Tuesday, September 14, 2010

Noordkasteel Forest Occupier's Story - video + links to the other media


steungroep groeNoord - 13.09.2010 21:57

Persbericht + persoverzicht

PERSBERICHT GROEnOORD 11/09/2010

Sinds vannacht !10-11/09) bezet de nieuwe actiegroep groeNoord het Antwerpse Noordkasteelbos. Ze hebben boomhutten gemaakt om zich in vast te ketenen. Hiermee willen ze zich geweldloos verzetten tegen ieder Oosterweelplan waarvoor natuurgebied moet verdwijnen. "Het mobiliteitsprobleem mag niet los worden gezien van ecologische kwesties," zegt Tom, woordvoerder van groeNoord.

Met deze directe actie komt groeNoord op voor alle park- en natuurgebieden die door de huidige Oosterweelplannen bedreigd worden. Het Noordkasteelbos zou veranderen in een verkeersknooppunt. Het Sint-Annabos zou voor 90% gekapt worden voor een slibstort en pas over tientallen jaren opnieuw beginnen lijken op een natuurgebied. Het populaire parkbos Rivierenhof zou voor een deel verdwijnen voor de verbreding van de ring, een plan dat onlosmakelijk samenhangt met een tracé over Oosterweel. Ook het Vlietbos en het Zand zijn bedreigd. Al deze natuurgebieden zijn belangrijke bufferzones tussen woon- en industriegebied en hebben een luchtzuiverende functie.

Het ene plan heeft al meer impact dan het andere op de laatste restjes groen, de luchtkwaliteit en de gezondheid van de Antwerpenaren. Het Meccanoplan lijkt voorlopig het best te scoren. Toch spreekt groeNoord zich niet uit voor het ene of gene plan. De actiegroep verzet zich tegen iedere studie en besluitvorming waarin natuurbehoud buiten beschouwing wordt gelaten of minder belangrijk wordt gevonden. De laatste studie die de Vlaamse regering bestelde, onderzoekt enkel de kostprijs, de duur en de technische haalbaarheid van enkele plannen. Volgende week worden die resultaten bekendgemaakt.

"Wij besloten hier niet op te wachten," zegt woordvoerder Tom. "De Vlaamse regering wil op 27/09 een keuze maken op basis van economische en technische argumenten. Het is duidelijk dat milieu en gezondheid niet zullen meetellen in de beslissing. Dat is onbegrijpelijk voor een project dat er juist zoveel impact op zal hebben. Het is ook onverantwoord om nog meer natuur te vernietigen nu de biodiversiteit verdwijnt en het klimaat verandert. De meeste Antwerpenaren willen niet alleen een oplossing voor het mobiliteitsprobleem, maar zijn ook bezorgd om hun gezondheid, leefmilieu en levenskwaliteit. Het wordt hoog tijd om ook daarmee rekening te houden."

Het Noordkasteel is een natuurgebied met een bos en een meertje. Het domein wordt gebruikt voor recreatie en cultuuractiviteiten. Volgens een enquête van de Nieuwe Antwerpenaar is het dé favoriete groene plek in de stad. Er gaan steeds meer stemmen op om de plas opnieuw open te stellen als zwemvijver, aangezien de 650.000 Antwerpenaren nu enkel terecht kunnen in twee kleine openluchtbaden. Het gebied dreigt daarentegen te veranderen in een groot verkeersknooppunt tussen een tunnel en een megabrug.

No compromise for Mother Earth!


*** PERSOVERZICHT ***

MAINSTREAM MEDIA


ATV: video 'Groenoord' (12/09)
 http://www.atv.be/item/groenoord

De Standaard Online: Milieugroep bezet Noordkasteeldbos (13/09)
 http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=7F2V92LV

Het Nieuwsblad:
- Milieugroep bezet Noordkasteelbos dat moet wijken voor Langer Wapperbrug
 http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=3N2V90H1
Wim Van Hees, Ademloos: 'Een fatastische actie' (13/09)
 http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=3N2V90GR

Het Laatste Nieuws: (13/09) iemand een digitale tekst??

nieuws.be:
- Milieuactivisten bezetten Noordkasteelbos uit protest tegen Oosterweelplannen (11/09)
 http://www.nieuws.be/nieuws/Milieuactivisten_bezetten_Noordkasteelbos_uit_protest_tegen_Oosterweelplannen_1bbf6327.aspx
- Milieugroep bezet Noordkasteelbos (13/09)
 http://www.nieuws.be/nieuws/Milieugroep_bezet_Noordkasteelbos_a9661562.aspx


ALTERNATIEVE MEDIA

 http://antwerpen.indymedia.org
 http://ovl.indymedia.org
 http://indymedia.nl

Our Media: Video van Spirit for Squatters (met langer interview & beelden van de nachtelijke bezetting)
 http://ourmediaindymedia.blogspot.com/2010/09/noordkasteelbos-bezetting-video-info.html

Cemab: Noordkasteelbos bezetting video + info. Help NEEDED!Spread and go!
 http://www.cemab.be/news/2010/09/10396.php

De Wereld Morgen:
- Groenfront bezet Noordkasteel (11-09)
 http://www.dewereldmorgen.be/blog/luc/2010/09/11/groenfront-bezet-noordkasteel
- Op bezoek bij de bezetters van het Noordkasteel (13/09)
 http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/09/13/op-bezoek-bij-de-bosbezetters-van-het-noordkasteel


ANDERE ORGANISATIES

Ademloos:
- Milieuactivisten bezetten Noordkasteelbos (11/09)
 http://www.ademloos.be/nieuws/milieuactivisten-bezetten-noordkasteelbos
- Groenfront bezet Noordkasteel (11/09)
 http://www.ademloos.be/nieuws/groenfront-bezet-noordkasteel
- Desnoods ketenen we ons aan de bomen (13/09)
 http://www.ademloos.be/nieuws/desnoods-ketenen-we-ons-aan-bomen

Natuurpunt: Milieugroep bezet Noordkasteelbos
 http://www.natuurpunt.be/nl/doe-mee/groene-pers_1592.aspx

Groen! Web: Groenfront bezet Noordkasteel
 http://groenweb.be/nieuwslijn/groenfront_bezet_noordkasteel

Groen! Kuurne: Op bezoek bij de bosbezetters van het Noordkasteel
 http://www.groenkuurne.be/aggregator

Blog Dirk Weyler: Milieugroep bezet Noordkasteelbos
 http://www.bloggen.be/weylerweyler/archief.php?ID=898572- E-Mail: steungroep.groenoord@gmail.com
 

No comments: