Thursday, May 30, 2019

Nourish Love as the strongest power, connection, appreciation in Life

This is "Relationship book with Goddess and God within me and outside of me." Part 4 (?)

I chaotic rhythm of life another part of my book got born. I wish it will help us all <3

https://youtu.be/zI5Ogx-kHnk ( the live video what I made as a support for this text )  

Recently, I work on the de-programming aspect of myself with re-programming subliminal affirmations while I sleep. I highly recommend this method.
https://www.youtube.com/watch?v=X_MDb0HzFE0   
https://www.youtube.com/watch?v=bPFvYvnls-w&t=889s  

This inspired me one day with the practice what I would like to share with you to empower your life. Every morning I take time before I stand up from the bed and I meditate in a relaxing way on the question:
How I can love my self better today? What I can do to love myself today? 

As from relationship with Clara, last year, I learned that the main purpose of life and tantra is learning, improving, how to love yourself and others better.

What I can do accordingly to the current (or every) situation in life?

I can be bluntly transparent without waiting for a better moment, someone readiness ( who I'm to judge about this? ) or other excuses. 

Learning to love more unconditionally: What could be a better, more challenging situation than supporting you both in your relationship? Learning from being happy for you, even you choose someone other than me and something other than living with me.

It's easier to let go to your daughter because to love our children we are conditioned to love them more unconditionally. We knew that one day, we would have let them go without attachments. 
It's more difficult to let it go like this to the Love of your life. This we would love to keep, to hold on. We are attached so much to this. But as I'm teaching at my workshops: The strongest challenge - the bigger growth. So let's go for it :)

I did this before. What is the difference now? 

I know 3 answers

When you're praying for something, the God, Goddess, Divine, Universe, Love (whoever, whatever you're praying to) have three answers:
1. Yes
2. Not yet
3. Wait. I have something better for you

Knowing that doing good things create a good life, heaven on Earth and happy proud conscience.

Knowing that impossible may happen in an unexpected way, I know that I just have to keep on loving and doing good things. 

Good luck in everything you do <3 

Let me know when you digest it, how do you feel about it, what do you think about?  

Michal Kali Griks
http://tantramovement.com



Sunday, May 26, 2019

[Doorbraak Info] GroenLinks Amsterdam tegen baanlozen

Nieuwe artikelen

Amsterdamse GroenLinks-wethouder Groot Wassink dreigt een uitrookbeleid
tegen bijstandsgerechtigden te gaan voeren

De Amsterdamse GroenLinks-wethouder Rutger Groot Wassink, die gaat over
de uitvoering van de Participatiewet, heeft op 20 mei een brief naar de
gemeenteraad gestuurd waarin hij zijn plannen voor de nabije toekomst
uiteenzet. De brief werd begeleid met zijn commentaren in de pers, onder
meer via een artikel in Het Parool, waarbij hij zijn plannen toelichtte.
In de media wordt gesproken over een "militaire operatie" richting de
Amsterdamse bijstandsgerechtigden, maar het is enigszins onduidelijk of
Groot Wassink deze woorden in de mond heeft genomen. Lees meer:
https://www.doorbraak.eu/amsterdamse-groenlinks-wethouder-groot-wassink-dreigt-een-uitrookbeleid-tegen-bijstandsgerechtigden-te-gaan-voeren/

--
Anti-Pegida in Eindhoven: waarom Doorbraaks thuisblijvers ongelijk
hadden

Op 5 mei verscheen op de website van Doorbraak het artikel "Waarom wij
niet meedoen aan de acties tegen Pegida in Eindhoven". Daarin zet Ender
Kaya uiteen hoe Doorbraak tegen een tweetal acties aankeek die op 5 en 6
mei gehouden werden door mensen die Pegida, een extreem-rechtse,
anti-moslimistische actiegroep, de voet dwars wilden zetten en daarin –
zo weten we inmiddels – nog goeddeels slaagden ook. Het artikel riep
kritiek op, die door Ender Kaya en Eric Krebbers intussen is beantwoord
in "Tegen Pegida, maar óók tegen moslimfundamentalisme!" Het eerste
artikel trof mij onaangenaam, wegens de hier en daar erg onprettige toon
maar vooral wegens de inhoud. Het tweede stuk maakt enkele dingen
helderder, maar daardoor wordt ook de afstand helderder tussen
Doorbraaks benadering en de aanpak waar ik zelf voor sta. Vandaar deze
reactie. Lees meer:
https://www.doorbraak.eu/anti-pegida-in-eindhoven-waarom-doorbraaks-thuisblijvers-ongelijk-hadden/

--
O zo onschuldige Grijze Wolven vierden weer hun jaarlijkse feestje in
Arnhem

Eind april organiseerden de Arnhemse Grijze Wolven weer hun jaarlijks
terugkerende "Turkse Festival". Natuurlijk was er ook weer de
afsluitende optocht door de straten van stad, vergezeld van een
militaire "Mehter"-band. Voorop marcheerden vertegenwoordigers van
diverse Grijze Wolven-afdelingen samen met voorzitter Murat Gedik en
vice-voorzitter Erim Ugurlu van de landelijke Grijze Wolven-federatie
TFN. Zoals elk jaar deden media en politiek weer alsof het de normaalste
zaak is dat fascisten de straten overnemen. Lees meer:
https://www.doorbraak.eu/o-zo-onschuldige-grijze-wolven-vierden-weer-hun-jaarlijkse-feestje-in-arnhem/

--
Solidariteit met de strijd van trans mensen

De afgelopen jaren hebben trans mensen hun strijd voor gelijke rechten
meer en meer op de politieke agenda weten te krijgen. Dat heeft in
Nederland en ook wereldwijd tot enige vooruitgang geleid, maar ook tot
een backlash uit diverse rechtse hoeken. Doorbraak vindt het belangrijk
om de strijd van trans mensen nadrukkelijk te steunen. Dat is helaas nog
niet in alle linkse en progressieve kringen even vanzelfsprekend. Ook
Doorbraak zelf heeft op dit vlak de afgelopen twee jaar een ontwikkeling
doorgemaakt. Binnen onze organisatie bleken (helaas) ook anti-trans
ideeën te leven. Onder druk van activisten voor transrechten binnen en
buiten Doorbraak zagen we ons genoodzaakt hiermee aan de slag te gaan.
Met dit stuk scharen we ons als Doorbraak nu pal achter trans mensen die
voor hun rechten strijden. Hier onze visie, aan de hand van een reeks
vragen en antwoorden. Lees meer:
https://www.doorbraak.eu/solidariteit-met-de-strijd-van-trans-mensen/

--
Witte blinde vlekken tijdens het Marxisme Festival van de Internationale
Socialisten

"Nog altijd is er sprake van institutionele ongelijkheid. Nog altijd is
er niet alleen racisme op basis van huidskleur, maar ook cultureel
racisme. Dat laatste racisme uit zich in het afwijzen of het
minderwaardig verklaren van gewoonten, het geloof, het gedrag of de
'normen en waarden' van groepen mensen. Het is een vorm van racisme
waarmee wij witte westerlingen moeiteloos vol kunnen houden dat we
tolerant, verlicht en 'kleurenblind' zijn – voor ons maakt kleur niet
uit, wat wel van belang is hoe 'die mensen' zich gedragen, hoe ze zich
kleden om vervolgens te kunnen oordelen dat ze zich niet voldoende
'aanpassen' als ze zich hechten aan hun eigen eigenheid." Lees meer:
https://www.doorbraak.eu/witte-blinde-vlekken-tijdens-het-marxisme-festival-van-de-internationale-socialisten/

--
Een open brief aan Extinction Rebellion

De onderstaande brief is in samenwerking geschreven door tientallen
verwante groepen en organisaties. Nu de weken van acties die door
Extinction Rebellion zijn uitgeroepen op hun eind lopen, zijn onze
groepen bijeengekomen om na te denken over het verhaal, de strategieën,
tactieken en eisen van een vernieuwde en versterkte klimaatbeweging in
Groot-Brittannië. Met deze brief willen we een aantal grondprincipes en
eisen formuleren die zijn geworteld in rechtvaardigheid, en waarvan we
denken dat ze cruciaal zijn voor de beweging als geheel om over na te
denken terwijl we verder gaan met het vormgeven van ons antwoord op de
'klimaatnoodtoestand'.  Lees meer:
https://www.doorbraak.eu/een-open-brief-aan-extinction-rebellion/

--
Agenda

30 mei, Rotterdam: bijeenkomst over de opstand op Curaçao van 1969

Als onderdeel van het onderzoeksproject "Geographies of Freedom" (van
Egbert Alejandro Martina en Miguel Peres dos Santos vindt op 30 mei in
Rotterdam een gelijknamige "conversatie" plaats. "Op 30 mei 2019 is het
50 jaar geleden dat er in Willemstad, Curaçao een maatschappelijke
omwenteling plaatsvond die een nieuwe golf van zwart verzet inluidde. De
opstand brak uit vanwege een arbeidsconflict, maar de vertakkingen ervan
gingen over veel meer dan alleen arbeidsverhoudingen", aldus de
oproeptekst. Donderdag 30 mei. Van 20:00 tot 22:00 uur. Het Nieuwe
Instituut Museumpark 25, Rotterdam. Lees meer:
https://www.doorbraak.eu/30-mei-rotterdam-bijeenkomst-over-de-opstand-op-curacao-van-1969/

--
13 juni, Leiden: No More Blackface Leiden spreekt in bij raadscommissie
Leefbaarheid en Bereikbaarheid

Op 13 juni gaat No More Blackface Leiden (NMBL) inspreken bij de
gemeenteraadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid en daar het eigen
onderzoek naar de Zwarte Piet-figuur bij de Leidse intocht van 2018
presenteren aan de raadsleden. Vandaag maakt NMBL, waar ook
Doorbraak-activisten aan deelnemen, dat onderzoek openbaar door de
website rapportagezwartepiet.nl te lanceren tijdens een bijeenkomst in
de Vrijplaats. De actiegroep roept tegenstanders van Zwarte Piet op om
het inspreekmoment te versterken door ook aanwezig te zijn in de
raadzaal van het Leidse stadhuis. Donderdag 13 juni. Tijdstip volgt nog.
Raadzaal van stadhuis, Stadhuisplein, Leiden. Lees meer:
https://www.doorbraak.eu/9-mei-leiden-no-more-blackface-leiden-spreekt-in-bij-raadscommissie-onderwijs-en-samenleving/

--
Nieuws elders

Baudet wil boreale broedmachines tegen "witte genocide" inzetten
https://www.doorbraak.eu/baudet-wil-boreale-broedmachines-tegen-witte-genocide-inzetten/

Wat vindt Thierry Baudet van LHBT-rechten?
https://www.doorbraak.eu/wat-vindt-thierry-baudet-van-lhbt-rechten/


--
DOORBRAAK
Middelstegracht 36a, 2312TX Leiden

WEBREDACTIE (STICHTING GEBLADERTE)
eveneens te bereiken op dit postadres.

Opgeven of afmelden [Doorbraak Info] mailinglijst:
http://www.doorbraak.eu/nieuwsbrief/
---
To unsubscribe: <mailto:doorbraak.eu-unsubscribe@lists.riseup.net>
List help: <https://riseup.net/lists>

Friday, May 10, 2019

Exploring the Art of Tantric Communication and Connection

Hello Lovely People! One of my Friends, Rainbow Sister, and great sex and tantra coach, Lucya Kostiw, has arrived here on the island. I will have the honour to co-facilitate a beautiful two day course with her. I wish you will join us <3
https://www.facebook.com/events/816607568700859/  

Details
Tantra is so much more than just Sex! And Sex is so much more than just intercourse and the race of finishing first.

S.E.X = Sacred Energy Xchange

Michal and Lucya are on a mission to spread the deeper truth of Tantra and the art of conscious communication and connection.

This 2 day experience is designed to help you as an individual or couple to tap into, experience and master the Art of Tantric and Conscious Communication and Connection.

Authentic communication and the ability to deeply connect is the key to fulfilling relationships with our fellow human beings - no matter if we are in an intimate relationship or not.

The quality and depth of our communication is affects the quality of our lives as a social creature.

So join us for this 2 day transformational event and learn to combine depth and vulnerability with joy, sensuality and pleasure!

💜💜💜💜💜💜

What to expect:

We are embracing different aspects of:

♥ verbal and non-verbal communication
♥ verbal and non-verbal connection
♥ inner child healing
♥ sensuality
♥ different qualities of touch
♥ solo and partner breathwork
♥ holding space for another person's experience
♥ basic Tantric concepts
♥ relating from all the different centers (heart, mind, sex and spirit)

💜💜💜💜💜💜

What you will learn?

- Feeling, respecting and expressing your boundaries and desires
- Structured communication and connection exercises
- The 5 love languages and how to speak them
- Transformational solo and partner breathwork
- How our inner child influences your adult relationships and
- How to take your inner child with you on the healing journey
- Blissful movement
- The sensuality of nature
- The power of your 5 senses
- The 3 different qualities of touch
- Basic Tantric Philosophies and Principles
- The art of vulnerability

💜💜💜💜💜💜

What you may experience:

- Discovering new aspects of yourself (and your partner)
- Jumping over your shadow into a greater version of yourself
- Opening your heart even wider and deeper
- Love in different forms
- Friendship with people you would otherwise never have met
- Deep connection to yourself and your fellow human beings
- Authenticity and vulnerability

💜💜💜💜💜💜

The schedule

Day 1

At 11 am we start our day

Arriving and general information
Opening Sharing Circle
Cacao Ceremony
First set of exercises
Vegan Lunch Break
Second Set of exercises

At 5 pm we close our day

Day 2

At 11 am we start our day together

Integration of day 1
First set of exercises
Vegan Lunch Break
Second Set of exercises
Closing Circle

At 5 pm we close our day

BUT WE CONTINUE WITH A CUDDLE PARTY!!!! ♥

We open the space for more people but invite you to stay for this additional event as the cost is included into your energy exchange for this event!

Check out the event here

https://www.facebook.com/events/364369461088280/

FOR THE VEGAN LUNCH BREAK PLEASE BRING A VEGAN DISH TO SHARE SO WE CAN ALL ENJOY THE ABUNDANCE OF YUMMIE GOODIES !

💜💜💜💜💜💜

Who is guiding your experience?

Michal Kali Griks - Founder of Tantra Movement

Michal dedicated his life to spreading the teachings of Tantra. When he discovered Tantra eleven years ago, it completely changed his life. He followed his heart and completed several trainings in Tantra and Kundalini Yoga, including the Rasayana Academy in the Netherlands.

For seven years he has been sharing his enormous knowledge of Tantra and Yoga and passing on his enthusiasm, love and experience in his retreats. Since he started to train teachers as well, the Tantra Movement Team is growing – and so is our love through which we aspire to make the world a more beautiful and loving place. Join us on this journey!

Lucya Lalita Kostiw - Tantric Life, Sex and Relationship Coach

Lucya started her Tantric Journey about 7 years ago with giving classical Tantric massage rituals and energy healing sessions. Since then, she is constantly evolving in heart, spirit, mind and sex and co-creating with different teachers (such as Layla Martin) and with each and every person she works with all over the world.

She works as a Tantric Life, Sex and Relationship Coach and Embodiment Teacher online and in person with individuals and couples. She is a student of the School of Tantra Movement as well as other Tantra Schools and the school of life itself.

Currently she lives in Lake Atitlan, Guatemala but visits the island of Koh Phangan and the idea was born to partner up with Michal to create this transformational event.

💜

We are both committed to creating and holding a safe space for you to explore and experience deeper aspects of yourself in a supported and open way.

LOGISTICS:

💜

What to bring:

- Your own water bottle
- Your journal
- Something vegan to share during lunch breaks
- Openness and curiosity
- Love and a positive attitude in your heart

💜

Costs / Contribution:

Early Bird until 2 weeks before the event:

150 USD per person
280 USD per couple

Normal Price:

200 USD per person
350 USD per couple

If cost is a barrier and you would really like to join, do not hesitate to find a solution with us.

💜

Where:
Tantra Movement Coco Villa Center // Koh Phangan // Sri Thanu
https://tantramovement.com/info/#cocovillacenter

💜

Check our website for more info:
http://tantramovement.com
https://lucya-lalita.com
and do not hesitate to ask the questions

WE ARE EXCITED TO WELCOME YOU AND TO GUIDE YOU DEEP INTO YOURSELF AND INTO CONNECTION WITH OTHERS

Michal Kali Griks
Lucya Lalita Kostiw

Disclaimer:

This is a non-sexual event and we stay dressed most of the time.

We will give suggestions and invitations to explore and share during the event and you are invited and encouraged to feel and hold your own boundaries.

Wednesday, May 8, 2019

[Doorbraak Info] Kritische vragen over Pilgrim-citymarketing Leiden

Nieuwe artikelen

Gemeente Zaanstad en koppelbaas Flextensie blijven baanlozen ronselen
voor onbetaald schoonmaakwerk in bungalowpark

Onlangs kregen Zaanse bijstandsgerechtigden de maandelijkse
uitkeringsspecificatie over april in hun brievenbus, opgestuurd door de
gemeente Zaanstad. Bij de brief zat een ronkend wervingsfoldertje (zie
onderaan) waarmee de gemeente en koppelbaas Flextensie baanlozen
proberen te ronselen voor schoonmaakbedrijf Asito. De folder vormt een
schoolvoorbeeld van de manier waarop baanlozen via de
Flextensie-constructie worden geduwd in de richting van rechteloze
dwangarbeid. Lees meer:
https://www.doorbraak.eu/gemeente-zaanstad-en-koppelbaas-flextensie-blijven-baanlozen-ronselen-voor-onbetaald-schoonmaakwerk-in-bungalowpark/

--
Waarom wij niet meedoen aan de acties tegen Pegida in Eindhoven

Het extreem-rechtse actiegroepje Pegida heeft aangegeven morgen te
willen gaan demonstreren voor de deur bij de eveneens extreem-rechtse Al
Fourqaan moskee in Eindhoven. Morgen begint ook de ramadan. Inmiddels
zijn er twee tegenacties gepland, vanavond een en morgen een. Doorbraak
heeft vaak meegedaan aan acties tegen Pegida, maar deze keer laten we
verstek gaan. We vinden het belangrijk om uit te leggen waarom, en niet
zomaar weg te blijven. Lees meer:
https://www.doorbraak.eu/waarom-wij-niet-meedoen-aan-de-acties-tegen-pegida-in-eindhoven/

--
Ook in Nederland begint 1 mei te leven als strijddag

Er waren gisteren weer aardig wat activiteiten in het kader van 1 mei,
Dag van de Arbeid. Van een landelijke, brede FNV-demonstratie in
Amsterdam en lokale, iets radicalere demonstraties in Tilburg en
Nijmegen tot een debat in Leeuwarden en prikacties in Zaandam en
Amsterdam. Lees meer:
https://www.doorbraak.eu/ook-in-nederland-begint-1-mei-te-leven-als-strijddag/

--
Haagse demonstratie laat zien dat de Soedanese revolutie nog volop aan
de gang is (beeldverslag)

Vandaag demonstreerden bijna 400 Soedanezen uit diverse Europese landen
in Den Haag om de revolutie in hun land te steunen. Vanaf het begin zat
de sfeer er weer goed in. Lees meer:
https://www.doorbraak.eu/haagse-demonstratie-laat-zien-dat-de-soedanese-revolutie-nog-volop-aan-de-gang-is-beeldverslag/

--
Enkele kritische vragen bij de Pilgrim-citymarketing in Leiden (Tweets)

In 2020 gaat in Leiden uitgebreid herdacht worden dat vierhonderd jaar
geleden de Pilgrims vertrokken naar Amerika. Met het oog op het trekken
van met name Amerikaanse toeristen wil men groot uitpakken met
#Mayflower400. De voorbereidingen zijn vorig jaar al begonnen. Kritische
vragen worden er tot nu toe nauwelijks gesteld. Daarom beginnen wij daar
maar mee. Lees meer:
https://www.doorbraak.eu/enkele-kritische-vragen-bij-de-pilgrim-citymarketing-in-leiden-tweets/

--
Nor Zartonk-activist Alex Kalk in Istanboel opgepakt bij de herdenking
van Sevag Balıkçı

Gisteren is Nor Zartonk-activist Alex Kalk opgepakt bij de Armeense
begraafplaats Şişli in Istanboel na een herdenking van de Armeense
Genocide. Afgelopen zaterdag was hij nog spreker op de bijeenkomst "Is
de Armeense Genocide geschiedenis?" in Nijmegen, die werd georganiseerd
door Nor Zartonk en Doorbraak. Lees meer:
https://www.doorbraak.eu/nor-zartonk-activist-alex-kalk-in-istanboel-opgepakt-bij-de-herdenking-van-sevag-balikci/

--
Stakingen en de oorsprong van de rode vlag

Het is weer bijna 1 mei, de dag van de arbeid, met de rode vlag als
symbool. Enkele socialisten hebben het initiatief genomen om iedereen op
te roepen om op 1 mei de rode vlag uit te steken. De rode vlag is al ver
voor de opkomst van het socialisme het symbool van eendracht,
strijdbaarheid en verbondenheid. Rode vlaggen, sjaals, capes en doeken
werden gebruikt bij stakingen, optochten en feesten. Hieronder een kort
en onvolledig overzicht van het gebruik van de vlag voor de opkomst van
het socialisme en hoe de vlag het symbool werd van het socialisme. Lees
meer:
https://www.doorbraak.eu/stakingen-en-de-oorsprong-van-de-rode-vlag/

--
Terugluisteren: de bijeenkomst "Is de Armeense Genocide geschiedenis?"

Afgelopen zaterdag organiseerden Nor Zartonk en Doorbraak de bijeenkomst
"Is de Armeense Genocide geschiedenis?" met de sprekers Alexis Kalk en
Aris Nalcı. Zo'n 30 geïnteresseerden luisterden naar hun zeer
informatieve speeches. Ze toonden aan dat de Armeense Genocide nog
steeds doorgaat, in de zin dat Armeniërs in Turkije nog steeds worden
uitgesloten, bedreigd, vervolgd en vermoord. Lees meer:
https://www.doorbraak.eu/terugluisteren-de-bijeenkomst-is-de-armeense-genocide-geschiedenis/

--
Agenda

12 mei, Rotterdam: congres "veganisme – een inclusieve beweging?"

"Een congres met nationale en internationale sprekers, georganiseerd
door Bite Back, de Nederlandse Vereniging voor Veganisme en
VeganEvents.nl. Het veganisme groeit al jaren. En al jaren zijn er
mensen die geen veganist willen worden, omdat ze vinden dat de
verschillende vormen van menselijke onderdrukking (zoals onder andere
racisme, seksisme, validisme, homofobie) eerst de wereld uit geholpen
moeten worden. Ook zijn er veganisten die vormen van menselijke
onderdrukking accepteren, omdat ze vinden dat veganisme alleen om de
dieren gaat. Hoe hangen vormen van onderdrukking van zowel menselijke
als niet-menselijke personen met elkaar samen? Hoe zorgen we er voor dat
iedereen zich welkom voelt binnen het veganisme? Wat kunnen mensen die
niet onderdrukt worden doen voor hen die dat wel worden? Deze vragen
hebben geen eenvoudig antwoord, maar ze moeten wel gesteld worden om van
de wereld een rechtvaardigere plek te maken voor iedereen. Dit congres
heeft als doel de bezoekers handvatten te bieden om hier actief mee aan
de slag te gaan", aldus de oproep. Zondag 12 mei. Van 13:00 tot 20:00
uur. Post West, Tidemanstraat 80, Rotterdam. Toegang: 10 euro of meer.
Lees meer:
https://www.doorbraak.eu/12-mei-rotterdam-congres-veganisme-een-inclusieve-beweging/

--
18 mei, Nijmegen: Hannie Schaft Congres

"Oproep aan alle toegewijde anti-fascisten! Of je nu nieuw bent of een
ervaren activist, de laatste jaren waren een uitdaging voor iedereen
betrokken bij de strijd tegen autoritarisme in vele vormen.
Rechts-extremisme wint terrein in Nederland, zoals we hebben kunnen zien
bij de laatste verkiezingen. Het Hannie Schaft-congres is een
mogelijkheid voor anti-fascisten om elkaar te ontmoeten, van elkaar te
leren en tactieken en ervaringen te delen. We willen op het congres ook
kritisch kijken naar onszelf en onze rollen in een beweging die werkt
aan het uitbannen van racisme, seksisme, homofobie en transfobie. Aan
het woord komen mensen betrokken bij de strijd, hetzij feministisch,
anti-racistisch, dekoloniaal, queer en/of anti-autoritair. We willen van
elkaar leren hoe we sterker kunnen worden in onze strijd tegen rechts op
een krachtige manier waarbij we onszelf en elkaar niet uit het oog
verliezen", aldus de oproep van De Klinker op Facebook. Zaterdag 18 mei.
Van 10:30 tot 22:30 uur. De Klinker, Van Broeckhuysenstraat 46,
Nijmegen. Lees meer:
https://www.doorbraak.eu/18-mei-nijmegen-hannie-schaft-congres/

--
13 juni, Leiden: No More Blackface Leiden spreekt in bij raadscommissie
Leefbaarheid en Bereikbaarheid

Op 13 juni gaat No More Blackface Leiden (NMBL) inspreken bij de
gemeenteraadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid en daar het eigen
onderzoek naar de Zwarte Piet-figuur bij de Leidse intocht van 2018
presenteren aan de raadsleden. Vandaag maakt NMBL, waar ook
Doorbraak-activisten aan deelnemen, dat onderzoek openbaar door de
website rapportagezwartepiet.nl te lanceren tijdens een bijeenkomst in
de Vrijplaats. De actiegroep roept tegenstanders van Zwarte Piet op om
het inspreekmoment te versterken door ook aanwezig te zijn in de
raadzaal van het Leidse stadhuis. Donderdag 13 juni. Tijdstip volgt nog.
Raadzaal van stadhuis, Stadhuisplein, Leiden. Lees meer:
https://www.doorbraak.eu/9-mei-leiden-no-more-blackface-leiden-spreekt-in-bij-raadscommissie-onderwijs-en-samenleving/

--
Nieuws elders

Cijfers van de slavenhandel en het Nederlandse aandeel (video)
https://www.doorbraak.eu/cijfers-van-de-slavenhandel-en-het-nederlandse-aandeel-video/

Reactie van Karwan Fatah-Black op Piet Emmer en Henk den ­Heijer (video)
https://www.doorbraak.eu/reactie-van-karwan-fatah-black-op-piet-emmer-en-henk-den-%c2%adheijer-video/

Makkelijker niet…
https://www.doorbraak.eu/makkelijker-niet/

Identiteit in de klassenstrijd
https://www.doorbraak.eu/identiteit-in-de-klassenstrijd/

Nationaal Comité 4 & 5 mei verbreekt belofte en volhardt in weigering om
tijdens Dodenherdenking de Nederlandse koloniale rol te benoemen
https://www.doorbraak.eu/nationaal-comite-4-5-mei-verbreekt-belofte-en-volhardt-in-weigering-om-tijdens-dodenherdenking-de-nederlandse-koloniale-rol-te-benoemen/

Hongerstaking in Utrecht om politieke gevangenen in Marokko te steunen
https://www.doorbraak.eu/hongerstaking-in-utrecht-om-politieke-gevangenen-in-marokko-te-steunen/

Poolse arbeider in Nederlandse gevangenis. Vrijheid voor Radek!
https://www.doorbraak.eu/poolse-arbeider-in-nederlandse-gevangenis-vrijheid-voor-radek/

Brief aan de instituten die de discussie over het onderzoek naar de
koloniale oorlog eenzijdig beëindigd hebben
https://www.doorbraak.eu/brief-aan-de-instituten-die-de-discussie-over-het-onderzoek-naar-de-koloniale-oorlog-eenzijdig-beeindigd-hebben/

De nihilistische economie van nieuw-rechts
https://www.doorbraak.eu/de-nihilistische-economie-van-nieuw-rechts/

--
Translations

May 3rd, Leiden: launch of rapportagezwartepiet.nl and how to continue?

On May 3rd, No More Blackface Leiden launches its website
rapportagezwartepiet.nl. This site was created after research on the
presence of Black Petes at the Leiden Sinterklaas parade in 2018. During
the second part of the event we will have a brainstorm about how we can
get rid of Black Pete in Leiden. We will also make some time for sharing
experiences with local activists from other parts of the country. Read
more:
https://www.doorbraak.eu/may-3rd-leiden-launch-of-rapportagezwartepiet-nl-and-how-to-continue/

--
Nor Zartonk aktivisti Alexis Kalk Istanbul'da Sevag Balıkçı anması
sonrası gözaltına alındı

Nor Zartonk aktivisti Alexis Kalk dün Şişli Ermeni mezarlığındaki Sevag
Balıkçı anmasından sonra bir süreliğine polis tarafından göz altına
alındı. Kalk geçen Cumartesi Nor Zartonk ve Doorbraak'ın birlikte
organize ettigi "Ermeni Soykırımı tarihe mi karıştı?" paneline konuşmacı
olarak katılmıştı. Read more:
https://www.doorbraak.eu/nor-zartonk-aktivisti-alexis-kalk-istanbulda-sevag-balikci-anmasi-sonrasi-gozaltina-alindi/

--
Nor Zartonk activist Alex Kalk arrested in Istanbul at the commemoration
of Sevag Balıkçı

Yesterday Nor Zartonk activist Alex Kalk was arrested at the Armenian
cemetary Şişli in Istanbul at a commemoration of the Armenian Genocide.
Only last Saturday he was a speaker at the meeting "Is the Armenian
Genocide history?" in Nijmegen, which was organized by Nor Zartonk and
Doorbraak. Read more:
https://www.doorbraak.eu/nor-zartonk-activist-alex-kalk-arrested-in-istanbul-at-the-commemoration-of-sevag-balikci/


--
DOORBRAAK
Middelstegracht 36a, 2312TX Leiden

WEBREDACTIE (STICHTING GEBLADERTE)
eveneens te bereiken op dit postadres.

Opgeven of afmelden [Doorbraak Info] mailinglijst:
http://www.doorbraak.eu/nieuwsbrief/
---
To unsubscribe: <mailto:doorbraak.eu-unsubscribe@lists.riseup.net>
List help: <https://riseup.net/lists>

Saturday, May 4, 2019

How to find Dream Tantra Partner? Interactive workshop

Hello Lovely People! Happy New Moon! Could be a better intention for New Moon that finding a new partner? When you decide today, now in the New Moon, we still give you early bird price :) https://www.facebook.com/events/396014094589001/ 💜 How to find Dream Tantra Partner?
Come for this workshop :)
Maybe someone also would come with the same intentions!
💜
At this interactive workshop, we would not only connect with each other but we would learn some methods how you may increase your energy on all levels so good that you would stand out from the crowd and you would attract your dream tantric partner.

We would teach you how to use some methods of tantric magic what you may use to manifest not only your Dream Tantra Partner but your other dreams as well

💜💜💜
What else would you learn?

- How to express and respect each other boundaries and wishes
- "Use, don't lose" method of bringing the energy up instead of losing it in the peak orgasm
- Nourishing all your chakras by using the sacred sexual energy
- Some Tantra Kriya Yoga
- Tantric Magic
- Liberating yourself from conditioning what block you from connecting with people who you would like to attract
- Recognizing and connecting with your Inner Man and Inner woman
- Techniques of reprogramming your mind
- and more

💜💜💜
What you may Experience?

- realizing things what you don't know about yourself and others
- Healing may occur.
- Ecstasy-like never before.
- Your female and male energy
- Love
- Friendship
- Deep Connection

💜💜💜
By who?
Michal Kali Griks - Founder of Tantra Movement
Michal dedicated his life to spreading the teachings of Tantra. When he discovered Tantra eleven years ago, it completely changed his life. He followed his heart and completed several trainings in Tantra and Kundalini Yoga, including the Rasayana Academy in the Netherlands.

For seven years he has been sharing his enormous knowledge of Tantra and Yoga and passing on his enthusiasm, love and experience in his retreats. Since he started to train teachers as well, the Tantra Movement Team is growing – and so is our love through which we aspire to make the world a more beautiful and loving place. Join us on this journey!
💜
Costs / Contribution:

Early Bird. 10 days before the course
70 USD per person
120 USD per couple

Normal Price:
100 USD per person
170 USD per couple

Whenever this would be really too much and you would really like to join, do not hesitate to find a solution with us
💜
Where:
Tantra Movement Coco Villa Center // Koh Phangan // Sri Thanu
💜
Check our website for more info:
and do not hesitate to ask the questions
Michal Kali Griks (FB)