Tuesday, October 5, 2010

Bosbezetters kiezen voor strategische terugtrekking

Persbericht groeNoord - Bosbezetters Noordkasteel beloven terug te komen. "Dezelfde natuurgebieden blijven bedreigd, maar de procedure begint opnieuw." Na drie weken bosbezetting verlaten de groeNoord-activisten voorlopig het Antwerpse Noordkasteel. Nochtans zijn ze allesbehalve gerustgesteld door de beslissing om een tunnel te bouwen over het BAM tracé. Hiervoor moeten immers dezelfde natuurgebieden verdwijnen als voor de brug.

"Omdat de procedure nu opnieuw start, is de dreiging echter minder direct," zegt woordvoerder Tom. "Voorlopig verlaten we het Noordkasteelbos, maar we komen terug met nieuwe acties. We hebben meer natuur nodig en minder verkeer, toch heeft de regering precies het omgekeerde beslist. Ze koos de op één na slechtste optie."

Als de regeringsbeslissing wordt uitgevoerd, verandert het Noordkasteelbos in een gigantisch verkeersknooppunt. Men zal het Sint-Annabos bijna volledig kappen en er een slibstort van maken. Met zijn bijna 100 ha is dit nochtans het grootste Vlaamse bos ten Westen van de Schelde. Ook andere natuur- en bosgebieden rond Antwerpen blijven bedreigd.

"Het schaarse groen in en rond de stad wordt dus nog schaarser," zegt woordvoerder Tom. "Tegelijk zal het verkeer extra toenemen. Iedereen weet dat meer wegen meer verkeer aantrekken (1). Bovendien komt Antwerpen in een wurggreep terecht van drukke banen en extra rijstroken. Jonge gezinnen zullen nog minder geneigd zijn om in Antwerpen hun toekomst uit te bouwen (2). Dit is een keuze voor meer stadsvlucht.  Het BAM-tracé bouwt dus verder aan een vicieuze cirkel. Men lijkt niet te beseffen dat een drastische ommekeer noodzakelijk is."
 
Volgens groeNoord valt de regeringsbeslissing niet te rijmen met de enorme ecologische problemen. De klimaatsverandering is volop bezig en de biodiversiteit was nog nooit zo laag sinds het uitsterven van de dinosaurussen (3). "Het is niet te verwonderen dat de overheid haar eigen doelstellingen niet haalt omtrent klimaat en biodiversiteit. Daarvoor is immers meer natuur nodig en minder verkeer. Met een keuze voor het BAM-tracé doet de regering precies het omgekeerde. Het is onbegrijpelijk dat ze dit bredere plaatje niet wil zien."

Doordat er niet voor een brug werd gekozen start de procedure van milieu-effectenrapporten en bouwaanvragen opnieuw. In het slechtste geval wordt de bossen en parken over 3 à 4 jaar vernietigd. Een verdere bezetting van het Noordkasteelbos is nu niet aan de orde, maar groeNoord ziet geen reden om te stoppen met actievoeren. Geïnteresseerden kunnen hen blijven volgen op Facebook en Indymedia. Via die kanalen zullen ze onder andere informatieavonden aankondigen.
 
"We staan versteld van de massale hulp en steunbetuigingen in de afgelopen weken. Directe acties voor een groen en leefbaar Antwerpen hebben blijkbaar een groot draagvlak. Dat sterkt ons in ons voornemen om terug te komen met nieuwe acties. We blijven ons verzetten tegen een tracé dat een directe aanslag pleegt op de natuur, het klimaat, de gezondheid en de leefbaarheid van een stad," aldus Tom, woordvoerder van groeNoord.
 
Meer info:
•Persspreker: Tom Cox 0488 56 47 75
•Indymedia Antwerpen: http://antwerpen.indymedia.org
•Facebook-groep Steunpunt groeNoord: http://www.facebook.com/home.php?#!/group.php?gid=147660718607191&ref=ts
 
(1) Zie Knack 15/09/2010, samenvatting op http://knack.rnews.be/nl/actualiteit/nieuws/belgie/vlaming-ziet-geen-heil-in-nieuwe-wegen/article-1194812990552.htm
(2) Zie De Standaard citeerde op 22/09/2010 een studie van Steunpunt Ruimte en Wonen: http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=I02VMA6V
(3) Zie VRT-reportage met Ban-Ki-Moon en Joke Schauvliege over biodiversiteit: http://www.deredactie.be/permalink/1.868715

No comments: