Sunday, September 30, 2012

Tentenkamp Notweg - Osdorp - Amsterdam: Things and help needed

About 40 refugees are staying in the camp at the notweg is amsterdam-osdorp right now and more are expected. Many people living around and further away are helping already but some things are still very much needed!

Stuff for the tents (a lot are incomplete or crappy), like the groundpins or lines, tarp, etc
Campingmatrasses/beds
All kinds of warm clothes (coats, sweaters socks, whatever)
Toileteries: toothbrushes, deodorant, shaving blades, nailcutters, etc etc
Blankets, sleeping bags, pillows,
Shoes!
Toilet paper,
Batteries,
Everything to make light at night, for safety and atmosphere
Chairs, tables and kitchen stuff, so that it's possible to cook and eat together

Two of the biggest problems are water and sanitation, do you have ideas/inspiration/knowledge and can you help please come! (maybe a compost toilet??)

[Doorbraak Info] “Regie over het eigen leven” via dwangarbeid?

21 oktober, Nijmegen: documentaire over het socialistische experiment in Fatsa

In 1979-1980 wisten revolutionairen in het Turkse stadje Fatsa een vrije,
socialistische samenleving te creëren. Dit in weerwil van de repressie door
het leger, de terreur van fascistische knokploegen en de uitbuiting door
grootgrondbezitters. Hoe de inwoners van Fatsa dit voor elkaar kregen kun je
zien in de documentaire "De waarheid van Fatsa, datgene wat vergeten moest
worden" ("Fatsa Gercegi, unutturulanlar"). Helaas hield dit socialistische
experiment niet lang stand. Revolutionair links beschikt over een grote
traditie en erfenis die ons ook vandaag kan inspireren en inzichten kan
opleveren. Fatsa maakt daar onderdeel van uit. Mehmet Kirmaci, schrijver van
het artikel "Fatsa 1979-1980: een in de kiem gesmoorde revolutie", geeft een
inleiding bij de filmvertoning. Zondag 21 oktober van 16.00 tot 18.00 uur,
inloop vanaf 15.30 uur. De Klinker, Van Broeckhuysenstraat 46, Nijmegen. De
film is Nederlands ondertiteld. De toegang is gratis. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=11288


-----------------------------
Vluchtelingen van Haags tentenkamp weerstaan staatsrepressie

Vandaag heeft de rechter het intimiderende en stompzinnig bureaucratische
optreden van de gemeente Den Haag tegen de vluchtelingen van het actiekamp
Recht op bestaan enigszins teruggefloten. Op 19 september waren de
vluchtelingen met veel pijn en moeite in de buurt van station Den Haag
Centraal uit protest tegen het keiharde migratiebeleid een tentenkamp
begonnen, dat tot nu toe in weer en wind overeind is gebleven. Het is van
groot belang dat de solidariteit met de actievoerders zich de komende tijd
uitbreidt. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=11297


---------------------------------
Quebec: protest tegen collegegeldverhoging en repressieve wet succesvol

De strijd tegen het bezuinigingsbeleid zal de komende dagen en weken tal van
nieuwe episoden kennen, soms dramatisch, soms bijna routineus. In diverse
Zuid-Europese landen staan bijvoorbeeld weer algemene stakingen op stapel.
Vandaag vindt er zo'n staking plaats in Griekenland. Grote demonstraties in
Spanje en Portugal vonden plaats op 15 september. Het bezuinigingsbeleid is
vergelijkbaar, al is de sloop in Griekenland intussen al veel verder gevorderd
dan in andere landen. Het protest en verzet heeft ook vergelijkbare trekken –
maar ook opvallende verschillen. Intussen is er elders een overwinning geboekt
in de strijd tegen bezuinigingen: in Quebec hielpen studenten en
sympathisanten een collegegeldverhoging te torpederen, en meer. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=11295


---------------------------------
"Regie over het eigen leven" via dwangarbeid?

Afgelopen donderdag besprak de Leidse gemeenteraadscommissie Werk en Financiën
een discussienota van de SP en de PvdA over reïntegratie. Wie had gehoopt op
een verbetering van de situatie van de dwangarbeiders, die kwam na
aanschouwing van het enigszins surrealistische toneelstuk bedrogen uit.
http://www.doorbraak.eu/?p=11280


--------------
Doorbraak
Email: doorbraak@doorbraak.eu
Website: www.doorbraak.eu

Friday, September 28, 2012

29/09 | Damoclash: gentrify it yourself! op de Valreep

DAMOCLASH: GENTRIFY IT YOURSELF!

Damoclash sluit zich aan bij de Open Huizen Dag
 
Op 29 September tussen 14:00 en 21:00 is iedereen welkom ons open huis op de Oostpoort zonder afspraak vrijblijvend te bezichtigen!

   Manifestatie en festival

Met de ludieke en culturele manifestatie wil DamoClash de aandacht
vestigen op de grote lege zandbak in Amsterdam Oost genaamd Oostpoort.
De nieuwe wijk – een initiatief van Ymere, Stadsgenoot en het Bouwfonds
- had er al jaren moeten staan, maar komt niet van de grond. Met een
openbare grondveiling van deze zandbak, wil Damoclash de Oostpoort
openstellen en een vruchtbare bijdrage leveren aan de doorontwikkeling
van een nieuwe wijk in Amsterdam.

 

Damoclash is een terugkerend gratis en chaotisch, cultureel en
non-commercieel protestfestival dat kunst, politiek en debat laat
samensmelten in een ludiek evenement. In voorgaande jaren vierden we de
economische crisis door haar onze eigen economie te creëren op ADM,
luidden we het kraakverbod in op de Passeerdersgracht in Amsterdam,
en vroegen we met 50 artiesten asiel aan in Kosovo om samen met de
Pristina Underground Scene een festival op touw te zetten aan de rand
van Lake Batovc.

Lake Batovc

 Dit jaar werken we samen met buurtcentrum Op de Valreep. Terwijl
ontwikkelaar OCP tevergeefs een verkoopkantoor voor niet bestaande
woningen wil neerzetten, hebben buurtbewoners en de kraakbeweging het
heft in eigen handen genomen. Het eenzame, verkrotte, monumentale
Dierenasiel is in mum van tijd uitgegroeid tot een bloeiend centrum van
cultuur en natuur.

 Programma:

 We trappen direct groots af om 2 uur 's middags. Er zal muziek zijn, theater, poëzie, debat met architecten en DIY initiatieven uit binnen en buitenland, eten en andere gekkigheid. Om 4 uur zal er een debat plaats vinden over de toekomst van Oostpoort. Bekijk de Damoclash website voor het laatste overzicht.

GIY

 Kun je zelf ook niet wachten om onze stad te verrijken? Neem dan een schop in de hand, kom naar Damoclash en word een van Onze Culturele Partners (OCP). Laat zien dat je ook wilt mee helpen bouwen aan de stad Amsterdam. Kom in je bouwvakkerskleding, met veiligheidshelm, lichten, accuboor.
 
Wat wij ook nodig hebben is zoveel mogelijk muzikanten, dansers, poëten en rebellen om de gentrification in te luiden. We ontginnen met z'n allen het gebied, we scheppen er kunst, en daarna schoppen we onszelf eruit met winst! Gentrify it yourself!

 

Neem laarzen mee!

 

Meer informatie komt te staan op:                       https://damoclash.nl

Media are in the hands of the rich

Grassmaower.ADM Tijd festival part 6

Thursday, September 27, 2012

5 Million Farmers Sue Monsanto for $7.7 Billion

Launching a lawsuit against the very company that is responsible for a farmer suicide every 30 minutes, 5 million farmers are now suing Monsanto for as much as 6.2 billion euros (around 7.7 billion US dollars). The reason? As with many other cases, such as the ones that led certain farming regions to be known as the 'suicide belt', Monsanto has been
reportedly taxing the farmers to financial shambles with ridiculous royalty charges. The farmers state that Monsanto has been unfairly gathering exorbitant profits each year on a global scale from "renewal" seed harvests, which are crops planted using seed from the previous year's harvest.

The practice of using renewal seeds dates back to ancient times, but Monsanto seeks to collect massive royalties and put an end to the practice. Why? Because Monsanto owns the very patent to the genetically modified seed, and is charging the farmers not only for the original crops, but the later harvests as well. Eventually, the royalties compound and many farmers begin to struggle with even keeping their farm afloat. It is for this reason that India slammed Monsanto with groundbreaking 'bio-piracy' charges in an effort to stop Monsanto from 'patenting life'.

Jane Berwanger, a lawyer for the farmers who went on record regarding the case, told the Associated Press:

"Monsanto gets paid when it sell the seeds. The law gives producers the right to multiply the seeds they buy and nowhere in the world is there a requirement to pay (again). Producers are in effect paying a private tax on production."

The findings echo what thousands of farmers have experienced in particularly poor nations, where many of the farmers are unable to stand up to Monsanto. Back in 2008, the Daily Mail covered what is known as the 'GM Genocide', which is responsible for taking the lives of over 17,683 Indian farmers in 2009 alone. After finding that their harvests were failing and they started to enter economic turmoil, the farmers began ending their own lives — oftentimes drinking the very same insecticide that Monsanto provided them with.

As the information continues to surface on Monsanto's crimes, further lawsuits will begin to take effect. After it was ousted in January that Monsanto was running illegal 'slave-like' working rings, more individuals became aware of just how seriously Monsanto seems to disregard their workers — so why would they care for the health of their consumers? In April, another group of farmers sued Monsanto for 'knowingly poisoning' workers and causing 'devastating birth defects'.

Will endless lawsuits from millions of seriously affected individuals be the end of Monsanto?

Time will only tell.

Source : Natural Society

Caspian Goodbye Party this Saturday + clip from ADM Tijd festival

Saturday, September 29

Caspian Goodbye Party

w/Supercity & La Bomba Total @ Tolhuistuin

Showtime 22h00 (really)

tolhuistuin.nl
caspianhatdance.com

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Friends,

It is with pleasure alloyed with pain and not a little unconcealed sadness that I announce our goodbye-for-now party *this Saturday*.

With Valentin leaving for Berlin and Pablo leaving for Uruguay it's not clear what will happen with the band. When people ask how or whether we will keep playing, the only answer we can give (for now) is that we won't be playing in the near future, at least not in this formation.

So here's to the songs unsung and the jokes unemailed. (For now).

But I think I speak for all of us that whatever inspired us to do this all this time drives us still, and is perhaps stronger, if different. What's that you say, put it into words? Oh, that's easy … it's a beach in the beautiful country of _____, where night is day and day is also day, it's the Vondelpark, where you go and sit for a while, it's those old-style aeroplanes where two guys had to push the propellor to get it moving while the pilot put on his goggles and ate a candy bar, it's a back page torn out of the book of Europe & the Americas, it's an Amsterdammer riding a bike, a whole crazy city of Kermits the Frog.

And if we dare say so ourselves, the upcoming album was well worth waiting for.

By all of which I mean to say that we will still be filling the world with noises in some way or other.

So keep your ears open and your heart free of dust and your eyes on the back of the neck of the guy in front of you and march, soldier, march.

And come on Saturday and party with us one last time. For now.

We are scheduled as the first band, which means we *really* start at 22h!

Greetings etc., -the Caspians

 

Schijnheilig band.ADM Tijd festival part 4

from : http://schijnheilig.org

Wie zijn we?

Schijnheilig is een rondzwervend collectief dat zich inzet om ongebruikte ruimtes te betrekken en te veranderen in creatieve, vrij toegankelijke en non-commerciële ontmoetingsplaatsen waar onder andere beeldende kunst, muziek, theater, poëzie, lezingen en alles daartussen en buitenom samenkomen.

 

Kraken is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis en ontwikkeling van Schijnheilig. Schijnheilig ziet kraken als een politieke act waarmee een signaal wordt afgegeven dat er misstanden zijn op het gebied van woningnood en leegstand. Tegelijkertijd willen we laten zien dat je iets positiefs kan doen met lege verkrottende panden in de stad. Meer dan dat is kraken voor Schijnheilig ook onderdeel van een houding waarbij niet automatisch de status quo wordt geaccepeerd (ten opzichte autoriteiten, commerciële organisatievormen  en de ontwikkeling van de stad).

De laatste vaste plek Schijnheilig was een voormalig schoolgebouw aan de Passeerdersgracht 23BG in het hart van de Amsterdamse 'entertainment area'. Het (niet) lang(er) leegstaande pand werd voorzien van een podiumzaal, een expositieruimte en een debat/filmzaal. Het pand groeide uit tot een broeiende ontmoetingsplek voor zowel artistiek, wetenschappelijk als politiek geëngageerde mensen. Het werd op 5 juli 2011 met harde hand ontruimd.

Momenteel is Schijnheilig op meerdere plekken actief. Eens per week organiseert Schijnheilig de 'Activistische Salon' in de Vondelbunker, Vondelpark 8a.

Schijnheilig wil open en wederzijds samenwerkingsverbanden aangaan. De plekken die we invullen fungeren ook als werk- en ontmoetingsplaatsen. Beeldend kunstenaars die komen exposeren worden bijvoorbeeld tijdens de expositie tijdelijk medegaleriehouders. Openingstijden zijn flexibel.

 

Hoe werken we?


Ben je op zoek naar ruimte voor een project? Kom langs op donderdagavond met je plan en/of motivatie. Daarbij zijn een aantal dingen van belang om te weten:

  • Activiteiten zijn gratis en publiek toegankelijk. De enige uitzondering geldt voor benefieten waarbij om vrijwillige donaties kan worden gevraagd.
  • Onze crew werkt op volledige vrijwillige basis. Wij stimuleren projecten van organisaties die op een soortgelijke manier functioneren. In principe geeft Schijnheilig de voorkeur aan activiteiten die het afkunnen zonder grote sponsors, los van alle goede intenties van de organisatoren. Zoals hierboven reeds aangegeven wil Schijnheilig op non-commerciële basis werken, omdat al genoeg andere plekken dat niet doen.
  • Als je met ons een project wilt organiseren waarvoor je subsidie ontvangt, gesponsord wordt, ofwel in opdracht werkt, gelden aanvullende voorwaarden. Alle eisen van de geldschieter die betrekking hebben op het gebruik van onze ruimte of de daar aan grenzende omgeving, dienen met ons schriftelijk overlegd te worden. Sponsormateriaal wordt niet op prijs gesteld.
  • De mensen van Schijnheilig vinden het leuk om in contact te komen en te blijven met leuke organisaties en projecten die bij ons terecht komen. Om die insteek te kunnen behouden, kunnen we helaas niet alle projecten ruimte bieden.

GMO corn not allowed in Russia because of cancer risk

Wednesday, September 26, 2012

Daikaiju.ADM Tijd festival part 3

from daikaiju.net

Who is the Daikaiju??? Premium action heroes deliver most high rocket music! Special reverb skill combo for full impact! Loud sonic boom for earful pleasure! Beautiful radiation of hyper-dimensional springy sound creates divine psychic wind for your special defense! Worship Psycho-surf band Daikaiju daily for good luck and health!

INFORMATIVE DEMONSTRATION ON THE CALLING OF “25S SURROUND THE PARLIAMENT”

Spanjaarden demonstreren op de Dam in Amsterdam in solidariteit met protest in Madrid


Messages of solidarity are flooding FB offering tidings and solidarity with the people of Spain, the INDIGNADOS, who today surrounded the Parliament and demanded they would not move until the government resigns. More of this kind of thing. Please, do write down messages of support of your own and send photos to us via the message button and the best ones will be posted on the wall and added to an album and you can cover your face if you want to be anon.

ONE LOVE !

SUPPORT THE CALLING OF ""

CONTEXT
The collective "Plataforma En Pie" (Stand Up Platform) made a calling through social media to force a new constitutive process in Spain, under the slogan " On the Parliament". The lack of clarity and transparency both in the objectives of the call and in the identity of the platform caused suspicion among assemblies thus loosing their support. Nevertheless, this process shows the operability of the hundred of active assemblies in Spain. Moreover, it demonstrates their capacity to react and adopt a political position in relation to popular actions questioning the economic and social system. Thanks to this intense debate different assemblies, some DRY (Real Democracy Now) nodes, social collectives and individuals, have integrated a state coordinator with a completely open horizontal working policy, based on the assembly system in order to generate consensus. This state coordinator has turned the action into "Rodea el Congreso" (Surround the Parliament), with a clear NON VIOLENT MANDATE. The access and exit of the parliamentarians will not be obstructed at any moment. The normal activity inside the Parliament will not be disturbed. Everything indicates that the 25S will be difficultly stopped. Also, part of the people inside15M seems to have assumed the challenge of turning this action into theirs, reformulating and opening it.

After this analysis of the context, background and 25S coordinator objectives among others, we have agreed to demonstrate in Amsterdam with the aim of giving the following approaches an international relevance:

"The 25th of September the will be surrounded as a symbol to rescue it from the kidnapping which has turned this institution into a useless organ. A kidnapping of the popular sovereignty by the Troika and by The Markets, executed under the blessing and collaboration of most of the political parties. Parties which have betrayed their electoral programs, their voters and the people in general, breaking their vows and contributing to people's gradual pauperization.

A government chosen by the people that once it reaches the power operates on the opposite that the candidates promised, has no legitimacy. Winning an election does not give the government the right to make do as it wills, betraying the voters who elected it. The people, under these conditions, have the right to require the government to quit. The people have the right to have a government which governs according to the popular choices. This is the essence of democracy and popular sovereignty.

The Parliament will be surrounded by the 25S to tell those who unjustly govern us: we will disobey their unfair and illegitimate impositions to pay their debt. We will defend our collective rights: our houses, public education, public health system, employment, democratic and our decent life. We will initiate the process to stop the responsibles for this . The arsonists who have caused our will be judged instead of rewarded.

The demonstration on September 25th around the Parliament takes place in order to recover our responsibility of our own future, rejecting impositions. We want to tell the ones who have kidnapped Democracy that it is their time to leave. We will require the resignation of this government, as a first step. Set it free. Let's start anew our constitutive process: an open process with direct participation where we all determine together political institutions, participation tools, juridical and political mechanisms that we need to guarantee the efficiency of our collective decisions. A continuous constitutive process which collective definition starts, but does not end, on 25S"

From the Amsterdam and Zuid-Holland 15M assemblies we support, as we have been doing until now and as we will keep on doing in the future, every non-violent action, emerged into an open, horizontal and assembly process, which help the people to defend themselves from the attacks by an elite which impose us an unfair system and forces us to pay the consequences of a crisis that this elite generated and is still stimulating. This crisis is not just Spanish or European, but a globally systemic. So it can only be solved through an international collective action. For these reasons, we want to inform, in the country we are living now, The Netherlands, about the action "25S surround the Parliament" which will take place in Spain. Showing in this way the continuous questioning of the system and that there are alternatives. We will denounce any violent repression by the Spanish State. Always according to the non-violent and open spirit of the 25S Coordinator, and based on the following premisses:

-This is a non-violent action.
-It has been opened to everybody's participation.
-The work developed during this year has been decisive and still is. This action must not compromise it, but reinforce it.
-The 25S action does not delegitimize at all the day by day and week by week work of the neighborhood assemblies. On the contrary, in the remote case an action success with the real starting of a constitutive process, this should lay on them.

MORE INFORMATION (in Spanish):
-25S coordinator full manifesto: https://coordinadora25s.wordpress.com/manifiesto/
-List of the assemblies, organizations and collectives which support or take part into 25S:
https://coordinadora25s.wordpress.com/participan-2/

CONTACT:
ttszuidholland@gmail.com

Vluchtelingen Recht op Bestaan winnen rechtszaak om tenten

Haagse burgemeester Van Aarsten verbiedt aangemelde demonstraties

Illegalen zijn ook mensen - spandoek Recht op Bestaan

Precies een week nadat het vluchtelingenactiekamp Recht op Bestaan aan de Koekamp in Den Haag is opgezet, wint Recht op Bestaan de juridische strijd om het mogen plaatsen van tenten.

Burgemeester van Aartsen van Den Haag heeft er alles aan gedaan het tentenkamp te verbieden, onmogelijk te maken, te ontmoedigen en te beëindigen. Maar Recht op Bestaan volhardde met niet meer dan de weinige beschutting van een aantal party-tenten in regen, wind en storm en geeft vandaag van Aartsen het nakijken.

Het kamp kan en zal voor onbepaalde tijd blijven staan. Drie demonstraties vonden afgelopen week plaats vanuit het kamp, naar de Tweede Kamer, naar de Dienst Terugkeer en Vertrek, en door het stadscentrum van Den Haag.

Gelijktijdig met deze overwinning heeft van Aartsen drie demonstraties die zijn aangemeld voor deze week donderdag, vrijdag en zaterdag verboden omdat ze niet op tijd zouden zijn aangemeld. Den Haag hanteert als enige gemeente in Nederland een aanmeldingstermijn van vier maal vierentwintig uur. Dit is in strijd met de Europese Regelgeving.

De uitspraak van de bestuursrechter over de tenten houdt kort gezegd in:

Tenten worden toegestaan.

Er zijn enkele voorwaarden:
2 kanten mogen gesloten zijn (dus gewoon tentdoek).
1 kant moet transparant zijn
1 kant moet open zijn.
De open kant mag variëren afhankelijk van windrichting.

De open kant en de transparante kant moeten samen een hoek vormen. De ander hoek bestaat dan uit twee gesloten kanten.

Recht op bestaan benadrukt nog maar eens:

Wij willen een humane oplossing voor alle vluchtelingen! 
Wij zijn voornamelijk uitgeprocedeerde vluchtelingen die niet terug kunnen naar het land waar we vandaan komen. Wij zijn niet uitzetbaar, maar krijgen ook geen verblijfsvergunning. Hierdoor zijn we rechteloos en kunnen we het mensenrecht, wat voor iedereen zou moeten gelden, nergens halen.

Wij strijden echter niet alleen voor de mensen die in onze situatie zitten, maar voor alle vluchtelingen die in plaats van opgevangen te worden, worden weggestopt in AZC's, detentiecentra of aan hun lot worden overgelaten op straat zonder zorg, zonder huis, zonder uitzicht op een waardig bestaan. Een land als Nederland zou mensen moeten opvangen die huis en haard verlaten om een normaal leven te kunnen opbouwen. Dit is ieders recht! Mensen vluchten niet zonder reden!

https://www.facebook.com/rechtop.bestaan
https://www.twitter.com/rechtopbestaan
https://www.no-border.nl

E-mail: rechtopbestaan[a]gmail.com

Livestreams Occupy Den Haag: http://www.livestream.com/occupydenhaagstream

Monday, September 24, 2012

DIY Bikefest 2012 - Program

The program is finally full!
See you all there!
28.-30. of September
@ Maarsenbroeksedijk 9 , Utrecht

http://diybikefest.puscii.nl

Program

Friday

15.00 Bikefest opens! Here we go!We are loaded with bike parts hope you are with enthusiasm!

18.30 Food – Vegan snack bar – a bit of deep fried but delicious food to start the weekend! + bar opens

19.30 Alleycat – TBC

22.00 Info about "Battle against the Bike ban"-fight that occurred 25 years ago on the streets of New York and started a long term initiative to make the city more safe for cyclists

-Pyjama party with movies and popcorn!

01.00 bar closed

Saturday

10.00 Breakfast – you'll need a good one for what comes after :)

12.00 Workspace opens

Workshops
wheel spoking
welding
bikepolo
silk screen printing
(the exact times times and schedule will be announced)

-Pimp your bike (for the critical mass)

15.00 Lunch

17.00 BIKE GAMES

Talbikejousting ...or for some people – at least dare to go up on one of these :)

Slowrace – Got you there!It's not about the speed,it's about the skills!Oooor let's be honest,it's about fun and laughing your ass off when you realise that this time it is your bike that wants to go further,not you!

Bikepolo – So...hope that you paid attention during the workshop!

19.00 Food! Bar opens

20.00 Bakfiets/cargo bike race!!!!Lets see what nice little tricky and annoying obstacles are prepared for this time!

21.00 Evening program

Pub quiz – it's all mixed up!Quite interesting though! You can be a smart ass but you can learn new things as well!
Music
Games...Anyone up for trying to disassemble and assemble the bike as fast as possible? One important thing – It does have to be drivable at the end :)

02.00 bar closed

Sunday

10.00 Pancakes! It's always nice to feel like a little kid again anxiously waiting in line for your plate."Can i please have one more?I promise i won't ask for sweets for the whole week!" :)

13.00 Infotalk critical mass

-make your own lunch package

14.00 Get together and leave to starting point of critical mass

15.00 Start of critical mass on Majellaplein, Utrecht – Yes,comparing to other countries,here the bikes are widely accepted.But,there are still too many cars on the street! Lets show how it is to take over the whole street...Only pedal power!

19.00 Critical mass is done and dinner is served

20.00 BIKEWARS! Oh yes,it's time! Prepare for a spectacle of insanely brilliant positive destruction! Stripes on your cheeks and one focus – Be the last one standing...hm,I mean pedaling

22.00 Bike related movies + bar

01.00 Bar closed

If you enjoyed the weekend,it is even more fun to stay a bit,share impressions and help with
cleaning up :)

Spanner.Squatters Song.ADM Tijd festival part 2

text from  http://spannerintheworks.net

Spanner has been mixing politics and pleasure since around 2000, and we aim to still be at it when it's time for dancing on the ruins of the empire. We're taking bookings for the after party now! Our sound is a small contribution to the soundtrack to revolution and we hope to inspire both much dancing and more direct action. We play militant, ska'd up punk that's not just for entertaining "alternative" consumers or being part of the illusion of rebellion. Punk for us has to be more than noise and more than a hairdo. We want punk and punks to be part of a community in opposition and resistance to this murderous system which leaves everything it touches damaged or dead. We know that with our creativity and determination we can make a new world, and punk is about doing it now! We'd also very much like our music to strike fear into the hearts of capitalists, cops, bosses and politicians everywhere… if only they could hear the words!

We love meeting DIY bands, gig collectives, subverters, squatters, rebels, resisters, renegades, revolutionaries and fellow trouble makers from all over. It reminds us that we are everywhere!!! We are always looking for gigs and festivals to play, so get in touch if you think you could do with a Spanner in the mix.

ADM Tijd festival.Flow & Meg Bu (Part1)

The ADM TIJD festival is made with no single cent of subsidy, purely volunteer labour and any profit made goes to a good cause!

ADM TIJD festival: 21st and 22nd september 2012
ADM, Hornweg 6, Amsterdam

The ADM festival will this year explore the theme of time: are we facing the end of time? How do we experience time? Can time be slowed down or sped up? What do we want the future to look like? How does the past affect us? Does time even exist?

The ADM TIJD festival will take place around the autumn equinox… Traditionally this is an important moment in the cycle of the sun and brings us back to a very basic notion of time – as a reflection of solar and seasonal cycles..

As the world around us is dragged down by the boom-and-bust economy where 'time is money' the ADM provides an escape-route. A rare and endangered free-place where people are experimenting with alternative lifestyles, learning to disconnect from the addiction to material wealth and to guide their own lives and how they spend their time.

So, forget your watch and phone, leave behind the haste of modern society and adjust to ADM time. Immerse yourself in alternate theatrical worlds; lose yourself in the music; learn a timeless trade or inform yourself on the intricate relationship between time and space…

Friday, September 21, 2012

Goed nieuws! Shell stopt met olieboringen op de Noordpool

De boringen door Shell in het Noordpoolgebied zijn voor dit jaar stopgezet. Na problemen met een voorbij drijvende ijsberg vorige week is het nu wederom de Arctic Challenger die roet in het eten gooit. Dit schip, dat noodzakelijk is bij het bestrijden van een olieramp, heeft al maanden te kampen met technische problemen en krijgt daardoor maar geen vergunning van de Amerikaanse overheid. Afgelopen maandag berichtte Shell over nieuwe vertraging met dit schip, waarna Shell heeft besloten de boringen voor dit jaar op te schorten. En dat is geweldig nieuws!

Mede dankzij de vele petitietekenaars en de wereldwijde acties van Greenpeace is er grote publieke druk geweest op de Amerikaanse overheid om niet klakkeloos een boorvergunning af te geven. De Amerikanen hebben extra goed op de naleving van deze vergunning gelet waardoor de vertraging nu te groot is geworden voor Shell om dit jaar nog te kunnen gaan boren. Shell mag nu alleen nog voorbereidende werkzaamheden doen rondom de boorputten, maar niet langer boren tot op de diepte waarop het bedrijf olie hoopt te vinden.

'Dat Shell moet stoppen met boren in Alaska bewijst dat de oliemaatschappij totaal niet is toegerust op boren in de extreme omstandigheden nabij de Noordpool', zegt Joris Thijssen, campagnedirecteur van Greenpeace. 'Feitelijk is het ook onmogelijk om je goed voor te bereiden op een olieramp in dit afgelegen, ijskoude natuurgebied. De omstandigheden zijn daar zo extreem, dat ze de rommel nooit kunnen opruimen.'

Als grootste bedrijf ter wereld heeft Shell een maatschappelijke verantwoordelijkheid om te investeren in voldoende duurzame energiebronnen als zon, wind en water. Toch zal het bedrijf volgend jaar vast en zeker opnieuw naar olie willen boren. Hoe meer mensen aan Shell laten weten dat ze daar tegen zijn, hoe beter. Teken dus onze petitie op www.stopshell.nl en vraag je vrienden dit ook te doen.

Stop Shell, bescherm de Noordpool


 

ADM Time festival starts today !

The ADM TIJD festival is made with no single cent of subsidy, purely volunteer labour and any profit made goes to a good cause!

ADM TIJD festival: 21st and 22nd september 2012
ADM, Hornweg 6, Amsterdam

The ADM festival will this year explore the theme of time: are we facing the end of time? How do we experience time? Can time be slowed down or sped up? What do we want the future to look like? How does the past affect us? Does time even exist?

The ADM TIJD festival will take place around the autumn equinox… Traditionally this is an important moment in the cycle of the sun and brings us back to a very basic notion of time – as a reflection of solar and seasonal cycles..

As the world around us is dragged down by the boom-and-bust economy where 'time is money' the ADM provides an escape-route. A rare and endangered free-place where people are experimenting with alternative lifestyles, learning to disconnect from the addiction to material wealth and to guide their own lives and how they spend their time.

So, forget your watch and phone, leave behind the haste of modern society and adjust to ADM time. Immerse yourself in alternate theatrical worlds; lose yourself in the music; learn a timeless trade or inform yourself on the intricate relationship between time and space…

The ADM exists almost 15 years as a live-work community of artists and freethinkers that are closely linked to each other by the space they share.

The cultural freehaven ADM is one of the last large live/work communities of the city. On the terrain live 125 artists, theatre makers, decorbuilders, inventors, dancers, musicians, craftsmen, seadogs and buccaneers, lifelovers and 'different-thinkers'. Experiment, exchange and spontaneity have ensured that the ADM has acquired a place in Amsterdam's cultural climate. So the successful Robodock festival was born on the ADM, the first enactment of Merlijn Twaalhoven's La Vie N'est Pas Une Chocolat was realised here and the sensational bakbrommer championships were organised here.

The ADM is, as many other (squat) communities, a fertile germination place for the local and (inter)national cultural climate. Communities as this (fringes of the city) appear to often play a leaders role for what is now called the Creative Industry. What we do with us all, but especially BEING, often forms for others a source of inspiration. From pretty much nothing, a blooming, creative community is made.

More info: ADM (dutch)

New: info & workshops program saturday afternoon… see below

The program is as always a spectacular mix of theatre, installations, bands, djs, vjs, exhibitions, as well as workshops, informative presentations and a kid's program.

Performance times may not always be announced … they will become clear when you enter the festival.

<<<kids' program>>>
Saturday 13.00-18.00 @kidsarea
Interactive theater, workshops, time machine building.
http://www.occii.org/kinderpret
>>>time schedule>>>

<<<Chronic Soundz DIY Beer>>>
http://chronicsoundz.com/

 

<<<BANDS>>>    <<<DJ'S/LIVESET>>>    <<<THEATER/INSTALLATIONS>>>

<<<INFO&WORKSHOPS (SAT 13-18h)>>>
     <<<POETRY>>>

 >>> VJ Cyperhttp://www.lichtinstallationen.com/2011/02/vj-cyper/ <<<

>>> Anti-Delusion MechanismChaotic Orbits http://antidelusionmechanism.org <<<

>>> Borrell-TIJD @ Suwannes Clit-Club <<<

See fotos of last year's Ruimte festival and also Earth festival in 2009

Animal Rescue Benefit Today OT301

    • At Overtoom 301 Amsterdam
    • 22:00 until 03:00

  • We are organising a benefit party for animal shelter Nasza Szkapa http://www.facebook.com/fundacjans. This shelter is set up by our friends, please come and support them with your donation and enjoy a nice vibe! Roots Reggae Dub session with Manu Berry, Ras Loud and Vega Selecta.
Here You can see this great place and also how You can support in other way

[Doorbraak Info] Nieuw Paars vooruitgang voor werklozen en vluchtelingen?


Na de verkiezingen: hoe nu verder?

De verkiezingen zijn achter de rug. Velen hebben wat ze noemen "strategisch"
gestemd, op de PvdA of omgekeerd op de VVD, hoewel ze het eigenlijk eens zijn
met bijvoorbeeld de SP of de PVV. Het gevolg kennen we. Twee hele grote
partijen, een liberale en een sociaal-democratische, die op elkaar aangewezen
zijn. Terwijl ik dit schrijf, is de neo-liberale VVD-havik Henk Kamp benoemd
tot verkenner. Dat geeft al aan waar de kabinetsformatie toe zal leiden: het
in misschien iets andere bewoordingen en accenten voortzetten van het
neo-liberale beleid van het kabinet Rutte I. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=11276


-----------------------------
'Dwangarbeid light' met de Leidse SP en PvdA?

De dwangarbeid voor Leidse werklozen ligt al een tijdje onder vuur. Doorbraak
voert er actie tegen, en ook de lokale SP en PvdA leveren kritiek. Morgen
bespreekt de raadscommissie Werk en Financiën een discussienota van de beide
partijen over het reïntegratiebeleid. Daar staat een aantal positieve
voorstellen in, helaas nogal vrijblijvend geformuleerd. De beide
sociaal-democratische partijen lijken overigens geen definitief afscheid te
willen nemen van de dwangarbeid. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=11259


----------------------------
Haagse werklozen als dienstplichtigen gekeurd en gedrild

Werklozen optrommelen, in grote groepen bijeenbrengen en op straffe van
korting op hun uitkering klaarstomen voor dwangarbeid en flexwerk. Met dat
soort opjaagcampagnes, zoals het kassenproject in het Westland, hopen de
gemeenten Rotterdam en Den Haag hun werklozen te kunnen dumpen in pulpbanen.
Een trend lijkt gezet, want duizenden Haagse bijstandsgerechtigden moeten deze
dagen op commando verschijnen voor een vleeskeuring door een reusachtig leger
ambtenaren. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=11238


-------------------------------
Dakloze vluchtelingen beginnen nieuwe tentenkampactie in Den Haag

"Wij blijven hier! Wij willen hier onderdak en verblijfsrecht!" Onder dat
motto is een tiental Iraakse vluchtelingen vandaag in Den Haag begonnen met
een tentenkampactie. Nadat de gemeente Den Haag eerst had verboden om de actie
's nachts voort te zetten, kende de rechter de vluchtelingen alsnog het recht
op demonstreren toe. Na tentenkampen in Ter Apel, Den Bosch, Zwolle en
Sellingen is nu Den Haag aan de beurt voor een tentenprotest van dakloze
vluchtelingen tegen het keiharde migratiebeleid. Lees Verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=11235


----------------------
Nieuw jaarboek "Kritiek" gaat over de utopie

"Tussen droom en daad. De prefiguratieve politiek van Tharir Plein en Occupy"
heet het artikel van Doorbraak-lid Mathijs van de Sande dat is opgenomen in
het nieuwe nummer van "Kritiek", het jaarboek voor socialistische discussie en
analyse. Het jaarboek gaat over "de actuele utopie" en wordt op 29 september
gepresenteerd in boekhandel De Rooie Rat aan de Oudegracht 65 in Utrecht, om
16:00 uur. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=11222


------------------------
Gaat Paars weer aan de slag?

Kort enkele gedachten over de verkiezingen van gisteren. Het zal sommigen wel
opgevallen zijn: Doorbraak heeft zich de afgelopen weken weinig tegen het
verkiezingscircus aan bemoeid. Wat hadden we ook kunnen toevoegen aan die
gigantische lawine van debatten en meninkjes? We stonden erbij en keken
ernaar. Ja, we hadden kunnen roepen dat werkelijke oplossingen uiteindelijk
alleen buitenparlementair tot stand kunnen komen. Maar de opgefokte
commerciële media overscheeuwen, dat zou ons toch niet zijn gelukt. We zijn
daarom eigenlijk maar gewoon blijven doen wat we altijd proberen te doen:
verzet opbouwen van onderop. In ons eigen tempo, met ons eigen verhaal. Lees
verder: http://www.doorbraak.eu/?p=11213


---------------------------
Griekenland: crisis, strijd en nationalistisch vergif

De crisis in en rond Griekenland trekt weer toenemend aandacht. In
Griekenland, waar de economische en sociale crisis voort woedt, en de regering
verdeeld blijkt over nieuwe bezuinigingen. Rond Griekenland, nu Europese
staten en internationale financiële instellingen weer een bezuinigingspakket
eisen als voorwaarde voor een steunpakket zodat Griekenland aan
betalingsverplichtingen kan voldoen. Intussen komt er opnieuw protest op gang,
maar groeit ook de nazi-dreiging. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=11203


---------------------------
Ook kritische ombudsman wil illegalen van vrijheid beroven

De Nationale Ombudsman bracht op 7 augustus 2012 een rapport uit over de
situatie in gevangenissen voor mensen zonder verblijfsrecht. Aanleiding
hiervoor was de grote staking van gevangenen in het detentiecentrum Rotterdam
in 2011. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=11196


----------------------------
Column: Gesprek in de trein

Het was woensdagochtend, de dag na het zogenoemde Carré-debat van een van de
commerciële televisiezenders. Zo'n debat waarbij verschillende lijsttrekkers
elkaar zoveel mogelijk irriteren, en waarbij de persoon met de beste oneliners
wint. Tussendoor werden er nog wel wat inhoudelijke punten opgesomd, waarbij
leugens uiteraard niet werden vermeden. Immers, alles is veroorloofd om de
kiezers voor zich te winnen. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=11166


--------------
Doorbraak
Email: doorbraak@doorbraak.eu
Website: www.doorbraak.eu

Wednesday, September 19, 2012

The Story of Change


http://storyofchange.org — Can shopping save the world? The Story of Change urges viewers to put down their credit cards and start exercising their citizen muscles to build a more sustainable, just and fulfilling world.

De nieuwe Buiten de Orde is uit!

Vorige week verscheen er weer een nieuw nummer van Buiten de Orde. Het kwartaalblad is een uitgave van de Vrije Bond en is gevuld met actieverslagen uit binnen- en buitenland, columns, strips, interviews, en boekverslagen, praktische en theoretische stukken over een verscheidenheid aan onderwerpen: anarchisme, zelfbeheer, arbeidersstrijd, mensenrechten, antifascisme, antimilitarisme, milieuacties, verzet en onafhankelijke cultuur etc.

Het blad kost maar €2,50 en is verkrijgbaar bij de betere linkse boekhandel. Voor meer informatie over abonnementen en verkooppunten, kijk op www.vrijebond.nl/buitendeorde

Als je lid bent van de Vrije Bond, ontvang je Buiten de Orde gratis thuis. Klik hier voor een lidmaatschap: http://www.vrijebond.nl/word-lid/

Zo wordt er in het nieuwste nummer kritisch teruggeblikt op de schoonmakersstaking en de rol van diverse stromingen hierin. Verder zijn er verslagen van de internationale demonstratie tegen het kapitalisme van 31 maart in Utrecht (klik hier http://www.vrijebond.nl/verklaring-m31-netwerk-nl-ten-aanzien-van-contac... ) om het artikel online te lezen), de 1 mei-demonstratie in Amsterdam in die in New York, en van de END:CIV filmavond in de Vrankrijk. Er zijn artikelen over Europol, over de Pinksterlanddagen, over de gevangen Uruguyaanse kameraad David Lamarte en interviews met ABC Moskou en Freedom Press. En dan is er ook nog uitvoerig aandacht voor de economie in de vorm van een discussie over 'decroissance' (economische krimp) en een artikel over de 'commons' (gemeenschappelijke gronden) als mogelijke uitweg uit ons huidige economische systeem.

Wil je zelf een bijdrage leveren aan de totstandkoming van Buiten de Orde? Schrijf een artikel, een actieverslag, een column of een cartoon. Of kom de redactie versterken! Je kunt je artikel sturen naar het adres: redactie@buitendeorde.nl.

De deadline voor het eerstvolgende nummer is 6 november 2012.

Het blad kost maar €2,50 en is verkrijgbaar bij de betere linkse boekhandel. Voor meer informatie over abonnementen en verkooppunten, kijk op www.vrijebond.nl/buitendeorde

Saturday, September 15, 2012

Keegan the Vegan.X True Nature X


Drug Free, Sterilized, Vegan.

I have been traveling for over the last 7 years setting up, or working on organic farms, from Virginia to California, Washington, Alaska, Hawai'i and New Zealand. I haven't spent more than 6 months in any given place in that time frame. I encourage anyone who wants to learn to grow their own food, to start today! Get in touch and I'll try to help you out. I am very supportive of any one who is going Vegan, Sober or Sterile. If you need help or advice with any of these things, I'm here for you. Being Vegetarian from birth and Vegan-Edge for over 12 years has given me a store of knowledge.

I live a D.I.Y. Lifestyle. I just don't want to ever grow up. There are to many unhappy adults who work jobs they hate because the TV told them to. I just want to have fun and play "hide N go seek" like little kids do. Treehouses, Bikes, Skateboards, Drawing pictures, Yeah thats me.

xTRUE NATUREx is a music project created for the primary purpose of raising awareness around issues of Animal Liberation, Earth Liberation and the Liberation of Humyns from their voluntary enslavement to drugs of all kinds. We strive to reach people outside of Hardcore with the messages gained from such notable bands as Earth Crisis, Gather and Anchor by presenting the ideas in a format that is perhaps more easily acceptable to a larger audience.

(The name "True Nature" is in no way a reference to Hardline or any sort of "Natural Order" ethic. It has a deeply personal meaning for reflecting on living what is "true" in my heart for myself. My true nature is to minimize suffering in what ever way I can. -xKeeganx)
xTNx is comprised of Drug Free, Vegan musicians xMuch Lovex
http://www.rescuedanimals.org
RESCUED is a educational nonprofit corporation dedicated to educating the general public of the inherent abuse involved in the farming of non-human animals, as well as providing safe haven for individual farmed animals rescued from abusive situations.

We strive to raise awareness of the plight of animals on farms though the use of published literature, self-produced films, speaking engagements, classroom workshops, sanctuary tours, investigations, open rescues  and outreach campaigns.

We (intend to) operate a farmed animal sanctuary to provide temporary and permanent residence for rescued cows, pigs, goats, sheep, turkeys, chickens and ducks.

Our mission is to promote the ideal of Animal Liberation as the only true solution to end the abuse of animals. Until animals are respected and viewed as individuals, with emotions and desires of their own, rather than commodities or products for human use and consumption, they will continue to be abused and needlessly killed.

RESCUED stands apart from other advocacy and rescue groups in that we are not, nor will we ever be, interested or involved in Animal Welfare issues. We, as an organization, are not interested in how humanely an animal may be treated during their life, a blade to their throat feels the same, regardless of how they were raised. Aside from "Humane" and "Free Range" labeling on animal flesh and byproducts being largely arbitrary the ability to eat grass, feel sunshine, and drink clean water are all negated when the individual is subject to a violent and premature death. There is a very real danger to animals lives by promoting the idea of Humane or Ethically raised meat, dairy and eggs. It allows for people to believe that it is ok to needlessly kill animals as long as they were treated well during their lives, which perpetuates the idea that animals are products and are here for human use.

"The animals of the world exist for their own reasons. They were not made for humans any more than black people were made for white, or women created for men."
-Alice Walker

Nina Hagen at Magneet festival


ninahagen

text from invitation from magneetfestival.nl

Na 15 jaar afwezigheid staat de befaamde Duitse punkkoningin weer met een Rock & Roll Show op Nederlandse grond. Alle hits van Nina Hagen komen deze avond voorbij in een nightclub-setting in De Magneetbar. Met special guests, Burlesque danseressen en dj's staat de ex-verloofde van Herman Brood op zondag 9 september op Oostpunt te Amsterdam.

Nina Hagen trad de afgelopen tijd wel op in Nederland, maar haar vorige show was een gospelshow. Op Magneet Festival laat ze haar rauwe kant weer zien waarmee ze in de jaren tachtig beroemd is geworden. En ze komt niet alleen, in de setting van een nightclub heeft ze gezelschap van special guest The Romanza Brava, met onder andere David Hollestelle, Otto Cooymans en Jan 't Hoen. Hans Vandenburg (Gruppo Sportivo) speelt semi-akoustisch met Herman Brood's The Bombita's als achtergrondkoor.

Shai is een ware crooner, zoals we dat kennen van Frank Sinatra. Zijn stem klint verrassend bekend doordat hij verschillende commercials heeft ingezongen. Hij zorgt voor de warmte in tent van De Magneetbar. Vermaak voor het oog is in handen van Burlesque danseressen Coco-Jane en Dee-Dee. Vintage DJ Ir. VenderMeulen laat op zijn beurt geen stilte vallen. Presentatie en productie is in handen van Koos/Coach van Dijk (manager Herman Brood).

Friday, September 14, 2012

GroenFront! Gathering 2012

GroenFront! Zomergathering

GroenFront! Gathering 2012

This year's GroenFront Gathering will be held from the 14th until the 16th of September in Hooghalen (The Netherlands). This gathering is the annual meeting point for radical eco-activists from Belgium and Holland.

The gathering is interesting for experienced activists, new activists, people who are interested in alternatives, basically for everyone who likes to contribute to saving nature and the ecosystems. We believe that by taking control in our own hands through direct action we can make a difference, more than making ourselves dependent upon policymakers or industry.

The gathering is not an all-inclusive resort, but a fun and interesting meeting where everybody has to help out every now and then. That's why we are looking for people who are willing to volunteer, many hands make light work!

So come join us for two days of learning, discussions, meeting people, conspiring, informing, strategizing, making an campfire and getting inspired.

Location:
This year the gathering will be held on a small eco campsite in the heart of the province Drenthe called: Thyencamp. The address of this campsite: Laaghalerveen 23 in Hooghalen. More information about the camping can be found at: www.thyencamp.nl/en

Date:
The gathering will take place in the weekend of 14-15-16 September. The program will begin on Friday evening. Friday during the day we will be busy building the facilities; help is always welcome. Do you have any spare time? Come help us Friday morning.

Costs:
10 euro. (food not included in price)

What to bring:
Tent, sleeping bag,, sleeping mat.

What not to bring:
Dogs, journalists, nazis.

Register:
If you're planning on coming, please let us know by email. So we know how many people to expect. You can contact us through: vvgf@groenfront.nl

Workshops:
We are currently looking for presentations, facilitated discussions and skill shares. Please contact us if you would like to do a workshop.

Check our website for the latest updates: www.groenfront.nl/english

activisten blokkeren poorten LRM, Hasselt

Dinsdag heeft een groep activisten het kantoor van LRM (Limburgse Reconversie Maatschappij) in Hasselt geblokkeerd. De blokkade heeft zo'n drie uur geduurd, waarna de politie een hek heeft opengesneden en de activisten zonder arrestaties, zonder identificaties en met meename van al hun materiaal zijn vertrokken. Met deze actie wilden de activisiten aandacht vragen voor de rol van de LRM in de plannen voor steenkoolgasboringen en een debat op gang brengen.

Dinsdag heeft een groep activisten het kantoor van LRM (Limburgse Reconversie Maatschappij) in Hasselt geblokkeerd. De blokkade heeft zo'n drie uur geduurd, waarna de politie een hek heeft opengesneden en de activisten zonder arrestaties, zonder identificaties en met meename van al hun materiaal zijn vertrokken. Met deze actie wilden de activisiten aandacht vragen voor de rol van de LRM in de plannen voor steenkoolgasboringen en een debat op gang brengen.

Rond half 7 zat iedereen op zijn plek in lock-ons, 1 persoon in een tripod en het team van de koffiekar stond klaar om broodjes te smeren en koffie uit te delen. De eerste werknemers kwamen rond 7 uur aan en tegen 9 uur stond er een groep van zo'n 50 mensen op de stoep te wachten op verdere instructies van de directie. De politie liet lang op zich wachten en was uiteindelijk met slechts 5 man aanwezig, hoewel versterking in de buurt stond opgesteld. De activisten vroegen om een gesprek met de directie voor de camera's, maar dit werk keer op keer geweigerd. LRM is zich duidelijk bewust van zijn zwakke positie en wil hierover niet voor een camera praten. Wel waren ze bereid voor de camera een verklaring af te leggen over hoe onschadelijk hun plannen waren. Uiteraard was er geen ruimte voor de activisten om hun argumenten te weerleggen.

De media had veel aandacht voor de actie, vanaf het begin van de actie was tv en radio aanwezig en de dag erna stond in de meeste kranten een artikel. Helaas hadden de artikelen meer aandacht voor de beschuldigingen van de directie dat de activisten slecht geïnformeerd waren dan voor de argumenten van de activisten. Binnenkort zal de directie achter gesloten deuren, zonder camera's, met de activisten in gesprek gaan.

De LRM beweert dat bij het boren naar steenkoolgas geen fracking gebruikt zal worden en er daardoor dus ook geen chemicaliën in de grond zullen komen. Dit is echter niet waar, omdat er, ook als er niet gefrackt wordt, boor vloeistoffen gebruikt worden die dus in de grond terecht komen en mogelijk het grondwater kunnen besmetten. Net als fracking vloeistoffen worden boorvloeistoffen als bedrijfsgeheim geclaimd en is er weinig bekend over hun precieze samenstelling.

Verder zei de woordvoerder van de LRM dat het water dat opgepompt wordt slecht verzilt zal zijn. Ook in Australië claimt Dart Energy dit, terwijl andere onderzoeken aantonen dat het vol met zware metalen zit, die onder andere Alzheimer en autisme kunnen veroorzaken.

Het is ontzettend jammer dat de media de argumenten van LRM zonder tegenstribbelingen slikt, maar de actie heeft in elk geval het probleem in de aandacht gebracht. Hopelijk kan er de komende maanden in België een goede discussie op gang komen over de wensbaarheid van proefboringen, waarbij ook geluisterd zal worden naar de argumenten van activisten en buurtbewoners.
Voor meer informatie over steenkoolgas kijk op www.motherearth.org, waar u ook een online petitie kunt tekenen. Voor informatie over de situatie in Nederland kijk op www.schaliegasvrij.nl

Enkele foto's van de actie, voor meer foto's zie: http://www.flickr.com/photos/janslangen/sets/72157631511875140

Foto: 


Stop Shell, bescherm de Noordpool Greenpeace sluit tankstations Shell


Stop Shell, bescherm de Noordpool
Nieuwsartikel - 14 september, 2012
Ondanks massale protesten is Shell afgelopen zondag tóch begonnen met proefboren in het kwetsbare Noordpoolgebied. Dit mogen we niet ongemerkt voorbij laten gaan en daarom sluiten actievoerders van Greenpeace Nederland op dit moment zo veel mogelijk tankstations van Shell door het hele land. Op de pompen plakken ze een sticker die uitlegt waarom Shell de Noordpool met rust moet laten.

UPDATE 12:00 - De actie bij het Shell-station op de A2 bij Breukelen is inmiddels beëindigd. Het station is weer operationeel. Dit geldt inmiddels ook weer voor een groot deel van de andere stations in het land. Er zijn enkele actievoerders gearresteerd. Greenpeace breidt de actie niet verder uit: Er zullen dus geen tankstations meer worden stilgelegd.

UPDATE 10:00 - Vanochtend zijn er in totaal wel 72 (!) Shell tankstations gesloten door Greenpeace. Daarnaast is het totaal aantal mensen dat zich heeft uitgesproken tegen Shell ondertussen boven de 100.000 uitgekomen, teken ook op stopshell.nl.

UPDATE 07:30 - Er zijn op dit moment 68 tankstations van Shell gesloten, enkele Greenpeace actievoerders zijn opgepakt.


Gesloten tankstations Shell weergeven op een grotere kaart 

De boringen worden op dit moment gehinderd door een enorme ijsberg van bijna 20 bij 50 kilometer groot die voorbij drijft. 'Dit laat zien hoe onvoorspelbaar en gevaarlijk de omstandigheden in deze regio zijn', zegt Rolf Schipper, campagneleider klimaat en energie. 'De gevolgen van een olielek zullen dan ook catastrofaal zijn. Als we nu inzetten op een schone energievoorziening, zijn deze olieboringen niet nodig. Dat Shell desondanks de Noordpool op het spel wil zetten voor amper drie jaar extra olie, is volstrekt onverantwoord.'

Om tanken onmogelijk te maken, worden de vulpistolen aan de pompen vastgemaakt. Schipper staat zelf bij een tankstation aan de A2 bij Breukelen, dat zojuist door 20 actievoerders is stilgelegd. Aan het pompstation hangt een groot spandoek met de tekst 'Bescherm de Noordpool'. Tussen de pompen lopen actievoerders die flyers uitdelen aan automobilisten. Onder de actievoerders is ook een levensechte ijsbeer. 

Greenpeace legt alleen de verkoop van benzine en diesel stil. 'De tankstations en olie zijn eigendom van Shell', legt Schipper uit. 'De winkels op de tankstations zijn gewoon open, want we willen de franchiseondernemers ontzien. Automobilisten kunnen dus gewoon een kop koffie drinken of een ontbijtje halen. In de nabije omgeving zijn voldoende alternatieven voor benzine voorhanden.'

Wereldwijd hebben al meer dan 1,8 miljoen mensen zich uitgesproken voor bescherming van de Noordpool, onder wie beroemdheden als Paul MacCartney, Penelope Cruz en Jude Law. In Nederland kun je via stopshell.nl nog altijd je stem laten horen.

Thursday, September 13, 2012

David Rovics today in Utrecht

Wednesday, September 12, 2012

Love in Action: Occupy Spoken Word Piece with Drew Dellinger


This video is a taste of the upcoming feature documentary, Occupy Love, a community funded film. http://www.occupylove.org Love is the movement! "Our communities need us. We are all leaders. How could we ask for anything less than the future?"

A powerful video of the Occupy poem by acclaimed spoken word artist Drew Dellinger, ( http://www.planetizethemovement.org ) by award winning filmmaker Velcrow Ripper ( http://occupylove.org ), set to the beats of Jef Stott . Shot at Occupy Oakland during the epic General Strike of November 2nd, 2011.

Deep Green Resistance

from: http://deepgreenresistance.org

Deep Green Resistance is for those who can't wait anymore.

This is the question: Are you willing to accept the only strategy left to us? Are you willing to set aside your last, fierce dream of that brave uprising of millions strong? I know what I am asking. The human heart needs hope as it needs air. But the existence of those brave millions is the empty hope of the desperate, and they're not coming to our rescue.
If you care about life on this planet, and if you believe this culture won't voluntarily cease to destroy it, how does that belief affect your methods of resistance?

Most people don't know, because most people don't talk about it. Some are too afraid of being called terrorists by those who are murdering the planet. Some believe using the same tactics that have not worked for the last forty years – whether it be protests or petitions, collaboration with corporations, or window breaking will magically start being effective. Some think a technological solution will appear to make it all go away. Some have pinned their hopes on lifestyle changes, and its corollary, personal change, as if individual behaviors can dismantle systemic problems. And finally, some just have hope – the groundless, amorphous belief that allows us to keep "living" these lives while all around us and inside us the destruction grows exponentially. The hard truth is none of this has or will work, ever. Yet these represent the majority of our efforts to save the Earth.

Those who come after, who inherit whatever's left of the world once this culture has been stopped are going to judge us by the health of the landbase, by what we leave behind.

They're not going to care how we lived our lives. They're not going to care how hard we tried. They're not going to care whether we were nice people.
They're not going to care whether we were nonviolent or violent.
They're not going to care whether we grieved the murder of the planet.
They're not going to care what sort of excuses we had to not act.
They're not going to care how simply we lived.

They're not going to care how pure we were in thought or action. They're not going to care if we became the change we wished to see.

They're not going to care whether we voted Democrat, Republican, Green, Libertarian, or not at all. They're not going to care if we wrote really big books about it. They're not going to care whether we had "compassion" for the CEOs and politicians running this deathly economy.

They're going to care whether they can breathe the air and drink the water.

#

Environmentalists fight as hard as we can to protect the places we love, using the tools of the system the best that we can. Yet we do not do the most important thing of all: we do not question the existence of this death culture. We do not question the existence of an economic and social system that is working the world to death, that is starving it to death, that is imprisoning it, that is torturing it. We never question the logic that leads inevitably to clearcuts, murdered oceans, loss of topsoil, dammed rivers, poisoned aquifers.

When most people ask, "How can we stop global warming?" they aren't really asking what they pretend they're asking. They are instead asking, "How can we stop global warming without stopping the burning of oil and gas, without stopping the industrial infrastructure, without stopping this omnicidal system?" The answer: you can't.

Ninety percent of the large fish in the oceans are already gone. Where is your threshold for resistance? Is it 91 percent? 92? 93? 94? Would you wait till they had killed off 95 percent? 96? 97? 98? 99? How about 100 percent? Would you fight back then?

If salmon could take on human manifestation, what would they do?

What would we do if Nazis had invaded, and they were vacuuming the oceans, scalping native forests, damming every river, changing the climate, and putting carcinogens into every mother's breast milk, and into the flesh of your children, your lover, your mother, into your own flesh? How much worse would the damage have to get? Would you resist? If there existed a resistance movement, would you join it?

A Strategy
The strategy of Deep Green Resistance starts by acknowledging the dire circumstances that industrial civilization has created for life on this planet. And that these circumstances should be met with solutions that match the scale of the problems.

This is a vast undertaking but it needs to be said: it can be done. Industrial civilization can be stopped.

Deep Green Resistance is a plan of action for anyone determined to fight for this planet—and win.

Tuesday, September 11, 2012

Demo for Cannabis Acceptance.English version


Not with everything we agree ( we don't even smoke ) but still we support the freedom and we rapport it. 

Spirit Of Squatters CollectiveSpirit Of Squatters Collective
Spirit Of Squatters Collective 

Making of this video, like most of our videos, is our way of showing solidarity. And since  solidarity is stronger when it is seen by as many people as possible, please spread this video! Pass it on to anybody who could be interested! Feel free to embed, link, send and screen it etc. Use it, don't loose it! Reclaim the media with us!


Get inspired. Together we are stronger! 

You can see more of our videos at http://www.youtube.com/user/spiritofsquatters


Spirit of Squatters Collective is always trying to support and report on good things that are happening around us. We try to being you some news every day, but because of time constraint and lack of (wo)manpower this is not always possible. Our biggest problem is that we don't have enough time to edit or film the videos. That is why we need YOU to help us! You can email us at mgriks@gmail.com

Real life begins when you turn off the tv, when you turn off your computer!
See you in the streets, see you at the actions!


Watch! Read! Think! Realize! Talk! Communicate! Listen! Defend! Destroy! Create! Change! Get inspired! Unite! Reclaim the media with us! Join us! Fight for Your rights! Love!!! Squat!

 http://www.youtube.com/user/spiritofsquatters 

Monday, September 10, 2012

Nijmeegse krakers houden nog steeds stand; hulp nodig!

De krakers in het Nijmeegse Zeigelhof houden nog steeds stand. Zondag is de situatie wederom onveranderd gebleven. De krakers kunnen de hulp van sympathisanten en andere krakers goed gebruiken!

Tevens lijkt de rust in de buurt weer te zijn wedergekeerd. De commotie die eerst in de reguliere pers was ontstaan in verband met ''drugs/alcohol en harde muziek'' vertaald zich nu in het nieuws als volgt;

''Buurtbewoners zeggen weinig last van de krakers te hebben. ,,Ze draaien alleen een beetje harde muziek, tot 's avonds laat. Maar verder valt het mee." "In de jaren tachtig stond ik hier zelf op de barricaden", zegt een buurman, verwijzend naar de krakersrellen rond de Zeigelhofgarage. "Nu is er weer veel leegstand in het centrum. Het wordt steeds erger."''

Nog steeds is er geen spoor te zien van de geplande ontruiming; spionagevliegtuigjes en helikopters zijn de enige tekens van naderend onheil. Dit zal dan binnen 3 dagen moeten gebeuren gezien dan volgens de krakers de termijn voor ontruiming verloopt. De krakers weigeren nog steeds het pand te verlaten en volgens nieuwsberichten waren er ook gisteren weer zo'n 50 mensen aanwezig in het pand.

,,Als er een echte nieuwe gebruiker komt dan vertrekken wij. Dan zoek ik wel een ander pand. Dat is het lot van de kraker. Maar niet voor een antikraakwacht."

Saturday, September 8, 2012

Vanishing Currents.Caravan Stage Company


www.caravanstage.org ( "Best Theatre what i ever seen" - SOSCTV )

VANISHING CURRENTS will take you into the lives of ordinary people inhabiting your world who are subject to the horrors visited on them as a direct result of decisions made by individuals who have political and personal goals...goals that, very often, sound hollow when tested by the scales of human grief and suffering.


Vanishing Currents explores the memories and choices of 6 refugees, each mourning the loss of relationships, childhood, dreams and families; each leaving behind a personal hell in search of the opportunity, security and safety of the West. Randomly selected from a secret internment camp under subcontracted corporate management, the refugees are lowered into a ship`s container which will take them on an uncertain journey. The play presents a crucial, metaphorical moment where the passengers must decide whether to accept their fate or undertake the dangerous task of assuming control over their destiny, despite the odds against their success. Vanishing Currents is about terror, control and trust. It is a magical circus spectacle featuring original music, mask, aerial dance, fire and multi-media projection. Vanishing Currents examines the nature of fear, ultimately demonstrating that, in the words of Frederik Douglas, "The limits of tyrants are prescribed by the endurance of those whom they oppress".

 

 

Can we all silently ride this morality merry-go-round, this ethical carnival of hell…a ride that has taken us all on a four thousand year journey. Perhaps there is another way to face these horrors, to respond to the violence…perhaps this new work, will offer some fresh perspectives…and we might be able to alter the course of the vanishing.

 

Vanishing Currents examines the dreams and realities of Western immigration, exploring the intrigue and opportunity that attracts so many dreamers, each abandoning their ancestral homelands and loved ones, hazarding deprivation and starvation, risking death and incarceration, to seek the gold of the promised land. The Caravan Stage Tall Ship Theatre will be transformed into a container ship carrying a clandestine cargo of both materials and humans. The audience will experience an imagined journey with this surreal ship, departing from the shores of promise and sailing into the oceans of uncertainty, the waters of suspense and the waves of global intrigue.

 

 

Vanishing Currents explores the memories and choices of 6 refugees, each mourning the loss of relationships, childhood, dreams and families; each leaving behind a personal hell in search of the opportunity, security and safety of the West. Randomly selected from a secret internment camp under subcontracted corporate management, the refugees are lowered into a ship`s container which will take them on an uncertain journey. The play presents a crucial, metaphorical moment where the passengers must decide whether to accept their fate or undertake the dangerous task of assuming control over their destiny, despite the odds against their success. Vanishing Currents is about terror, control and trust. It is a magical circus spectacle featuring original music, mask, aerial dance, fire and multi-media projection. Vanishing Currents examines the nature of fear, ultimately demonstrating that, in the words of Frederik Douglas, "The limits of tyrants are prescribed by the endurance of those whom they oppress".

 
“What a memorable evening. I thank you for the moment in life. What lingers after the performance is dramatic and disturbingly thought provoking. The impact of the happenings that you spread on the table continues to ferment and grow...and is persistent, and relentless."

Teresa Tarkanowsky, Artistic Director, Treatro Ole Flamenco Ole, New Orleans

 

"The Performance was powerful beyond words, far beyond. I felt very privileged to be there and be exposed to this power, which gave me so much insight into the lives of others on this planet I can so easily dismiss because I do not experience them in actuality. And most of all, the theme and message is so vitally important and was presented in as compelling a way as I could imagine."

Lucianne Carmichael, Director, Studio In The Woods, New Orleans

 

"The acrobats move breathtakingly gracious: they dance the sky, circle around the mast and rustle along the lines of the ship."

Leeuwarden Courant, August, 2006

 

"A visually stunning tribute to the injustice experienced by many migrants seeking a'land of promise'. "

Amsterdam Weekly, July, 2006

 

"Exceptional... impressive performance on a Theater ship."

Noordhollands Dagblad, August, 2006

 

"Vanishing Currentsis a haunting, mystical submersion in theatre, and a refreshing reminder that perhaps there is something new under the sun. It launches us into amusically diverse & stunning visual exploration of xenophobia."

R. Poindexter, Director, The NewOrleans-Cuba Mariel Amistad Society, 2005

 

"Four year old, Vonita; 12-year-oldTravon; 59-year-old Sandra and 61 yearold Joshua experienced the essence of performance last night. VANISHING CURRENTS will be forever remembered. Thank you for a wonderful, glorious,tantalizing evening. Bravo!"

Sandra Berry, Director, The Neighbourhood Gallery, New Orleans

 

"VANISHING CURRENTSis a wonderfully imaginative,poetic, fanciful work, while making a serious comment on the world today. I know of no othertheatre company that does the extraordinary work that you do."

Howard Zinn, Author of " A People's History of the United States of America"

 

"VANISHING CURRENTS surprised on many levels, for the show featured acrobatics way up in the rigging and circus stunts that were breathtaking. The music, the acrobatics and visuals were stunning. The message was bold and heartfelt. The Caravan Stage Company is a highly talented, original and dedicated troupe. Here's hoping it returns toNew Orleans."

Dalt Wonk, Theater Critic, The New Orleans Gambit, 2005

 

"I found VANISHING CURRENTS very gripping and captivating. It has left a very strong impact on me especially with regard to how our rights are being eroded and what this will mean to our individual freedoms...I could be deported just like one of the refugeesin your show."

Magda Dielen, Antwerp, 2005

 

"VANISHING CURRENTS, the play: in one word, marvellous!"

Rotterdams Algemeen Dagblad, 2005