Wednesday, September 15, 2010

Persbericht Kraakgroep Oosterparkbuurt n.a.v. Telegraaf 14-0

Persbericht Kraakgroep Oosterparkbuurt n.a.v. Telegraaf 14-0

Beste geïnteresseerde,

Onlangs deed De Telegraaf verslag van een handtekeningenactie tegen krakers
in de Vrolikstraat. Wij voelen ons genoodzaakt om via dit persbericht een
reactie te geven, aangezien de Telegraaf geen hoor of wederhoor heeft
toegepast.


Vrolik blijven wonen
Vrolik blijven wonen

De twee buurtbewoners hebben zich vanaf het begin tegen de kraakactie
gekeerd. Beide bewoners zijn eigenaren en zeggen zich zorgen te maken over
het aanzien van de straat. Niet alleen wij staan op de korrel, maar ook
voormalige huurders en mensen die betrokken (waren) in de buurt, zoals
mensen die een buurttafel organiseerden om de sociale cohesie in de buurt
te bevorderen en kinderen die voetbalden op het speelpleintje.

Hoewel deze twee personen volgens de berichtgeving een petitie door 78
bewoners hebben laten ondertekenen, hebben wij ook inmiddels meer dan 60
handtekeningen van mensen met adres die ons ondersteunen. Deze petitie ligt bij ons ter inzage. Inmiddels schrijft zowel de VVD als het CDA over
onwenselijke situaties. Het is typerend dat deze partijen klakkeloos de
berichtgeving in De Telegraaf overnemen en geen reactie vragen van de
krakers, huurders of andere omwonenden. De partijen steunen eigenaren
(minstens 75% van de 32 met naam bekende ondertekenaars zijn eigenaar) en
woningcorporaties blindelings.


Wat betreft de overlast. Aangezien wij de door Ymere gestripte panden
opnieuw hebben ingericht en daar deels nog mee bezig zijn, zou het kunnen
dat sommige bewoners enige overlast ervaren. We hebben daarom buurtbrieven
rondgestuurd met naam en telefoonnummers. Ook zijn wij altijd
aanspreekbaar geweest. De twee genoemde eigenaren hebben hier nooit gebruik van gemaakt maar hebben in plaats daarvan een lastercampagne waarin de vooroordelen van de eigenaren ('er worden meerdere talen gesproken', 'spandoeken (over de afbraak van de sociale woningbouw!) zijn bedreigend') worden aangedragen als argument om voortijdig woningen te ontruimen en slopen.

Vanzelfsprekend blijven wij voor commentaar en kritiek van onze
buurtbewoners bereikbaar.

Wij zijn te bereiken via  oosterparktbuurt@gmail.com,
 http://www.slimblijven.nl en de perswoordvoerder op telefoonnummer
06-41548708

Met vriendelijke groet,

Kraakgroep Oosterparkbuurt

No comments: