Thursday, September 16, 2010

Eerste Belgische workshop “Veldbevrijding” groot succes

Persbericht

Beweging van Vrijwillige VeldbevrijdersEerste Belgische workshop "Veldbevrijding" van Europese anti-gentechactivisten groot succesBrussels minister van Leefmilieu doet mee!
Brussels minister van Leefmilieu doet mee!


(Brussel – 16 september 2010) Vandaag vond voor het eerst in Belgie, een openbare workshop van de Beweging van Vrijwillige Veldbevrijders plaats voor het Europese Parlement, gelijktijdig met de Conferentie van Gentechvrije Regio's gaande in het parlementsgebouw.

Onder het toeziend oog van de politie wisselden 60 internationale deelnemers, theorie en praktijkervaring uit over het onschadelijk maken van genetisch gemanipuleerde (gg- of gentech) mais. Ook de Milieuminister van het Brusselse Gewest, Evelyne Huytenbroeck, participeerde in de workshop.


Ten behoeve van de workshop werden om 11.30u enkele rijen maisplanten geplaatst op het grasveld in het midden van het Luxemburgplein. Instructeurs in veiligheidskleding konden zo enkele verwijderingstechnieken demonstreren. Voordat men kon deelnemen aan de praktijkoefening, benadrukten ervaren Veldbevrijders uit Frankrijk, Wales, Duitsland, Portugal, en Spanje, het belang van geweldloze, directe actie tegen de invasie van gentechgewassen in Europa.


Het doel van de workshop was om directe actie tegen GGO's in Europa aan te moedigen en technieken te delen voor het effectief onschadelijk maken van een gentechveld. Ondanks grote publieke weerstand staat de EU op het punt de deuren te openen voor grootschalige gentechteelt, daarmee toegevend aan de druk van biotech-multinationals als Monsanto. In Belgie is met name de Vlaamse overheid die schaamteloos de gentechindustrie omarmt.


Workshopdeelnemers ontvingen een handleiding om hen op weg te helpen zelf een aktiegroep te vormen. Ook voorbijgangers kregen een foldertje. De handleiding vermeldt onder andere de lokaties van gentechgewassen in Belgie. De veldbevrijdingsworkshop lijkt wel een logisch antwoord te geven op het nieuwsbericht van Greenpeace gisteren dat het gentechmaisveld in Wetteren naburige gangbare mais heeft besmet. Dat ggo-veld is een experiment in opdracht van de Vlaamse overheid.


De workshop van vandaag sloot af met het omzeisen van de mais door Minister Huytenbroek (zie foto). Uiteindelijk deed ook de politie mee en hakte de laatste "gentech"-maisplanten om, na eerder de activisten omringd en om identificatie gevraagd te hebben.


In tegenstelling tot wat de gentechindustrie de politici probeert wijs te maken, helpen GGO's niet de honger uit de wereld en zijn ze ook geen oplossing voor klimaatverandering. In tegendeel, GGO's zijn een cruciaal onderdeel van een industrieel landbouwsysteem dat het levensonderhoud van miljoenen mensen vernietigt en zorgt voor een toename van gifgebruik, bodemuitputting, watervervuiling en verlies van biodiversiteit.


De biotech-industrie wil de complete voedselketen domineren. Ook in Europa wordt nauwelijks onafhankelijk onderzoek gedaan naar de veiligheid van de GGO's in ons voedsel en op onze akkers. Ondertussen besmetten gentech-import en –teelt de gentechvrije landbouw en biologische keten.


Contact:  faucheurs.be@gmail.com

No comments: