Saturday, July 16, 2011

Noise Demo Video (flyer)


Als gevolg van de ontruimingen van een tiental kraakpanden afgelopen dinsdag 5 juli
zitten er momenteel zeven mensen vast in vreemdelingendetentie. Eén ervan is
inmiddels in hongerstaking gegaan, en alle zeven worden apart gehouden van de rest
van de gevangenen. Deze mensen weigeren hun paspoort te overhandigen aan de
autoriteiten, iets dat tot een aantal jaar geleden bijna altijd gebeurde (met goedkeuring
van de Staat) wanneer er activisten werden opgepakt. In 2005 is de wet echter
veranderd, en werd het verplicht voor iedereen vanaf 14 jaar om zijn/haar identiteit
bekend te maken. In de huidige situatie moet de keuze om te weigeren je identiteit
bekend te maken herkend worden als het weigeren om mee te werken aan het soepele
functioneren van deze wereld, dat slechts wordt onderhouden door de medewerking
aan haar politiek, haar logica, haar wetten. De keuze om anoniem te blijven weigert
deze logica te herkennen of te legitimeren, en is zodoende een doorn in het oog van
de autoriteiten, die sinds een aantal jaar vreemdelingendetentie gebruiken als een
middel om identiteiten te achterhalen. Een duidelijke boodschap: iedereen die niet
meewerkt, is ongewenst.
Mensen worden niet opgesloten omdat ze "illegaal" of "ontoerekeningsvatbaar" zijn.
Mensen worden opgesloten omdat ze niet in het gewenste straatbeeld oftewel de
kapitalistische kermiswereld passen. Overal ter wereld worden nieuwe
(vreemdelingen)bajessen gebouwd, worden er meer camera's opgehangen, worden er
nieuwe mechanismen van controle ontwikkeld. De wereld is een puinhoop (de
geplunderde rijkdommen van de zogenaamde Derde Wereldlanden raken op, de
slaven uit "voormalige" kolonies hebben besloten om hun "vrijheid" elders te zoeken,
namelijk bij hen die het gestolen hebben) en de enige mogelijkheid voor de
overheersers om de touwtjes in handen te blijven houden is de wereld ombouwen tot
één grote gevangenis, waarin wij niets meer voorstellen dan marionetten. De
bejubelde vrijheid is er nooit geweest, we leven in een gevangenis en de enige weg
eruit is het afbreken van de muren die ons scheiden van onze dromen.
Diegenen die, binnen of buiten de muren, strijden tegen de deportatiemachine en het
systeem dat haar ondersteunt hebben onze onvoorwaardelijke solidariteit. In een
wereld zoals deze, die slechts gebaseerd is op macht en geld en zodoende op
uitbuiting en opsluiting van iedereen die niet gedwee meedraait in de machine, zullen
er altijd vreemdelingen zijn, onaangepasten, oproerkraaiers... met een brandend
verlangen naar een andere wereld. Voor de aanval op alles wat ons onderdrukt en
onze levens kapotmaakt, voor de vernietiging van de deportatiemachine en de
gevangeniswereld. Solidariteit en revolte, voorbij de grenzen en muren...
ONMIDDELIJKE VRIJLATING NU!
Enkele bedrijven die de deportatiemachine draaiende houden,
door bijvoorbeeld het bouwen van de gevangenissen, het leveren van
gevangenisbewaarders aan de bajessen, etcetera.
nog een flyer om te verspreiden


flyerrrr -

No comments: