Thursday, May 3, 2012

Waarheid over de vlees!

De afgelopen 20 jaar zijn veel Nederlandse varkensboeren naar Duits getrokken om daar flink uit te breiden. Met bedrijven tot 80.000 varkens op een 'boerderij'. Naast veel dierenleed, lokale milieuproblemen en ellende bij de veevoerproductie in het Zuiden heeft dat ook geleid tot overproductie in Duitsland en dus een veel lagere prijs voor varkensvlees.

Meer hierover op:
http://www.aseed.net/index.php?option=com_content&task=view&id=751&Itemid=211⟨=nl

Ook in Nederland hebben varkensboeren al jaren te maken met een te lage prijs voor hun 'slachtrijpe' dieren. Terwijl de prijs van het veevoer flink is gestegen (biobrandstof, grotere vraag op de wereldmarkt, misoogsten, speculatie) blijft de prijs van vlees laag. Dit komt vooral door de macht van de supermarkten die weigeren hun prijzen te verhogen en hun leveranciers meer te betalen. Ook de vleesverwerkende industrie wil er flink aan verdienen en heeft beduidend meer macht dan de boeren.
Nu hoeven we met de varkensboeren (en kippenboeren) geen medelijden te hebben. Ze zien dieren alleen als handelswaar. En een van de actieleiders die afgelopen week het vleesconcern VION blokkeerde heeft zelf net een stal voor 5000 varkens in Duitsland neergezet. Over boter op je hoofd gesproken. Maar dat zij financieel zo in de knel zitten, zorgt er wel voor dat er extra wordt beknibbeld op en gesjoemeld met de ingrediƫnten van veevoer en met dierenwelzijnsregels.

In de tekst over Duitsland staat dat de vraag naar biologisch vlees flink is gestegen. Biologisch vlees heeft een aantal voordelen, maar scoort op een aantal punten zeker niet beter dan niet-biologisch vlees; doordat de dieren minder snel groeien, en dus op latere leeftijd worden geslacht, veroorzaakt de productie in het algemeen nog meer uitstoot van broeikasgassen en is er nog meer veevoer voor nodig. Zeker als je kijkt naar wat er nu allemaal te koop is kun je makkelijk zeggen dat duurzaam vlees niet bestaat.

Aan de andere kant is een landbouw geheel zonder veehouderij nog niet zo gemakkelijk. In Nederland is er waarschijnlijk geen enkele akkerbouwer of tuinder die niet met dierlijke mest (of kunstmest gebaseerd op fossiele brandstof) werk. Ook niet in de biologische sector. En lang niet elke grondsoort in Nederland is geschikt voor de productie van groente of graangewassen, terwijl er toch veel redenen zijn voor een lokale voedselvoorziening. Discussie wordt vervolgt ....

Maar wie nu bezorgd is over de kwaliteit van vlees en eieren kan het gewoon laten liggen.

Meer over de grote landbouwdemonstratie morgen, 22 januari in Berlin is hier te vinden: http://www.wir-haben-es-satt.de . Tegen gentechnologie, megastallen en de dumping van gesubsidieerde Europese producten op markten in het Zuiden.

Website: http://www.aseed.net

No comments: