Friday, October 22, 2010

Rechtbank acht kraakverbod legitiem

Rechtbank acht kraakverbod legitiem
r a v a g e

De krakers die de Amsterdamse rechtbank hebben verzocht de antikraakwet op juridisch gebied te kraken, zijn vrijdag in het ongelijk gesteld. De krakers gaan in hoger beroep tegen de uitspraak.
De bewoners van kraakpanden in de Amsterdamse Passeerdersgracht en Lange Leidsedwarsstraat trokken vorige week donderdag in een kort geding tegen de Staat der Nederlanden de legitimiteit van de op 1 oktober ingevoerde antikraakwet in twijfel. Volgens hun advocaten is ontruiming volgens de nieuwe wetgeving een ongeoorloofde inbreuk op de huisvrede vanwege het ontbreken van voorafgaande rechterlijke toetsing.

De Amsterdamse rechtbank heeft vandaag bepaald dat al kan worden ontruimd zonder dat sprake hoeft te zijn van een bewezenverklaring door de rechter van de wederrechtelijkheid van het verblijf. "Er moet wel sprake zijn van een redelijke verdenking van een strafbaar feit, kraken dus. Dit is, anders dan de krakers hadden gesteld, niet in strijd met artikel 8 EVRM", aldus voorzieningenrechter W. Tonkens – Gerkema.

Wél is het zo dat de rechter vindt dat er beleid moet worden ontwikkeld voor het ontruimen van kraakpanden. Ontruimingen moeten worden aangekondigd en voor krakers moet de weg naar de civiele rechter openstaan voorafgaand aan een ontruiming. Deze uitspraak druist in tegen de wens van de Amsterdamse Driehoek (burgemeester, hoofdofficier van justitie en hoofdcommissaris) onaangekondigd te zullen ontruimen zonder rechterlijke toetsing.

Elk kraakpand in Amsterdam moet sinds 1 oktober rekening houden met een mogelijke ontruiming. Voor procedures die worden aangespannen vanwege principiële c.q. juridische bezwaren tegen de nieuwe wet wordt geen uitzondering gemaakt. In individuele gevallen kunnen bijzondere argumenten nopen tot een afzonderlijke beoordeling die ertoe leidt dat een pand vooralsnog niet wordt ontruimd.

De Staat heeft aangevoerd dat zij een bepaalde rangorde aanhoudt bij de bepaling welke panden voor ontruiming in aanmerking komen, die grofweg op het volgende neerkomt: in de eerste plaats gaat het om die panden die ten tijde van het kraken in gebruik waren, in de tweede plaats om panden die ten tijde van het kraken niet meer in gebruik waren en ten slotte om de panden die ten tijde van het kraken niet meer in gebruik waren en waarvoor de eigenaar (nog) geen concrete plannen heeft.

 http://www.ravagedigitaal.org/2010nieuws/oktober/22/nws.php

Website: http://www.ravagedigitaal.org
 
aanvullingen
uit dit artikel zijn aanvullingen verwijderd, zie spelregels
Persbericht Schijnheilig 
linkerd - 22.10.2010 21:55

Vonnis steekt een stokje voor ontruimingsbeleid Van der Laan

Amsterdam, 22 oktober 2010

De civiele rechter stelt dat beleid moet worden ontwikkeld voor het
ontruimen van kraakpanden. Ontruimingen moeten worden aangekondigd en voor
krakers moet de weg naar de civiele rechter openstaan voorafgaand aan een
ontruiming. Dit blijkt uit de uitspraak van de kort gedingrechter in de
zaak Schijnheilig tegen de staat.

Het vonnis steekt dus een stokje voor het aangekondigde Amsterdamse
ontruimingsbeleid waarin burgemeester Van der Laan onlangs stelde
onaangekondigd te zullen ontruimen zonder rechterlijk toetsingsmoment.
Uit het vonnis blijkt dat de Haagse wetgeving omtrent kraken niet
toereikend is gebleken en dat fundamentele rechten over het hoofd zijn
gezien als er zonder toetsing ontruimd gaat worden door politie en
justitie. Het onrechtmatig verblijf moet per geval door een onafhankelijke
rechter kunnen worden getoetst.

De vordering van Schijnheilig is afgewezen omdat de rechter constateert
dat de krakers zich wederrechterlijk in het pand bevinden. Tobias van
Schijnheilig: "Het vonnis verbaast ons niet, maar gaat niet in op de kern
van onze zaak. Ons punt is dat het tegen het EVRM in gaat, om zonder
toetsing van een onafhankelijke rechter mensen te ontruimen en zo het
basisrecht op wonen, zoals omschreven in EVRM art. 8, in het geding te
brengen. Dat de rechter rekening houdt met het Europees Verdrag terwijl de
wetgever zich daar niet om heeft bekommerd, geeft aan hoe belabberd deze
kraakwet in elkaar steekt. Om nog meer duidelijkheid te krijgen gaan we in
hoger beroep."


Website: http://www.schijnheilig.org/
 
Waarden en normen: wonen is een gunst 
nn - 23.10.2010 00:18

Het kraakverbod als sluitstuk van een (neo-liebrale en conservatief christelijke) politiek die een basisbehoefte weer tot gunst herleidt.

Een mens heeft een aantal basisbehoeften zonder welke hij niet of nauwelijks kan overleven: voedsel, water en beschutting onder de vorm van kleding en onderdak. Niet alleen is er in Nederland, ondanks de materiële overdaad, nog steeds een groep mensen die voor voedsel en kleding afhankelijk is van zogenaamde liefdadigheid, voor wat betreft het voldoen aan de basis levensbehoefte aan onderdak gaat het in Nederland om een substantieel en structureel groeiend onderdeel van de bevolking. Sedert het begin van deze eeuw heeft de overheid het recht op wonen systematisch uitgehold in het voordeel van het maximaliseren van de winst uit beleggingseigendom voor speculanten, institutionele beleggers en corporaties. Deze politieke lijn heeft de Nederlandse samenleving ernstig ontwricht.

lees verder  http://www.indymedia.nl/nl/2009/10/62128.shtml

goeie tekst.
artikel op rechtspraak.nl 
linkerd - 23.10.2010 00:55

Samenvatting:
 http://www.rechtspraak.nl/Gerechten/Rechtbanken/Amsterdam/Actualiteiten/Geen+verbod+op+strafrechtelijke+ontruiming+Amsterdamse+kraakpanden.htm

Uitspraak:
 http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=BO1533&u_ljn=BO1533

No comments: