Sunday, July 23, 2017

[Doorbraak Info] Repressie tegen Afriyie duurt voort

Nieuwe artikelen

Steun Afriyie in zijn strijd tegen repressie en criminalisering!

Helaas hebben de aanhoudende pogingen van het Openbaar Ministerie om anti-Zwarte Piet activist Jerry Afriyie te stigmatiseren en te criminaliseren, alsnog tot succes geleid. In hoger beroep is Afriyie veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 500 euro en een voorwaardelijke geldboete van 500 euro, nadat hij eerder door de rechtbank was ontslagen van rechtsvervolging. Toenemende repressie blijkt het enige antwoord van de Nederlandse staat te zijn op de maatschappelijk steeds breder gedragen eis om racistische karikaturen van mensen van Afrikaanse herkomst af te schaffen. Afriyie heeft laten weten dat hij de strijd voor een Sinterklaasfeest zonder de Zwarte Piet-figuur onverminderd voortzet. En zoveel andere anti-racisten met hem. Steun hem met een donatie! Lees meer: http://www.doorbraak.eu/steun-afriyie-strijd-repressie-en-criminalisering/

--
Agenda

Geen aankondigingen

--
Nieuws elders

Armoede door "slechte hersenbedrading"?
http://www.doorbraak.eu/armoede-slechte-hersenbedrading/

De Correspondent en haar blindheid voor ideologie
http://www.doorbraak.eu/correspondent-en-blindheid-ideologie/

Barcelona: vliegtuigpassagiers proberen deportatie van Senegalese man te stoppen
http://www.doorbraak.eu/barcelona-vliegtuigpassagiers-proberen-deportatie-senegalese-man-stoppen/

Iemand hou Rutger Bregman de Pinterest-intellectueel tegen
http://www.doorbraak.eu/iemand-hou-rutger-bregman-pinterest-intellectueel/

In de dwangarbeid-caroussel bij PostNL
http://www.doorbraak.eu/dwangarbeid-caroussel-postnl/

Waarom een wet voltooid leven er niet moet komen
http://www.doorbraak.eu/waarom-wet-voltooid-leven-er-moet-komen/

Hoe een Congolese vluchtelinge haar deportatie in het vliegtuig wist te stoppen
http://www.doorbraak.eu/hoe-een-congolese-vluchtelinge-haar-deportatie-in-het-vliegtuig-wist-te-stoppen/


--
DOORBRAAK

Thursday, July 20, 2017

NU VLUCHTELINGEN IN TENT PROTEST WORMERpers:

20 juli 2017- Op dit moment zitten zes Afghaanse en Iraanse
ongedocumenteerde vluchtelingen in protest om hun uitzetting uit de
Maria Magedelena kerk, dorpsstraat 351 te Wormer in een tent voor de
kerk.

zij zullen daar de hele nacht blijven voordat zij door gemeente en
politie zullen worden weggesleept. Woordvoerders van Stichting Ali Jan
die de vluchtelingen begeleidde zijn ter plaatse: vraag naar mw Salari
0684890305 of Ahmad 0642352255

uitgebreid statement:

Pers- Statement uitzetting vluchtelingen Wormer

In 2015 toen onder druk van de overheid alle gemeenten moesten
investeren in opvang van de stroom vluchtelingen, werden wij bezocht en
geprezen door de gemeente Wormer: "Kijk, Wormer heeft al lang een opvang
voor vluchtelingen! We kunnen trots zijn als gemeente!"
Op dat moment herbergdestichting Ali Jan (lid van Federatie van
Afghaanse vluchtelingen FAVON)  40  vluchtelingen inclusief gezinnen die
vastgelopen waren in hun procedure in een gebouw dat wij met eigen geld
huurde van de kerk.
Nog nooit is een cent van de gemeente onze kant opgekomen, maar de
credits als "gemeente die vluchtelingen opvangt" hadden zij al wel
binnengesleept.
Onze eigen geldstroom stopte helaas, zoals alle geldstromen stoppen in
de marge van behoeftigen, en we hebben een huurschuld bij de kerk en
deze blijkt helaas niet barmhartig zoals de bijbel ons doet geloven…
Onze bewoners uit onveilige landen zoals Iran en Afghanistan, die al
jaren zonder recht op werk of een normaal leven en perspectief op een
toekomst gedwongen zijn  te overleven, worden vandaag uit hun veilige
haven gezet.
Het is typerend dat de gemeente dit dubbelspel heeft gespeeld: naar
buiten toe opscheppen over een opvang voor de meest kwetsbaren, maar
nooit het initiatief willen nemen om ook maar iets van steun te willen
geven voor die kwetsbaren.
Zij staan nu op straat. Het gaat om mensen die wel degelijk perspectief
hebben in procedure, maar door de bureaucratie binnen het
vreemdelingenbeleid zijn gefrustreerd. Deze bureaucratie is velen malen
erger dan Kafka zich kon voorstellen, of willekeurig welke Nederlandse
burger dan ook.
Eenmaal begonnen met een slechte advocaat, toegewezen door de
immigratiedienst (IND) , betekend meestal het einde van je procedure.
Het is de IND die almaar blijft doorprocederen tot de raad van state,
het hoogste nationaal rechtsorgaan, van wie  zelfs het Europees Hof op
de hoogte is van hun slechte kwaliteit van oordelen; zij beslissen
namelijk 97% in de gevallen in het voordeel van de politiek (onderzoek
Thomas spijkerboer, hoogleraar migratierecht).
Het betekend dat voor vluchtelingen geen scheiding bestaat tussen
staatsmacht en politieke macht zoals het een democratische rechtsstaat
betaamd. Alle macht van besluit voor asiel is in de afgelopen 15 jaar
richting de staat (onder Justitie en veiligheid) getrokken met nog een
belangrijke rol voor Buitenlandse zaken als het gaat om Juridisch in het
voordeel van de Nederlandse politiek beoordelen over de veiligheid van
derde landen middels de ambtsberichten waarop de legitimering van de
asielaanvraag wordt gebaseerd.
Een besluit van een vierderangs ambtenaar van de IND heeft meer gewicht
dan de rechter die in die 15 jaar namens politiek besluit beperkt werd
in inhoudelijke toetsing van de zaak en slechts bestuursrechtelijk mocht
oordelen (zijn de juiste regeltjes precies gevolgd).
Dit zijn processen die zo onzichtbaar zijn voor de gemiddelde
nieuwslezer, dat ze ook nooit in het publieke debat terecht komen.
De mensen die nu hier dakloos worden gemaakt in onze ´democratische
rechtsstaat´ zijn juist slachtoffer van de ondermijning van die
rechtsstaat, op de manier zoals ik hier voor beschreef.
Want recht is als je een eerlijke juridische procedure kunt aangaan,
maar nu is er een procedure die met de kabinetten Rutte, ook voor steeds
meer Nederlanders onbereikbaar wordt gemaakt.
Vluchtelingen kunnen dat allang niet meer. Hun mensenrechten zijn in
handen van de ambtenaren van de IND, niet van de rechtsstaat die
beperkingen is opgelegd de afgelopen jaren.
De antipropaganda tegen vluchtelingen is dat ze "misbruik zouden maken
van de rechtsstaat"niets is minder waar; Het is de huidige politiek die,
beinvloed door geopolitieke en handelsbelangen die alle macht naar zich
heeft toe getrokken rondom besluit voor asiel, waarin mensenrechten nog
nauwelijks een rol spelen en in geval van Afghanistan in ieder geval, de
UNHCR buiten spel is gezet.
Neem het feit dat een IND (staats) advocaat 17 keer meer verdient dan
een asiel advocaat per zaak en vele malen meer tijd krijgt om tot een
beoordeling te komen? (dat is waarom asielzaken zolang duren)
Dat is ongelijkheid van rechtsmiddelen, maar in het publieke debat gaat
het daar niet over. Bedenk dan dat de advocaten van de IND worden
betaald uit belastinggeld, en inmiddels velen malen meer hebben gekost
dan de opvang van duizenden asielzoekers bij elkaar?
Dit is wat ik u wil mede delen naar aanleiding van de uitzetting van
deze mensen, die net als u niet anders verlangen dan een rustig leven
met perspectief op een toekomst, voor hun en voor hun kinderen. Wanneer
dit perspectief een mens wordt afgenomen, zoals nu de situatie is voor
duizenden vluchtelingen die in dergelijke omstandigheden onzichtbaar
(behalve als er politiek mee valt te scoren) leven in Nederland, onder
de meest erbarmelijke omstandigheden, is sprake van onmenselijke
behandeling, artikel 3 EVRM.
--

Wednesday, July 12, 2017

[Doorbraak Info] Game "Herald" biedt perspectief van onderop
Nieuwe artikelen

Game "Herald" biedt perspectief van onderop over kolonialisme

Standbeelden, straatnamen, bioscoopfilms, tentoonstellingen, gebazel over de VOC-mentaliteit. Allemaal manieren waarop de heersende visie op de Nederlandse koloniale geschiedenis door onze strot wordt geduwd. Een narratief dat met veel bombarie de pracht en praal viert die de veroverde rijkdom Nederland heeft gebracht. Een narratief dat moordenaars, onderdrukkers en genocideplegers tot helden maakt. Een narratief waarin de verhalen van de slachtoffers van deze rooftochten en overheersing worden doodgezwegen. En waarin de echte helden, namelijk zij die tegen de koloniale overheersing in opstand kwamen, worden weggezet als oproerkraaiers of zelfs terroristen. Het voelt dan ook als een verademing om in aanraking te komen met een game als "Herald". Lees meer: http://www.doorbraak.eu/game-herald-biedt-perspectief-kolonialisme/

--
"Als MS-patiƫnt ben ik gesloopt door de zorgbureaucratie"

De toenemende verbureaucratisering van de zorg en de bezuinigingen die daarmee gepaard gaan hebben de zwaar gehandicapte Nannie naar eigen zeggen "gesloopt". "Doordat veel regelgeving van de gemeente en de zorgverzekeraars niet helder uiteen is gezet, wordt alles een grijs gebied en blijkt de kwaliteit van de zorg ver te zoeken", laat ze weten. Een ervaringsverhaal over haar strijd. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/als-ms-patient-gesloopt-zorgbureaucratie/

--
Uit eigenbelang vallen bazen dwangarbeid via de Participatiewet aan

Op 27 juni overhandigden de bazenorganisaties OSB (schoonmaak), Veneca (bedrijfscatering) en de Nederlandse Veiligheidsbranche (beveiliging) een "whitepaper" aan de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het blijkt voor hen een doorn in het oog te zijn dat de overheid in de schoonmaak-, catering- en beveiligingssector op grote schaal personeel inzet via de Participatiewet, onbetaald en dus goedkoper. Daardoor lopen bedrijven in die sectoren contracten met gemeenten mis, wat hun torenhoge winsten dreigt aan te tasten. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/eigenbelang-vallen-bazen-dwangarbeid-participatiewet-aan/

--
Het begrip "joods-christelijk" en taboeherinneringen

Op 27 juni hield de historicus en theoloog Matthea Westerduin in Amsterdam een praatje tijdens de bijeenkomst "De staat van God". Hieronder de tekst ervan. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/begrip-joods-christelijk-en-taboeherinneringen/

--
Amsterdamse SP-wethouder weigert om individuele inkomenstoeslag te verhogen

Over de perikelen rond de nieuwe individuele inkomenstoeslag in Amsterdam heb ik al veel geschreven. De rechter verklaarde de gemeentelijke verordening over die toeslag ongeldig nadat een uitkeringsgerechtigde een rechtszaak had aangespannen. De gemeente moest zijn aanvraag in behandeling nemen, ook al zat hij niet in de schuldsanering. Volgens de oude verordening kwamen alleen mensen in de schuldsanering voor de toeslag in aanmerking. Maar de rechter vond dat ook anderen de toeslag dienden te kunnen krijgen. De Bijstandsbond adviseerde iedereen met een minimuminkomen om de toeslag alvast aan te vragen. Ambtenaren en gemeenteraad wisten van niets. Zij werden niet door de wethouder en de hogere ambtenaren, die wel op de hoogte waren, ingelicht. Dus iedereen kreeg te horen: nee hoor, u komt niet in aanmerking. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/amsterdamse-sp-wethouder-weigert-om-individuele-inkomenstoeslag-verhogen/

--
Doneer voor de opbouw van The Black Archives!

Onder het motto "Samen maken wij de verborgen zwarte geschiedenis van Nederland zichtbaar" is afgelopen zaterdag tijdens het Keti koti-festival in Amsterdam het startsein gegeven voor een crowdfundingscampagne voor The Black Archives. Dat project van New Urban Collective (NUC) betreft "een unieke collectie van meer dan vierduizend bijzondere boeken, historische documenten, foto's, films en artefacten: de nalatenschap van zwarte schrijvers, wetenschappers en bewegingen". Doneer ook en maak de opbouw van dit belangrijke en indrukwekkende archief mede mogelijk! Lees meer: http://www.doorbraak.eu/doneer-opbouw-the-black-archives/

--
Enkele opmerkingen over de voorgeschiedenis van de Pim Fortuyn-revolte

Er is al veel over geschreven: de opkomst van Pim Fortuyn, de ruk naar rechts in de Nederlandse politiek en de opkomst van nieuw rechtse media in het kielzog van technologische ontwikkelingen als de opkomst en verbreiding van internet en sociale media. Politieke commentatoren uit de tijd van Paars II (de coalitie van de PvdA en de VVD onder leiding van Wim Kok) stellen vaak vast dat de opkomst van Fortuyn voor hen kwam als een donderslag bij heldere hemel. Ze waren in het geheel niet voorbereid. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/opmerkingen-voorgeschiedenis-pim-fortuyn-revolte/

--
Agenda

Geen aankondigingen

--
Nieuws elders

"De Lange Mars" promoot antisemitische conspiracy van Robin de Ruiter
http://www.doorbraak.eu/lange-mars-promoot-antisemitische-conspiracy-robin-ruiter/

Uit de oude doos: Robin de Ruiter gelooft in complot van Satan en joden
http://www.doorbraak.eu/oude-doos-robin-ruiter-gelooft-complot-satan-en-joden/

Laat jij je door de Sleepnetwet vangen?
http://www.doorbraak.eu/laat-sleepnetwet-vangen/

Den Haag centrum voor Turkse moordcommando's
http://www.doorbraak.eu/haag-centrum-turkse-moordcommandos/

Welcome to hell
http://www.doorbraak.eu/welcome-to-hell/

Generaal pardon voor ongedocumenteerde Surinamers
http://www.doorbraak.eu/generaal-pardon-ongedocumenteerde-surinamers/

Niet-participatieverklaring
http://www.doorbraak.eu/niet-participatieverklaring/

Racisme in Australiƫ: dwangarbeid voor baanloze Aboriginals
http://www.doorbraak.eu/racisme-australie-dwangarbeid-baanloze-aboriginals/

--
DOORBRAAK
Middelstegracht 36a, 2312TX Leiden

WEBREDACTIE (STICHTING GEBLADERTE)
eveneens te bereiken op dit postadres.

Opgeven of afmelden [Doorbraak Info] mailinglijst:
http://www.doorbraak.eu/nieuwsbrief/--

Saturday, July 1, 2017

Yoga and Tantra Movement Morning Practice

Usually at our retreats we share the morning practices. Those are good for grounding, connecting people and also in the same time they are uplifting energy of the group.


Tantra Kriya Yoga
It is a practice of Indu origin and was one of the first practices originally born out of the Kaula Tantra school over four thousand years ago. The aim of this type of Yoga is to reconnect your body to your three types of energy, sexual, physical and mental.

Kundalini Yoga.
An uplifting blend of spiritual and physical practices, Kundalini Yoga incorporates movement, dynamic breathing techniques, meditation, and the chanting of mantras, such as Sat Nam, meaning "truth is my identity." The goal is to build physical vitality and increase consciousness

Tantra Yoga
Most efficient exercises of Yoga, what support you enormously not only on the tantra path. Warming up, Sun Salutation good for all chakras and Uddiyana Bandha very good to uplift your sexual energy.

WuJi Gong
Tai Chi for Enlightenment   is a simple practice of bodily movements that reveals effortlessly your deeper intuitive wisdom. You allow the silence inside your heart to guide your choices.

Osho Dynamic Active Meditations
One of the great, not only tantric Mystic Osho figured out that for most of the people from the west, who are overloaded with stress, worries, to much information etc. is to difficult to stay focus in meditation position for hours. For them ( us ?) he developed active meditations when you move your body, emotions, feelings usually very intense, then when you''re "empty" and tired your focus is much better. Depends from the purpose there are many active Osho meditations

Michal Kali Griks and Alina Simuleac
http://tantramovement.blogspot.nl

Virus-free. www.avast.com