Wednesday, April 7, 2010

Manifestatie 'Steun de Klimaattop in Bolivia'

Climate Justice Action
English below
Wat: Manifestatie 'Steun de Klimaattop in Bolivia'
Wanneer: Op zaterdag 17 april april 2010 van 12.00 tot 15.00 uur
Waar: Museumplein te Amsterdam

 
Kom en betoon solidariteit met de Klimaattop van sociale bewegingen en de rechten van moeder Aarde in Bolivia! De top zal plaatsvinden van 19 tot 22 april.

Om solidariteit te betuigen met de alternatieve Klimaattop, alsook om de aandacht van het Nederlandse publiek en de media te vestigen op de klimaatalternatieven die daar geformuleerd worden en om, tot slot, alle Nederlandse organisaties rond dit thema bijeen te brengen, organiseert Climate Justice Action op zaterdag 17 april, van 12 tot 15 uur een manifestatie op het Museumplein te Amsterdam. Verandering begint van onderop en wij nodigen iedereen van harte uit daar een bijdrage aan te leveren! In Bolivia én in Nederland.

Er zullen sprekers, muziek en standjes zijn. Om tot concrete vervolgplannen met betrekking tot het klimaat te komen wordt er bovendien een Peoples Assembly georganiseerd.

Over ons:
 http://www.climate-justice-action.org/cja-netwerk/?lang=nl

Over klimaattop:
 http://www.globalinfo.nl/Nieuws/bolivia-gaat-klimaattop-voor-bewegingen-organiseren.html

Site van de conferentie in Bolivia:
 http://pwccc.wordpress.com/


---SYSTEM CHANGE, NOT CLIMATE CHANGE! RECLAIM POWER!---[English]
Come and show solidarity with the 'World People's Conference on Climate Change and the Rights of Mother Earth' in Bolivia! The summit takes place from the 19th till the 22nd of April.

To show solidarity with the alternative Climate Summit, to make the Dutch public and media aware of the climate alternatives formulated there, and to assemble all Dutch climate and environmental organisations and individuals, Climate Justice Action organises a manifestation Saturday the 17th of April, from 12h to 15h at the Museumplein in Amsterdam. True change begins from below and we invite everyone(any organisations) to cocntact us and to take part in the process! In Bolivia ánd the Netherlands!

There will be speakers, music and information stands. To come to concrete plans for action concerning climate and environment a Peoples Assembly will be organised as well!

About us:
 http://www.climate-justice-action.org/cja-netwerk/?lang=nl

About the Climate Summit:
 http://www.globalinfo.nl/Nieuws/bolivia-gaat-klimaattop-voor-bewegingen-organiseren.html

The official website of the conference in Bolivia:
 http://pwccc.wordpress.com/

---SYSTEM CHANGE, NOT CLIMATE CHANGE! RECLAIM POWER!---


- E-Mail: contact@climate-justice-action.nl Website: http://www.climate-justice-action.org/cja-netwerk/?lang=nl
17th April that's also international day of solidarity with the peasant struggle so we will also make this as point.

No comments: