Thursday, May 3, 2012

[Doorbraak Info] Dwangarbeid en kolonialisme

15 mei, Wageningen: lezing "decolonizing the mind"

Op 15 mei geeft de historicus en econoom Sandew Hira in Wageningen een lezing:
"Decolonizing the mind – a decolonial view on the multicultural society of the
Netherlands". Hij zal spreken over de actualiteit van de multiculturele
samenleving vanuit een dekoloniaal perspectief, inclusief het onderwerp
islambashing. De bijeenkomst wordt georganiseerd door Doorbraak en Otherwise
in het kader van de One World Week. Lezing "Decolonizing the mind". Dinsdag 15
mei, van 17:00 tot ­19:00 uur. SSR, Gen. Foulkesweg 30, Wageningen. Voertaal
Engels, vertaling is mogelijk. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=9925


-------------------------------
10 mei, Leiden: bijeenkomst met anti-koloniale activist Jeffry Pondaag

Maar liefst 64 jaar na de massamoord door Nederlandse militairen in het
Indonesische dorp Rawagede, is het vorig jaar eindelijk gelukt om de
Nederlandse staat aansprakelijk te stellen voor de oorlogsmisdaden die zijn
begaan door het Nederlandse leger tijdens de vuile koloniale oorlog tegen
Indonesië. Daarvoor heeft het Comité Nederlandse Ereschulden en een aantal
nabestaanden een jarenlange rechtszaak moeten voeren. Op uitnodiging van
Doorbraak komt comité-voorzitter Jeffry Pondaag vertellen over de strijd voor
erkenning van die oorlogsmisdaden, en over de koloniale overheersing en de
gevolgen daarvan tot vandaag de dag. Zijn verhaal wordt ondersteund met
beeldmateriaal. Bijeenkomst, Donderdag 10 mei, vanaf 20:00 uur. (deur open om
19:30 uur). Middelstegracht 38, Leiden. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=9624


-----------------
6 mei, diverse steden: lawaai-estafette bij drie illegalenbajessen

Wat er zich precies tussen de muren van de illegalenbajessen afspeelt,
probeert de overheid angstvallig stil te houden. De gevangenissen zijn met
opzet op afgelegen plekken gebouwd en de verhalen van gevangenen komen niet
snel naar buiten. Deze stilte moet worden doorbroken, aldus het No
Border-netwerk Nederland. Een door het netwerk geregelde bus zal op 6 mei
langs drie illegalenbajessen rijden om daar een lawaaidemonstratie te houden.
Lawaai-estafette en bustour, zondag 6 mei. Opstappen Amsterdam: 11.00 uur
station Sloterdijk. Opstappen Utrecht: 12.00 uur Jaarbeurs-ingang Centraal
Station. Opgeven via: noborder@riseup.net. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=9878


--------------------------------------
Overheid krijgt weer draai om de oren wegens schending van kinderrechten

Naar aanleiding van een klacht van belangenorganisaties voor kinderen zonder
verblijfsrecht veroordeelde het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) in
2009 het dakloos maken van kinderen en hun ouders door de Nederlandse staat.
Drie jaar later laat het comité in een rapport weten dat de overheid het recht
op onderdak voor kinderen nog steeds aan de lopende band aan het schenden is.
Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=9939


---------------------------------
Rondje langs de velden: hoe waren de 1 mei-vieringen?

Gisteren waren er in diverse Nederlandse steden 1 mei-vieringen. Eerder
plaatsten we al een verslag van het zeer geslaagde actiefeestje van Doorbraak
in Leiden. Er waren ook Doorbrakers bij activiteiten in Den Haag, Amsterdam en
Deventer. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=9887


------------------------------
Dossier dwangarbeid in Leiden deel 1: het regime

De gemeente Leiden verplicht bijstandsgerechtigden om ver onder het
minimumloon en zonder arbeidsrechten te werken. Eerst minimaal zes weken in
het plaatselijke Participatiecentrum en daarna tot twee jaar extern via
zogenaamde participatieplaatsen. Deze schandalige uitbuiting van werklozen
wordt gehandhaafd via een zeer streng regime. Doorbraak nam regelmatig een
kijkje in het centrum en bracht dat regime in kaart. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=9870


-------------------------------------
Dossier dwangarbeid in Leiden deel 2: de dwangarbeiders

De gemeente Leiden verplicht bijstandsgerechtigden om ver onder het
minimumloon en zonder arbeidsrechten te werken. Eerst minimaal zes weken in
het plaatselijke Participatiecentrum en daarna tot twee jaar extern via
zogenaamde participatieplaatsen. Wie zijn die werklozen die zo gedwongen
worden onbetaald te werken? En hoe kijken ze aan tegen het zeer strenge
gemeentelijke regime? Is er verzet? Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=9928


-----------------------------
De discussie die niet gevoerd mocht worden

Vorige week schreef Harry Westerink op deze site het artikel "Nederland maakte
veel meer winst via slavenarbeid dan via slavenhandel". Daarin gaf hij
aandacht aan een recent onderzoek van de historici Matthias van Rossum en
Karwan Fatah-Black over slavenhandel, en de kritiek daarop van Sandew Hira.
Onder Westerinks artikel verschenen enkele commentaren, en daar heeft Hira
uitgebreid op gereageerd op de website van het International Institute for
Scientific Research (IISR). We nemen die reactie hieronder vrijwel* integraal
over. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=9863


-----------------------------
Opstandig volk in de haven

Met zijn proefschrift "Opstandig volk" presenteert Hans Boot een analyse van
de strijd van de havenarbeiders in Amsterdam, toegespitst op de neergang en de
terugkeer van de losse havenarbeid in samenhang met de zogeheten arbeidspool.
Boot begint zijn geschiedenis bij de arbeidsenquête van 1890 en eindigt met
het juridische gevecht van een groep in 1998 ontslagen poolarbeiders, met
bestuurders van FNV Bondgenoten in de rol van werkgever. De gerechtelijke
procedures duurden voort tot in 2011. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=9851


------------------------
Leidse dwangarbeiders vieren Dag van de Arbeid

Op 1 mei vieren arbeiders wereldwijd hun gezamenlijke strijd voor rechten en
rechtvaardigheid. In Nederland heeft de arbeidersbeweging de afgelopen eeuw
een aantal belangrijke rechten bevochten. In Leiden worden die nu door de
gemeente weer afgenomen, onder meer via de instelling van dwangarbeid voor
werklozen. Daarom besloot Doorbraak de Dag van de Arbeid dit jaar te vieren
bij de ingang van het dwangarbeidcentrum DZB, in de pauze van de werkende
werklozen, van 11:30 tot 12:30 uur. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=9803


---------------------------
Lili Irani: Gladiator

Als je een bijstandsuitkering aanvraagt, dan moet je je terdege voorbereiden
op de stappen die je moet nemen en de hindernissen die je moet overwinnen. Je
hebt het gevoel dat je een gladiator bent die in een Romeinse arena voor de
leeuwen wordt geworpen. Je moet op leven en dood vechten. Als je in dat
strijdperk even niet oplet, dan kan dat noodlottige gevolgen hebben. Als je
wint, dan word je een paar dagen rust gegund, mag je herstellen en bijkomen,
en kunnen je wonden hopelijk genezen. Totdat het volgende gevecht aanbreekt.
Als je verliest, dan hoef je in elk geval geen gladiator meer te zijn. Want
dan ben je dood. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=9800


----------------------------
In de greep van de BV Hoger Onderwijs

De bezuinigingen en maatregelen die het leven ondraaglijker maken van iedereen
die niet tot de rijken behoort, stapelen zich op. Ook studenten in het hoger
onderwijs ontkomen er niet aan. Zo schrikt Bruin I niet terug voor het
uitdelen van krankzinnig hoge boetes aan de zogenaamde langstudeerders, het
afpakken van de studiefinanciering en het onbetaalbaar maken van een tweede
studie. En daarmee zijn nog lang niet alle maatregelen genoemd. Hoe
tegenstrijdig het ook klinkt, onder het motto "investeren in de toekomst"
wordt er bot bezuinigd en daarmee wordt studeren steeds meer beperkt tot een
bezigheid van de rijken. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=9783


---------------------
Fanclub van koloniale Coen probeert Indonesiërs te paaien met nationalisme

Wie zich verzet tegen de voortdurende verering van uitbuiters en
massamoordenaars als de VOC-gouverneur-generaal Jan Pieterszoon Coen, kan
rekenen op een weerwoord uit nationalistische hoek. Het Comité Vrienden van
Coen (CVC) pleit er in een petitie voor om het standbeeld van Coen in
"Batavia", zoals deze kolonialen het tegenwoordige Jakarta in Indonesië
blijven noemen, terug op zijn sokkel te zetten. Ook wenst de fanclub de
stoffelijke resten van "de slachter van Banda" naar Nederland te halen om hem
"een eervolle staatsbegrafenis" te geven. Het Nederlandse kolonialisme blijkt
nog steeds springlevend. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=9771


--------------------
Neem de tijd!

In zijn eerste boek "Neem de tijd. Overleven in de to go-maatschappij"
behandelt Koen Haegens een aantal belangrijke thema's waar ook Doorbraak zich
de afgelopen jaren mee bezig heeft gehouden. Waarom hebben we het allemaal zo
druk tegenwoordig? Hoe hangt dat samen met de nieuwe fase waarin het
kapitalisme beland is? Voor wie pakt de groeiende druk slecht uit, en voor wie
wat beter? Hoe proberen we ons er ieder voor zich tegen te verzetten? En de
belangrijkste vraag: kan dat verzet ook collectief gemaakt worden? Lees
verder: http://www.doorbraak.eu/?p=9761


------------------------------
Geen herdenking daders bij de Dodenherdenking!

Onlangs bleek dat het Nationaal Comité 4 en 5 mei van plan was om bij de
Dodenherdenking op de Dam een gedicht te laten voorlezen over een Waffen-SS-er
die stierf aan het Oostfront. Dat gedicht is inmiddels na veel protest
geschrapt, maar het probleem zit dieper: bij de herdenking worden steeds vaker
slachtoffers en daders op een lijn geplaatst. Indonesiëgangers worden er
bijvoorbeeld ook herdacht, ondanks de vele massamoorden die ze hebben
gepleegd, terwijl Indonesiëweigeraars nog steeds niet erkend worden. Met zijn
boek "Grijs verleden" leverde historicus Chris van der Heijden een
rechtvaardiging voor deze ontwikkeling. Gisteren ontvingen we een open brief
van Kees Mattijsen die zich terecht zeer boos maakt over dit "gladstrijken".
Omdat hij een belangrijk punt maakt, nemen we zijn brief hieronder integraal
over. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=9758


-----------------------------
1 Mei in de VS, gisteren en morgen

1 Mei is in aantocht, en het ziet er naar uit dat het op veel plekken
aanzienlijk meer wordt gevierd dan in voorgaande jaren. In Nederland is er al
een hele handvol initiatieven, waaronder het Rondje Binnenhof in Den Haag, de
anarchistische anti-kapitalistische demonstratie in Amsterdam, en het
initiatief "Code Rood", om op 1 mei om 11:58 uur lawaai te gaan maken en iets
roods aan te doen als teken van alarm wegens onze bedreigde bestaanszekerheid.
Opvallend zijn vooral ook de initiatieven die in de VS vanwege de eerste mei
op gang komen. Allerhande groepen roepen daar op tot een algemene staking op
die dag. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=9743


--------------
Doorbraak
Email: doorbraak@doorbraak.eu
Website: www.doorbraak.eu

No comments: