Friday, September 24, 2010

Kraakbeweging slaapt zaterdag nacht op de Dam

Kraakbeweging slaapt zaterdag nacht op de Dam

Uit protest tegen het binnenkort ingaande kraakverbod gaan krakers de
nacht van zaterdag 25 september 2010 bij het het Vrijheidsbeeld op de Dam
in Amsterdam doorbrengen.


damslapen
damslapen

PERSBERICHT

Amsterdam 24 september 2010

Kraakbeweging slaapt zaterdag nacht op de Dam

Uit protest tegen het binnenkort ingaande kraakverbod gaan krakers de
nacht van zaterdag 25 september 2010 bij het het Vrijheidsbeeld op de Dam
in Amsterdam doorbrengen. Uiteraard gaat het bij dit 'dutje' niet echt om
slapen, maar om een collectieve actie, waarmee de kraakgroepen duidelijk
maken dat ze zich niet bij de nieuwe wet gaan neerleggen, door iets te
doen wat nu al verboden is. De invoering van de wet zal tot een heftig
ontwaken leiden, zowel voor de krakers zelf als de maatschappij om ze
heen.

De kraakgroepen zijn van mening met hun problemen niet alleen te staan. De
reden om te kraken was in het kern altijd de woningnood, een probleem dat
markt noch overheid hebben weten op te lossen. Kraken en krakers zijn in
deze context sinds jaar en dag als eerste bij als het erom gaat de
tekortkomingen van speculanten en hun beschermers in diverse regeringen
voor iedereen zichtbaar te maken. Verder was en is kraken in Nederland als
de zaadkorrels van menig cultureel en politiek initiatief. Een
kraakverbod en diens consequente handhaving zou soortgelijks in de
toekomst in de kiem smoren.

Voor de Damslaapactie zijn alle betrokkenen en sympathisanten van harte
uitgenodigd om vanaf 19.00 uur hun protest en solidariteit op een creative
manier te laten zien. Het Heftige Ontwaken zal niet beperkt blijven tot de
(actie) dagen voor en na het inwerkingtreden van het kraakverbod, maar zo
nodig jaren doorgaan. De kraakbeweging zal zich blijven inzetten tegen de
woningnood, voor niet-commerciele culturele vrijplaatsen, en voor een
eerlijke verdeling van de welvaart in het algemeen.

Goedschiks of kwaadschiks,
Binnen EN buiten de wet
NOUS MAINTIENDRONS!

EINDE PERSBERUICHT

No comments: