Thursday, May 10, 2012

call out voor hulp ter apel

Op dit moment is er dringend ondersteuning nodig op het tentenkamp van vluchtelingen in Ter Apel. Er is behoefte aan mensen met een paspoort die als ondersteuning aanwezig kunnen zijn. Ook zijn nog steeds dringend dekens en tenten nodig. Ook andere materialen om tenten te bouwen zijn meer dan welkom zoals zeil en touw. Maar kom vooral om fysiek aanwezig te zijn.

Sinds 8 mei 2012 heeft een groep van ongeveer 40 Iraakse vluchtelingen een tentenkamp opgezet voor de vrijheidsbeperkende instelling in Ter Apel.

Anderhalve week geleden kregen ruim 70 Iraakse vluchtelingen van de IND te horen dat de situatie in Irak veilig genoeg is om terug te keren. In tegenstelling tot wat de IND beweert laat Irak alleen vrijwillig teruggekeerde burgers terug. Ten einde raad heeft deze groep besloten in navolging van een groep Somalische vluchtelingen een tentenkamp op te zetten.

Irak zegt zelf dat ze alleen papieren geven aan de mensen die vrijwillig terugkomen. Alle mensen die door de overheid teruggestuurd zouden worden hebben dus alsnog niks. Meerdere mensen van deze groep hebben ook al in een uitzetbajes gezeten maar zijn weer op straat gegooid omdat ze niet uitgezet kunnen worden.

In reactie op het tentenkamp heeft de gemeente het stuk grond naast de vrijheidsbeperkende instelling waar de vluchtelingen hun tenten hebben opgeslagen aan het COA gegeven. Hierna zijn borden aangebracht met de tekst verboden toegang en is de vluchtelingen medegedeeld dat ze zich op verboden terein bevinden. De situatie over de verdere gevolgen hiervan is nog onduidelijk.

No comments: