Monday, May 14, 2012

Crimineel Politie Geweld om leegstand te beschermen

Politie gebruikt geweld om leegstand te beschermen

Vanavond rond 20:00 werd door Kraakgroep Oost de woning Simon Stevinstraat
25 HS in Amsterdam bezet en onmiddellijk ontruimd.

Dit huis stond niet alleen langdurig leeg maar zal ook nog
minstens een jaar leeg blijven staan. Deze feiten konden door documenten
van eigenaresse Ymere worden onderbouwd.

In het begin verliep de bezetting zoals dat gebruikelijk is. Echter kwam
de politie in grote getalen . Inclusief arrestatieenheid. Hierdoor is de
indruk gewekt dat door de politie bewust op een confrontatie is
aangestuurd.

De krakers hebben aan de politie de beleidslijn van het OM omtrent
handhaving van de Wet Kraken en Leegstand overhandigd. Tevens werd een
concept dagvaarding van de advocaat van de krakers aangeboden en de
advocaat zelf had al telefonisch contact met de politie. De uitvoerende
chef van dienst wilde echter geen gesprek met de advocaat voeren.

Op gegeven moment begon de politie op de verzamelde groep krakers af te
stormen, en toen de krakers niet aan de kant gingen werd er meteen
overgegaan tot gewelddadig optreden. Er werd gebruik gemaakt van de
wapenstok en honden werden op de groep losgelaten. De aanwezigheid van een
raadslid van Stadsdeel Oost, die als getuige was uitgenodigd, kon de
politie ook niets schelen. Deze man zal nog zijn eigen verslag over de
gebeurtenissen publiceren.

Eerst werden mensen hardhandig verwijderd daarna werd de groep die voor
het pand stond ingesloten. Er werd overgegaan tot aanhouding van krakers
en symphatisanten onder gebruik van grof geweld. Terwijl van de kant van
de krakers alleen passief verzet uitging.

De politie heeft nog een stadsbus van de straat getrokken en de bestuurder
gesommeerd om alle passagiers uit te laten stappen, om deze bus te
vorderen voor het vervoer van de ruim 30 arrestanten.

Ondanks duidelijk vastgesteld beleid van het OM, ondanks uitspraken van de
Hoge Raad en ondanks aanwezigheid van een getuige van de deelraad, heeft
de politie – op bevel van een meerdere of niet – gekozen een strategie te
handhaven die tegen alle afspraken en regels in gaat. En dat alweer om een
woning te ontruimen die met zekerheid langdurig leeg blijft staan.

De Burgemeester heeft juist verklaard dat "de schaarse politiecapaciteit"
niet voor dit soort ontruimingen zal worden gebruikt. Tevens heeft het
stadsbestuur van Amsterdam een motie aangenomen dat niet voor leegstand
zal worden ontruimd. Allemaal flauwekul dus!

Met dit soort optreden wordt elke grondslag van de rechtstaat en de trias
politica met voeten getreden en een grote groep mensen die niets had
misdaan is zwaar mishandeld.

3 comments:

Anonymous said...

waarom lieten jullie de politie niet ff binnen kijken? dom!

Anonymous said...

sterk filmpje

Anonymous said...

Met zulke heet hoofden wil je toch niet in een klein portaaltje staan? Ik denk wel 3 keer na voordat ik zo'n iemand in m'n woning laat.