Monday, July 11, 2011

GroenFront! start met ontpoldering Hedwige

Op zondag 7 juli maakte GroenFront! een symbolische start met het ontpolderen van de Hedwige polder op de Nederlands-Belgische grens. Dit netwerk van radicale milieuactivisten zette de eerste spade in de dijk. "Als de politiek het laat afweten moet je zelf het heft in handen nemen", aldus Jeroen Van Acker, dijkgraver van GroenFront!

Het Hedwige-dossier laat zien dat de Nederlandse regering volstrekt onbetrouwbaar is geworden. Als de dijk bij de Hedwige niet doorbroken wordt, lijkt het weer dichtgooien van de Westerschelde de enige logische oplossing. GroenFront! vindt natuurcompensatie- het eerst afbreken en dan ergens in de toekomst langzaam weer herstellen van natuur- een onlogisch principe. Met de achteruit hollende biodiversiteit is enkel nieuwe natuur maken acceptabel. Voor de heer Bleker, staatssecretaris Natuur, heeft GroenFront! slechts één mededeling: Digg this! Overigens vertrouwen de milieuactivisten er op dat met het klimaatbeleid van deze regering de Hedwige van zelf onder water zal lopen.

De actie werd per fiets ondernomen vanuit het Klimaat Actie Kamp in Antwerpen.

twitter.com/groenfront

Website: http://twitter.com/groenfront

No comments: