Monday, July 4, 2011

Solidariteitsverklaring Prof. Protest -> Schijnheilig

Het zit Professor Protest niet mee. Halve Zoolstra is nog steeds met goede moed op weg om het Hoger Onderwijs een laatste zetje richting afgrond te geven. Onderweg maakt hij ook een tussenstop in de cultuursector om ook hier desastreuze bezuinigen door te voeren.

Het zit Professor Protest niet mee. Halve Zoolstra is nog steeds met goede moed op weg om het Hoger Onderwijs een laatste zetje richting afgrond te geven. Onderweg maakt hij ook een tussenstop in de cultuursector om ook hier desastreuze bezuinigen door te voeren.

We stevenen met dit kabinet af op een maatschappij waar geen plek is voor nieuwsgierigheid en waar alles in cijfers uitgedrukt moet worden. Toch is er geen reden om te wanhopen. Steeds meer mensen zeggen nee tegen deze manier van denken, en ja tegen een andere Toekomst. Een samenleving waar rekening met elkaar gehouden wordt en ruimte is voor creativiteit en zelfontplooiing. In zo'n Toekomst is onderwijs kwalitatief en toegankelijk en wordt een kritische geest op prijs gesteld, precies zoals Prof Pro het graag ziet.

Het Collectief Schijnheilig is een voorbeeld van mensen die deze Toekomst mogelijk willen maken. Met hun lokatie op de Passeerdersgracht hebben ze de afgelopen jaren een plek geboden aan allerhande culturele initatieven en kritische groepen. Gevestigd in een school die al jaren leegstond hebben zij de collegebanken weer gevuld en ruimte gegeven aan creatieve ontplooiing: onderwijs in de meest brede zin van het woord.

Prof Pro is dan ook geschokt en teleurgesteld dat dit initiatief de nek wordt omgedraaid. Morgen zal Schijnheilig ontruimd worden, terwijl de eigenaar geen plan of koper heeft! Vandaag de dag gaan vastgoedbelangen boven culturele belangen. De Professor is het hier niet mee eens en zal daarom morgenochtend om 05:30 aanwezig zijn op de gracht. Om te strijden voor plekken waar niet het geld maar de creativiteit het voor het zeggen heeft, een waar kritische geesten kunnen samenkomen.

En vooral ook om te vieren met alle mensen die daar aanwezig zijn, met alle creatieve, orginele en ludieke kracht die we in ons hebben dat je ons niet stil kan krijgen, nooit! Wij zullen onze stem verheffen door te dichten, te dansen, te zingen en te schreeuwen, en daarmee een aanzet geven tot iets moois: een ander soort samenleving.

Met vriendelijke groet

Professor Protest

Website: http://www.professorprotest.nl

No comments: