Sunday, October 31, 2010

Leegstaand kantoor in Utrecht gekraakt (met tijdslijn)

Leegstaand kantoor in Utrecht gekraakt (met tijdslijn)
Wilhelmientjes

Vandaag heeft een groep woningzoekenden bezit genomen van het oude KPN gebouw in Utrecht. Het pand staat, na een ontruiming vanwege brandveiligheid, alweer ruim een jaar leeg. "Met deze actie willen we laten zien dat kraken nog altijd noodzakelijk is." aldus kraker Rogier: "Het alternatief werkt niet; de gemeente is verantwoordelijk voor deze leegstand."

Op 1 oktober is de wet kraken en leegstand van kracht geworden. Hiermee is kraken onder alle omstandigheden strafbaar en heeft de gemeente instrumenten gekregen om de leegstand te bestrijden. Er is echter gegronde twijfel of deze instrumenten wel effectief zijn en of gemeenten er überhaupt gebruik van gaan maken. In Utrecht is in ieder geval duidelijk dat men geen leegstandsbeleid gaat voeren. Volgens de gemeente is er geen leegstandsprobleem. "Er is wel degelijk een groot probleem met leegstand in Utrecht. Zo staat er 170.000 vierkante meter kantoorruimte leeg, dat is 35 vierkante meter per woningzoekende student!" Aldus kraker Rogier opnieuw.

Het vandaag gekraakte pand is een sprekend voorbeeld van hoe de bestrijding van leegstand, mede door toedoen van de overheid, faalt. Dit oude KPN gebouw staat nu ruim een jaar leeg. Op vrijdag 4 september 2009 zijn hier 93 studenten op straat gezet omdat de brandweer het onveilig vond. De toenmalige eigenaar, woningbouw corporatie SGBB, die overigens ondertussen falliet is toen directeur Gerart van der Zwet er met 50 miljoen vandoor is, had geen zin om een paar rookmelders op te hangen. SGBB is ondertussen over genomen door Vestia, de corporatie met de best betaalde directeur van nederland; Erik Staal harkt zelfs meer binnen dan Wouter Bos. Het pand is dit jaar vervolgens voor tien miljoen over gekocht stichting Mitros. 's Lands koploper op het gebied van sloop en achterstallig onderhoud. En geen van deze 'sociale' woningbouw corporaties, die bulken van het geld, is bereid een beetje geld en moeite te investeren om dit pand weer bewoond te krijgen.

Nee, in de plaats daarvan wordt de goedkoopste oplossing gekozen. De leegstand wordt bewaakt door via een zogenaamde 'anti-kraak' constructie. Er is een startende ondernemer in dit enorme kantoorpand te plaatsen. Anti- kraak is een rechtenloze woonvorm die door commerciële bedrijven is verzonnen om de huurbescherming te ontduiken. Veelal studenten wonen voor relatief weinig geld in enorme kantoorpanden. Een van de nadelen is echter de vele strenge en vaak onredelijke voorwaarden. Zo kan een anti-kraker, zonder enige reden, met een termijn van vaak maar twee weken op straat worden gezet. Dit leidt tot zeer onzekere woonsituaties, met vele absurde voorwaarden tot gevolg. Kraakster Annemiek: "In het kielzog van het kraken is een malafide bedrijfstak ontstaan die zich gespecialiseerd heeft in het ondermijnen van de rechten van bewoners." En in dit geval wordt er zelfs niet voor bewoning gekozen, terwijl dit enorme kantoorpand makkelijk honderd studenten kan huisvesten. Kraker Rogier: "Dit is geen alternatief voor kraken, dit is verbloemde leegstand. Zolang de overheid niet bereid of capabel is de leegstand op te lossen, blijft kraken noodzakelijk."

---

Bronnen:
 http://wilhelminalaan9.hyves.nl/#
 http://www.corporatienl.nl/e50-miljoen-voor-gerard-van-der-zwet

Tijdslijn:
15:55 Het pand is ingenomen.
16:05 Politie arriveert.
16:10 Er arriveert meer politie.
16:15 Krakers en politie nemen de papieren door. De beslising is aan de Officier van Justitie.
16:20 En nog meer politie. Twee busjes, zes auto's en een motor.
16:25 Beslissing OvJ wordt snel verwacht.
16:35 Het gerucht gaat dat de OvJ niet gaat ontruimen.
16:50 Nog 1 politie auto (om de hoek) ter plaatse.
17:05 Er is door de krakers een kort geding tegen een eventuele ontruiming aangespannen.
17:10 De politie onderneemt niets tot de eigenaar (Mitros) aangifte doet.

Nieuwsberichten:
 http://dnu.nu/artikel/3340-kantoorpand-koningin-wilheminalaan-gekraakt
 http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/282208

- E-Mail: kraakwilhelmientje@gmail.com

No comments: