Friday, November 29, 2013

[Doorbraak Info] Participeer of crepeer!

Zoë Smit: Ik ben underemployed

Voor de term "underemployment" bestaat geen eenduidige Nederlandse vertaling.
Zo ben ik onder andere de vertalingen "werkloosheid", "gebrek aan
arbeidsplaatsen", "precaire werkgelegenheidsomstandigheden" en "onvolledige
werkgelegenheid" tegengekomen. Waarschijnlijk beschrijven de laatste twee
termen de underemployment-situatie nog het beste. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/zoe-smit-ik-ben-underemployed/#more-17377


---------
Staatssecretaris Klijnsma en de oorlog tegen de armen

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bood op
12 november aan de Tweede Kamer een wetsvoorstel aan dat de Wet Werk en
Bijstand (WWB) ingrijpend verandert en de positie van uitkeringsgerechtigden
nog verder dreigt te verslechteren. Het is de bedoeling dat dit voorstel
Maatregelen WWB na parlementaire goedkeuring vanaf 1 juli 2014 gefaseerd wordt
ingevoerd. Het voorstel hangt nauw samen met de komst van de Participatiewet.
Een overzicht van de ontwikkelingen. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/staatssecretaris-klijnsma-en-de-oorlog-tegen-de-armen/


---------
Leids protest succesvol: "Van elke minuut die je ons gratis wil laten werken,
krijg je spijt"

Zo'n 45 mensen hebben gisteravond voor het Leidse dwangarbeidcentrum DZB
politici, ambtenaren en ondernemers gewaarschuwd om geen gebruik te maken van
dwangarbeid. Het protest vond plaats tijdens de uitreiking van de Eureka-prijs
door de directie van het centrum. De demonstranten buiten hielden toespraken,
scandeerden leuzen, flyerden – jawel! – en presenteerden de vijf nieuwe
t-shirts tegen dwangarbeid. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/leids-protest-succesvol-van-elke-minuut-die-je-ons-gratis-wil-laten-werken-krijg-je-spijt/


--------
Griekenland: staat tegen fascisme?

Op 18 september vielen enkele tientallen neo-nazi's Pavlos Fyssas aan, een
anti-fascistische hiphop-artiest. Giorgos Roupakias, lid en plaatselijk
organisator van de Gouden Dageraad, stak hem neer. De politie stond erbij en
keek ernaar, een agente greep pas in toen de rapper al op de grond lag dood te
gaan. Het was een duidelijk voorbeeld van fascistische moorddadigheid en van
medeplichtigheid van staatswege. Tien dagen later echter hield de politie de
leider van de Gouden Dageraad aan, waarmee een serieuze operatie van
staatswege tegen deze fascistische organisatie vaart kreeg. Opeens leek er van
een breuk tussen staat en fascisme sprake, en vreugdekreten waren ook ter
linkerzijde niet van de lucht. De vreugde is nogal misplaatst. De breuk is
weliswaar gedeeltelijk een feit, maar vormt daarmee nog geen reden voor
anti-fascistische vreugdevuren. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/griekenland-staat-tegen-fascisme/


--------
Actie tegen hoge werkdruk en bezuinigingen in het onderwijs hard nodig

Als er één sector is die om de paar jaar aan verandering en vernieuwing
onderhevig is, dan is het wel het onderwijs. Hoewel in het algemeen het belang
van goed onderwijs wordt onderkend, lopen de meningen ver uiteen over wat
daaronder moet worden verstaan. Een indruk van de omstandigheden op de
werkvloer en van de protesten tegen bezuinigingen, gezien door de ogen van een
leraar die lid is van de jonge strijdbare vakbond Leraren In Actie (LIA). Lees
verder:
http://www.doorbraak.eu/actie-tegen-hoge-werkdruk-en-bezuinigingen-het-onderwijs-hard-nodig/


--------
Wethouder Van Es is de kampioen van de Amsterdamse dwangarbeid

In mainstream media komt "de tegenprestatie" voor uitkeringsgerechtigden, een
onderdeel van het wetsvoorstel dat staatssecretaris Jetta Klijnsma zo snel
mogelijk door de Tweede Kamer probeert te jagen, momenteel volop aan bod.
Journalisten pakken de kritiek op het principe van verplicht onbetaald werken
breed op. De Amsterdamse GroenLinks-wethouder Andrée van Es gedraagt zich
daarbij alsof ze zich principieel keert tegen dwangarbeid. Maar niets is
minder waar. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/wethouder-van-es-de-kampioen-van-de-amsterdamse-dwangarbeid/


--------
30 november, Utrecht: aftrap FNV-campagne "Koopkracht en echte banen"

Op zaterdag 30 november lanceert de FNV haar nieuwe campagne "Koopkracht en
echte banen". Die is gericht tegen de nieuwste ronde bezuinigingen en de
steeds groter wordende onzekerheid voor mensen met en zonder werk. De aftrap
van de campagne vindt plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. Op de website van de
campagne kun je je aanmelden voor de manifestatie en ook voor gratis
busvervoer vanuit een aantal steden door het land. Aan het begin van de dag,
om 11:00 uur, is er ook een bijeenkomst speciaal voor mensen in de bijstand,
WSW en Wajong over dwangarbeid en de nieuwe Participatiewet. Doorbraak roept
iedereen op om daar ook heen te gaan en plannen te smeden voor een verdere
strijd tegen dwangarbeid. Aftrap FNV-campagne "Koopkracht en echte banen".
Zaterdag 30 november, 10:00 – 15:30 uur, Jaarbeurs, Utrecht (bij Centraal
Station). Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/30-november-utrecht-aftrap-fnv-campagne-koopkracht-en-echte-banen/


--------
14 december, Utrecht: benefiet-festival voor activiste Joke Kaviaar

Op 14 december organiseert de Steungroep 13 September het open
podium-poëziefestival "Elk woord een vonk", ter ondersteuning van Joke
Kaviaar. De activiste tegen het keiharde migratiebeheersingsbeleid werd begin
dit jaar veroordeeld tot vier maanden cel vanwege haar "opruiende" teksten.
Kaviaar is in hoger beroep gegaan en laat zich niet monddood maken. De
opbrengst van het festival is bestemd voor de steungroep en voor het
verspreiden van posters met haar door de staat verboden teksten.
Poëziefestival. Zaterdag 14 december, vanaf 18:00 uur (inclusief eten), ACU,
Voorstraat 71, Utrecht. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/14-december-utrecht-benefiet-festival-voor-activiste-joke-kaviaar/


--------
Nieuws elders

Een Marokkaan op een dure fiets? Die moet wel gestolen zijn
http://www.doorbraak.eu/een-marokkaan-op-een-dure-fiets-die-moet-wel-gestolen-zijn/

De economie en de echte wereld
http://www.doorbraak.eu/de-economie-en-de-echte-wereld/

Alledaags racisme: studenten organiseerden feest rond jodenvervolging
http://www.doorbraak.eu/alledaags-racisme-studenten-organiseerden-feest-rond-jodenvervolging/

VVD wil af van toetsing rechter
http://www.doorbraak.eu/vvd-wil-af-van-toetsing-rechter/

Laat me één keer per dag onbespied met m'n hond door de duinen wandelen
http://www.doorbraak.eu/laat-een-keer-per-dag-onbespied-met-mn-hond-door-de-duinen-wandelen/

Video: what kind of Asian are you? (humor)
http://www.doorbraak.eu/video-kind-asian-humor/

Confessions of a Chinese-Dutch Woman
http://www.doorbraak.eu/confessions-chinese-dutch-woman/

Racisme tegen Aziaten bestaat niet
http://www.doorbraak.eu/racisme-tegen-aziaten-bestaat-niet/

Kennedy: moord, hype en heiligenverering
http://www.doorbraak.eu/kennedy-moord-hype-en-heiligenverering/

--
Doorbraak
Email: doorbraak@doorbraak.eu
Website: www.doorbraak.eu

Tuesday, November 26, 2013

[Doorbraak Info] Dwangarbeidcentrum voelt zich bedreigd

Vanmiddag speelde het kort geding van Doorbraak tegen de beperkingen die
burgemeester Lenferink oplegt aan het protest van morgenavond bij zijn
dwangarbeidcentrum DZB. De gemeente verwacht dan bij de Eureka-prijsuitreiking
tussen de honderd en honderddertig gasten, waaronder veel beginnende
ondernemers en hun aanhang. Die zouden zich mogelijk bedreigd kunnen voelen
door het protest, en daarom moeten de actievoerders op flinke afstand gehouden
worden, aldus de advocaat van de gemeente.

Er mag geen fysiek contact mogelijk zijn, zo zei hij. De bezoekers mogen niet
aangesproken worden en ze mogen ook geen flyer overhandigd krijgen, tenzij ze
naar het aangewezen vak van de demonstranten zouden lopen en er zelf om zouden
vragen. De demonstranten moeten van de gemeente dus in het eerder
voorgeschreven vak staan. Maar ze kunnen best allemaal naast elkaar staan, "op
de eerste rang", zo grapte de advocaat, en flyers in de hand houden om uit te
delen.

Bedreiging

De advocaat van de gemeente deed tijdens het kort geding voortdurend zijn best
om Doorbraak neer te zetten als een club van actievoerders die medewerkers van
het centrum en bevriende bedrijven zou bedreigen. De DZB zou al meerdere keren
aangifte hebben gedaan wegens bedreiging, maar daarvoor legde hij geen bewijs
op tafel. Doorbraak heeft ook nooit iets mogen vernemen van Justitie. Om welke
'bedreigingen' het volgens hem ging? Om het bekend maken van twee namen van
DZB-medewerkers die zich ernstig misdroegen jegens werklozen en de naam van
een bedrijf dat werklozen gratis edelsteentjes in zakjes liet doen. Dat
bedrijf heeft toen de banden met de DZB verbroken.

Daarnaast is een deel van onze oproep ook bijzonder bedreigend, volgens de
advocaat. Het gaat om deze passage: "Doorbraak wil met het protest een
waarschuwing afgeven aan alle aanwezige gemeente-ambtenaren en bazen, en al
hun collega's in het land: wie dwangarbeiders inzet, zal problemen krijgen! We
gaan jullie 'reïntegratiecentra' onbeheersbaar maken en jullie bedrijven
imagoschade toebrengen. Want we laten jullie ons recht niet afpakken, ons
recht op regulier werk met fatsoenlijke lonen, contracten en arbeidsrechten."
Duidelijke taal, lijkt ons, maar geen bedreiging. "Wie zijn jullie om zo te
waarschuwen", vroeg de rechter aan Doorbraak, "dat klinkt niet sympathiek."
Wij reageerden dat het om ons leven gaat, dat we opkomen voor onszelf. Door in
dit soort verbanden te schermen met het begrip "bedreiging" probeert de
gemeente een sfeer te creëren die alle repressieve maatregelen jegens
Doorbraak moet rechtvaardigen.

Maar het feit is dat juist de DZB zich uiterst bedreigend opstelt. We hebben
de afgelopen jaren vele tientallen dwangarbeiders gesproken, en een flink
aantal daarvan vertelde ons dat ze na afloop door de bewaking geïntimideerd en
ondervraagd werden over onze gesprekken met hen. Ook zijn twee Doorbrakers
fysiek bedreigd door DZB-medewerkers op het plein voor het centrum, zodanig
dat de dag erna kennelijk politie aanwezig moest zijn om hen in toom te
houden. Sowieso worden bijstandsgerechtigden voortdurend klein gehouden door
de dreiging van korting op hun uitkering en door een sfeer van intimidatie.

Vergunning?

In Nederland hoeven demonstraties slechts aangemeld te worden, maar de
gemeente-advocaat had het bij herhaling over een aanvraag, een vergunning en
toestemming. Het probleem is dat de "openbare orde" bij het dwangarbeidcentrum
"gehandhaafd" wordt door dezelfde burgemeester die uiteindelijk de baas is van
dat centrum.

Het mooiste van de zitting was dat zowel de rechter als de advocaat van de
gemeente het woord dwangarbeid voortdurend in de mond namen. De advocaat deed
een poging om het begrip juridisch af te serveren. "Er is allang vastgesteld
dat het geen dwangarbeid is", zo beweerde hij, maar beiden konden kennelijk
geen andere begrippen bedenken waarmee de situatie van werken als werkloze
adequaat beschreven kon worden. De rechter sprak ook af en toe van
"werknemers", maar nam dat dan meteen weer terug. Maar ook "werklozen" achtte
ze kennelijk niet toepasselijk, waarna ze vanzelf weer bij "dwangarbeiders"
uitkwam.

De uitspraak is morgenochtend om 11:00 uur. De actie begint om 18:30 uur. Kom
ook meedoen!

Eric Krebbers


--
Doorbraak
Email: doorbraak@doorbraak.eu
Website: www.doorbraak.eu

Yes we can. And this time I mean it.

 

 

Dear the American People,

Things are tough for me at the moment; as you may know, the website for my health care plan had a big glitch.

If I were my predecessor, I'd order a full-scale attack on Webistan. Fortunately Webistan doesn't exist, so I've just had to deal.

Dealing is hard. But I know in my heart that despite this glitch, and even if there are additional glitches, we will one day in this country have a health care system even better than Cuba's.

How do I stay optimistic? Simple: as a one-time community organizer, I know that even when actions don't achieve miracles right out the door, the overall movement does often succeed. Even glitches can play a part in the triumph.

Take, for example, that raggedy group of anti-corporate weirdos, the Yes Men.

In 2009, the Yes Men and friends impersonated the US Chamber of Commerce to announce that the Chamber was no longer opposing climate legislation. A real Chamber rep barged in the door; the ensuing melee resulted in tons of hilarious media coverage–and even more when the Chamber sued the Yes Men.

But so what? Well, two weeks after this action, the Chamber really did reverse its opposition. As my colleague Al Gore noted at the time, the Chamber's about-face was "not courtesy of the Yes Men"–but their action was part of the wave that forced it to happen!

In 2010, the Yes Men formed the Yes Lab and have worked with a number of groups to pull off high-profile media actions around the groups' goals. None of those actions changed the world by itself. Some merely put the issue front and center for a few minutes, others for a few hours. Some of them even had website glitches as bad as mine. Yet most of the movements these actions were a part of succeeded!

Shell's Arctic drilling program ended up failing, thanks to nature and Shell's own incompetence. Monsanto's GMO corn was banned in Mexico. New York City's courts found Stop and Frisk policing unconstitutional, despite Bloomberg.

So, movements can succeed. Isn't that comforting? It suggests that we, too, could one day succeed at achieving a level of health care for all Americans that's currently afforded only the wealthy, or prisoners—no matter how many glitches my website may currently have.

The Yes Men prove it. Which is why you should support them as lavishly as you possibly can.

Thank you,


Barack Obama
44th President of the United States

PS: I was proud to present the Yes Men with the Presidential Medal of Freedom. Pics below:

 

 

Please help out my friends. They need all the help they can get.


 

Facebook Twitter Google+ Email


[Doorbraak Info] Kort geding tegen flyerverbod Leidse burgemeester

Doorbraak is vandaag een kort geding gestart tegen de intimiderende Leidse
burgemeester Henri Lenferink. Die probeert ons demonstratierecht in te perken
door zeer vergaande voorwaarden te stellen aan het protest tegen dwangarbeid
dat we morgenavond bij het dwangarbeidcentrum DZB organiseren in verband met
de uitreiking van de Eureka-prijs. We proberen nu bij de rechter af te dwingen
dat het protest op het plein voor de DZB kan plaatsvinden en dat we vrijelijk
flyers mogen uitdelen.

Het protest is bedoeld als een waarschuwing voor de gemeente, de DZB-directie
en de bazen die de prijsuitreiking bezoeken. We willen via onze flyers de
bazen ervan doordringen dat ze op forse tegenstand mogen rekenen, als blijkt
dat ze de in hun schoot geworpen bijstandsgerechtigden behandelen als
dwangarbeiders door hen niet vanaf de eerste werkdag loon en een
arbeidscontract te geven. In de toelichting op de prijsvraag heeft de
DZB-directie dat hen namelijk op geen enkele wijze verplicht gesteld. Het is
juist steeds meer een gangbare praktijk aan het worden dat
bijstandsgerechtigden eerst een flink aantal maanden gratis moeten werken,
voordat bazen hen eventueel een flexcontract van bijvoorbeeld drie maanden
aanbieden. Een deel van de dwangarbeiders krijgt zelfs niet eens zo'n
flutcontract, ondanks de toezegging daartoe, maar wordt na een paar maanden
dwangarbeid weer de laan uitgestuurd. Zo wordt het minimumloon ontdoken en
worden arbeidsrechten ontmanteld.

Na druk van Doorbraak moest DZB-directeur Bas van Drooge eind oktober met de
billen bloot. Hij moest beloven dat de winnaar van de Eureka-prijsvraag geen
gratis werknemers cadeau zou krijgen. Verder maakte hij bekend dat de
onbetaalde "proeftijd" van werklozen die de DZB aan bedrijven levert, ingekort
gaat worden. Daarmee maakte hij meteen ook duidelijk dat het voor de
DZB-directie blijkbaar 'normaal' is dat bijstandsgerechtigden eerst een tijd
gratis moeten werken, voordat ze eventueel loon en een arbeidscontract
krijgen. Doorbraak vecht die normaliteit al twee jaar aan door strijd van
onderop tegen dwangarbeid.

Het is morgen al weer de vijfde keer dat Doorbraak op het plein voor het
centrum een protest organiseert. Althans dat is de bedoeling. In verband met
de repressieve houding van de burgemeester hebben we deze keer voor het eerst
vooraf melding gemaakt bij de politie. In een gesprek op het bureau kregen we
te horen dat we niet op het plein mochten protesteren, maar hooguit aan de
overkant van de straat op een parkeerterrein van een ander bedrijf (aan wie de
politie nog toestemming moest vragen). Op die locatie zouden we voor de
arriverende bezoekers nauwelijks zichtbaar zijn (zie kaartje onderaan), omdat
er tussen de oprit naar het parkeerdak en het ons toegewezen parkeerterrein
bomen en struiken staan. Daarop hebben we een brief (pdf) gestuurd aan de
burgemeester waarin we aangaven dat we toch op het plein willen. Als gebaar
van goede wil hebben we daarbij aangegeven dat we in laatste instantie ook
akkoord zouden gaan met een manifestatie op de stoep langs het plein als een
klein aantal van ons vrijelijk zou kunnen rondlopen om flyers uit te delen aan
de bezoekers.

Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/vanmiddag-kort-geding-van-doorbraak-tegen-flyerverbod-van-leidse-burgemeester/

Kom ook morgen naar het protest tegen dwangarbeid:
http://www.doorbraak.eu/27-november-leiden-waarschuwingsprotest-tegen-gemeenten-en-bazen-die-dwangarbeiders-inzetten/
Woensdag 27 november
18:30 uur – 20:00 uur
Plein voor de DZB
Le Pooleweg 11, Leiden


--
Doorbraak
Email: doorbraak@doorbraak.eu
Website: www.doorbraak.eu

Monday, November 25, 2013

Male and Female energy workshop by Basic School of Tantra

Nowadays not so many people are aware that within us exist male and female energy. Doesn't matter what sex we are, from balance of those energies depends our health, our contentment, our happiness and fulfilment in our relationships.
At this workshop we would met our inner woman and man within us. We would recognise their energies. We would hear from them how is to live with us, what are their needs, what are concerns. How we can improve their (our) life...

Besides of that we would get to know differences between male and female bodies. We would learn how to approach them in the way, that beautiful sexual energy of love would flow freely,  would not be forced or imposed on someone and would not be blocked by some wrong behaviour.

We expecting and teaching respect to the limits of the participants, but in the same time we are making You aware that the progress is happening outside the comfort zone. Just as we are flexible and open to spontaneous change,in the same way,  we
welcome any willingness and openness for taking a step into the unknown.

Bring loose outfit, sarong or lungi to practice.

Friday 29.11.13 17.30 till 21.00 Karunika
Spaarndammerstraat 43 Amsterdam

Costs of the single workshop is 40 Euro. Sending email to mgriks@gmail.com means confirming Your reservation. Amount of the places are limited.
For updates, more info or to invite Your friends https://www.facebook.com/events/596748217057622/?source=1

This workshop is 7th part of 10 Fridays course what You could decide to follow... [cost only 250E = always 10 workshops]
Check:
https://www.facebook.com/events/210111719167262/
http://affordabletantra.blogspot.nl/
We are tantric couple, who's destiny become to share tantra. We recognised our sexual powers are the most efficient ( for us ) ways to improve our self esteem, physical and mental health, intimate relationship, love ( also to Yourself ), our energy and all other aspects of life... Then we asked ourselves :
Why if love is most important in majority of humanity there in still not place for that important feeling in peoples education. This gap we would like feel in by establishing Basic School of Tantra and by teaching there.
Love and light .
Edyta Baghira and Michal Marek Griks

perfect feminine and masculine - yin and yang

IDF anti Palestinian blog propaganda comic--please share and report hate abuse

hello all, please spread this information as u can:

IDF recently published comic which is spreading hatred

http://www.flipsnack.com/search/?q=hamas

Its hosted on flipsnack site, which allows u to report abuse.

so please click the link for abuse (http://www.snacktools.com/en/report-abuse.html) and fill in the address of the comic u selected (e.g. http://www.flipsnack.com/idfspokesperson/ftma6pnc) and why u consider it as abuse (spreading hatred) and send it.

Thanx and please share amongst whoever

Friday, November 22, 2013

[Doorbraak Info] 'Links slaagt er niet in te reageren"

27 november, Leiden: waarschuwingsprotest tegen gemeenten en bazen die
dwangarbeiders inzetten

Op woensdag 27 november organiseert Doorbraak in Leiden voor de deur van het
lokale dwangarbeidcentrum DZB een protestmanifestatie. Die avond wordt in dat
centrum de winnaar bekend gemaakt van de Eureka-prijs. Het protest is bedoeld
als waarschuwing aan de directie om aan de prijswinnende baas geen
dwangarbeiders ter beschikking te stellen. Alle geleverde arbeiders dienen
vanaf dag 1 loon en een contract te krijgen. Weliswaar heeft wethouder
Jan-Jaap de Haan dat onlangs, na druk van onderop, min of meer beloofd, maar
wat diens toezeggingen waard zijn, bleek deze zomer. Hij moest toen toegeven
dat een flink aantal bijstandsgerechtigden in zijn centrum veel langer werd
gedwongen om gratis te werken dan hij met de gemeenteraad had afgesproken. Hij
beloofde beterschap, maar sindsdien heeft Doorbraak alweer enkele werklozen
gesproken die langer moeten dwangarbeiden. We zullen tijdens de
prijsuitreiking buiten lawaai maken, zodat de ambtenaren en bazen binnen weten
dat we hen op de vingers blijven kijken. Kom ook meedoen! Protest tegen
dwangarbeid. Woensdag 27 november, 18:30 uur – 20:00 uur. Plein voor de DZB,
Le Pooleweg 11, Leiden. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/27-november-leiden-waarschuwingsprotest-tegen-gemeenten-en-bazen-die-dwangarbeiders-inzetten/


----------
Gemeente Smallingerland dwong dwangarbeidster al vier keer om 'contract' te
tekenen

Dwangarbeidster Jolanda van Urk doet haar verhaal over de praktijk van de
dwangarbeid in de Friese gemeente Smallingerland: In april 2012 werd ik
aangemeld door de gemeente Smallingerland om een verplicht
"reïntegratie"-traject te volgen bij het WSW-bedrijf Caparis. Er werd mij in
eerste instantie verteld dat het voor een aantal dagdelen per week zou zijn,
hetgeen bij nader inzien 36 uur bleek te zijn. Nadat ik had aangegeven de zorg
te hebben voor een minderjarig kind waarbij ADHD is vastgesteld en die de
nodige zorg en aandacht nodig heeft, werden de uren teruggebracht naar 32 uur
per week. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/gemeente-smallingerland-dwong-dwangarbeidster-al-vier-keer-om-contract-te-tekenen/


----------
"Links slaagt er niet in te reageren"

Gisteren verscheen in het Gentse studentenblad Schamper het onderstaande
interview met Doorbraak-activist Mathijs van de Sande, een Nederlandse
filosoof die in Leuven promoveert en er sociale bewegingen bestudeert. Van de
Sande sprak met Schamper over de privatiseringsdrang van rechts, de fouten in
het privacydebat en de revolutionaire relance. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/links-slaagt-er-niet-te-reageren/


----------
Terrein winnen met de anti-racistische strijd tegen Zwarte Piet: een tussenstand

Het is november en "het heerlijk avondje" met de racistische karikatuur komt
steeds dichterbij. Tijdens het afgelopen weekeinde vond niet alleen de
gewraakte intocht van Sinterklaas in Amsterdam plaats, inclusief Zwarte
Pieten, maar ook een bijzonder inspirerend protest. Burgemeester Eberhard van
der Laan wuifde de bezwaren tegen de intocht weg en de rechter schaarde zich
achter hem. Maar is dat reden tot teleurstelling en ontgoocheling? Welnee,
want de tegenstand tegen Zwarte Piet is dit jaar opvallend verbreed, dwars
door de hele samenleving heen. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/terrein-winnen-met-de-anti-racistische-strijd-tegen-zwarte-piet-een-tussenstand/


----------
Onderteken ook de verklaring van vijf activisten tegen institutioneel racisme!

Met een boeiende en strijdbare verklaring hebben onlangs vijf activisten –
Chandra Frank, Egbert Alejandro Martina, Zihni Özdil, Patricia Schor en Hodan
Warsame – stelling genomen tegen Zwarte Piet en institutioneel racisme, zoals
etnische segregatie in het onderwijs, discriminatie op de arbeidsmarkt en het
voor zwarte mensen bedreigende maatschappelijke klimaat. Ze vragen iedereen om
de verklaring te ondertekenen, wat Doorbraak inmiddels heeft gedaan. Lees
verder:
http://www.doorbraak.eu/onderteken-ook-de-verklaring-van-vijf-activisten-tegen-institutioneel-racisme/


----------
30 november, Utrecht: aftrap FNV-campagne "Koopkracht en echte banen"

Op zaterdag 30 november lanceert de FNV haar nieuwe campagne "Koopkracht en
echte banen". Die is gericht tegen de nieuwste ronde bezuinigingen en de
steeds groter wordende onzekerheid voor mensen met en zonder werk. De aftrap
van de campagne vindt plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. Op de website van de
campagne kun je je aanmelden voor de manifestatie en ook voor gratis
busvervoer vanuit een aantal steden door het land. Aan het begin van de dag,
om 11:00 uur, is er ook een bijeenkomst speciaal voor mensen in de bijstand,
WSW en Wajong over dwangarbeid en de nieuwe Participatiewet. Doorbraak roept
iedereen op om daar ook heen te gaan en plannen te smeden voor een verdere
strijd tegen dwangarbeid. Aftrap FNV-campagne "Koopkracht en echte banen".
Zaterdag 30 november, 10:00 – 15:30 uur. Jaarbeurs, Utrecht. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/30-november-utrecht-aftrap-fnv-campagne-koopkracht-en-echte-banen/


----------
14 december, Utrecht: benefiet-festival voor activiste Joke Kaviaar

Op 14 december organiseert de Steungroep 13 September het open
podium-poëziefestival "Elk woord een vonk", ter ondersteuning van Joke
Kaviaar. De activiste tegen het keiharde migratiebeheersingsbeleid werd begin
dit jaar veroordeeld tot vier maanden cel vanwege haar "opruiende" teksten.
Kaviaar is in hoger beroep gegaan en laat zich niet monddood maken. De
opbrengst van het festival is bestemd voor de steungroep en voor het
verspreiden van posters met haar door de staat verboden teksten.
Poëziefestival. Zaterdag 14 december, vanaf 18:00 uur
(inclusief eten). ACU, Voorstraat 71, Utrecht. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/14-december-utrecht-benefiet-festival-voor-activiste-joke-kaviaar/


----------
Nieuws elders:

The language of racial innocence
http://www.doorbraak.eu/language-racial-innocence/

Joanna VH, ik ben trots op je
http://www.doorbraak.eu/joanna-vh-ik-ben-trots-op-je/

Ik heb geen tien jaar tijd om mensen te laten wennen aan hoe het is om mij
niet te kwetsen
http://www.doorbraak.eu/ik-heb-geen-tien-jaar-tijd-om-mensen-te-laten-wennen-aan-hoe-het-om-mij-niet-te-kwetsen/

Is de SP dol op Zwarte Piet?
http://www.doorbraak.eu/de-sp-dol-op-zwarte-piet/

Sint tijdens intocht beveiligd door 'arrestatiepieten'
http://www.doorbraak.eu/sint-tijdens-intocht-beveiligd-door-arrestatiepieten/

Een blinde vlek of erger
http://www.doorbraak.eu/een-blinde-vlek-erger/

Zorginstelling Amsta intimideert cao-onderhandelaar Abvakabo FNV
http://www.doorbraak.eu/zorginstelling-amsta-intimideert-cao-onderhandelaar-abvakabo-fnv/

Stop met het kapen van Martin Luther King
http://www.doorbraak.eu/stop-met-het-kapen-van-martin-luther-king/

Don't mention the racism
http://www.doorbraak.eu/dont-mention-racism/

Alledaags racisme in Nederland: Gordon 'grapt' over Chinese zanger
http://www.doorbraak.eu/alledaags-racisme-nederland-gordon-grapt-chinese-zanger/

Video "Zwarte Piet is racisme!"
http://www.doorbraak.eu/video-zwarte-piet-racisme/

Institutioneel racisme in Nederland is een feit
http://www.doorbraak.eu/institutioneel-racisme-nederland-een-feit/

Humor: Zwarte Piet in de verdediging op Canadese tv-zender
http://www.doorbraak.eu/humor-zwarte-piet-de-verdediging-op-canadese-tv-zender/

Sinan Çankaya: "Integratiebeleid is manier om culturele superioriteit van
'autochtone' Nederlanders te bestendigen"
http://www.doorbraak.eu/sinan-cankaya-integratiebeleid-manier-om-culturele-superioriteit-van-autochtone-nederlanders-te-bestendigen/


--
Doorbraak
Email: doorbraak@doorbraak.eu
Website: www.doorbraak.eu

Thursday, November 21, 2013

"Secrets of Tantric Touch" massage weekend

"Secrets of Tantric Touch" workshop from 30th November till 1st December (14-16 ha).
Workshop is composed in such a way that you can get the best of it, that You could learn and feel what is sacred touch,
that You would allow
healing energy of love into your body and life .

Mastering the art of giving and receiving tantric massage is opening us on many levels :
- Helps to recover energy
- Teaches us sacred touch
- Raise awareness of the body
- Is Introduction to tantric sex
- Developing our potential of love .

Is not possible to mention all benefits of tantric massage but first of all it is an experience of deep inner joy , bliss , cleansing , peace and ecstasy. It is the experience of being whole.

We will mainly focus on the feelings in the body and not only on the techniques . First of all, we want to ensure that participants would experience the touch, that they would open up for receiving and giving on the body level, that they would open up for feeling the pleasure of being a giver and receiver of a massage.

We want to go deep into the levels of feeling pleasure, bliss , flow of the love energy. We want to free all the tension out from our bodies, let them go away to make more space in the body, to make in the place of the blockades space for flow of life energy.

Schedule for the weekend ( may always +change , depending on the needs of the group )

First day:
Ocean Massage

Three Temples of the Body - Three types of touch
Breathing Exercises

The second day :
Kashmiric Massage. Shiva - Shakti

...

There would be 1 hour break  for vegan  food
There is possibility to stay over night for few people.

The program could change and evolve due to the energy and needs of the group .

Workshop is designed for amateur massage , couples , singles , for professional massage therapists who want to develop their skills, for both beginners and advanced .
You do not need to have experience in massage or tantra, to take part in the activities .

Take your costume to the practice, sheet or large towel , organic massage oil - good is coconut , almond, olive or other.

We expecting and teaching respect to the limits of the participants, but in the same time we are making You aware that the progress is happening outside the comfort zone. Just as we are flexible and open to spontaneous change,in the same way,  we
welcome any willingness and openness for taking a step into the unknown.

Love Laboratory at Willem Dreeslaan 10, 1544 SB Zaandijk (only 30 minuts by train from Amsterdam Cebtral station)

Costs would be 120 E but if You would decide to take 9 different weekends You would pay for all only 800E.

Registration only through the e-mail: mgriks@gmail.com Payment in advance 20 E to make sure reservation of the place.
Please send the bank transfer to the following account: 390212989 Triodos Ethical bank

Amount of the places are limited.

We are tantric couple, who's destiny become to share tantra. We recognised our sexual powers are the most efficient ( for us ) ways to improve our self esteem, physical and mental health, intimate relationship, love ( also to Yourself ), our energy and all other aspects of life... Then we asked ourselves :
Why if love is most important in majority of humanity there in still not place for that important feeling in peoples education. This gap we would like feel in by establishing Basic School of Tantra and by teaching there.
Love and light .
Edyta Baghira and Michal Marek Griks

Here You could check updates, share and invite Your friends https://www.facebook.com/events/180481775477739/?source=1

For more info check:
https://www.facebook.com/events/485735464856769/
http://affordabletantra.blogspot.nl/