Wednesday, February 29, 2012

Leiden krijgt weer een vrijplaats

Goed nieuws voor Leidse vrijplaats-supporters. Na nogal wat omtrekkende bewegingen zijn het college van burgemeester en wethouders en de Stichting Vrijplaats Koppenhinksteeg het eens geworden over een nieuwe locatie voor de vrijplaats: Middelstegracht 36 te Leiden. Deze stijlvolle voormalige conservenfabriek van Tieleleman & Dros wordt nog dit jaar omgetoverd tot een prachtige sociaal-culturele vrijplaats. Kijk op de website http://www.vrijplaatsleiden voor een aantal foto's. Het gaat om drie met elkaar verbonden panden

De stichting is bijzonder verheugd dat er nu eindelijk een permanente oplossing is voor de honderd vrijwilligers en tientallen initiatieven waaraan Vrijplaats Koppenhinksteeg onderdak bood. De nieuwe vrijplaats zal bovendien plaats kunnen bieden aan nieuwe eigenzinnige initiatieven van onderop. Nu de gemeente en vrijplaats overeenstemming hebben bereikt komt het pand naar alle waarschijnlijkheid komende maand al beschikbaar.

Een doorstart aan het Vrouwenkerkplein is hiermee uiteraard van de baan. Het college heeft op deze locatie een andere ontwikkeling voor ogen. Nu er overeenstemming is over de Middelstegracht 36 worden zowel dit pand als die aan het Vrouwenkerkplein snel verkocht en gerenoveerd.

De voor donderdag 1 maart 2012 (stipt!) 19.30 geplande manifestatie bij de voormalige Vrijplaats Koppenhinksteeg gaat ondertussen gewoon door, al zal de bijeenkomst uiteraard een feestelijk tintje krijgen. Aansluitend op de manifestatie lopen we naar het Stadhuis waar kort na acht uur de vrijplaats op de agenda staat. Daarna heffen we met elkaar het glas op de nieuwe vrijplaats.

Wij hopen dat velen van u bij deze bij voorbaat historische gebeurtenis aanwezig zullen zijn, want laat een ding duidelijk zijn: zonder uw jarenlange steun en die van vele duizenden andere supporters was dit resultaat nooit bereikt.

Geen stad zonder vrijplaats!

Wat kunt u doen?
* Heeft u ideeën ter zake van het financieren van de nieuwe vrijplaats? Laat het ons weten!
Houd uw e-mail in de gaten voor nieuwe berichten van de vrijplaats.
* Doneer! Het creëren van een nieuwe vrijplaats kost geld. Stort uw gift, groot of klein, op rekeningnummer 9432856 t.n.v. Leids Weggeeffonds, Leiden en o.v.v. "Joepie!".

http://www.vrijplaatsleiden.nl

[Amsterdam] Deurwaardersontruiming Lauriergracht 73 afgeslagen

Vanochtend vroeg is de deurwaarder, (hulp) officier van Justitie, politie, 10 bouwvakkers, verhuizers en 2 verhuiswagens, het zoontje van de eigenaar en nog wat eikels, langs geweest om het bijna 10 jaar gekraakte pand aan de Lauriergracht 73 te ontruimen.

Bij aankomst bleek de deur hermetisch afgesloten, hingen er 25 mensen uit de ramen en kreeg de smeris en de deurwaarder een emmer water over hun auto. Na een kwartier roepen, waterpistooltjes schieten en nog meer roepen, trokken ze de conclusie dat de geplande ontruiming vandaag niet zou gaan lukken. Om 8:30 taaiden het hele circus weer af!

Een uur later kwamen de twee wijkagenten van dit district langs de deur om te vragen of de krakers dan wel weg gaan als de ME voor deur staat, en of dat niet een paar dagen van te voren telefonisch kan worden opgelost. Het is immers zonde van al het overheidsgeld om al die ME op te trommelen. Ons antwoord, kort samengevat: Wonen een luxe? Kraken een recht! Kraken gaat door!

100 mln.(!) workers strike in India

100,000,000 workers grind India to a halt in one of world's biggest strikes ever

from www.libcom.org
100,000,000 workers grind India to a halt in one of world's biggest strikes ever

One of the world's largest ever strikes began at midnight on Monday 27th Feb and will end at midnight tonight. Up to 100,000,000 Indian workers from different sectors and industries are calling for a national minimum wage, permanent jobs, and much more.

As reported by libcom blogger working class self organisation in January:

Quote:
Over a dozen of India's largest trade unions have called for and signed up to the strike. The strike will affect many sectors, including public sector banks, ports and docks, railways, insurance, road transport, energy workers, miners, and aviation workers.

"Recent months have seen a mounting wave of militant worker struggles in India, strikes for union recognition in India's expanding auto sector, including a two-day occupation of a Hyundai plant, a wildcat strike by Air India personnel, and walkouts by telecom workers and coal miners against the central government's privatization plans."

The different unions have a variety of different demands, they include gaining the same rights and protection for temporary and contract workers that permanent workers have, raising and extending the minimum wage, resisting the attacks on trade unions, stopping price rises, the creation of a national social security fund, increase in pensions, and combating corruption.

The workers are demanding a national minimum wage, permanent jobs for contract labourers, social security for informal labourers, pensions for all workers, intervention by the government to stop the rising costs of living, and to end the sell off of publicly owned companies amongst other demands.

Transport, postal services and banking have all been hit by the strike which involves around a dozen unions, with a 'complete shutdown' of banking in Mumbai being reported. Police have been deployed to try to prevent 'unlawful' picketing, with 100 arrests made this morning for obstructing traffic.

from www.libcom.org

Tuesday, February 28, 2012

In few ha Courtcase of Jan Hanzenstraat 84/86

Waar: Rechtbank Amsterdam, Parnassusweg 220, Amsterdam, Netherlands (GPS lat: 52.341078 lon: 4.867912)
Wanneer: 28/02/2012 - 14:42

Tuesday 28.2 - Courtcase of Jan Hanzenstraat 84/86

Tomorrow (Tuesday 28th) at 13:45 the court case of kraakpand Jan Hanzenstraat 84/86 will take place at the Rechtbank Amsterdam on Parnassusweg 220
support is welcome
[ADAM] Bewoners Jan Hanzenstraat 84/86 spreken burgemeester aan

Wanneer: 23/02/2012 - 14:54

Vandaag hebben bewoners van de met ontruiming bedreigde Jan Hanzenstraat 84/86 burgemeester Van der Laan de volgende brief voorgelezen, en gevraagd om opheldering over hoe panden uitgekozen worden voor de ontruimingslijst;. Waarom dit pand een hoge prioriteit heeft gekregen, in tegenstelling tot vele eerdere uitingen, is nog steeds een raadsel. Van der Laan heeft niet inhoudelijke gereageerd op de vragen, omdat hij er "maanden lang" voor nodig zou hebben.

Jan Hanzenstraat 84/86

"...Nou als je die twee gegevenheden neemt, dan moet je vervolgens wel zeggen, 'Nou, we willen het niet twee keer ontruimen.'

"Dus als je ontruimt, en het wordt leegstand, en herkraakt, dan is die schaarse politiecapaciteit, die gaan we echt niet weer inzetten. Dan kom je onderaan de lijst te staan."

Geachte heer Van der Laan,

Misschien herkent u deze woorden -- u heeft ze meer dan een jaar geleden uitgesproken in een landelijke TV uitzending met Clairy Polak. Ik weet dat het heel lang geleden is, maar ik gok dat er onder de duizenden mensen die het toen zagen, en de duizenden die het sindsdien op YouTube hebben gezien, wel wat mensen zijn die het zich nog herinneren. Bovendien gaan veel mensen er zonder na te denken van uit, dat een vooraanstaand politicus als u zijn woord recht zal doen.

Nu wel, iets roepen op televisie verplicht u tot niets. Sterker nog, we hebben kunnen zien dat u wel vaker gebruik maakt van PR strategie. De vraag is voor u kennelijk niet of uw beleid rechtvaardig of goed uitgevoerd wordt, maar of u daarmee wegkomt. Uw verbeterde strategie heeft u reeds geperfectioneerd: de discrepantie tussen uw woorden en daden weet u steeds beter te verdoezelen achter een indrukwekkende stofwolk van PR stunts en media trucs.

Op 1 oktober jongstleden heeft u vreedzame demonstranten getrakteerd op een politieaanval, omdat ze een afspraak met de politie precies nakwamen. Kort daarna gaf u hun de "vrije keuze" tussen een bus naar de Stopera en de gevangenis - wat er verbazingwekkend genoeg toe leidde dat u de kampioen van het vrije woord werd genoemd! Indrukwekkend, echt.

Nu wil ik het over iets anders hebben, namelijk de bedreigde ontruiming van vijf gekraakte Rochdale panden in Amsterdam, waaronder ook het pand gelegen te Jan Hanzenstraat 84.

In de afgelopen vijf jaar hebben bewoners, inclusief huurders, een ellende meegemaakt dankzij de praktijken van Rochdale en haar speculatieve vrienden. Ze moesten het pand verlaten, en het heeft daarna alleen staan verkrotten, dichtgetimmerd.

Vorig jaar heeft u uw "schaarse politiecapaciteit" ingezet, onder het voorwendsel dat Rochdale het huis spoedig zou verkopen -- aan de oplichters die het huis bijna deden instorten! Dat was echter nooit het echte plan. Aldus haar advocaat, destijds:

'Rochdale heeft het recht vrij over haar eigendommen te beschikken en daar het gebruik van te maken dat haar goeddunkt.'

"Wat haar goeddunkt" is duidelijk, aangezien de staat van haar panden en haar welbekende praktijken, waarvan u al te goed op de hoogte bent, maar waar u toch zonder twijfel binnen geringe tijd met plechtige verontwaardiging veroordelend tegen zult getuigen.

Rochdale ondernam toen ongebruikelijke stappen om de verkoop plaats te laten vinden: ze heeft een sloopploeg ingehuurd om het pand met opzet onbewoonbaar te maken en weer dicht te timmeren. Elektriciteit, gas, plafonds, vloeren, pijpleidingen, toiletten… Werkelijk alles was geruïneerd.

De krakers kwamen terug, en we hebben het huis met opgeladen enthousiasme bewoonbaar gemaakt. We zien niet in waarom we toe moeten kijken terwijl het leegstaat en verwaarloosd wordt, totdat de enige resterende opties sloop en nieuwbouw zijn.

Dankzij de sloopploeg is het huis nog steeds onbewoonbaar voor anti-kraak en niet te verkopen; Rochdale heeft noch plannen, noch vergunningen, noch geld. Toch dreigen jullie ons gezellige huisje wederom te ontruimen.

Een van de bewoners die uit een Rochdale pand wordt gezet moet toch kunnen begrijpen, dat de tien jaar die zij in het huis heeft doorgebracht minder waard zijn dan het uur of twee dat Rochdale nodig had om hun bedrieglijke artikelen en emails van afgelopen kerst in elkaar te flansen.

Vlak daarna besloten jullie om vijf van hun panden onmiddelijk te ontruimen. Wij zien weer dat lucht die door een mondholte van de juiste mensen stroomt, gelijkt staat aan de waarheid.

Realiseert u zich niet dat de stad op deze manier wordt onderworpen aan de grillen van Rochdales praktijken? Dat de hele maatschappij voor de kosten opdraait?

U past deze wet selectief toe: wanneer het samenvalt met private belangen. Hieruit maken we dus op dat dit niets te maken heeft met "handhaving van de nationale wetgeving". Bovendien wordt vergeten dat we het over de "Wet Kraken en *Leegstand*" hebben. Moeten we ons verbazen dat u zich blijkbaar wettelijk verplicht vult om slechts de helft ervan te handhaven?

In kort, geachte heer Van der Laan, waarom -- echt, waarom -- bedreigt u de Jan Hanzenstraat 84 met ontruiming? En, daar deze brief wijdverspreid over het internet wordt, misschien kunt u gebruik maken van deze gelegenheid om uw eerdere uitingen over uw woonbeleid op te helderen -- niet nodig, natuurlijk, maar wel gewaardeerd door diegenen onder ons die niet vooraanstaande politici zijn.

Met vriendelijke groet,

Valentin Ducharme
staatsliedenbuurt@squat.net

Monday, February 27, 2012

Schoonmakers en studenten bezetten Uithof Utrecht

Vanmorgen om half elf zijn 2000 schoonmakers begonnen aan een sit-in op het universiteitscomplex De Uithof in Utrecht. Gesteund door tientallen studenten, willen ze blijven zitten totdat de universiteit hun eisen onderschrijft. De actie is tegelijk een protest tegen de bezuinigingen op het onderwijs, die zowel het onderwijspersoneel en de studenten als de schoonmakers treffen.


Er is een actieverslag plus filmpje op http://socialisme.nu/blog/nieuws/24031/schoonmakers-en-studenten-bezette...Wie: 
Kritische Studenten Utrecht

Hier ook meer informatie te vinden over de bezetting en het programma voor vandaag en morgen:

Kom ook!

Steun je de schoonmakers en hou je er van om die voetjes van de vloer te tillen, kom dan vanavond vanaf 19.00 naar het Ruppertgebouw op de Uithof. Het wordt feest, solidariteitsfeest.

Het programma maandag avond:

  • 19:00 Band: Tentempies: latin rock/ska/reggae uit Amsterdam. (www.temtenpies.com)
  • 20:00 DJ: met Coole Turkse muziek,
  • 22:00 DJ: Techno

Programma Dinsdag volgt.

Hier nog wat meer info:
Studenten bezetten samen met schoonmakers Universiteit Utrecht
Ook studenten zeggen: schoongenoeg! Gebouw Uithof bezet door Schoonmakers & Studenten

Dow pays "strategic intelligence" firm to spy on Yes Men

FOR IMMEDIATE RELEASE

MASSIVE LEAK REVEALS CRIMINALITY, PARANOIA AMONG CORPORATE TITANS
Dow pays "strategic intelligence" firm to spy on Yes Men and grassroots activists. Takeaway: movement is on the right track!

WikiLeaks begins to publish today over five million e-mails obtained by Anonymous from "global intelligence" company Stratfor. The emails, which reveal everything from sinister spy tactics to an insider trading scheme with Goldman Sachs (see below), also include several discussions of the Yes Men and Bhopal activists. (Bhopal activists seek redress for the 1984 Dow Chemical/Union Carbide gas disaster in Bhopal, India, that led to thousands of deaths, injuries in more than half a million people, and lasting environmental damage.)

Many of the Bhopal-related emails, addressed from Stratfor to Dow and Union Carbide public relations directors, reveal concern that, in the lead-up to the 25th anniversary of the Bhopal disaster, the Bhopal issue might be expanded into an effective systemic critique of corporate rule, and speculate at length about why this hasn't yet happened—providing a fascinating window onto what at least some corporate types fear most from activists.

"[Bhopal activists] have made a slight nod toward expanded activity, but never followed through on it—the idea of 'other Bhopals' that were the fault of Dow or others," mused Joseph de Feo, who is listed in one online source as a "Briefer" for Stratfor.

"Maybe the Yes Men were the pinnacle. They made an argument in their way on their terms—that this is a corporate problem and a part of the a [sic] larger whole," wrote Kathleen Morson, Stratfor's Director of Policy Analysis.

"With less than a month to go [until the 25th anniversary], you'd think that the major players—especially Amnesty—would have branched out from Bhopal to make a broader set of issues. I don't see any evidence of it," wrote Bart Mongoven, Stratfor's Vice President, in November 2004. "If they can't manage to use the 25th anniversary to broaden the issue, they probably won't be able to."

Mongoven even speculates on coordination between various activist campaigns that had nothing to do with each other. "The Chevron campaign [in Ecuador] is remarkably similar [to the Dow campaign] in its unrealistic demand. Is it a follow up or an admission that the first thrust failed? Am I missing a node of activity or a major campaign that is to come? Has the Dow campaign been more successful than I think?" It's almost as if Mongoven assumes the two campaigns were directed from the same central activist headquarters.

Just as Wall Street has at times let slip their fear of the Occupy Wall Street movement, these leaks seem to show that corporate power is most afraid of whatever reveals "the larger whole" and "broader issues," i.e. whatever brings systemic criminal behavior to light. "Systemic critique could lead to policy changes that would challenge corporate power and profits in a really major way," noted Joseph Huff-Hannon, recently-promoted Director of Policy Analysis for the Yes Lab.

Among the millions of other leaked Stratfor emails are some that reveal dubious financial practices, including an apparent insider trading scheme with Goldman Sachs Managing Director Shea Morenz, who joined Stratfor's board of directors and invested "substantially" more than $4 million in the scheme, called StratCap. "What StratCap will do is use our Stratfor's intelligence and analysis to trade in a range of geopolitical instruments," wrote Stratfor CEO George Friedman in September 2011. StratCap was designed through a complex offshore share structure to appear legally independent, but Friedman assured Stratfor staff otherwise: "Do not think of StratCap as an outside organisation. It will be integral... It will be useful to you... We are already working on mock portfolios and trades." (StratCap has been due to launch in 2012, though that could now change.)

Other emails show Stratfor techniques of a truly creepy Spy vs. Spy sort: "[Y]ou have to take control of him. Control means financial, sexual or psychological control," wrote CEO Friedman recently to an employee, Reva Bhalla, on how to exploit an Israeli intelligence informant providing information on Chavez's cancer. (Stratfor's "confidential intelligence services" clients include, besides Dow and Union Carbide, the US Department of Homeland Security, the US Marines, the US Defense Intelligence Agency, Lockheed Martin, Northrop Grumman, and Raytheon.)

Perhaps most entertainingly of all, the email trove reveals that Stratfor's "Confederation Partners"—an unethical alliance between Stratfor and a number of mainstream journalists—are referred to informally within Stratfor as its "Confed Fuck House." (Another discovery: Coca Cola was spying on PETA. More such gems are sure to surface as operatives sift through the 5.5 million emails.)

A number of the remaining Yes Men-related emails take the form of reports on public appearances by the Yes Men, such as one that describes one audience comprised of "art students on class assignments and free entertainment." Another notes that "The Yes Men tweeted about the US Chamber of Commerce 'plotting forged emails, documents to trick (AND smear) opponents,'" a reference to an apparent plot to discredit Chamber opponents using forged documents, as revealed when thousands of emails were recently leaked by Anonymous from cyber-security firm HB Gary. Yet another discusses Alessio Rastani, the Wall Street trader widely mistaken for Yes Man Andy Bichlbaum, who proclaimed, live on the BBC, that "governments don't rule the world, Goldman Sachs rules the world."

"Rastani was right," said the real Andy Bichlbaum five months later. "But it's now very clear that it doesn't have to be that way anymore."

The Yes Men and representatives from the Bhopal Medical Appeal will join Julian Assange of Wikileaks at a press conference at noon today, Feb. 27, at the Frontline Club in London.


Sunday, February 26, 2012

February Strike Memorial.Video and info What is February Strike


February strike

From Wikipedia, the free encyclopedia


The statue De Dokwerker in Amsterdam remembering the February strike

The 1941 February Strike, also known as 'The Strike of February 1941', was a general strike organized during World War II in the Netherlands against the anti-Jewish measures and activities of the Nazis. Its direct causes were the pogroms held by the Germans in the Jewish neighbourhood of Amsterdam. The strike started on 25 February and was largely struck down the next day. It was the first direct action undertaken against the anti-Jewish measures of the Nazis in occupied Europe, and it was carried out by non-Jews.

Contents

 [hide

[edit] Background

The Netherlands surrendered to Germany in May 1940, and the first anti-Jewish measures (the barring of Jews from the air-raid defence services) began in June 1940. These culminated in November 1940 in the removal of all Jews from public functions, including universities, which led directly to student protests in Leiden and elsewhere. At the same time, there was an increasing feeling of unrest amongst workers in Amsterdam, especially the workers at the shipyards in Amsterdam-Noord, who were threatened with forced labour in Germany.

[edit] Cause

As tensions rose, the Dutch pro-nazi movement NSB and its streetfighting arm, the WA (Weerbaarheidsafdeling - defence section), were involved in a series of provocations in Jewish neighbourhoods in Amsterdam. This eventually led to a series of street battles between the WA and Jewish self-defence groups and their supporters, with as high point a pitched battle on February 11, 1941 on the Waterlooplein in which WA member Hendrik Koot was badly wounded. He died of his injuries on February 14, 1941.

On February 12, 1941, German soldiers, assisted by Dutch police, encircled the old Jewish neighbourhood and cordoned it off from the rest of the city by putting up barbed wire, opening bridges and putting in police checkpoints. This neighbourhood was now forbidden for non-Jews.

On February 19, the German Grüne Polizei stormed into ice-cream salon Koco in the Van Woustraat. In the fight that ensued, several police officers were wounded. Revenge for this and other fights came in the weekend of February 22 and February 23, when a large scale pogrom was undertaken by the Germans. 425 Jewish men, age 20-35 were taken hostage and imprisoned in Kamp Schoorl and eventually sent to the Buchenwald and Mauthausen concentration camps, where most of them died within the year. Out of 425, only 2 survived.

[edit] The strike

Following this pogrom, on February 24, an open air meeting was held on the Noordermarkt to organise a strike to protest against the pogrom as well as the forced labour in Germany. The Communist Party of the Netherlands, made illegal by the Germans, printed and spread a call to strike throughout the city the next morning. The first to strike were the city's tram drivers, followed by other city services as well as companies like De Bijenkorf and schools. Though the Germans immediately took measures to suppress the strike, which had grown spontaneously as other workers followed the example of the tram drivers, it still spread to other areas, including Zaanstad, Kennemerland in the west, Bussum, Hilversum and Utrecht in the east and the south.[1] The strike did not last long. By February 27, much of it had been suppressed by the German police. Although ultimately unsuccessful, it was still significant in that it was the first direct action against the Nazis' treatment of Jews in Europe.

The next strike would be student strikes in November 1941, and after that the large April–May strikes in 1943, that hailed in the period of armed covert resistance on a national scale.

In the rest of occupied Europe only the Danes and the Luxemburgers went on strike, but not as early as the Dutch.


Kom op 25 februari naar de Dokwerker!

Op zaterdag 25 februari 2012 herdenken wij in Amsterdam de Februaristaking. Wij eren de vele tienduizenden mensen die op 25 en 26 februari 1941 in Amsterdam staakten tegen de vervolging van Joodse landgenoten, spoedig gevolgd door bewoners van de Zaanstreek, Haarlem, Velsen, Utrecht, Hilversum en Weesp. Een unieke rebellie tegen de Duitse bezetting. Wij herdenken de mensen die daarbij om het leven kwamen en ook de meer dan 100.000 Joodse landgenoten die door de nazi´s werden omgebracht.

We leven nu weer in onzekere tijden. Velen kijken bezorgd naar de wereldwijde economische ontwikkelingen, zijn bezorgd over hun inkomen en hun pensioen; vragen zich af hoe de toekomst eruit ziet voor hun kinderen. Er is angst voor terrorisme en immigratie. Dit kan leiden tot het tegenover elkaar komen te staan van bevolkingsgroepen. Dat mogen we niet laten gebeuren. Het verleden heeft ons geleerd waartoe dit kan leiden. Wij blijven opkomen voor de rechten van elke bevolkingsgroep in onze samenleving en laten ons horen wanneer deze rechten worden aangetast.

Verschillen in geloof, politieke overtuiging, afkomst en seksuele geaardheid horen respect voor elkaar en fatsoenlijke omgang niet uit te sluiten. In de geest van de Februaristaking treden wij op tegen opvattingen en gedragingen waaraan racisme en discriminatie ten grondslag liggen. Tevens maken wij ons sterk voor bescherming van democratische en mensenrechten.

Wij vragen ieder die deze uitgangspunten onderschrijft op zaterdag 25 februari aanwezig te zijn op het Jonas Daniël Meijerplein en daar deel te nemen aan het defilé langs het monument de Dokwerker.


Comité Herdenking Februaristaking 1941

Gemeentebestuur van Amsterdam

Saturday, February 25, 2012

Stop Acta 2nd Demo in Amsterdam.Part 2/2:Interviews


tekst van www.occupyamsterdam.nl 
Europees Hof van Justitie buigt zich over ACTA-verdrag

De Europese Unie heeft de ratificatie van het omstreden anti-piraterijverdrag uitgesteld. De EU wil de tekst van het verdrag eerst voorleggen aan het Europees Hof van Justitie, de hoogste rechterlijke instelling van de EU.

Dat heeft eurocommissaris Karel De Gucht aan persbureau AP laten weten. Volgens De Gucht zal het oordeel van het Hof van Justitie duidelijkheid scheppen over het verdrag.

De Gucht:
"Dit debat moet worden gevoerd op basis van feiten en niet op basis van de geruchten die de sociale media en weblogs domineren."

 

ACTA-verdrag is omstreden

Het ACTA-verdrag beoogt de handel in illegale producten tegen te gaan en het intellectueel eigendom te beschermen. Het verdrag heeft tot een storm van protest geleid.

Tegenstanders vinden dat door het verdrag de van meningsuiting onder druk kan komen te staan als het wordt geratificeerd. Burgerrechtenactivisten als het Nederlandse Bits of Freedom en Amnesty International denken dat er door het verdrag webverkeer kan worden gecontroleerd en individuele internetters aangepakt kunnen worden.

Volgens de EU verandert er met de invoering van ACTA, dat beoogt de handel in illegale producten tegen te gaan en intellectueel eigendom te beschermen, niets voor de inwoners van de Unie. De EU zegt echter het verdrag te moeten ratificeren om een voorbeeld te stellen voor andere landen.

In Nederland is ondertekening van het verdrag nog niet aan de orde. Een meerderheid in de Tweede Kamer is tegen de ratificering van het verdrag. Eerst moet volgens de Kamer duidelijk worden dat het verdrag niet in strijd is met de grondrechten. Aan die wens komt de Europese Unie nu tegemoet.

Uitgebreide uitleg ACTA.  Je kan meehelpen het ACTA verdrag te verwerpen, door deze petitie te ondertekenen.

Anti ACTA 2nd demo in Amsterdam.Part 1/2: Stop ACTA Song


Text and phothos below by www.antiorde.nl

ANTIACTA miniDEMO

Een tiental bezorgde burgers protesteerden in Am*dam tegen het omstreden ACTA verdrag.Twaalf uur vanmiddag verzamelde een klein groepje mensen zich op de Dam voor een betoging tegen ACTA. Vergezeld door de Piratenpartij en een aantal mensen van Occupy Amsterdam leek het een geslaagd protest te gaan worden, net als de anti-ACTA betoging van twee weken eerder. Door een gebrek aan organisatie kwam echter amper iemand opdagen.

Waarom er vandaag gedemonstreerd werd:

• ACTA criminaliseert onschuldige internetgebruikers: ACTA verplicht tot het opbouwen van een controlemechanisme waardoor uw gegevens - na het constateren van 'verdachte' activiteiten - ingezien kunnen worden door met name overheden en grote bedrijven. Lokale wetgeving zal aangepast moeten worden aan ACTA. Internetproviders kunnen straks verantwoordelijk worden gehouden voor het internetgedrag van hun abonnees, waardoor zij verplicht zullen zijn dat internetgedrag te monitoren. Invloedrijke bedrijven kunnen straks vanuit commercieel oogpunt websites platleggen die hen niet aanstaan. ACTA geeft bovendien het bedrijfsleven dezelfde bevoegdheid als de rechter om te bepalen of materiaal illegaal is.

• ACTA belemmert innovatie en creativiteit: ACTA biedt geen bescherming aan de creatviteit van het individu. Platforms die gebruikers in staat stellen om ideeën te delen zullen steeds vaker rekening moeten houden met juridische vervolging.

• ACTA is in strijd met mensenrechten: ACTA is geen wet, kent geen democratisch proces en biedt geen bescherming van het individu en zijn creativiteit. Het is een handelsverdrag opgesteld door ongekozen bureaucraten en vertegenwoordigers van multinationals. ACTA werkt als een soort digitale wurggreep die achter de rug van het volk om in volledige stilte is samengesteld door de belanghebbende industrieën.

• ACTA criminaliseert generieke medicijnen: Generieke medicijnen zijn goedkopere medicijnen vaak bestemd voor ontwikkelingslanden. Omdat deze medicijnen levens redden in landen waar de westerse 'merk-medicijnen' te duur zijn vinden we dat acceptabel. Door ACTA zal dit gedoogbeleid
stoppen.

Dit verdrag is een volgende stap in de aantasting van onze persoonlijke vrijheid en ons democratisch recht.

- Meer info over ACTA: brochure Waarom ACTA zo controversieel is
- Teken de petitie tegen de ACTA overeenkomst
- Antiorde

Tomorrow demo "Together Strong for rights to demonstrations" Occupy Den Haag

Occupy luidt Demonstratieve Hete Lente in!...'Samen sterk voor het Demonstratierecht'

Occupy luidt Demonstratieve Hete Lente in!

Onder het motto 'Samen sterk voor het Demonstratierecht' wil Occupy Den Haag aandacht vragen voor de afkalvende burgerrechten. Dit is hard nodig om de kaalslag van onze sociale samenleving door onder andere de komende bezuinigen aan de kaak te stellen.

Occupy luidt Demonstratieve Hete Lente in!

Onder het motto 'Samen sterk voor het Demonstratierecht' wil Occupy Den Haag aandacht vragen voor de afkalvende burgerrechten. Dit is hard nodig om de kaalslag van onze sociale samenleving door onder andere de komende bezuinigen aan de kaak te stellen.

Of het nu gaat om verspilt belastinggeld door ondoordachte steun aan banken, de voor velen in sterk toenemende mate onbetaalbare gezondheidszorg en verzekeringen, onnodig verlies van banen, pensioenfondsen die door hun voegen zakken, minder geld voor onderwijs en speciaal onderwijs, minimaliseren van het sociale vangnet en toegang tot het rechtssysteem, afbraak van onze rijke muziek, theater, dans en kunstcultuur, het afschaffen van het PGB, de woningnood en afbraak van het milieu, iedereen, maar vooral de zwakste in de samenleving wordt onevenredig hard geraakt. Dit kan niet, dit mag niet!

Occupy luidt daarom graag samen met jullie het demonstratie seizoen in. Wij roepen alle betrokken en getroffen personen, maatschappelijke organisaties, sociaal geëngageerde bedrijven, studenten, kleine en grote zelfstandigen, bonden en politieke partijen, echt iédereen die zich kan vinden in deze oproep op, om hun 'actietent' voor de duur van ten minste één dag op het Malieveld op te zetten.

Deel en vier op zondag 26 februari, samen met ons het demonstratierecht, een grote democratische verworvenheid. Op het Malieveld is ruimte genoeg voor iedereen om zijn ongenoegen te uiten en een demonstratieve Hete Lente in te luiden!

'Samen sterk voor het Demonstratierecht'
Datum: 26 februari
Plaats: Malieveld, Den Haag
Tijdstip: 12:00 – 17:00 uur
Occupy Den Haag in samenwerking met Occupy Nederland.

EXTRA OPROEP AAN DEELNEMERS VAN DE DEMO: 'SAMEN STERK VOOR HET DEMONSTRATIERECHT!'

Occupy Den Haag roept iedereen die zondag 26 februari naar het Malieveld komt om samen te demonstreren voor ons Recht op Demonstratie, ons Recht op Protest en voor onze Sociaal Economische Rechten,op om: Zoveel mogelijke LEGE – ja, je leest het goed – SPANDOEKEN & LAKENS mee te nemen.

HOEZO DAT DAN?

Deze demonstratie luidt wat Occupy betreft dé Hete Lente in & Burgemeester van Aartsen wilde deze demonstratie beperken door onder andere GEEN SPANDOEKEN toe te staan. Pas na het dreigen met een kortgeding en overleg tussen de advocaat van de Gemeente en die van Occupy is de demonstratie uiteindelijk toch nog toegestaan.

Hoe is het mogelijk dat er mensen in Nederland zijn, die zich het recht toe-eigenen om het recht op demonstratie op deze manier onderuit proberen te schoffelen, terwijl de Wet Openbare Manifestatie en een rapportage van de Nationale Ombudsman uit 2007 duidelijk zijn, de Burgemeester dient zo optimaal mogelijk manifestaties en demonstraties te faciliteren!

Samen met jullie wil Occupy Den Haag op zondag EEN GROOT LEEG SPANDOEK maken, als protest tegen hen die het recht op demonstratie willen en denken te kunnen beperken en als aanloop tot een lente gevuld met protest. Deze spandoeken kleuren zich de komende maanden 'vanzelf' met leuzen die aangeven waar we tegen zijn en wat anders kan & moet.

Waar we tegen demonstreren bepalen we zelf, hoe we demonstreren ook!

TOT OP HET MALIEVELD, TOT MORGEN!

'Samen sterk voor het Demonstratierecht'

Datum: 26 februari

Plaats: Malieveld, Den Haag

Tijdstip: 12:00 – 17:00 uur

Occupy Den Haag in samenwerking met Occupy Nederland.

Occupy Den Haag wint weer

PERSBERICHT OCCUPY DEN HAAG

DEN HAAG 24 FEBRUARI 17:00 UUR

Van Aartsen verbiedt demonstratie van Occupy voor het Demonstratierecht!

PERSBERICHT OCCUPY DEN HAAG

DEN HAAG 24 FEBRUARI 17:00 UUR

Van Aartsen verbiedt demonstratie van Occupy voor het Demonstratierecht!

Occupy Den Haag houdt komende zondag 26 februari tussen 12:00 en 17:00 uur een demonstratie op het Malieveld, onder het motto 'Samen sterk voor het Demonstratierecht.' Hiermee wil Occupy aandacht vragen voor het sluipende verlies en de inperking van onze democratische grondrechten. Tevens wil Occupy het demonstratieseizoen inluiden. Burgemeester van Aartsen heeft echter, zonder enig verder overleg, de demonstratie wederom willen beperken.

Wat zegt u? Alweer?

Op woensdag 22 februari heeft Occupy Den Haag een aanvullende kennisgeving gedaan voor de demonstratie op zondag 26 februari. Hierop kreeg Occupy diezelfde woensdag, 's middag telefonisch te horen dat de Burgemeester de toiletgelegenheden, enkele tenten en zelfs spandoeken wilde verbieden!

Occupy Den Haag zag zich genoodzaakt om opnieuw een rechtszaak aan te spannen, welk vanmiddag om 14:00 plaats had zullen vinden, échter na overleg tussen wederzijdse advocaten, is de burgemeester voor de zitting op zijn schreden teruggekeerd. "Dit is zoveelste keer dat Van Aartsen een poging doet om de demonstratie van Occupy op het Malieveld te verhinderen. Wij betreuren het oprecht, dat er weer een gang naar de rechter nodig was, om het recht op demonstreren af te dwingen" aldus Occupy den Haag.

Occupy Den Haag roept, met bovenstaande berichtgeving als extra motivatie iedereen op om aanstaande zondag naar het Malieveld te komen en te laten zien dat het Recht op Demonstratie van ons allemaal is.

Alle informatie over de Demonstratie is te vinden op de vernieuwde website van Occupy Den Haag: www.occupydenhaag.org

EINDE PERSBERICHT

Friday, February 24, 2012

Oproep 2e Acta Demonstratie! -Tomorrow demo Against ACTA start at Dam at 12.00


In navolging van het van 11 februari vind ook op 25 februari een plaats.
Doelen:
- De kennis van de bevolking verrijken over ACTA en internetcensuur.
- Ons standpunt over ACTA duidelijk maken.
- Na dit protest zal de strijd niet over zijn, er zullen nog meer volgen.
 

Nu de Tweede Kamer een motie zal aannemen om ACTA niet aan te nemen, indien het niet grondwettelijk blijkt is er een mooie slag geslagen. De strijd is echter nog niet gestreden: pas als ACTA volledig van de baan is kunnen wij onze overwinning vieren!
ACTA,
Anti-Counterfeiting Trade Agreement.

Velen zullen reageren met een 'wat is dat'. Dat is geen goed voor Nederland en de rest van en ook de rest van de wereld.

De organisatie achter ACTA wil het internet een 'veiligere en legalere' plek maken, maar willen dit doel nastreven met belachelijke en zelfs idiote idealen. Zo zou op het illegaal in bezit hebben van een lied en deze op je website hebben staan al een gevangenisstraf van 5 jaar komen te staan. Dit is echter maar een van de vele voorbeelden.

Polen gaat ons voor, daar is ACTA al getekend. De polen trekken massaal de straten en pleinen op om nog een laatste tik uit te delen. Samen willen ze het internet open en vrij houden. De regering kan dit niet blijven negeren.

Vandaar het initiatief "ACTA Protest !", Nederland is ook bezig met onderhandelingen, ze wachten echter op de 'Volksvertegenwoordiging".
Het is voor ons nog niet te laat om dit tegen te gaan, maar hier hebben we grote getallen aan hulp voor nodig.

We roepen iedereen op om mee te doen, protesteer mee en verspreid informatie! We zullen samenkomen op De Dam in Amsterdam.

Expect us.
Planning:
- We ontmoeten elkaar rond 12:00 op De Dam, Amsterdam
- De manifestatie zal rond 17:00 afgebroken worden, uiterlijk 18:00 moet het protest opgebroken zijn.
- Naderhand eventueel uitgaan of het gezamelijk bezoeken van kroegen valt niet meer onder het protest, dit is dus eigen verantwoordelijkheid.

Deze manifestatie is een samenkomst van individuen die dezelfde mening delen. Iedereen is welkom als individu, maar dit evenement wordt niet gebruikt om te lobbyen voor je eigen partij/groepering!

Wat doen:
- Neem zelf flyers/spandoeken mee. (i.v.m.vaak beperkte schrijfruimte kun je mensen doorverwijzen naar www.WatisActa.nl voor meer informatie)
- Zorg voor eigen vervoer
- Zorg voor eigen voedingssuplementen en drinken, bijvoorbeeld water, sap, tee etc. deze worden niet door de organisatie klaargezet.

_______________________________________________________
Teken de petitie voor het EU parlement!: http://www.avaaz.org/en/eu_save_the_internet_spread/

Meer informatie over ACTA:

www.WatisActa.nl

Korte YouTube uitleg (Met dank aan Vincent Polak) [Nederlands ondertiteld]: http://www.youtube.com/watch?v=gd88oBuOgRo
Wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Anti-Counterfeiting_Trade_Agreement

https://www.facebook.com/events/372873569409067/


Long version of raport from last anti ACTA demo i Am*dam:

Explanation about ACTA:

And the dutch report from the protest:

And don't forget Your mask tomorrow !

Thursday, February 23, 2012

Occupy Stopera


Met het oog op de recente ontwikkelingen uit Den Haag:

Den Haag zegt dat het beeld dat Van Aartsen van schetst onjuist en tendentieus is. Tevens beperkt de op onrechtmatige wijze het demonstratierecht. Als mag hij wettelijk geen uitspraak doen over de vorm en duur van een tenzij dit de veiligheid en orde zou verstoren. Het simpele feit dat de lang duurt, mag dus geen reden zijn om een te verbieden. De Wet (WOM)en ook het rapport van de nationale ombudsman uit 2007 stellen duidelijk dat het niet aan de is om de vorm en uitingen van een demonstratie te bepalen, dan wel te beperken, sterker nog er wordt gesteld dat de geacht wordt om manifestaties optimaal te faciliteren. De rechtmatigheid van het permanente karakter van de demonstratievorm van occupy wordt bevestigd door de uitspraak van de voorzieningenrechter van 29 januari jl. De uitspraak dat "het kamp meer en meer een permanent karakter krijgt" slaat dus kant nog wal, want de demonstratie behelst vanaf dag één een continue manifestatie met het kamp op een stukje malieveld.
(LJN: BV2842, Voorzieningenrechter Rechtbank 's-Gravenhage, 412124 / KG ZA 12-101)

Van Aartsen stelt dat Occupy het malieveld monopoliseert en andere evenementen onmogelijk zou maken. Occupy heeft niet het alleenrecht op het malieveld en wil dat ook zeker niet hebben. Praktische problemen zijn onzer inziens eenvoudig op te lossen door als partijen met elkaar in gesprek te gaan en zaken in goed overleg af te stemmen. Dit laat de burgemeester echter om voor ons onduidelijke redenen achterwege. Het lijkt er meer en meer op dat de burgemeester zich doelbewust richt op het beëindigen van de demonstratie in plaats van in overleg met occupy den haag te komen tot oplossingen om de manifestatie te faciliteren, en op die manier zijn taak als burgemeester van den haag verzuimt.

Door te stellen dat Occupy Den Haag voor 29 februari het malieveld moet verlaten, monopoliseert Van Aartsen het demonstratierecht. Een burgemeester van 'The Legal Capital of The World' onwaardig!

Krakers spreken burgemeester aan. Videos and info[ADAM] Bewoners Jan Hanzenstraat 84/86 spreken burgemeester aan

Vandaag hebben bewoners van de met ontruiming bedreigde Jan Hanzenstraat 84/86 burgemeester Van der Laan de volgende brief voorgelezen, en gevraagd om opheldering over hoe panden uitgekozen worden voor de ontruimingslijst;. Waarom dit pand een hoge prioriteit heeft gekregen, in tegenstelling tot vele eerdere uitingen, is nog steeds een raadsel. Van der Laan heeft niet inhoudelijke gereageerd op de vragen, omdat hij er "maanden lang" voor nodig zou hebben.

Jan Hanzenstraat 84/86

"...Nou als je die twee gegevenheden neemt, dan moet je vervolgens wel zeggen, 'Nou, we willen het niet twee keer ontruimen.'

"Dus als je ontruimt, en het wordt leegstand, en herkraakt, dan is die schaarse politiecapaciteit, die gaan we echt niet weer inzetten. Dan kom je onderaan de lijst te staan."

Geachte heer Van der Laan,

Misschien herkent u deze woorden -- u heeft ze meer dan een jaar geleden uitgesproken in een landelijke TV uitzending met Clairy Polak. Ik weet dat het heel lang geleden is, maar ik gok dat er onder de duizenden mensen die het toen zagen, en de duizenden die het sindsdien op YouTube hebben gezien, wel wat mensen zijn die het zich nog herinneren. Bovendien gaan veel mensen er zonder na te denken van uit, dat een vooraanstaand politicus als u zijn woord recht zal doen.

Nu wel, iets roepen op televisie verplicht u tot niets. Sterker nog, we hebben kunnen zien dat u wel vaker gebruik maakt van PR strategie. De vraag is voor u kennelijk niet of uw beleid rechtvaardig of goed uitgevoerd wordt, maar of u daarmee wegkomt. Uw verbeterde strategie heeft u reeds geperfectioneerd: de discrepantie tussen uw woorden en daden weet u steeds beter te verdoezelen achter een indrukwekkende stofwolk van PR stunts en media trucs.

Op 1 oktober jongstleden heeft u vreedzame demonstranten getrakteerd op een politieaanval, omdat ze een afspraak met de politie precies nakwamen. Kort daarna gaf u hun de "vrije keuze" tussen een bus naar de Stopera en de gevangenis - wat er verbazingwekkend genoeg toe leidde dat u de kampioen van het vrije woord werd genoemd! Indrukwekkend, echt.

Nu wil ik het over iets anders hebben, namelijk de bedreigde ontruiming van vijf gekraakte Rochdale panden in Amsterdam, waaronder ook het pand gelegen te Jan Hanzenstraat 84.

In de afgelopen vijf jaar hebben bewoners, inclusief huurders, een ellende meegemaakt dankzij de praktijken van Rochdale en haar speculatieve vrienden. Ze moesten het pand verlaten, en het heeft daarna alleen staan verkrotten, dichtgetimmerd.

Vorig jaar heeft u uw "schaarse politiecapaciteit" ingezet, onder het voorwendsel dat Rochdale het huis spoedig zou verkopen -- aan de oplichters die het huis bijna deden instorten! Dat was echter nooit het echte plan. Aldus haar advocaat, destijds:

'Rochdale heeft het recht vrij over haar eigendommen te beschikken en daar het gebruik van te maken dat haar goeddunkt.'

"Wat haar goeddunkt" is duidelijk, aangezien de staat van haar panden en haar welbekende praktijken, waarvan u al te goed op de hoogte bent, maar waar u toch zonder twijfel binnen geringe tijd met plechtige verontwaardiging veroordelend tegen zult getuigen.

Rochdale ondernam toen ongebruikelijke stappen om de verkoop plaats te laten vinden: ze heeft een sloopploeg ingehuurd om het pand met opzet onbewoonbaar te maken en weer dicht te timmeren. Elektriciteit, gas, plafonds, vloeren, pijpleidingen, toiletten… Werkelijk alles was geruïneerd.

De krakers kwamen terug, en we hebben het huis met opgeladen enthousiasme bewoonbaar gemaakt. We zien niet in waarom we toe moeten kijken terwijl het leegstaat en verwaarloosd wordt, totdat de enige resterende opties sloop en nieuwbouw zijn.

Dankzij de sloopploeg is het huis nog steeds onbewoonbaar voor anti-kraak en niet te verkopen; Rochdale heeft noch plannen, noch vergunningen, noch geld. Toch dreigen jullie ons gezellige huisje wederom te ontruimen.

Een van de bewoners die uit een Rochdale pand wordt gezet moet toch kunnen begrijpen, dat de tien jaar die zij in het huis heeft doorgebracht minder waard zijn dan het uur of twee dat Rochdale nodig had om hun bedrieglijke artikelen en emails van afgelopen kerst in elkaar te flansen.

Vlak daarna besloten jullie om vijf van hun panden onmiddelijk te ontruimen. Wij zien weer dat lucht die door een mondholte van de juiste mensen stroomt, gelijkt staat aan de waarheid.

Realiseert u zich niet dat de stad op deze manier wordt onderworpen aan de grillen van Rochdales praktijken? Dat de hele maatschappij voor de kosten opdraait?

U past deze wet selectief toe: wanneer het samenvalt met private belangen. Hieruit maken we dus op dat dit niets te maken heeft met "handhaving van de nationale wetgeving". Bovendien wordt vergeten dat we het over de "Wet Kraken en *Leegstand*" hebben. Moeten we ons verbazen dat u zich blijkbaar wettelijk verplicht vult om slechts de helft ervan te handhaven?

In kort, geachte heer Van der Laan, waarom -- echt, waarom -- bedreigt u de Jan Hanzenstraat 84 met ontruiming? En, daar deze brief wijdverspreid over het internet wordt, misschien kunt u gebruik maken van deze gelegenheid om uw eerdere uitingen over uw woonbeleid op te helderen -- niet nodig, natuurlijk, maar wel gewaardeerd door diegenen onder ons die niet vooraanstaande politici zijn.

Met vriendelijke groet,

Valentin Ducharme
staatsliedenbuurt@squat.net

[Doorbraak Info] Crisis, de SP en Zwarte Piet

Beerput van Nederlandse oorlogsmisdaden verder opengetrokken

Na 65 jaar gaat de beerput van de verschrikkelijke koloniale oorlog van
Nederland tegen Indonesië steeds verder open. De Nederlandse regering heeft in
1954 in het geheim besloten om niemand te vervolgen voor de oorlogsmisdaden
van Nederlandse militairen in Zuid-Sulawesi. Dat blijkt uit een
overheidsrapport dat tot voor kort alleen wetenschappers bij hoge uitzondering
mochten inzien en dat nu in bezit is van het NCRV-programma Altijd Wat, dat er
onlangs een uitzending aan wijdde. Samen met advocaat Liesbeth Zegveld is het
comité Nederlandse Ereschulden al jaren bezig om dit soort oorlogsmisdaden uit
de doofpot te halen. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=8986


-------------------------------
29 februari, Amsterdam: discussiebijeenkomst over Sinterklaasfeest zonder
Zwarte Piet

Amsterdam Zuid-Oost kijkt naar de toekomst: zonder Zwarte Piet. Onder dat
motto organiseren diverse organisaties, waaronder Zwarte Piet Is Racisme en
Zwart van Roet, in het kader van Black History Month een discussiebijeenkomst
over aanpassing van het Sinterklaasfeest. Het is tekenend voor de kracht van
de opkomende beweging tegen de racistische karikatuur Zwarte Piet dat ook
buiten de decembermaand volop wordt gewerkt aan het protest ertegen. Lees
verder: http://www.doorbraak.eu/?p=8981


----------------------------
SP-tijdschrift Spanning weigert anti-nationalistisch artikel van voormalig
hoofdredacteur

De SP is de enige partij in het parlement die zich nog inzet tegen het
neo-liberale geweld dat Nederland al tientallen jaren overspoelt. Vrijwel alle
Doorbraak-activisten die tevens lid zijn van, of actief zijn bij, een partij,
vind je daarom bij de SP. En Doorbrakers die stemmen, zullen dat over het
algemeen doen op diezelfde SP. Toch is er ook wel flinke kritiek te leveren op
de partij die momenteel bij de peilingen de grootste van Nederland blijkt. Met
name op het sluimerende nationalisme. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=8975


----------------------------
Privacy te koop

In de afgelopen maand heb ik twee artikelen geschreven over de teloorgang van
de privacy in de moderne informatiemaatschappij, die door de handhavers en
bestuurders van de neo-liberale strafstaat dankbaar gebruikt wordt om op basis
van verschillende informatiebronnen de controle over de bevolking op te
voeren. Het ene artikel gaat over het gebruik van gezichtsscans bij de
opsporing van bijstandsgerechtigden die misschien een klein regeltje
overtreden hebben (op vakantie gaan zonder toestemming) en het andere artikel
gaat over de verschillende bronnen, zoals databanken, die handhavers gebruiken
om bijvoorbeeld uitkeringen stop te zetten, ook al zijn er geen regels
overtreden.  Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=8967


---------------------------
Nieuwe zelforganisatie "Africa in Motion" voor economische emancipatie van Afrika

"Waar kom je vandaan? Guinee?" Max Koffi, een van de initiatiefnemers van
Africa in Motion (AIM), spreekt een jongere aan die de trein schoonmaakt.
"Weet je, grote kans dat deze trein is gemaakt van ijzererts uit Guinee, en
nu, wat doen wij? De treinen schoonmaken!" De jongen reageert emotioneel op
Koffi, en na het gesprek dat volgt is hij vastberaden om wat te doen aan het
feit dat de meeste mensen in Afrikaanse landen nog steeds niet profiteren van
de grondstoffen in hun land. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=8962


----------------------
Anti-kapitalist, dat zijn we allemaal! (crisis-discussie deel 11)

Iedereen anti-kapitalist? Dat klinkt absurd. Kan dat waar zijn? Jazeker, in
principe wel. En om dat principe draait het in het nieuwste boek van John
Holloway, het principe van het "sociaal antagonisme", ofwel de botsing tussen
concreet, zelfbepaald "doen" en abstracte, kapitalistisch gestructureerde
arbeid. En het blijkt dat het wel of geen oog hebben voor dit antagonisme van
grote invloed is geweest in de rijke sociale en politieke geschiedenis van
"communising" en ook nu – voor ons allemaal – cruciaal is. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=8946


------------------------
Of: het kapitaal, dat zijn wij allemaal? (crisis-discussie deel 12)

In Doorbraak-krant 13 stond het artikel "Wij zijn de crisis van het kapitaal"
van John Holloway over de crisis en hoe die zich verhoudt tot onze dagelijkse
strijd tegen het kapitaal. In dit nummer bespreekt Jan Mulder Holloways boek
"Crack capitalism". Holloway is zonder twijfel een auteur die te weinig wordt
gelezen in Nederlandse radicale kringen: zijn teksten en ideeën zijn
toegankelijk, strijdbaar en vernieuwend. Maar aan de andere kant laten we ons
misschien te makkelijk meevoeren door zijn engagement en optimisme. Wat zijn
de sterke en zwakke punten in Holloways betoog? Wat zijn de consequenties van
zijn analyse, als we die helemaal doordenken? En zijn we wel bereid om die te
aanvaarden? Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=8953


-------------------------
Niet "allochtonen" zijn het probleem, maar de "autochtone" hangouderen op het
Binnenhof

Ze zijn sneller werkloos, leven vaker van een uitkering en komen meer in
aanraking met de politie. Uit het onlangs verschenen Jaarrapport Integratie
2011 van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt hoe dominant de manier van
denken is geworden die niet-westerse migranten apart zet en tot probleemgroep
bombardeert. Wie het rapport vanuit een anti-racistisch perspectief benadert,
komt tot de conclusie dat "autochtonen" steeds meer discrimineren en een
toenemende afkeer van migratie hebben. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=8943


--------------
Doorbraak
Email: doorbraak@doorbraak.eu
Website: www.doorbraak.eu
Tel: 06.41.20.61.67
Postbus 901, 7400AX Deventer

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?
Meld je aan voor de [Doorbraak info]-nieuwsbrief:
http://www.doorbraak.eu/blog/?page_id=381
Ook voor afmelden.


Wednesday, February 22, 2012

Awakening about Ongehoord - Animal Rights organization and about solidarity demo with Greece


The text from: http://achtergeslotendeuren.org

The Life of a Rabbit: An Undercover http://www.blogger.com/img/blank.gifInvestigation

"The first time we entered, tears came into my eyes. All those asking looks, the wounds, the dead animals, rabbits who were visibly suffering. I still find it hard to see. I really wish for people to stop eating meat, after they view these images."

No fun for Bunnies

Never before were Dutch rabbit farms filmed unannounced – until today. Ongehoord has published the shocking images which were shot by an undercover investigation team secretly inside 10% of all Dutch rabbit farms. The current investigation shows reality for meat rabbits is even worse than imagined.

The packed together animals had wounds, tumours, deformities, encephalitis, diarrhoea and other illnesses. On all the visited farms, dead animals were laying in between alive animals. The only rabbit farmer in the Netherlands with a 'Beter Leven' ranking (animal welfare label, initiated by the Dutch Society for the Protection of Animals), keeps most of his meat rabbits in the same conditions as on regular farms: crammed, ill, bored, and extremely stressed. The investigation also highlighted the huge failings of the new welfare initiative, largely drafted by the sector itself, which offers the rabbits no improvements in living conditions whatsoever.

The rabbit farming industry

The life of meat rabbits differs in so many ways with the life of their peers who are kept as pets, and even more with the life of rabbits in the wild. The investigation team witnessed a lot of mother rabbits with inflamed eyes, mothers chewing at the cages and who displayed other kinds of stereotypical behaviour. Her children have a chance of one in five to die prematurely because of wounds, diseases and inflammations before even reaching the slaughterhouse. They will be transported to the slaughterhouse at the age of just 11 weeks, which requires a long and stressful journey abroad due to the Netherlands not having any rabbit slaughterhouses. At the slaughterhouse, the young rabbits are electrocuted, shackled upside down and have their throats cut, bleeding to death.

Own regulations

Shockingly, the rabbits in Dutch farms are not protected by any Dutch law – the farmers play by their own rules. In 2006, Dutch rabbit farmers drafted animal welfare regulations for the commercial rabbit farming industry. The most important changes consist of enlarging the cages, adding cage enrichment and installing a platform for mother rabbits. In 2011, half of these regulations were put into practise. The current published investigation shows welfare improvements mean little to nothing for the animals.

Wild rabbits

In nature rabbits dig enormous burrows of up to 3 meters deep and up to 40 meters long, including nurseries for their young. Those are located at the end of long corridors and are covered with soft materials like mosses. By closing the entrance to the hole every time the mother leaves her children, she protects them against other rabbits and predators. Rabbits are living in groups with a strict hierarchy. They eat around 40 times a day.

About Ongehoord

Ongehoord (Dutch for 'unheard') is a new organisation committed to a respectful and equal treatment of animals. Like humans, other animals are individuals with their own feelings, needs and interests. Ongehoord publishes investigations about the animal production industry and other industries in which animals are being used. By doing so, we expose the reality in which animals are living and give an honest view of animal exploitation in our society.

Click here for more videos of the investigation
Click here for more photos of the investigation

48 hours to save our oceansIn 48 hours Australia could save one million square kms of ocean -- but the commercial fishing industry is vigorously opposing this move. The government is holding a public consultation to get a clear mandate to put the environment above corporate profit. The consultation closes in two days -- let's send a flood of support to save our dying oceans. Send a message now, then forward this email to everyone: 
In 48 hours, Australia could save one million square kms of ocean forever -- setting up the largest marine reserve in the world and preserving thousands of delicate species. But they will need an global outcry to beat out commercial fishing and mining companies hoping to destroy the plan.

The Australian government is holding a public consultation, hoping it will give them a mandate to take a big step towards a sustainable future for our oceans and our planet. But the reserve will cost money and without massive support right now, the short term financial interests of industry could beat out our hopes for a safe future for our seas.

We only have 48 hours until the consultation closes -- click to send a submission to the consultation now, then forward this email to everyone:

http://www.avaaz.org/en/save_the_coral_sea_4/?vl

The reports are dire: in 36 years, our oceans could be completely fished-out, in 100 years, all coral reefs might be dead. This action alone won't be enough to turn the tide. But it will establish the largest marine reserve in the world!

Saving the world's oceans from collapse will require bold political leadership and dedicated citizens taking action. The Australian government could be at the forefront. But industrial fishing companies want a marine highway through the area for their long line vessels.

We can save a million square kms of ocean by flooding the consultation with appeals from around the world. Let's drown out the voices of the commercial fishing companies, and protect our oceans for generations to come. Click the link below to send an urgent message, then forward this to friends and family:

http://www.avaaz.org/en/save_the_coral_sea_4/?vl

In 2010, Avaaz members helped create the world's largest marine reserve around the Chagos islands -- let's create an even bigger one this time and stand up for the future of our oceans!

With hope,

Stephanie, Maria Paz, Alice, Ricken, Dalia, Diego, Antonia and the rest of the Avaaz team

More information:

Protect our Coral Sea
http://www.protectourcoralsea.org.au

Valerie Taylor joins battle for the Coral Sea (The Cairns Post)
http://www.cairns.com.au/article/2012/01/23/201901_local-news.html

Does the Coral Sea marine park proposal provide enough protection? (The Conversation)
http://theconversation.edu.au/does-the-coral-sea-marine-park-proposal-provide-enough-protection-4474

Coral Sea Commonwealth marine reserve proposal (Australian Government website)
http://www.environment.gov.au/coasts/mbp/coralsea/consultation/index.html

Impacts of fishery activities (FAO)
http://www.fao.org/fishery/topic/12273/en

Awakening 7 Valentine Day Everyday


here You can also download and embed the show:
http://www.youtube.com/watch?v=miPQLmKtRXQ&feature=related

Awakening i  Polonia   Aktywna
Awakening and Polonia Aktywna
Awakening it's a program on radio patapoe.It's talkactive. It means we talk for more than three hours, mainly about politics,squatting,activism,ecology,tolerance,human and animal rights,punk,spirituality,freedom,love,cultural life in Amsterdam.First we start with the agenda for the squatting scene in Amsterdam( not only),then we have some main subject,sometimes guests.The last ha we do as polish part in this language.The music what we are playing that mainly punk,but this is just as background(package) and in the breaks when we are preparing our self,equipment,material,etc.Patapoe is a pirate, underground,squatters radio. We are playing our program every Tuesday from 3.30pm till ~ 7.00pm. In Amsterdam You can listen us in the ether 88.3 FM and everywhere else on http://www.freeteam.nl/patapoe
If You would like to listen some from our old programs and read description for them go to:
http://ourmediaindymedia.blogspot.com/search/label/Awakening%20program
if You would like listen,download or embed some of our old issues go to:
http://www.archive.org/search.php?query=Awakening7
to download the last show mainly about ecology and solutions for climate change You can go
http://www.archive.org/details/EcoAwakening7
Invitation to our program Awakening in radio patapoe 88.3fm
To all positive organizations &
To whom it may concern,
If you would like to come to on our show called awakening to talk about, ecology, squatting, local politics, food, animal rights you are more than welcome.
Ps: There are also possibilities to make interviews through phone or skype
Pass this information further. Let the media to be free.

some of our older shows

Awakening 7 Occupy Amsterdam Analysis

http://www.archive.org/details/Awakening7OccupyAnalysis

Awakening 7 reading the DIY ,Tantra,Affinity,Raw Food and the Riots

http://www.archive.org/details/Awakening7ReadingTheDiytantraaffinityrawFoodAndTheRiots

http://www.archive.org/details/AwakeningAboutTheRawFood

Awakening MP3,agenda,mobilization for squatting days in 1 year of squatting ban.
http://ourmediaindymedia.blogspot.com/2011/09/awakening-mp3agendamobilization-for.html
Awakening MP3,agenda,True Nature,Parmaculture
http://ourmediaindymedia.blogspot.com/2011/09/awakening-mp3agendatrue.html
Yes Men In Valreep
http://ourmediaindymedia.blogspot.com/2011/09/awakening-7-about-yes-men-in-valreep.html
radio awakening every tue from 15.30~19.00 in radio patapoe 88.3 fm (links below)

Opleidingscentrum IND beklad

Afgelopen nacht heeft de actiegroep 'Decoratieve Technieken' leuzen ('Stop deportaties' en 'Sloop de IND') geschilderd op de muren van het Kennis- en Leercentrum van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Utrecht (Nijenoord 6). De ingang werd besmeurd met rode verf, symbool voor het bloed dat aan de handen van de IND-medewerkers kleeft. De actie is een protest tegen de IND en tegen het Nederlandse migratiebeleid als geheel.

In het Kennis- en Leercentrum van de IND worden IND-medewerkers opgeleid in het zo snel mogelijk een verblijfsvergunning weigeren aan en het land uitwerken van mensen die hier een beter bestaan zoeken. Deze praktijken moeten gestopt worden. We hebben geen IND nodig, maar vrijheid van beweging in een wereld zonder staten en grenzen. Een wereld waarin welvaart eerlijk verdeeld is, en er geen sprake is van macht, dwang en uitbuiting van mens, dier en natuur.

De huidige globale samenleving wordt beheerst door de dictatuur van het kapitalisme, van het recht van de sterkste, gegoten in staatsvormen die geen van alle werkelijk democratisch zijn. Dit creëert in grote delen van de wereld omstandigheden als oorlog, vervolging, onderdrukking, armoede en honger. Omstandigheden die mensen dwingen tot het ondernemen van, vaak gevaarlijke, vluchtpogingen om aan deze ellende te ontsnappen. Omstandigheden ook die uiteindelijk een uitvloeisel zijn van de internationale politiek van precies dezelfde rijke landen die hen vervolgens met alle mogelijke middelen proberen buiten te houden. De enkeling die de mede door de gemilitariseerde FRONTEX-eenheden bewaakte muren van Fort Europa weet over te komen, heeft grote kans hier in de illegaliteit of in een van de vluchtelingengevangenissen te belanden.

De IND is een cruciale schakel in het geheel van de uitvoering van het vreemdelingenbeleid en van de repressie waarmee deze samengaat. Het zijn IND-medewerkers die beslissen of iemand hier wel of niet mag blijven, beslissingen die bij een rechtsgang door de vluchteling meestal klakkeloos gevolgd worden door rechters, andere serviele lakeien van het xenofobe beleid van dit uiterst rechtse kabinet en haar voorgangers.
Met zijn rol heeft de IND geen enkel bestaansrecht en zijn al zijn kantoren een legitiem doelwit voor acties in welke vorm dan ook.

Tuesday, February 21, 2012

We are all Syrians nowAssad's ruthless massacre of civilians in his attempt to crush the Syrian Spring is escalating. But a new international coalition led by Arab League members is meeting in 4 days and is our best hope to stop the bloodshed. Avaaz has a seat at the table and can bring the voices of world citizens directly to decision-makers. Let's call on the coalition to end the violence now:
With each passing day, Syria's crackdown on democracy protesters reaches new levels of horror -- bombing crowded neighborhoods filled with innocent civilians, cutting off electricity and phones so families can't call for help, and blocking medical aid to the wounded. But finally a flicker of hope is emerging that could stop the terror.

After the UN Security Council failed, Syria's neighbours in the the Arab League are taking the lead. They have called other key powers to an emergency meeting in 4 days in Tunisia, and Avaaz will be sitting at the table with the Syrian democracy movement to deliver a clear mandate for strong action.

Right now, the level of public outrage could make the difference between forceful action and feckless diplomacy. Let's deliver a 1 million-strong call to action, and press negotiators to move now to stop the bloodbath. Click below to sign the petition -- it will be delivered directly to the delegates in the meeting:

http://www.avaaz.org/en/arab_league_save_syria_3/?vl

The student organizers and mothers who month after month have led peaceful marches for freedom are now facing down the full military might of Assad's army. They are calling for the world's help to ensure that the Syrian Spring does not die a gruesome death on the streets of Homs, Hama and Idlib.

So far, the Arab League and United Nations have failed to stop the slaughter. But the international community knows that they cannot postpone action any longer. There is no panacea to end this, but a combination of more targeted sanctions, humanitarian action, support to the opposition to form an alternative government that unites people across the sectarian divide, and a plan to help those fearful of regime change to defect, could tip the balance of power.

In situations like this one, a clear public proposal can force the hand of politicians and governments to take meaningful action fast. Let's show those meeting this week the extent of global determination to save the Syrian Spring and end the bloodshed. Sign the urgent petition for action now:

http://www.avaaz.org/en/arab_league_save_syria_3/?vl

With so many challenges facing our globe, our community rarely campaigns on the same issue numerous weeks in a row. But the situation in Syria is dire and the Syrian people are counting on us not to let this opportunity to make a difference pass us by. Let's come together one more time and show them that the world stands with them.

With hope and determination,

Ian, Jamie, Maria Paz, Allison, Andrew, Emma, Wissam, Stephanie, Bissan and the whole Avaaz team

More Information:

U.N. Rights Chief Decries Inaction Over Syrian Assault (New York Times)
http://www.nytimes.com/2012/02/14/world/middleeast/syrian-forces-continue-attack-on-homs.html

Syria rejects UN charges as Homs battered (AFP)
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5j1pclwMLlv27cvsSseqnSzyCg2xw?docId=CNG.f403ea8aad2faad073236239e9b0c0df.af1

Tunis to host meeting on Syria on February 24 (Reuters)
http://www.reuters.com/article/2012/02/12/us-syria-arabs-friends-idUSTRE81B0DN20120212

Syrian regime 'emboldened' by UN inaction, says human rights chief (The Guardian)
http://www.guardian.co.uk/world/2012/feb/13/syrian-regime-emboldened-un-inaction?newsfeed=true

'Heaviest shelling' in Homs for days, say activists, as massacres reported (al Arabiya)
http://english.alarabiya.net/articles/2012/02/14/194498.html?newsfeed=true