Tuesday, October 19, 2010

14 redenen om op 23 & 30 oktober te demonstreren.

14 redenen om op 23 & 30 oktober te demonstreren.

14 redenen om op 23 oktober te demonstreren in Den haag.
14 redenen om op 30 oktober te demonstreren in Amsterdam.
14 redenen om in verzet te komen tegen modern fascisme in Nederland!


14 redenen om te demonstreren op 23-10-2010 in Den Haag
zie link: http://rekeningretour.wordpress.com/

14 redenen om te demonstreren op 30-10-2010 in Amsterdam
zie link:
 http://www.afanederland.org/,  http://antifaamsterdam.wordpress.com/

De 14 Kenmerken van Modern Fascisme in Nederland:

1. Krachtige en doorgedreven Nationalisme. Moderne fascistische regimes neigen constant gebruik te maken van patriottische motto's, slogans, symbolen, liederen en andere parafernalia. Vlaggen worden overal gezien, vlagsymbolen op kleding en in het openbaar.

2.Minachting voor de erkenning van de rechten van de mens. Vanwege de angst voor islam/moslims en de behoefte aan veiligheid zijn mensen in modern fascistische regimes ervan overtuigd dat de rechten van de mens kunnen worden genegeerd in bepaalde noodgevallen. De mensen kijken vaak de andere kant op of keuren zelfs goed.

3.Identificatie van vijanden /zwarte schapen als een eenmakende factor. De mensen worden samengebracht in een eenmakende. patriottische buitennissigheid rond de noodzaak de gepercipieerde dreiging of de gemeenschappelijke vijand te elimineren: ras, etnische of religieuze minderheden, activisten, communisten, socialisten, en in rechtse optiek extreem links.

4.Overheersing van de militaire macht(inzetten van marechaussees tijdens demonstraties, manifestaties en voetbal). Zelfs wanneer er wijdverbreide binnenlandse problemen zijn, krijgen de militairen een onevenredig bedrag van de overheidsfinanciering en de binnenlandse agenda is verwaarloosd. Soldaten en militaire dienst worden verheerlijkt.

5.Ongebreideld Sexisme. De huidige fascistische regering Rutte, Verhagen en Wilders hebben de neiging bijna uitsluitend door mannen te worden gedomineerd. Onder deze moderne fascistische regering worden de traditionele rolpatronen strakker. Echtscheiding, abortus en homoseksualiteit worden onderdrukt en de staat wordt voorgesteld als de ultieme hoeder van het gezin.

6.Gecontroleerde Massamedia - Soms worden de media rechtstreeks gecontroleerd door de regering, maar in andere gevallen worden de media indirect gecontroleerd door de regelgeving van die overheid of door sympatiserende media-zegsmannen en leidinggevenden. Vooral de psychologische oorlog tegen links-denkenden wordt gecontroleerd door de fascistische massamedia.

7.Obsessie met de nationale veiligheid. Angst wordt door de regering gebruikt als een motiverend instrument over de massa.

8.Religie en regering zijn met mekaar verweven(voorstel artikel 1 van de grondwet om het te wijzigen). Regering in fascistisch Nederland neigt gebruik te maken van de meest voorkomende godsdiensten(Joods-Christelijk basis in de grondwet) in de natie als een instrument om de publieke opinie te manipuleren. Religieuze retoriek en de terminologie is veel voorkomend bij de regeringsleiders , zelfs wanneer de grote principes van de religie haaks staan op het beleid van de regering of hun acties.

9.De macht van de ondernemingen wordt beschermd. De industriƫle en zakelijke aristocratie van een fascistisch land zijn vaak degenen die de regeringsleiders aan de macht brengen, zij creƫren een wederzijds lucratieve business/overheidsrelatie en geven de elite macht.

10. De macht van de arbeider wordt onderdrukt. Omdat georganiseerde arbeidersmacht de enige echte dreiging is voor de huidige fascistische regering in Nederland, worden vakbonden ofwel volledig gecensureerd, of zwaar onderdrukt?

11. Minachting voor de intellectuelen en de Kunsten. Fascistisch Nederlandse regering neigt een open vijandigheid voor hoger onderwijs en de academische wereld aan te moedigen en te tolereren . Het is niet ongebruikelijk voor hoogleraren en andere academici te worden gecensureerd of zelfs gearresteerd. Vrije meningsuiting in de Kunsten en Letteren wordt openlijk aangevallen(zie de komende bezuinigen).

12. Obsessie voor Misdaad en straf - Onder fascistisch Nederland krijgt de politie haast onbeperkte macht om wetten af te dwingen. De mensen zijn vaak bereid om misbruiken bij de politie over het hoofd te zien en zijn zelfs bereid hun burgerlijke vrijheden in te perken in naam van vaderlandsliefde. Er komt een nationale politie met een vrijwel onbeperkte macht in fascistisch Nederland.(voorstel voor Nationale Politie).

13. Uitgesproken vriendjespolitiek en corruptie(zie declaratie van ambtenaren etc..) fascistisch Nederland wordt haast altijd bestuurd door groepen vrienden en medewerkers die elkaar benoemen in overheidsbetrekkingen en staatsmacht en gezag gebruiken om hun vrienden te beschermen voor verantwoordingsplicht. Het is niet ongewoon in andere fascistische regimes in Europa dat regeringsleiders zich de nationale inkomsten en zelfs kunstschatten toe-eigenen of zelfs ronduit stelen(zie miljarden hulp aan banken in Europa terwijl de smerige bestuurders met een riante bonussen mee wegkomen).

14.Frauduleuze Verkiezingen misschien? Zijn de verkiezingen(9 juni 2010) in Nederland een complete schijnvertoning. Andere keren worden verkiezingen gemanipuleerd door lastercampagnes tegen. Door gebruik van de wetgeving om het aantal stemmen en de politieke districtsgrenzen te controleren, en door manipulatie van de media. De fascisten Rutte, Verhagen en Wilders maakt gebruik van hun rechterlijke macht om te manipuleren en de verkiezingen te controleren.

No comments: