Tuesday, July 26, 2011

Ihsan Gurz is Vermoord door NL politie

Ihsan Gurz is Vermoord door NL politie

De op 2 juli 2011 in Beverwijk gearresteerde Ihsan Gürz is op dezelfde nacht om het leven gekomen in het politiebureau.

-

Doodsoorzaak Ihsan Gürz: Racisme Moordenaars van Ihsan Gürz moeten openbaar gemaakt en gestraft worden

De op 2 juli 2011 in Beverwijk gearresteerde Ihsan Gürz is op dezelfde nacht om het leven gekomen in het politiebureau. Wegens luidruchtigheid in een snackbar is hij met geweld door politieagenten gearresteerd. Ondanks zijn verslechterende gezondheidstoestand in de detentiecel is hem geen medische zorg verleend en is er geweld gebruikt om hem te kalmeren. Diezelfde nacht is hij in de detentiecel overleden. Na het overhandigen van het lijk van Ihsan aan zijn familie was te zien dat zijn jukbeen gebroken, zijn ribben ingezakt,zijn geslachtsdeel verdonkerd en op de verschillende gebieden van zijn hoofd en lichaam er blauwe plekken waren.Hieruit blijkt dat grof geweld en martelingen de doodsoorzaak zijn.

POLITIEVERKLARING
De politie weigerde een verklaring af te leggen over de reden van de doodsoorzaak wegens de juridische vervolging van de zaak. Dit is echter niet waar. De politie wil de martelingen en het gebruik van grof geweld niet toegeven. Het overlijden van Ihsan kwam namelijk tot uiting in de pers. De verklaringen van de pers waren soortgelijk en in de trant van"dood gevonden in de cel", onder invloed van alcohol en drugs, weerstand geboden tegen de politie. De Nederlandse media is beïnvloedt door de politie om de racistische moord te dekken. Na het overlijden van Ihsan heeft de politie aan de media verklaard dat hij onder invloed was van alcohol en drugs. Nu is het de vraag waarom de politie weigert een verklaring af te leggen over de doodsoorzaak, hoewel ze spoedig na het incident wel een verklaring afleggen over de invloed van alcohol en drugs. Het antwoord is duidelijk: ze proberen de gepleegde misdaad tegen de mensheid te legitimeren. De media heeft dan ook deze boodschap ontvangen en zijn taak volbracht.

DRUGSGEBRUIK EN DEGENERATIE
Drugsgebruik en degeneratie is een zaak die is ontstaan vanwege deze maatschappij. De belangrijkste oorzaken van de degeneratie zijn; het tegen de buitenlanders gerichte racistische en discriminerende beleid, en dat er geen toekomst is weggelegd voor de hier opgetogen jongeren. De reden dat onze jongeren zonder toekomstperspectieven genoodzaakt zijn tot het rondhangen op de straten is het systeem zelf. De reden dat het drugsgebruik alsmaar toeneemt op de middelbare scholen en hiertegen geen actie onderneemt en zelfs ondersteund is het systeem zelf. Het is dit systeem dat winst maakt van zowel alcohol als drugs. Dit systeem gebruikt drugs namelijk om de hersenen te verdoven en te beheersen. In deze tijd is het de realiteit dat de buitenlanders genoodzaakt zijn te leven in getto's en wijken zonder een toekomstperspectief. De scholen in deze wijken worden dan ook 'zwarte' scholen genoemd, scholen waar enkel buitenlandse jongeren op zitten. De straten waar deze scholen zich bevinden heten dan ook 'zwarte' straten. Het systeem dat de buitenlanders dwingt tot de 'zwarte' scholen en straten, ontwikkeld hierdoor tevens racisme.

RACISME EN POLITIEK
Tegenwoordig is racisme in Nederland in serieuze mate toegenomen. De in de jaren '80 van marginale omvang zijnde racistische organisaties zijn vandaag zover gekomen dat ze zelfs een deel van het parlement bezetten. Het racisme dat de pers als onschuldig probeert te verklaren door het te bestempelen als "radicaal" en "populistisch", is iedere dag op openlijke wijze bezig met vreemdelingen- en moslimhaat.Mede door het effect van het in officiële zin bestaande racisme, zijnde organisaties die vreemdelingenhaat aanwakkeren en de nieuwe racistische wetten en toepassingen dagelijkse gebeurtenissen geworden. Het bestaan van de Vreemdelingenwet is de officiële acceptatie van racisme en discriminatie.
De essentie van de Vreemdelingenwet is namelijk'het bepalen van de rechten en vrijheden, taken en verantwoordelijkheden van de vreemdelingen en de autotochtnoen'.Het bepalen van de rechten en vrijheden op grond van het land van herkomst is tevens de kern van het Apartheid regime. De Vreemdelingenwet is, doordat het in officiële zin de regulering van de rechten en vrijheden van de buitenlanders kan beperken, een racistische wet. Aan de andere kant wordt de weg voor de racistische organisaties geopend. De pers maakt gebruik van demagogie door de buitenlanders alsmaar in verband te brengen met drugs, zinloos geweld, diefstal, Islamterreur etc. om de vreemdelingenhaat te rechtvaardigen. Op deze wijze worden zowel de linkse als de rechtse Nederlanders in hoge mate in de val gelokt van deze organiseerde 'Vreemdelingenhaat'. Tegenwoordig draagt 'het land van tolerantie' van het verleden niet meer betekenis dan een demagogisch cliché.

IS HET DRUGS, OF RACISTISCH TERREUR?
Drugs verdooft en degenereert. Tot op heden is het de oorzaak van het overlijden van vele mensen. Op de wereld hebben echter de grootste krankzinnigheden, de grootste massamoorden plaatsgevonden door de met racisme verdoofde hersenen. Wat Ihsan heeft vermoord is dan ook niet het onder invloed zijn van drugs; maar onder de verdovende invloed van racisme zijnde politiegeweld. Het is racisme dat Ihsan heeft vermoord door martelingen. De verantwoordelijken voor de dood van Ihsan zijn de Nederlandse politici, de Vreemdelingenwet, de pers, de politie. Dit is een verantwoordelijkheid van geweten, moraal en tegelijkertijd tevens een gerechtelijke verantwoordelijkheid. De dood van Ihsan is een waarschuwing voor de Nederlandse publieke opinie. Er moeten concrete stappen genomen worden tegen de racistische en discriminerende wetten en tegen de oplegging van degeneratie. WIJ GEVEN ONZE JONGEREN NIET OVER AAN RACISME, DISCRIMINATIE EN DEGENERATIE Wat ons zowel degenereert, als vermoord is hetzelfde. Onze jongeren die veroordeeld zijn om te leven zonder toekomstperspectieven zijn niet alleen: Onze toekomst is onze eigen volkscultuur. Onze toekomst is onze strijd tegen racisme. Onze toekomst is onze strijd voor gelijke rechten. Wij als ANATOLISCHE JONGEREN zijn de stem van; Turkse, Koerdische, Laz, Circassische en van alle nationaliteiten, en van Aleviet, Soenniet, niet-moslims en Anatolische jongeren van ieder geloof. Het tegengif van degeneratie en racisme is organiseren. Wij moeten verenigen en georganiseerd strijden.

DE MOORDENAARS VAN IHSAN MOETEN ONTHULT EN GESTRAFT WORDEN
In hetzelfde politiebureau waar Ihsan is vermoord zijn in het verleden twee uit Turkije afkomstige personen dood gevonden. Alle verantwoordelijken van de arrestatie onder marteling van Ihsan moeten openbaar gemaakt en gestraft worden. Alle instanties die via de media de moord willen verbergen en de pers moet zichzelf voorzien van serieuze zelfkritiek. Ieder jaar worden vele mensen in de Nederlandse gevangenissen en politiecellen "dood gevonden". Zowel de levend verbrandde mensen in de vreemdelingengevangenissen, als de dood van Ihsan's zijn een schande voor dit land.
Zich niet verzetten tegen deze schandalen betekent; medeplichtigheid aan de misdaad van racisme en discriminatie.

ANADOLU GENCLIK

 Anadolugencliknl@hotmail.com Facebook: Anadolu Gencligi Hollanda

- E-Mail: Anadolugencliknl@hotmail.com
 

No comments: