Wednesday, May 23, 2012

[Doorbraak Info] ME ontruimt vluchtelingenkamp Ter Apel

"Wij willen ons recht als vluchteling" zeggen vluchtelingen bij de ontruiming
van hun tentenkamp in Ter Apel

Politieauto's en ME-busjes staan om het vluchtelingenkamp bij Ter Apel. De
vluchtelingen worden elke minuut verder ingesloten. "We will die here. We have
no life", schreeuwen ze, als de eerste arrestatie valt. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=10247


-------------------------------
Servië: presidentsverkiezingen en sociale strijd

Presidentsverkiezingen in Servië hebben in twee rondes de nationalistische
politicus Tomislav Nikolic in het zadel geholpen. De zittende president Boris
Tadic van de Democratische Partij (DS), die doorgaat voor meer pro-Europees,
won in een eerste ronde weliswaar nog – minder dan een procentje meer dan
Nikolic. Maar beiden kregen daarmee slechts rond de 26 procent, onvoldoende om
meteen te winnen. Dat gebeurde dus alsnog afgelopen zondag. Veel vreugde valt
er aan de uitslag niet te ontlenen, maar enige betekenis heeft het wel. Lees
verder: http://www.doorbraak.eu/?p=10240


-----------------------------------
Werken "naar vermogen", tot we erbij neervallen

Met het beleid tegen werklozen en anderen aan de onderkant van de samenleving
heeft het kabinet Bruin I een bom gelegd onder het stelsel van sociale
zekerheid. De nieuwe Wet Werken Naar Vermogen (WWNV), die momenteel in de
Tweede Kamer wordt behandeld, vormt een rechtstreekse aanval op de
bestaanszekerheid van bijstandsgerechtigden en mensen met een
arbeidsbeperking. Om ons succesvol te kunnen weren tegen deze sociale afbraak,
is het van groot belang om na te gaan op welke uitgangspunten het beleid is
gestoeld. Een analyse van de WWNV. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=10233


-----------------------------------
Inspectiedienst criminaliseert uitkeringsgerechtigden

Uit het onlangs verschenen jaarverslag over 2011 van de nieuwe Inspectie
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) blijkt dat de dienst als een waak- en
speurhond van de overheid uitkeringsgerechtigden en mensen zonder
verblijfsrecht het leven zuur maakt. De dienst jaagt op illegale arbeiders en
spoort gemeenten aan om werklozen harder aan te pakken en meer te bestraffen.
Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=10228


-----------------------------
Overheidscommissie: uitsluiting van mensen zonder papieren moet minder strikt

In het recente en opvallende advies "Recht op menswaardig bestaan" levert de
officiële Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) voorzichtig kritiek
op de Koppelingswet. De roep om een minder absolute toepassing van deze
uitsluitingswet tegen illegalen zal hoogstwaarschijnlijk in Ruttes torentje en
Wilders' achterkamertjes weinig gehoor vinden. Dat neemt niet weg dat het een
opmerkelijk geluid betreft in de barre dorre woestijn waar rechts aan de macht
is. Maar hoe integer is het advies? Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=10206


----------------------------
Concrete hulp voor de vluchtelingen in Ter Apel

De honderden vluchtelingen in het protestkamp in Ter Apel kunnen inmiddels
rekenen op veel steun uit allerlei hoeken. Ook vanuit Doorbraak zijn er
activisten langs gegaan om solidariteit te betuigen en voorraden af te leveren
(dekens). Henk Zeldenrust beschrijft kort zijn indrukken. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=10194


-----------------------------
VVD wil migranten die onvoldoende Nederlands spreken uithongeren

Wie werkloos is en onvoldoende Nederlands spreekt, krijgt geen geld meer om
van te leven en moet langzaam worden uitgehongerd. Dat is de essentie van het
initiatiefwetsvoorstel dat VVD-Kamerlid Cora van Nieuwenhuizen vorige week
indiende. Met het voorstel gaan integratiedwang, migratiebeheersing en
disciplinering van werklozen hand in hand. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=10188


---------------------------
"Scheepjongens van Bontekoe"-romantiek waart rond in Hoorn

In 2011, het jaar waarin de strijd rond het standbeeld van de massamoordenaar
Jan Pieterszoon Coen in volle hevigheid losbarstte, plaatste de gemeente Hoorn
zonder blikken of blozen een nieuw beeld ter verheerlijking van het
Nederlandse kolonialisme: een buste van Willem IJsbrantszoon Bontekoe. Deze in
1587 in Hoorn geboren schipper, koopman en loopjongen van Coen staat al
eeuwenlang te boek als een van de populairste "Indië-vaarders". Om hem heen
hangt de stoere jongensboekenromantiek van "De scheepjongens van Bontekoe",
een in 2007 verfilmd verhaal van Johan Fabricius op basis van het
oorspronkelijke scheepsjournaal van Bontekoe zelf. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=10179


--------------
Doorbraak
Email: doorbraak@doorbraak.eu
Website: www.doorbraak.eu
Tel: 06.41.20.61.67
Postbus 901, 7400AX Deventer


No comments: