Friday, October 8, 2010

Bruine kabinet is anti milieu.

Bruine kabinet is anti milieu.
Peter Polder

Een kabinet van VVD, PVV en CDA lijkt een garantie te zijn voor maximale ellende. De combinatie van harde koude bezuinigingen en toenemende repressie. Tegelijkertijd brengt het partijen aan de macht die klimaatsceptisch zijn, of vinden dat er niet te veel hoeft te gebeuren, en anti milieubeweging zijn. Het wordt hoog tijd de discussie te openen over hoe om te gaan met deze bruine coalitie.Een kabinet van VVD, PVV en CDA lijkt een garantie te zijn voor maximale ellende. De combinatie van harde koude bezuinigingen en toenemende repressie. Tegelijkertijd brengt het partijen aan de macht die klimaatsceptisch zijn, of vinden dat er niet te veel hoeft te gebeuren, en anti milieubeweging zijn. Het wordt hoog tijd de discussie te openen over hoe om te gaan met deze bruine coalitie.

De harde bezuinigingsmaatregelen van 18 miljard euro zal vooral gericht zijn op sociale zekerheid, cultuur en duurzaamheid. Samen met de steeds grotere waarschijnlijkheid van een nieuwe economische recessie betekend dit veel ontslagen en economische onzekerheid. Dat betekend dat oud links (SP, IS, studenten en vakbonden) vooral gericht gaat zijn op behoud van oude zekerheden. Het is ondanks hun verzet zeer waarschijnlijk dat er fors gesneden gaat worden in lonen, pensioenen, uitkeringen, en subsidies en dat zal voor veel mensen de eerste zorg zijn. Ondanks alle SP retoriek van Wilder blijkt ie toch nog steeds een VVD-er. Dat maakt discussies over een stop op economische groei, of verzet nieuwe bouwprojecten lastiger, maar misschien des te relevanter. Juist nu is het noodzakelijk om waar mogelijk de discussie op te zoeken, en waar nodig de confrontatie aan te gaan. Niet alleen met het kader van vakbonden, maar juist ook met mensen op de werkvloer. De tijd voor blinde solidariteit met stakers in bijvoorbeeld een autofabriek, de petrochemie of transport is voorbij. We zullen moeten proberen de werkvloer te mobiliseren om van deze crisis een deugd te maken en een duurzame revolutie te ontketenen.

Dit kabinet beloofd keihard anti milieubeweging te worden. De subsidies voor de grote organisaties (en honderden kleine clubjes) wordt geschrapt, en de aanval zal geopend worden op elke organisatie die burgerlijke ongehoorzaamheid gebruikt of campagnes opzet die omstreden zijn in de publieke opinie. Klimaat beleid is teruggebracht tot de minimale eisen die de EU stelt en waar ook dit kabinet niet onderuit komt. Wilders is een verklaard klimaatscepticus, de VVD twijfelt, het CDA wil zo min mogelijk doen. Het stimuleren van op duurzame energie wordt ingeruild voor een subsidie op kernenergie. Met een beroep op werkgelegenheid gaat ruim baan gemaakt worden voor nieuwe vliegvelden, supersnelwegen en havens, en de inspraak die er nog is wordt verder terug geschroefd. De investeringen in nieuwe natuur worden stopgezet. Er gaan veel regels geschrapt worden die milieu en natuur beschermen.

We kunnen ons geen vier jaar stilstand permitteren. De komende tien jaar zijn cruciaal om een radicale koerswijziging tot stand te brengen. Vooral als het gaat om de klimaatcrisis.
Een dergelijk kabinet maakt eens te meer duidelijk dat oplossingen buiten de politiek tot stand gebracht moeten worden. Door eigen initiatief en burgerlijke ongehoorzaamheid.

De andere kant is dat dit haast automatisch moet lijden tot polarisatie. Het is nu duidelijker als ooit dat we het niet moeten gaan hebben van de overheid. Erger nog, ze zijn de tegenstander.
De wassen neus die inspraak was, wordt nu definitief ontmaskert. Het door drukken van bouwprojecten gaat verzet oproepen. De bouw van een kerncentrale zal veel mensen in beweging brengen. Het afschaffen van subsidies gaat de ingeslapen milieubeweging wakker schudden en radicaliseren. Actie is reactie.
Dat maakt ook dat het makkelijk wordt mensen warm te maken voor directe actie, mits we hen kunnen beschermen voor de scherp toenemende repressie.

De repressie word opgeschroefd, privacy wordt ondergeschikt aan 'veiligheid'. We gaan nog meer gevolgden geregistreerd worden, de politie krijgt nog meer bevoegdheden en ' harde maatregelen' tegen iedereen die zich verzet worden standaard. Dat betekend ook dat veel agenten en andere autoriteiten meer het gevoel krijgen dat ze een stap verder kunnen gaan.
De aanval gaat geopend worden op ' extreem links, krakers, dierenbevrijders en andere relschoppers'. En niet alleen in de vorm van politie optreden, maar ook door harde aanvallen in de media, gericht op het afbreken van onze publieke steun.

Deze situatie gaat acties organiseren moeilijker maken en er komen meer zaken op ons af die eerder door op subsidie draaiende organisaties opgepakt werden. De juridische en praktische gevolgen van acties gaan zwaarder zijn. De eerste reactie van een sociale beweging is vaak verharden en zich afsluiten van de buitenwereld. En dat is in deze fase gevaarlijk. De enige echte bescherming die we hebben is publieke steun. En juist nu is het van groot belang meer mensen te betrekken bij acties, ook als ze niet aan het standaard plaatje van de activist voldoen.

Kortom, de tijd van aan de zijlijn staan en de luwte op zoeken is voorbij. We moeten de barricades weer opwerpen.

No comments: