Sunday, February 18, 2018

[Doorbraak Info] Rachida Aziz: autonome denker in racismedebat
Nieuwe artikelen

Lubbers en de architecten van het neo-liberale beleid

In 1990 heb ik een overzicht geschreven over het overheidsbeleid dat in
de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw werd gevoerd. Ruud
Lubbers, die nu overleden is, was een van de architecten van dat beleid,
als minister van Economische Zaken in het kabinet-Den Uyl en daarna 12
jaar als minister-president. Zijn overlijden is een goede gelegenheid
dat nog eens op te halen. Ik spreek in deze analyse nog niet over
"neo-liberaal beleid", een term die daarna in zwang is gekomen, maar
over "neo-klassiek beleid". De inhoud is echter hetzelfde. Hieronder een
gedeelte van de analyse. Lees meer:
http://www.doorbraak.eu/lubbers-en-architecten-neo-liberale-beleid/

--
Vluchteling krijgt geen taalles maar dwangarbeid, 'vrijwilligerswerk' en
strafkortingen

Meer en meer worden vluchtelingen ingezet als onbetaalde arbeidskrachten
in het kader van de Participatiewet. Bedrijven en instellingen besparen
zo flink op loonkosten. Wil Roode van de Vrijwilligersraad Minima
Amstelveen (VMA) tekende het onderstaande verhaal op van een vluchteling
die te maken kreeg met dwangarbeid, 'vrijwilligerswerk' en een fikse
strafkorting op zijn bijstandsuitkering toen hij in de ogen van het
reïntegratiebedrijf onvoldoende meewerkte. Lees meer:
http://www.doorbraak.eu/vluchteling-krijgt-geen-taalles-dwangarbeid-vrijwilligerswerk-en-strafkortingen/

--
Niemand zal hier slapen vannacht

"Er werd niets van mij verwacht. Een waarzegster was niet nodig om mijn
lot te voorspellen. Een blik op de statistieken volstond. Mijn leven zou
zich afspelen in de marge, achter de gordijnen van een klein
appartement, in de schaduw van een man." Zo begint het boek "Niemand zal
hier slapen vannacht", van de Belgische activiste Rachida Aziz. Het liep
anders, en gelukkig maar. Lees meer: "Er werd niets van mij verwacht.
Een waarzegster was niet nodig om mijn lot te voorspellen. Een blik op
de statistieken volstond. Mijn leven zou zich afspelen in de marge,
achter de gordijnen van een klein appartement, in de schaduw van een
man." Zo begint het boek "Niemand zal hier slapen vannacht", van de
Belgische activiste Rachida Aziz. Het liep anders, en gelukkig maar.
Lees meer: http://www.doorbraak.eu/niemand-zal-hier-slapen-vannacht/

--
Extreem-rechtse Turkse Federatie Nederland verheerlijkt antisemiet
Hüseyin Nihal Atsız

Al decennia wordt er overtuigend bewijs geleverd voor het gegeven dat de
koepelorganisatie Turkse Federatie Nederland (TFN of in het Turks: HTF)
en de hierbij aangesloten lokale verenigingen en stichtingen een bolwerk
vormen van de extreem-rechtse Grijze Wolven. En dat de HTF bovendien is
gelieerd aan de Turkse Partij van de Nationalistische Beweging (MHP) en
achter de schermen andere doelstellingen nastreeft dan die zij
presenteert richting Nederlandse bestuurders en beleidsmakers. Toch
blijven de federatie en aangesloten organisaties welkom bij
burgemeesters, ontvangen zij gemeentelijke subsidies en is de HTF
formeel zelfs gesprekspartner van de rijksoverheid. Nog een poging om
aan de hand van de antisemitische denkbeelden* van Hüseyin Nihal Atsız,
een door de HTF verheerlijkte Turks-nationalistische ideoloog, de
duistere ideologie van de HTF bloot te leggen en gemeenten en de
rijksoverheid erop te wijzen met wie zij echt van doen hebben. Lees
meer:
http://www.doorbraak.eu/extreem-rechtse-turkse-federatie-nederland-verheerlijkt-antisemiet-huseyin-nihal-atsiz/

--
Samen strijden tegen het neo-liberalisme kan alleen met verbindende taal
en zichtbaarheid

In december vorig jaar verscheen in "Spanning" – een uitgave van het
wetenschappelijk bureau van de SP – het artikel "Identiteitspolitiek:
een heilloze weg" van de hand van Hans van Heijningen. Daarin roept Van
Heijningen op tot een verbinding van de strijd tegen het kapitaal met de
strijd van "specifieke groepen die op achterstand staan of worden
gezet". Hoewel dit een prima oproep is, mist het artikel
overtuigingskracht. Juist omdat de auteur een toon en argumentatie
hanteert die een dergelijk verbond alleen maar moeilijker zullen maken.
Lees meer:
http://www.doorbraak.eu/samen-strijden-neo-liberalisme-alleen-verbindende-taal-en-zichtbaarheid/

--
Blackface in Duinkerken, of "hoe de waarden om te draaien" tijdens
carnaval

Tijdens het carnaval in het Noord-Franse Duinkerken is er al vijftig
jaar een speciaal groot evenement: de "Nuit des Noirs", de Nacht van de
Zwarten, waarbij witte feestvierders in blackface en met pruiken, rieten
rokjes en kettingen van botjes meelopen. Dit jaar is er protest van
onder andere de Brigade anti-négrophobie (Ban). Burgemeester Patrice
Vergriete is boos dat het feest racistisch genoemd wordt en zegt:
"Tijdens carnaval maken we van alles en iedereen een karikatuur, we
bespotten elkaar". Yves Coleman van Ni patrie ni frontières doet
hieronder de organisatoren een paar tips aan de hand om echt "alles en
iedereen" te bespotten. Lees meer:
http://www.doorbraak.eu/blackface-duinkerken-hoe-waarden-om-draaien-tijdens-carnaval/

--
De olifant in de kamer en de ineenstorting van het kapitalisme

Het afgelopen weekend ben ik naar het 2.Dh5-festival geweest en daar heb
ik een lezing bijgewoond van Howard Nicholas, die werkt aan het
International Institute of Social Studies van de Erasmus universiteit in
Rotterdam. Zijn lezing had als titel "The global economy at a tipping
point". Eerst een waarschuwing vooraf, die Nicholas in zijn lezing
steeds herhaalde. Het is geen prettig verhaal, want je zult gaan lezen
dat alles in de samenleving bijna op instorten staat. En dat gaat
binnenkort gebeuren. Als je dus een prettige dag wilt hebben, dan kun je
dit artikel beter niet tot je nemen. Lees meer:
http://www.doorbraak.eu/olifant-kamer-en-ineenstorting-kapitalisme/

--
Agenda

20 februari, Delft: demonstratie tegen samenwerking tussen
universiteiten en wapenbedrijven

Op 20 februari organiseert Stop the War on Migrants een demonstratie bij
het Aula Congress Centre van de Technische Universiteit Delft (TU
Delft). Van 19 tot en met 21 februari vinden daar de Delfse
Bedrijvendagen plaats waarbij meer dan 150 bedrijven zichzelf
presenteren aan studenten. Op 20 februari komt onder meer wapenbedrijf
Airbus een propagandapraatje houden om toekomstig personeel aan zich te
binden. Met dat bedrijf en met Thales, een ander wapenbedrijf, werkt de
TU Delft nauw samen. De EU voert een oorlog tegen migranten en
vluchtelingen en de wapen- en beveiligingsindustrie profiteert daarvan,
aldus de Stop the War on Migrants-activisten, die eerder al actie
voerden bij het Huis van Europa in Den Haag en onlangs een infotoernee
hielden. Demonstratie. Dinsdag 20 februari. Vanaf 13:30 tot 15:30 uur.
Aula Congress Centre, TU Delft, Mekelweg 5, Delft. Lees meer:
http://www.doorbraak.eu/20-februari-delft-demonstratie-samenwerking-universiteiten-en-wapenbedrijven/

--
18 maart, Amsterdam: demonstratie "geen racisme in de raden"

Nederland verhardt. Mensen die hier al decennia wonen, worden als
bedreiging neergezet. Werkzoekende jongeren worden op basis van hun
achternaam afgewezen. En er zou in ons land geen plek zijn voor mensen
die vluchten voor oorlog, armoede of klimaatchaos. Moslims en
vluchtelingen worden zo gebruikt als bliksemafleider voor groeiende
sociaal-economische onzekerheid en stijgende prijzen. De drijvende
kracht achter deze ontwikkeling zijn partijen die oproepen op tot
'minder Marokkanen' of waarschuwen tegen 'homeopathische verdunning' van
'het Nederlandse volk'", aldus het Comité 21 maart in haar oproep.
Demonstratie. Zondag 18 maart. Vanaf 13:00 uur. De Dam, Amsterdam. Lees
meer:
http://www.doorbraak.eu/18-maart-amsterdam-demonstratie-geen-racisme-raden/

--
Nieuws elders

Opmerkelijk: FNV neemt eindelijk het woord dwangarbeid in de mond
(video)
http://www.doorbraak.eu/opmerkelijk-fnv-neemt-eindelijk-woord-dwangarbeid-mond-video/

FNV doet aangifte tegen gemeente Midden-Groningen voor het stelen van
banen en loon
http://www.doorbraak.eu/fnv-doet-aangifte-gemeente-midden-groningen-stelen-banen-en-loon/

Jena Friedman: "treat nazis like you treat women" (video)
http://www.doorbraak.eu/jena-friedman-treat-nazis-like-you-treat-women-video/

Deliveroo riders in a storm (video)
http://www.doorbraak.eu/deliveroo-riders-a-storm-video/

Deukje in de Donut-economie
http://www.doorbraak.eu/deukje-donut-economie/

The stock market swings tell you everything you need to know about our
rigged economy
http://www.doorbraak.eu/the-stock-market-swings-tell-you-everything-you-need-to-know-about-our-rigged-economy/

Justice in the factory: how Black Lives Matter breathed new life into
unions
http://www.doorbraak.eu/justice-the-factory-how-black-lives-matter-breathed-new-life-into-unions/

--
DOORBRAAK
Middelstegracht 36a, 2312TX Leiden

WEBREDACTIE (STICHTING GEBLADERTE)
eveneens te bereiken op dit postadres.

Opgeven of afmelden [Doorbraak Info] mailinglijst:
http://www.doorbraak.eu/nieuwsbrief/
---
To unsubscribe: <mailto:doorbraak.eu-unsubscribe@lists.riseup.net>
List help: <https://riseup.net/lists>

Sunday, February 11, 2018

Fwd: [Doorbraak Info] Trending: verwarde personen

Nieuwe artikelen

Activisten op zoek naar de uitgang van het witte getto

Morgen begint weer het 2.Dh5-festival, de inmiddels twaalfde editie. Met het festival willen activisten "het diverse buitenparlementaire links samen brengen voor een jaarlijkse pas op de plaats met theoretische verdieping, analyse en discussie". Begin 2016 concludeerde de organisatie dat het nauwelijks nog lukte "om aansluiting te vinden bij, of onderdeel te zijn van de groeiende en successen behalende bewegingen en strijden van deze tijd". Men doelde daarbij onder andere op de anti-racismebeweging. Daarop vroeg men betrokken activisten via een brief met vragenlijst om feedback. Ik stuurde vlak voor de deadline, op 14 september 2016, een wat uit de losse pols geschreven kritische reactie, die je hieronder kunt lezen, en besloot om mee te doen aan een conferentie over de toekomst van het festival, begin vorig jaar. Over die bijeenkomst, en de conclusies die men daaraan verbonden heeft, schreef 2.Dh5 twee belangrijke stukken (lees hier en hier). En ik moet zeggen: het valt niet tegen. Wij zijn er natuurlijk nog lang niet, maar er zijn voor zover ik kan nagaan echt flinke stappen gezet in de goede richting. Zo zijn er bij de nieuwe editie van het festival workshops over onder andere 'manarchisme', feminisme en radical queer activism. Speciaal wil ik er even uitlichten de workshop "Zwart activisme en de bewegingsgeschiedenis van jaren 70 tot heden" (zaterdag 16:00 uur) onder leiding van Fatima Faïd over het probleem dat de meeste mensen ten onrechte bij krakers alleen aan witte activisten denken. En bijzonder is ook de Stroomversnellers-workshop "Welke rol is weggelegd voor witten in de anti-racisme-beweging?" (zondag 14:00 uur). Hieronder kun je mijn bijdrage lezen van anderhalf jaar geleden aan het interne 2.Dh5-debat, helaas voor een deel van de activistische scene nog steeds actueel. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/activisten-op-zoek-naar-uitgang-witte-getto/

--
Reformisten hadden geen grip op de recente Iraanse protesten

De meerderheid van de deelnemers aan de recente protesten in Iran kwam uit de lagere economische regionen van de samenleving. De veiligheidsdiensten en de rechterlijke apparaten legden de nadruk op de sociaal-economische herkomst en positie van de demonstranten door hen "vandalen" en "misdadigers" te noemen. Vanuit een communistisch standpunt toont het feit dat tijdens een massale opstand de onderdrukten zelf de drijvende kracht waren en het initiatief namen de bevrijdende mogelijkheden van de protesten om de progressieve politieke en klassenstrijd verder te bevorderen. Aldus de Iraanse vluchteling Taha Zeinali in een interview met het Duitse tijdschrift Gefangenen Info. De voormalige Doorbraak-activist woont en strijdt momenteel in Duitsland. Het interview is uit het Engels vertaald door Eric Krebbers. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/reformisten-geen-grip-op-recente-iraanse-protesten/

--
Het verdienmodel van de GGZ en de "verwarde persoon" op straat

Je leest de laatste tijd steeds vaker in het nieuws dat er "verwarde personen" op straat los rondlopen en voor overlast zorgen. Hè, wat lastig zeg! Al die mensen die niet weten waar ze naar toe moeten met al dat 'gekke gedoe' van ze! Er gaat geen dag voorbij of er staat wel een bericht in de krant of op internet over een persoon die in de war is en voor overlast zorgt, narigheid veroorzaakt of zelfs een ernstig strafbaar feit pleegt. Zeker, gevaarlijk gedrag van mensen die in de war zijn, daar moet wat aan gedaan worden. Maar strenger straffen, nog meer bezuinigen op geestelijke gezondheidszorg en het nog verder vervreemden van deze mensen is niet de oplossing. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/verdienmodel-ggz-en-verwarde-persoon-op-straat/

--
Agenda

16 februari, Leiden: bijeenkomst over Marinus van der Lubbe

Op vrijdag 16 februari organiseert Vrijplaats Leiden een lezing en informatiebijeenkomst over Marinus van der Lubbe (Leiden, 13 januari 1909 – Leipzig, 10 januari 1934), de communist die ter dood werd veroordeeld als aanstichter van de brand van het Duitse parlementsgebouw (Der Reichstag) in Berlijn op 27 februari 1933. Lezing en informatie over Marinus van der Lubbe. Vrijdag 16 februari. Vanaf 20:00 uur. Vrijplaats Leiden, Middelstegracht 36, Leiden. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/16-februari-leiden-bijeenkomst-marinus-lubbe/

--
18 februari, Utrecht: actie tegen deportatie van Afghaanse vluchtelingen

Op 18 februari organiseren de Facebookgroep "Don't send Afghans back" en de Studentengroep Utrecht van Amnesty International een protest tegen de deportatie van Afghaanse vluchtelingen, omdat Afghanistan een van de onveiligste landen ter wereld is. De actie wordt ondersteund door New Neighbours Utrecht en Women's March The Netherlands en maakt deel uit van een breed Europees protest. Protestactie. Zondag 18 februari. Van 15:00 tot 18:00 uur. Domplein, Utrecht. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/18-februari-utrecht-actie-deportatie-afghaanse-vluchtelingen/

--
Nieuws elders

De priemende witte wijsvinger van historicus Emmer
http://www.doorbraak.eu/priemende-witte-wijsvinger-historicus-emmer/

Over "identiteitspolitiek". Naar aanleiding van Ewald Engelen
http://www.doorbraak.eu/identiteitspolitiek-naar-aanleiding-ewald-engelen/

Slavernijverleden: nieuw montuur, oude glazen
http://www.doorbraak.eu/slavernijverleden-nieuw-montuur-oude-glazen/

--
DOORBRAAK
Middelstegracht 36a, 2312TX Leiden

WEBREDACTIE (STICHTING GEBLADERTE)
eveneens te bereiken op dit postadres.

Opgeven of afmelden [Doorbraak Info] mailinglijst:
http://www.doorbraak.eu/nieuwsbrief/

---
To unsubscribe: <mailto:doorbraak.eu-unsubscribe@lists.riseup.net>
List help: <https://riseup.net/lists>


Friday, February 9, 2018

Follow your Passion!

Tantra Movement I took me more than half year to risk decision about quitting my paid job, to start following my passion and beginning to live from teaching tantra. There where always hundreds rational excuses to keep myself in old patterns but one day when something happen what made the heart voice very strong in this dilemma I open the book what I was reading at that time, "Celestial Prophecy". I was just looking for the page, where I finished and the sentence what I read first was: "If your work is not your passion, you just wasting your life" - I could not ignore this message and from the perspective, I may just say THANK YOU UNIVERSE! <3 - Michal Kali Griks , Tantra Movement

Michal Kali Griks
http://tantramovement.com

Wednesday, February 7, 2018

Fwd: [Persbericht] 9-11 februari: 2.Dh5 – Festival voor wereldversleutelaars in Amsterdam

2.Dh5 – persbericht

9-11 februari: 2.Dh5 – Festival voor wereldversleutelaars in Amsterdam

Amsterdam, 5 februari 2018 – In het tweede weekend van februari strijkt de twaalfde editie van 2.Dh5, het jaarlijkse festival voor wereldversleutelaars, neer in de OT301 (Overtoom 301) in Amsterdam. 2.Dh5 vormt een plek om ideeën uit te wisselen over grass-roots campagnes, tactieken en actiemethodes die de idealen van een vrije en solidaire samenleving dichterbij brengen, dichterbij brengen, in deze tijden waarin extreem-rechts steeds verder lijkt te groeien en te worden genormaliseerd. Het weekend is gevuld met workshops, lezingen en discussies over een scala aan onderwerpen, variërend van de sleepwet tot de opkomst van alt-right, en van de verhouding tussen activisten en lokale politieke partijen tot radicaal feminisme en queer activisme.

Op vrijdagavond start het programma met een informele avond, met een quiz en met dichters en muziek in samenwerking met SKÈR. Ook op zaterdagavond is er een cultureel programma, in de Vondelbunker. Overdag zijn er stands met materiaal van linkse boekhandels en actiegroepen. Het festival wordt volledig gerealiseerd door vrijwilligers en kent een hoog do it yourself-gehalte. Er worden zo'n 250 bezoekers verwacht.

2.Dh5 richt zich op strategieën voor verandering, op vele vlakken: feminisme, queer, anti-racisme, anti-fascisme, de-kolonialisme, anti-militarisme, internationale solidariteit, klimaat/ecologie, arbeidsstrijd, migratie/no-border, internet vrijheid/privacy, recht op stad/anti-gentrificatie en alle kruising daar tussen.

Om aan het festival deel te nemen, wordt een bijdrage van vijf euro gevraagd. Er zijn slaapplaatsen geregeld en er zal lunch en avondeten worden verzorgd door een lokale kookploeg. Op het festival zal een infostand aanwezig zijn voor verdere (praktische) informatie.

---------------------

Voor meer informatie: info@2dh5.nl
Zie ook de website: www.2dh5.nl en FB: https://www.facebook.com/2Dh5festival/
Journalisten die het festival willen bezoeken wordt verzocht zich te melden bij de infostand ter plekke.

Sunday, February 4, 2018

[Doorbraak Info] Veel mensen weggestuurd van bed, bad, brood-opvang

Nieuwe artikelen

Anti-racistische traditie: al een eeuw lang kritiek op Zwarte Piet

"De Zwarte Pieten-discussie dwingt het hele land na te denken over het Sinterklaasfeest. Kun je eigenlijk wel zonder blikken of blozen 'ook al ben ik zwart als roet, ik meen het toch wel goed' zingen? Is het niet raar om jaarlijks onder luid gejuich een boot vol zwarte knechten met een witte meester binnen te halen? Leer je kinderen dan niet dat zwarte mensen minderwaardig zijn? Deze vragen zijn niet nieuw. Al decennialang zijn er mensen die de rol van Zwarte Piet ter discussie stellen." Aldus Jop Euwijk en Frank Rensen, de auteurs van het enige tijd geleden verschenen boek "De identiteitscrisis van Zwarte Piet". Lees meer: http://www.doorbraak.eu/anti-racistische-traditie-al-een-eeuw-lang-kritiek-op-zwarte-piet/

--
Column: Schouderbrand

Hij was blij met zijn bijbaantje in de horeca. In een gerenommeerd restaurant ook nog eens. Dat hij onderaan de ladder moest beginnen, vond hij prima. Skills moet je leren en trainen. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/column-schouderbrand/

--
Beeldverslagje van de "mars voor het recht om jezelf te zijn!" gisteren in Amsterdam

Begin januari werd de 24-jarige homoseksuele Xeverio zwaar mishandeld bij metrostation Wibautstraat Amsterdam. Dit droevige incident vormde de directe aanleiding voor de "mars voor het recht om jezelf te zijn" van gisteren. De demonstratie werd georganiseerd door Black Queer and Trans Resistance Netherlands en het beginpunt was het metrostation Wibautstraat waar Xeverio werd mishandeld. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/beeldverslagje-mars-recht-om-gisteren-amsterdam/

--
Twee jaar bed, bad, brood-opvang in Leiden: nog steeds veel mensen weggestuurd

Een feestelijke opening was het, twee jaar geleden: eindelijk ging de beloofde bed, bad, brood-opvang (bbb) in Leiden van start. Een motie van de Leidse ChristenUnie (CU) om alle mensen zonder papieren op te gaan vangen was een jaar daarvoor ruimhartig aangenomen door de gemeenteraad. In het pas verbouwde pand aan het Maansteenpad werden vanaf januari 2015 twintig bewoners opgevangen, met ruimte voor groei tot maximaal veertig mensen tegelijkertijd. Mensen die daarvoor vaak al jaren hadden rondgezworven. Sommigen waren al wel eens eerder opgevangen in Leiden, door Vluchtelingenwerk, diaconaal centrum De Bakkerij of in de "perspectief-opvang" van de Leidse opvangorganisatie STUV. Maar allen hadden ze jarenlang van adres naar adres moeten rondtrekken, of zelfs buiten moeten slapen. De medewerkers van het Doorbraak-spreekuur De Fabel van de illegaal hadden sommigen in de loop der tijd steeds verder zien verpauperen. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/twee-jaar-bed-bad-brood-opvang-leiden-nog-steeds-mensen-weggestuurd/

--
Agenda

9 t/m 11 februari, Amsterdam: 2.Dh5-festival

Van 9 tot en met 11 februari vindt in Amsterdam de twaalfde editie plaats van het 2.Dh5-festival. Tijdens een periode van heroriëntatie op het festival werd van diverse kanten kritische input gegeven, waaronder ook van Doorbraak. De organisatoren hebben een aantal punten daaruit proberen te verwerken in deze editie, waaronder "meer representatie en aansluiting ontwikkelen met mensen van kleur en hun strijd, een betere structurering van het programma, meer inzetten op verdiepende discussies en beter letten op toegankelijkheid". Festival, Vrijdag 9 t/m zondag 11 februari. OT301, Overtoom 301, Amsterdam. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/9-t-m-11-februari-amsterdam-2-dh5-festival/

--
16 februari, Leiden: bijeenkomst over Marinus van der Lubbe

Op vrijdag 16 februari organiseert Vrijplaats Leiden een lezing en informatiebijeenkomst over Marinus van der Lubbe (Leiden, 13 januari 1909 – Leipzig, 10 januari 1934), de communist die ter dood werd veroordeeld als aanstichter van de brand van het Duitse parlementsgebouw (Der Reichstag) in Berlijn op 27 februari 1933. Lezing en informatie over Marinus van der Lubbe. Vrijdag 16 februari. Vanaf 20:00 uur. Vrijplaats Leiden, Middelstegracht 36, Leiden. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/16-februari-leiden-bijeenkomst-marinus-lubbe/

--
18 februari, Utrecht: actie tegen deportatie van Afghaanse vluchtelingen

Op 18 februari organiseren de Facebookgroep "Don't send Afghans back" en de Studentengroep Utrecht van Amnesty International een protest tegen de deportatie van Afghaanse vluchtelingen, omdat Afghanistan een van de onveiligste landen ter wereld is. De actie wordt ondersteund door New Neighbours Utrecht en Women's March The Netherlands en maakt deel uit van een breed Europees protest. Protestactie. Zondag 18 februari. Van 15:00 tot 18:00 uur. Domplein, Utrecht. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/18-februari-utrecht-actie-deportatie-afghaanse-vluchtelingen/

--
Nieuws elders

Ideologische training voor de nieuwe economie
http://www.doorbraak.eu/ideologische-training-nieuwe-economie/

Aboutaleb teruggefloten: noodbevel Sinterklaasintocht ongeldig
http://www.doorbraak.eu/aboutaleb-teruggefloten-noodbevel-sinterklaasintocht-ongeldig/

Harry Westerink: "ongedocumenteerden niet eerst zes maanden laten zwerven voor je onderdak verleent" (video)
http://www.doorbraak.eu/harry-westerink-ongedocumenteerden-eerst-zes-maanden-laten-zwerven-onderdak-verleent-video/

In Leiden slapen nog altijd mensen op straat
http://www.doorbraak.eu/leiden-slapen-nog-altijd-mensen-op-straat/

Waarom die eindeloze compassie met daders wanneer het om discriminatie gaat?
http://www.doorbraak.eu/waarom-eindeloze-compassie-daders-wanneer-om-discriminatie-gaat/

Tien jaar geleden ook een parlementair cordon sanitaire tegen anti-racisme demonstratie
http://www.doorbraak.eu/tien-jaar-geleden-ook-parlementair-cordon-sanitaire-anti-racisme-demonstratie/

Lekker lullen over racisme
http://www.doorbraak.eu/lekker-lullen-racisme/

"Stel je netjes voor" – Hoe Wilders en Baudet hun racistische ideologie verpakken
http://www.doorbraak.eu/stel-netjes-hoe-wilders-en-baudet-racistische-ideologie-verpakken/

Beelden van Belgische koloniale massamoordenaar Leopold II met rode verf overgoten
http://www.doorbraak.eu/beelden-belgische-koloniale-massamoordenaar-leopold-ii-rode-verf-overgoten/

Israel will pay new civilian immigration inspectors $9,000 bonuses to deport African migrants
http://www.doorbraak.eu/israel-will-pay-new-civilian-immigration-inspectors-9000-bonuses-to-deport-african-migrants/

--
DOORBRAAK
Middelstegracht 36a, 2312TX Leiden

WEBREDACTIE (STICHTING GEBLADERTE)
eveneens te bereiken op dit postadres.

Opgeven of afmelden [Doorbraak Info] mailinglijst:
http://www.doorbraak.eu/nieuwsbrief/

---
To unsubscribe: <mailto:doorbraak.eu-unsubscribe@lists.riseup.net>
List help: <https://riseup.net/lists>