken.
 

Sinds oktober is kraken verboden en kunnen gemeenten een leegstandverordening in het leven roepen om eigenaren van lang leegstaande panden aan te pakken. Maar in Zaanstad zal alles bij het oude blijven. Als het kraakverbod streng nageleefd wordt, verwachten B en W juist dat dit leidt tot extra leegstand met als gevolg dat de gebouwen door onder meer vandalisme zullen verloederen. 

Volgens de burgemeester komt kraken in Zaanstad op 'bescheiden schaal' voor. Er zijn 27 panden gekraakt, waarvan vijftien een woning zijn. In Zaanstad zijn de laatste jaren drie ontruimingen geweest. Is de verwachting dat een pand na ontruiming leeg blijft, dan werkt de gemeente niet mee aan de ontruiming. B en W zien geen reden nu van die werkwijze af te wijken. De gemeente gaat zelf niet over ontruimingen, maar de burgemeester heeft wel een belangrijke stem in het overleg met OM en politie. 

Samen met het kraakverbod heeft Den Haag gemeenten mogelijkheden gegeven op te treden tegen leegstand. Maar B en W van Zaanstad zien ervan af om een leegstandsverordening te maken. Zo'n verordening voegt volgens B en W weinig toe aan het bestrijden van leegstand. Bovendien brengt de verordening veel kosten en werk met zich mee voor de gemeente. Er moet overleg worden gevoerd met eigenaren, er moet onderzoek gedaan naar panden en er moeten beschikkingen worden gemaakt. Terwijl dit alles volgens B en W maar weinig resultaat zal hebben. 

Zaanstad ziet meer in het plan van de vier grote steden en de VNG tegen leegstand. Zij pleiten voor het instellen van een leegstandbelasting, een extra heffing voor eigenaren van panden die lang leeg staan. 

De eerste kraak in Zaanstad sinds het kraakverbod, betrof eind oktober een gemeentelijk pand. De gemeente liet het pand niet ontruimen en gedoogt de kraak tot er nieuwe plannen voor het pand zijn. De krakers keken de eerste dagen uit naar een reactie van Zaanstad en vonden het maar flauw dat die uitbleef. Met de notite van Faber weten zij waar ze aan toe zijn. 


 Website: http://www.noordhollandsdagblad.nl/nieuws/stadstreek/zaanstreek/article5551041.ece/Zaanstad-gedoogt-kraken- 

Nnimmo Bassey arrested in Nigeria wt some dutch mps*Press Release*

* *

*December 19, 2010*

* *

*Release ERA staffs now, ERA urges JTF*

The Environmental Rights Action/Friends of the Earth Nigeria (ERA/FoEN)
has called for the immediate and unconditional release of ERA staff,
including the executive director, Nnimmo Bassey and a Dutch MP- Sharon
Gesthuizen, Dutch Diplomat, Community Representatives and Journalist
with Compass Newspaper, who were arrested by the Joint Military Task
Force (JTF) on the Niger Delta while on official duty, insisting that
the action is an unacceptable human right violation.

ERA Staff were on a visit to a gas flare facility in the company of the
foreign parliamentarians when they were accosted and subsequently
detained by men of the JTF at Oben, a border town between Delta and Edo
State on the allegation that they were on a clandestine mission.

Repeated appeals that their mission was totally in conformity with ERA's
monitoring activities fell on deaf ears as the JTF soldiers insisted the
arrested ERA staff and the foreign nationals will only be released when
such an order comes from their headquarters. As at the time of releasing
the statement, no such order had come from the JTF headquarters.

Reacting to the development, ERA Programmes Director, Godwin Ojo
described the incident as "embarrassing and unfortunate", saying the
ugly incident was a sad reminder that the military is yet to wean itself
of the siege mentality when dealing with civilians.

"This unwarranted action is a clear indication that the Niger Delta is
still a militarised zone where people cannot move freely as enshrined in
the Nigerian Constitution. The JTF must simply explain this action"

Ojo pointed out that the action of the JTF adds to a growing list of
human rights violations the task force has been enmeshed in, in recent
time, including the Odi massacre in 1999 and Ayakoromor bombing last
month, which led to tens of deaths, loss of property and displacement of
Ayakoromor community in Burutu Local Government Area of Delta State.

Ojo said the excesses of the JTF in recent time is a growing cause of
concern, even as he added that the Federal Government has the
responsibility of guaranteeing the military acts responsibly and
respects the rights of not only the people of the Niger Delta, but also
every Nigerian.

"We demand the immediate and unconditional release of ERA staff and the
Dutch parliamentarians. This unwarranted action must be fully
investigated and perpetrators brought to book. We also demand an
unreserved apology from the JTF for the trauma that victims have passed
through. Anything short of this is unnaceptable, " Ojo noted.

Philip Jakpor

Head of Media

ERA/FoEN

08037256939

callout for squatting actionweekend 8th and 9th of jan.

callout for squatting actionweekend 8th and 9th of jan.
New year, new opportunities. The christmas lights are being taken down but
the fireworks just keep on going. Our New Year's resolution shall be the
same as it is every year: we will keep squatting!


2011 is a year like every other, with many people still suffering from the
housing shortage. Squatting ban or not, squatting remains a necessity
since housing shortage remains an issue. And we will keep on resisting
against the fact that having a roof above your head depends on money or a
years-long waiting list. We refuse to lay our destiny in the hands of
speculators and city developers and building corporations.

In order to keep up the illusion of habitation, the city places
anti-squatters deprived of any rights into empty buildings. And so the
owners can keep on speculating happily and the rights of renters are
getting eroded more and more. This is no solution! We will keep on
actively fighting against emptiness and the housing shortage.


During the weekend of 7th-8th of January we want to start the new year
with actions across the whole country. We will expropriate empty houses
and give them back their original purpose: houses are to be lived in! Come
rain or shine we will build and renovate, and where necessary we will
barricade and defend, because we will not be driven out without a fight.
We call for everyone to show during this weekend that we are still here,
that our struggle goes on. And that we will not be stopped by a law that
is not only unjust, but also not ours, not at all.

Especially during times of oppression we will continue. The fires of 1st
of October might seem extinguished but they still smolder and might flare
up any moment!

2011: houses are still empty, our ideals still fiery. This will be a great
year!

Squatting goes on!

Chinese farmer fires homemade cannon to defend land against eviction


Dec 24, 2010

BEIJING, CHINA – A Chinese farmer has declared war on property developers who want his land, building a cannon out of a wheelbarrow and pipes and firing rockets at would-be eviction teams, state media said on Tuesday.

Yang Youde, who lives on the outskirts of bustling Wuhan city, in central Hubei province, says he has fended off two eviction attempts with his improvised weapon, which uses ammunition made from locally sold fireworks.

"I shot only over their heads to frighten them," the China Daily quoted him saying of his attacks on demolition workers sent to move him off his land. "I didn't want to cause any injuries."

The rockets can travel over 100 meters, and exploded with a deafening bang, the official paper added. It did not say if anyone had been injured.

His approach is more aggressive than most, but Yang's problem is a common one.

Anger over property confiscation is one of the leading causes of unrest in China, with many people forced to give up homes and land to make way for anything from roads to luxury villas.

Yang says the local government has offered him 130,000 yuan ($19,030) for his fields, on which they want to erect "department buildings." He is asking for five times that amount.

Construction ditches have already been dug across the land of less obstinate neighbors.

A first eviction team attacked him in February after his rockets ran out, but local police came to his rescue. In May he held off 100 people by firing from a makeshift watchtower.

The government is planning to reform property confiscation rules, but rights groups say the changes do not go far enough to address the potentially destabilizing issue.

Climate Action Camp Documentary in one part


Documentary Climate Action Camp finally in whole version ready to enter the film festivals. Do You have any tips how, where and when ? We have to be quick. Many of them have 31.12 submission deadline 
IT IS TIME FOR REAL ACTION http://www.klimaatactiekamp.org
It is time for real action. Tens of thousands demonstrated for a socially just and effective climate policy in Copenhagen. Thousands of activists tried to enter the conference venue during the Reclaim Power Action in order to push for another, socially just climate agenda.
In the light of the political situation, the global movement for climate justice is gaining momentum, favouring alternative and real solutions. Our ideas and proposals are
in line with the demands of CJA, an international network on Climate Justice.
Some of the big asks:
    * We need to leave fossil fuels in the ground. Instead, we must invest in community-controlled renewable energy, and drastically reduce the current society's enslavement to energy.
    * Global capitalism is unsustainable per definition. We must stop over-production for over-consumption. You can't have infinite growth in a finite planet.
    * All should have equal access to the global commons through community control and sovereignty over energy, forests, land and water.
    * We must acknowledge the historical responsibility of the global elite and rich Global North for causing this crisis. Equity between North and south is essential.
If we put humanity before profit and solidarity above competition, we can live amazing lives without destroying our planet.
Get active, come to the Climate camp!
It is with all this in mind that a broad group of activists from Belgium and abroad have come together to create this summer's Camp for Climate Action. This year's camp is taking place from 29 July to 3 August. Different options for the location and the target are being considered. Sign up for our multi-language newsletter to stay up-to-date on our preparations (low email flow guaranteed!).
While regional camps prepared the ground for climate action in previous years, a first national climate camp took place in the harbour of Antwerp in August 2009. More than 400 people participated in a week full of education, direct action, encounter and exchange. There were actions against the meat industry, the Lange Wapper, nuclear energy etcetera. During one day, we occupied the most important coal hub in the harbour.
Everybody is welcome
We want the camp to be as inclusive as possible and we are reaching out to all those who share our vision. The camp is a place for anyone who's fed up with empty government rhetoric and corporate spin; for anyone who's worried that the small steps they're taking aren't enough to match the scale of the problem; for anyone who thinks present climate policies are only increasing inequalities and injustices; for anyone who wants to find concrete alternatives here and now; and for anyone who's worried about our future and wants to do something about it. It is not only a place for experienced activists, but also for all those who are interested, who want to learn more, and are looking for ways to become active. And everyone is free to participate in direct action -- or not!
We try to organise the camp in an ecological and carbon-neutral way. Briging people together in the camp is is our way of building a climate justice movement capable of tackling the root causes of climate change.
Get involved!
Come to the camp, or, even better, join in the preparation process! We are all volunteers and all help is welcome. Whatever your background, there is a role for you.

Saturday, December 25, 2010

8 & 9 januari Landelijke Kraak Actiedagen! National squatting days !

in het tweede weekend van januari, de 8e en de 9e dus, vinden er in het hele land weer kraak-actiedagen plaats. iedere kraakgroep wordt opgeroepen een actie te organiseren in het kader van dit actieweekend.

inmiddels is zijn er twee callouts gedaan, en is er een demonstratie aangekondigd.
- callout kraak actieweekend 8&9 januari
- 8 & 9 januari Landelijke Kraak Actiedagen!
- 8 Jan. Demo: Breek de macht van het grootkapitaal!

meer informatie na de klikposter
poster

callout poster, print uit en verspreid!
callout poster, print uit en verspreid!

tijdens de actiedagen zal er een centraal perscentrum zijn, dat hier op indymedia bijhoudt waar er welke acties gedaan worden. ook zullen zij centrale persberichten versturen, en lokale persberichten dóórsturen.
het is geenszins de bedoeling om te fungeren als een centrale organisatie, of om voor de hele beweging te spreken of iets dergelijks, het idee is enkel om een degelijk persbeleid te faciliteren.

er zal een informatie- en een persnummer komen, die in de dagen voor het actieweekend hier vermeld zullen worden.

mochten er vragen of opmerkingen zijn, ons mailadres is: kraakactiedagen@puscii.nl

Wednesday, December 22, 2010

Squatting Action Days in Netherlands 2010. DVD valuable through our pages and in Fort van Sjakoo Library


By Purchasing this DVD You are supporting our collective. This will help us with improving our activities. THANKS !
150 minutes of reports, news, interviews, speeches,music,resistance,riots from squatting actions days in Netherlands in the time when squatting ban was introduced in to live. This videos at list a bit express what we did experienced in those very intensive days. We hope they would bring memories, awake reflections and discussions, spread the message, and inspire, mobilize to continue the struggle ! Because squatting have to go on! Kraken Gaat Door !
You can get the DVD by sending us Your address and 10 euro on this account
Or in anarchistic library "Fort van Sjakoo" at Jodenbreestraat 24 in Amsterdam ( there is also our DVD "First 6 months of 2010" and a lot of other interesting stuff toe read, listen,wear,watch etc )

DVD Video                                   Lenght:150 minutes           Language: Dutch and English               PAL 4:3                  Contain some police brutality
See the content belowSpirit Of Squatters Collective
Spirit Of Squatters Collective


Most of our videos are solidarity actions to support human and animal rights,social and environmental,  struggle. The solidarity is stronger when is it seen by as many people as possible...
... So get inspired. TOGETHER WE ARE STRONGER !!! http://www.youtube.com/user/spiritofsquatters
With our activities we want to make this world a better place.Reclaim the media with us.Feel free to use our videos.Now all up to you !!!Real life is beginning when you turn off the tv, computer. See you on the streets in actions !!! JOIN US !
If You think its important and good what we are doing You can donate what can help us to find more time to improve our activity. Click here:
http://ourmediaindymedia.blogspot.com (where You can check the rest of our activity)
OR EVEN BETTER YOU CAN OFFER US WORK.Thanks !!!


WATCH!
READ!
THINK!
REALIZE!
TALK!
COMMUNICATE!
LISTEN!
DEFEND!
DESTROY!
CREATE!
CHANGE!
GET INSPIRED!
RECLAIM MEDIA WITH US!
JOIN US!
FIGHT FOR YOUR RIGHTS!
LOVE !!!
SQUAT!

Content of DVD
1. Squatters Resistance Agenda
2. It's Just Beginning Speech.1okt.demo deel 4
3. Studenten Voor Krakers.1okt.demo deel 5
4. GroenLinks voor Krakers.1okt demo 3part
5. Damkraak Speech.1 okt.demo part 2
6. Police Brutality at the Squatting demo
7. Brandweerkazerne gekraakt.
8. "Congratulations"speech at the NMG demo(part 5)
9. Squatters demo in Nijmegen
10. Nijmegenaren over Kraken
11. Police Brutality at the Squatting demo in Nijmegen.
12. "It's not only about squatting" exposition.
13. Nood Breek Wet.Kraken Gaat Door.deel 2
14. Repetition of police violence
15. New Ideas for squatting movement.Interview part1
16. New Ideas for squatting movement.Interview part 2
17. Wanted Vrijplaatsen
18. Filmers Voor Krakers.
19. Noise for Squatters.
20. SASH praatje voor Ruimte voor Iedereen demo.
21. "Ruimte voor Idereen"Demonstration
22. Hakken in de Wijk at "Ruimte Voor Iedereen" demo(4)
23. Jullie Wetten Niet de Onze Mobilization
24. Laat de mensen denken.Jullie wetten, niet de onze(1)
25. Powned Manipulatie.Jullie Wetten Niet De Onze(3)
26. Jullie wetten Niet de Onze.(2)Toespraak.
27.Utrechtenaren over Krakers.Jullie Wetten niet de Onze(5)
28. Clown Rap Poetry.Jullie Wetten Niet De Onze(4)

Merry Christmas from Spirit Of Squatters

Like every year part of Spirit Of Squatters Collective went to the streets to spread the poster to remain people that Jesus was born in squat. In that way we are showing the hypocrisy of CDA, CU, SGP and other ruthless capitalists. Few posters are to pick up in Joe's Garage and Fort van Sjakoo. Copy and spread them around.


This year we also attached this message to the story of Radha, lonely mother who's just one option to get a roof for her and two years old daughter is to squat a house.

Merry Christmas for CDA,CU,SGP and other... ...ruthless capitalists. This video that's story of lonely mother, who's only hope to get a house is Squatting. Its dedicated as Christmas wishes for "christian" politicians in dutch government for who the property rights is more important than human rights. Please spread it around to let people see hypocrisy of those politicians and to help the mother to get her case stronger.
This is beginning of new cycle cold "Your Story", what we will show in "Spirit Of Squatters Collective TV". Would You like to tell us? Just contact us. We are here to help You !

Now also this message is possible to see in the video version where we also used the footage from demonstration in Utrecht "Stop het Kraakverbod"

Second part of "Stop het Kraakverbood" - relation from the demonstration in Utrecht against baning the squatting. Movie it's remaining the dutch"christian" politicians that "Jesus was born in stable because there was no place in the inn". So this is asking them nicely to not to continue being hypocrite's and to change their minds and in the name of their religion be like us against baning the squatting.I think it's good to let this video circulate as wider as possible that would affect CDA,CU etc. in that way that they would change their minds, or the other way: their voters would see their hypocrisy.
Spirit Of Squatters Collective
Spirit Of Squatters Collective


Spirit Of Squatters Collective : This is solidarity action (like most of our videos). The solidarity is stronger when it is seen by as many people as possible.So...Please use it ! Pass this info to everybody who could be interested !!!
Feel free to embed,link it,send it,screen it etc. Use it=don't loose it. Reclaim the media with us !

... So get inspired. TOGETHER WE ARE STRONGER !!!
http://www.youtube.com/user/spiritofsquatters
Spirit Of Squatters Collective is always trying to report and support good things what are happening around us. We trying at least one time a week show You some news. Our goal is to do it daily but 1st we can not be everywhere and 2nd We don't have enough time mainly to edit ( there are many projects waiting for their time...) That's why we waiting for You to help us support good things with our video channel and with creating independent media.

and that's few words from our pages:
With our activities we want to make this world a better place.Reclaim the media with us.Feel free to use our videos.Now all up to you !!!Real life is beginning when you turn off the tv, computer. See you on the streets in actions !!!
If You think its important and good what we are doing You can donate what can help us to find more time to improve our activity. Click here:
http://ourmediaindymedia.blogspot.com
OR EVEN BETTER YOU CAN OFFER US WORK.Thanks !!!

WATCH!
READ!
THINK!
REALIZE!
TALK!
COMMUNICATE!
LISTEN!
DEFEND!
DESTROY!
CREATE!
CHANGE!
GET INSPIRED!
RECLAIM MEDIA WITH US!
JOIN US!
FIGHT FOR YOUR RIGHTS!
LOVE !!!
SQUAT!

Tuesday, December 21, 2010

(A)SEEDmail winter 2010/11

SEEDmail winter 2010/11 PDF Print
Tuesday, 21 December 2010
Hello and happy 2011 to all of our readers! Our new years' resolutions are to bust the corporate green launderette called RTRS, build up the Dutch food action movement and stuff our faces with local fresh food from independent distribution channels. From the snowy peaks of Amsterdam we bring you SEEDmail, the A SEED newsletter.

This issue:
- Round Table on Responsible Soy
- 2013 European Community Agriculture
- VersVoko dates
- Berlin demonstration
- Protest against privatising biodiversity - Amsterdam
- Monsanto inspection hidden agenda
- New A SEED website
- Financial appeal

2011 GREENWASHING SOY PROFITS: DON'T BUY THE LIE!
Around April 2011 multinational corporations plan to launch a 'Responsible Soy' certificate for their products. In order to obtain this label, companies need to pay lip service to better social and environmental practices, after which the sordid soy trade can continue business as usual... Along with A SEED at least 230 groups signed a letter rejecting the label as greenwash of the worst kind of greenwash. It also pointing out that the criteria for assessing "responsible" soy have now been widely discredited. Read more: http://www.gmfreeze.org/page.asp?ID=431&iType=1079

The group lists 13 reasons not to back the RTRS initiative, including:
*Failure to protect forest and other habitats from clearance,
*Failure to protect rural communities and public health,
*The inclusion of unsustainable GM soy production as "responsible",
*Lack of credible traceability and enforcement or compliance with the criteria,
*Lack of any credible alternative soy production system to replace the industrial monocultures dominating North and South American soy.

Holland is the worlds' second biggest importer of soy and has great interests in keeping the trade going. The new right wing Dutch government is so impressed with the 'self-regulating' RTRS certification model that it wants to duplicate it to other import products. The so-called Dutch 'Ínitative for Sustainable Trade' (IDH) will receive one hundred million euro of government money over the next five years, to help poor and needy corporations that make big profits with unfair import products green up their act. For years A SEED has campaigned against the disastrous soy chain, which is completely unsustainable from beginning to end. The 'Responsible Soy' label is simply a corporate PR response to the growing criticism around the world. In the year to come A SEED will do what we can to expose this major greenwash scam. Read more on the website of the campaign againsy RTRS-soy http://www.toxicsoy.org

European AGRICULTURE 2013
A SEED is actively involved in a Dutch and European-wide discussion about the future of  agriculture and the Common Agriculture Policy of the European Union. This CAP is currently taking shape, and will be implemented from 2013 onwards. Now is the time for a transition towards sustainable agriculture. On November 29 a joined press release was sent out to comment on a proposal from the European Commission. [in Dutch ]
ASEED will also participate in the European Nyeleni Forum for Food Sovereignty which will take place in Austria in August 2011. Read more about the European Food Sovereignty Movement here.


SCRUMPTIOUS VERSVOKO

A SEED's Versvoko (local fresh food cooperatives) project is in full progress. Seven introduction events took place around the country, and four groups - in Amsterdam, Rotterdam(Pijnacker), Groningen and Drenthe are being set up. A new website is now online: www.versvoko.nl and a brand new newletter is ready. Contact didi@aseed.netThis e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it to subscribe. Some dates:
* December 20: Versvoko meal + info at Joe's garage, Pretorisstr. 43, A'dam, 19h
* January 8, Wijkcentrum Ceintuur, G. Doustraat  133, 15h-17h Versvoko afternoon, order and taste locally produced fresh food.
* January 22 Regional Dinner party in Amsterdam, de Pijp with Versvoko info
* January 28th Versvoko infonight in Groningen, details: http://www.transitiontowngroningen.nl/
* February 12th  Versvoko info and experience exchange day in the Utrecht region.

GERMAN AGRICULTURE DEMONSTRATION

On January 22nd 2011, during the Berlin "Green Week" there will be a national mass protest against industrial agriculture "Wir haben es satt!" ("We've had enough!")! ' Say no to Genetic Engineering, Factory Farms and Export Dumping! Yes to family farms and organic agriculture. Yes to healthy and fair foods'  - Come along! Start: 12 noon, Berlin Main Station. End 14 pm.: Brandenburg Gate. More info:  http://www.wir-haben-es-satt.de/start/home/in-english/

BROCCOLI AND TOMATO CASE: NO PATENTS ON BREEDING PROCES
In a brochure and a series of info-events on the seed-industry earlier this year A SEED adressed the  alarming increase in patents on plants and farm-animals. One The European Patent Office (EPO) issued its decision in the case against the 'Broccoli Patent' on December 10th. The EPO explained that methods for conventional breeding of plants and animals cannot be considered as a technical process and can therefore not be covered by patents. The decision is binding for all similar cases. But observers warn that plants and animals derived from conventional breeding will still be patented...read more here


PROTEST AGAINST PRIVATISING BIODIVERSITY
On Tuesday November 23, 2010, the conference 'Biodiversity: Opportinuties for a new economy' took place at Artis in Amsterdam. ASEED Europe formed a picket-line and handed out pamphlets outside the venue to protest against bio-piracy and patents  on life. More here

MONSANTO CIVIL INSPECTION ACTION
November 2nd 2010, Enkhuizen (NL) Around thirty climate conscious citizens of the action group Verdelg Monsanto paid a visit to the main premises of international agri-chemical giant Monsanto in the Netherlands.  The aim was to find clues about the company's hidden agenda.  Read more:
The Monsanto protest coincided with the high profile international conference  "It's Down 2 Earth" (...) about agriculture and climate in The Hague. This pre-Cancun meeting resulted in a 'Roadmap for Action', which many organisations  consider completely unacceptable. Read more:

X RATED CAROLS

http://www.synisterdane.com/audio/PARODY_OF_I_RAG-The_Monsanto-3-clip-0-100-lofi.m3u
http://naturalnews.tv/v.asp?v=B459FF2B150FDF4651302A60993D9CF3

BRAND NEW WEBSITE IN JANUARY
Almost ready: http://www.aseed.net
Completely revised Dutch GMO content: http://www.gentech.nl

A S$$D
Want to save the world but too tired or busy right now? Do you want to help finance campaigns against corporate criminals and their lobby groups? Then donate some money to A SEED Europe! It's not easy for an organisation like us to pay all our bills - we rely on grants and donations to keep going. Find here where to dump your 13th month or leftover holiday money etc. so that it helps us too.

A SEED has ANBI status. This means that anybody paying taxes in the Netherlands can deduct their donation to ASEED from their  taxable income. Do yourself and your planet a big favour and donate some money before the end of this year. Or contact us: info@aseed.netThis e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it , phone  +31 (0)20 668 2236 to drop by. The last week of 2010 the office will be closed, e-mail for appointment. Thanks, A SEED Europe

Monday, December 20, 2010

8 & 9 january. National Squatting Days!

8 & 9 januari Landelijke Kraak Actiedagen!
During the weekend of the 8th and 9th of january 2011 the national days of squatting action will take place! this is a callout for every village, city, or region to organise an action in this weekend. against your local spucalator, for your giveaway-shop, against a wrong housing policy, for sufficient housing for everyone, etcetera.
this is a callout for a diversity of tactics, to show the diversity of the movement. squat a building, occupy the city hall, paint over doors, DDOS the website of the local housing service, paste posters: be creative, organise yourself, and act!

the message may be clear: the squatban might have come through, but that wont stop us from revolting against their oppressive, exploiting system. as long as this society thinks money is more important than housing, their welth more important than the right to exist of others, commerce more important than free initiative; as long as capitalism is calling the shots, our struggle for a roof over our head and a free existence will go on!

during these actiondays there will be a press-center, who will keep track of what actions take place where. they will send out central press releases, as well as forward local press releases. by no means they will try to act like a central organisation, or to speak on behalf of others, the idea is just to facilitate a decent press policy.

this is a callout to stop defending ourselves, and attack the system. see you the 8th and 9th of january on/behind the barricades!

questions, remarks, etc:  kraakactiedagen@puscii.nl

- E-Mail: kraakactiedagen@puscii.nl

Merry Christmas for CDA,CU,SGP and other... video + update


Merry Christmas for CDA,CU,SGP and other... ...ruthless capitalists. This video that's story of lonely mother, who's only hope to get a house is Squatting. Its dedicated as Christmas wishes for "christian" politicians in dutch government for who the property rights is more important than human rights. Please spread it around to let people see hypocrisy of those politicians and to help the mother to get her case stronger.
 This is beginning of new cycle cold "Your Story", what we will show in "Spirit Of Squatters Collective TV". Would You like to tell us? Just contact us. We are here to help You !

BTW Another update of SOSCTV : 

Eko Ve gan Amsterdam part 3: "Noordermarkt"

 

Doing to technical problem documentary "Squatted" and Rebel clowns videos from millionaire fair disappeared for a while, but we putted it back immediately after few ha. So "Squatted" its here:
and clowns also here:
Pity I,You and the others have to embed it again or use the other link.
sorry for difficulties, doesn't happen so often :)

There is also "Squatted" docu at www.archive.org so there is possible to download in easy way:Spirit Of Squatters Collective
Spirit Of Squatters Collective


Spirit Of Squatters Collective : This is solidarity action (like most of our videos). The solidarity is stronger when it is seen by as many people as possible.So...Please use it ! Pass this info to everybody who could be interested !!!
Feel free to embed,link it,send it,screen it etc. Use it=don't loose it. Reclaim the media with us !

... So get inspired. TOGETHER WE ARE STRONGER !!!
http://www.youtube.com/user/spiritofsquatters
Spirit Of Squatters Collective is always trying to report and support good things what are happening around us. We trying at least one time a week show You some news. Our goal is to do it daily but 1st we can not be everywhere and 2nd We don't have enough time mainly to edit ( there are many projects waiting for their time...) That's why we waiting for You to help us support good things with our video channel and with creating independent media.

and that's few words from our pages:
With our activities we want to make this world a better place.Reclaim the media with us.Feel free to use our videos.Now all up to you !!!Real life is beginning when you turn off the tv, computer. See you on the streets in actions !!!
If You think its important and good what we are doing You can donate what can help us to find more time to improve our activity. Click here:
http://ourmediaindymedia.blogspot.com
OR EVEN BETTER YOU CAN OFFER US WORK.Thanks !!!

WATCH!
READ!
THINK!
REALIZE!
TALK!
COMMUNICATE!
LISTEN!
DEFEND!
DESTROY!
CREATE!
CHANGE!
GET INSPIRED!
RECLAIM MEDIA WITH US!
JOIN US!
FIGHT FOR YOUR RIGHTS!
LOVE !!!
SQUAT!

Sunday, December 19, 2010

Video: Studentenprotest Utrecht tegen bezuinigingen


Op 10 december 2010 gingen in het hele land studenten de straat op om te protesteren tegen de bezuinigingen van kabinet Rutte. In Utrecht demonstreerde 250 studenten op de Uithof en in Amsterdam, Nijmegen en Wageningen gingen ook duizenden studenten de straat op.


http://www.youtube.com/watch?v=Ry9zR4tfgv4
http://www.youtube.com/watch?v=Ry9zR4tfgv4


In heel Europa groeit het verzet tegen de bezuinigingen die zijn aangekondigd naar aanleiding van de crisis. Ook in Nederland. In veel steden worden open bijeenkomsten gehouden waar toekomstige acties worden gepland. Gebeurt dit niet in jouw stad? Organiseer hem dan zelf.

Don't Panic, Organize! Kom in actie, en vecht voor je studierecht!

- E-Mail: kritischestudentenutrecht@gmail.com Website: http://www.kritischestudenten.nl

Friday, December 17, 2010

Studentenprotest tegen bezuinigingen FMG-video


Studenten protesteren tegen bezuinigingen FMG

from : http://sosamsterdam.wordpress.com

Ondanks de plotselinge sneeuwstorm die vanochtend op stak in Amsterdam kwamen toch nog zo'n 25 mensen bijeen op het binnegasthuisterrein om te protesteren tegen de aankomende bezuinigingen op de FMG.

Onder trommelgeroffel en de leuzen 'hé hé, ho ho, onderwijs verneuk je zo!' en 'blijf van mijn werkgroep af!' trok de groep studenten naar het maagdenhuis. Het College van Bestuur was niet aanwezig: blijkbaar betekent een salaris van boven de 200.000 euro niet dat je om 16.00u nog werkt op vrijdag. Ook was er niemand anders aanwezig die ons te woord wilde staan, of onze eisen wilde aannemen.

Na nog geprobeerd te hebben de decaan te vinden, die eveneens nergens te bespeuren was, is hebben we onze eisenlijst maar onder de deur van het kantoor van de decaan doorgeschoven. Dit was een mooie eerste stap in het opbouwen van druk op het bestuur van de UvA, om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen.Spirit Of Squatters Collective
Spirit Of Squatters Collective


Spirit Of Squatters Collective : This is solidarity action (like most of our videos). The solidarity is stronger when it is seen by as many people as possible.So...Please use it ! Pass this info to everybody who could be interested !!!
Feel free to embed,link it,send it,screen it etc. Use it=don't loose it. Reclaim the media with us !

... So get inspired. TOGETHER WE ARE STRONGER !!!
http://www.youtube.com/user/spiritofsquatters
Spirit Of Squatters Collective is always trying to report and support good things what are happening around us. We trying at least one time a week show You some news. Our goal is to do it daily but 1st we can not be everywhere and 2nd We don't have enough time mainly to edit ( there are many projects waiting for their time...) That's why we waiting for You to help us support good things with our video channel and with creating independent media.

and that's few words from our pages:
With our activities we want to make this world a better place.Reclaim the media with us.Feel free to use our videos.Now all up to you !!!Real life is beginning when you turn off the tv, computer. See you on the streets in actions !!!
If You think its important and good what we are doing You can donate what can help us to find more time to improve our activity. Click here:
http://ourmediaindymedia.blogspot.com
OR EVEN BETTER YOU CAN OFFER US WORK.Thanks !!!

WATCH!
READ!
THINK!
REALIZE!
TALK!
COMMUNICATE!
LISTEN!
DEFEND!
DESTROY!
CREATE!
CHANGE!
GET INSPIRED!
RECLAIM MEDIA WITH US!
JOIN US!
FIGHT FOR YOUR RIGHTS!
LOVE !!!
SQUAT!

Eko Ve gan Amsterdam part 3: "Noordermarkt"


With huge THANKS for their great hearts and support !!!

Every Saturday from 9.00 to 16.00
Without a doubt, this weekly organic farmers market is one of the gastronomic delights of Amsterdam. Some even go as far as to say it is one of the best in Europe! In existence now for almost 20 years, it has become an Amsterdam institution...This wonderfully atmospheric food market is located on the Noordermarkt, a delightful square nestled between the Westerstraat and the Prinsengracht, in the heart of the charming Jordaan quarter. For food lovers in Amsterdam, it is simply an experience not to be missed.  Specialist stalls carry an array of organic produce: bread, herbs, oils and of course, all the fruit, vegetables and flowers of the season, and much more besides. Try some fresh fruit juice or let yourself be amazed at the stunning display at the mushroom stall, and pick up a free recipe leaflet while you are there. In all, over 30 stall holders, arrive before dawn every Saturday to set up shop and trade until late afternoon, come rain, shine or snow. And yes, EVERYTHING is organic. But perhaps it is the people that give this market its unique atmosphere. The stall operators, always full of enthusiasm and in good spirits, constantly banter back and forth with the shoppers. The shoppers themselves are quite an eclectic mix - gourmands, chefs, Amsterdammers, tourists and expats, but they all contribute to the great atmosphere of this organic Farmers Market.


Spirit Of Squatters Collective
Spirit Of Squatters Collective


Spirit Of Squatters Collective : This is solidarity action (like most of our videos). The solidarity is stronger when it is seen by as many people as possible.So...Please use it ! Pass this info to everybody who could be interested !!!
Feel free to embed,link it,send it,screen it etc. Use it=don't loose it. Reclaim the media with us !

... So get inspired. TOGETHER WE ARE STRONGER !!!
http://www.youtube.com/user/spiritofsquatters
Spirit Of Squatters Collective is always trying to report and support good things what are happening around us. We trying at least one time a week show You some news. Our goal is to do it daily but 1st we can not be everywhere and 2nd We don't have enough time mainly to edit ( there are many projects waiting for their time...) That's why we waiting for You to help us support good things with our video channel and with creating independent media.

and that's few words from our pages:
With our activities we want to make this world a better place.Reclaim the media with us.Feel free to use our videos.Now all up to you !!!Real life is beginning when you turn off the tv, computer. See you on the streets in actions !!!
If You think its important and good what we are doing You can donate what can help us to find more time to improve our activity. Click here:
http://ourmediaindymedia.blogspot.com
OR EVEN BETTER YOU CAN OFFER US WORK.Thanks !!!

WATCH!
READ!
THINK!
REALIZE!
TALK!
COMMUNICATE!
LISTEN!
DEFEND!
DESTROY!
CREATE!
CHANGE!
GET INSPIRED!
RECLAIM MEDIA WITH US!
JOIN US!
FIGHT FOR YOUR RIGHTS!
LOVE !!!
SQUAT!