Monday, September 13, 2010

Noordkasteelbos forrest ocupation video+info.Help NEEDED!Spread&Go!Spirit Of Squatters Collective
Spirit Of Squatters Collective


Spirit Of Squatters Collective : This is solidarity action(like most of our videos). The solidarity is stronger when it is seen by as many people as possible.So...Please use it ! Pass this info to everybody who could be interested !!!
Feel free to embed,link it,send it,screen it etc. Use it=don't loose it. Reclaim the media with us !

... So get inspired. TOGETHER WE ARE STRONGER !!!
http://www.youtube.com/user/spiritofsquatters
 


http://www.youtube.com/user/spiritofsquatters

Since last night occupied the new action group Groenoord Noordkasteelbos Antwerp. They have made tree houses to establish themselves in chains. This they want to oppose any violent nature Oosterweel Plan which must disappear. "The mobility problem can not be separated from environmental issues," said Tom, spokesman Groenoord.

This direct action is Groenoord for all parks and nature reserves by the current plans Oosterweel threatened. The Noordkasteelbos would turn into a junction. The St. Annabos 90% cut would be only about a dozen years slibstort and start again like a natural. The popular wooded park Rivierenhof would disappear for a part for the widening of the ring, a plan which is inextricably linked with a route across Oosterweelverbinding. The Vlietbos and Sand are threatened. All these areas are important buffer zones between residential and industrial area and have an air purifying function.

One plan has more impact than others on the last bits of green, the air quality and health of Antwerp. It seems Meccano Plan being the best score. Still speaks Groenoord not for one or another plan. The action group opposes any trial and decision in which nature is ignored or less important element. The latest study by the Flemish government ordered, examines only the cost, duration and the technical feasibility of some plans. Next week the results published.

"We decided not to wait," said spokesman Tom. "The Flemish government wants to 27.9 a choice based on economic and technical arguments. It is clear that environmental and health will not count in the decision. It is incomprehensible for a project that has just as much impact it will have. It is irresponsible to destroy more natural now disappearing biodiversity and climate change. Most Antwerp would not only solve the mobility problem but are worried about their health, environment and quality of life. It is high time to also take this into account. "

North Castle is an area with a forest and a lake. The domain is used for recreation and cultural activities. According to a survey by the New Antwerp is the favorite green spot in the city. There are growing voices on the lake re-opening as a swimming pool, since only 650,000 can go now Antwerp in two small swimming pools. The area however, threatens to turn into a major traffic junction between a tunnel and a mega bridge.

No compromise for Mother Earth!

See also http://www.groenfront.be

http://www.dewereldmorgen.be/blog/luc/2010/09/11/groenfront-bezet-noordkasteel

van http://www.dewereldmorgen.be/blog/luc/2010/09/11/groenfront-bezet-noordkasteel

Groenfront bezet Noordkasteel

Het gonsde in Antwerpen al weken dat men het Sint-Annabos ging bezetten. De actievoerders hebben iedereen op een verkeerd been gezet. Sinds vorige nacht bezetten ze, als actie tegen de plannen van de BAM, een bos in het Noordkasteel.

Een actievoerder klimt naar een boomhut

De groep jongeren die deze actie voeren zijn goed georganiseerd. Ik spreek met hun woordvoerder.

Wat is er gaande en wat is de bedoeling?

We hebben afgelopen nacht een bos aan het Noordkasteel bezet en we willen dat bezet houden tot aan de aangekondigde beslissing, over de Oosterweel verbinding, van de Vlaamse regering. De belangrijkste thema's binnen deze discussie zijn voor ons, milieu, gezondheid en natuurbehoud. De Vlaamse regering hanteert heel andere argumenten. Het is onze bedoeling onze argumenten met deze actie in de verf te zetten.

De boomhutten zijn niet meer dan een bedressort aan touwen met een zeil over

Vindt u één van de twee beslissingen die op tafel liggen aanvaardbaar?

Voor zover ik weet, want de berichtgeving van de Vlaamse regering is steeds een beetje vaag, bestuderen ze alleen het BAM tracé met brug en het BAM tracé met tunnel. Maar het blijft hetzelfde tracé. En met dat tracé of het nu een tunnel is of een brug verdwijnt op Linker Oever het Sint-Annabos en hier een stuk bos aan het Noordkasteel. Er komt zelfs een autostrade aan het natuurgebied van Blokkersdijk. Voor ons zijn beide tracés even slecht.

De actievoerders zijn goed uitgerust

Het is te verwachten dat Peeters één van de 2 beslissingen gaat nemen, dan is het te verwachten dat jullie actie uitloopt.

Op 27 september evalueren we onze actie en bepalen dan onze verdere acties. Ik denk dat alle actiegroepen nu eerst de beslissing van de Vlaamse regering afwachten  en zich voorbereiden op een verderzetting van het verzet. Ieder rationeel denkend mens, die de vele argumenten tegen dat BAM tracé kent, vindt het ondenkbaar dat het er komt.  Er zijn dus andere redenen waarom de Vlaamse regering het BAM tracé persé en kost wat kost willen behouden. De volksgezondheid, het fijn stof en het milieu zijn voor ons prioriteit. Vele studies tonen aan dat BAM, zelfs  de mobiliteitsproblemen niet afdoende oplost. Het voorstel van Forum 2020 scoort op al deze punten beter.  

De site heet groeNoord

Wie zijn jullie? Wij zijn een groep activisten die besloten hebben om het natuur- en milieuthema terug op de Oosterweel-agenda te plaatsen. Het gaat over meer dan kostprijs en mobiliteit. Het gaat ook over milieu en gezondheid.  Wij zijn een groep mensen die daarvoor deze geweldloze actie ondernemen met als doel onze boodschap in de kijker te brengen. 

No comments: