Monday, July 11, 2011

Daklozen-slaapkaravaan door Amsterdam

Het D.A.K (Daklozen Actie Kollectief) en de daklozenvakbond organiseren op dinsdag 12 en woensdag 13 juli '11 nachtopvang op straat: "We willen recht op slaap!

Flyer -

Er is een tekort aan nachtopvang in Amsterdam. Op straat worden daklozen continue opgejaagd: boetes voor buitenslapen, zich zonder redelijk doel op straat bevinden en samenscholing. Er is geen plek om te rusten: daklozen wordt het recht op slaap ontnomen. Een universeel recht van de mens wordt hiermee geschonden.

Daarnaast staat in de plannen van de gemeente dat in de nabije toekomst groepen daklozen geen toegang meer krijgen tot basale zorg. Alle mensen zonder aantoonbare regiobinding wordt de toegang tot inloophuizen binnenkort geweigerd. Naast het recht op slaap, verliest de dakloze nu ook het recht op een moment rust en een kopje koffie.

Door de huidige bezuinigingen in Nederland zullen er steeds meer mensen op straat terecht komen. De dagactiviteiten voor daklozen worden bijna helemaal wegbezuinigd, terwijl er bewezen is dat dit juist de overlast op straat doet verminderen.

Het D.A.K en de daklozenvakbond vinden dit verontrustende ontwikkelingen en organiseren daarom een slaapkaravaan om aandacht te vragen voor deze problemen.

De Slaapkaravaan.
Dinsdag 12 juli: nachtopvang in het Westerpark
(naast Sante Barbara t.o woeste westen)
Welkom vanaf 17.00. Opening: 18.00.
Met: gratis eten, w.c, slaapplaatsen en bands.

Woensdag 13 juli Karavaan.
13.00 vertrekt de karavaan richting Stadhuis. Neem je pyama mee!
Route: Westerpark, Haarlemmerplein, Haarlemmerdijk, Spuistraat, Dam, Damstraat, Jodenbreestraat, Stopera.
17.00 Stopera: sprekers en reactie gemeente.
Met: gratis eten, w.c, slaapplaatsen en bands/ sprekers.

Wat willen we?
Recht op slaap voor daklozen. Geef ons een pand en wij ontwikkelen nachtopvang in zelfbeheer.
Nu eindelijk een einde aan het opjaagbeleid jegens daklozen
Stop de uitsluiting van daklozen van basale zorg.

Sluit je aan bij de slaapkaravaan en laat je horen en/of zien!
Tentjes, slaapzakken, eten etc welkom!

- E-Mail: daklozenactiekollectief@gmail.com
 

No comments: