Monday, January 16, 2012

Indymedia.nl staakt tegen SOPA

Aanstaande woensdag gaat Indymedia.nl in staking tegen de Stop Piracy Online Act (SOPA). Met deze wetgeving willen de Verenigde Staten zich het recht toe-eigenen wereldwijd websites offline te kunnen halen op verdenking van copyright overtreding.


Indymedia.nl geeft hiermee gehoor aan de oproep op http://sopastrike.com voor een wereldwijde online staking op 18 januari. Niet alleen omdat wij de middelen die de VS zich wil toebedelen in de jacht op copyright-overtredingen ver buiten alle proportie vinden, maar omdat wij sterke vraagtekens stellen bij de legitimiteit van copyright an sich.
Copyright degradeert intellectueel werk en creativiteit tot verhandelbare producten. Terwijl de wetgeving zich legitimeert met de pretentie auteurs te beschermen, is de praktijk dat enkel grote bedrijven en instanties als Brein (u weet wel, die graag uw favoriete torrentsites offline ziet) er van profiteren.
Tegelijkertijd belemmert copyright de open toegang tot en uitwisseling van informatie, een van de basisprincipes van Indymedia. Reden genoeg voor ons om in staking te gaan.
Bij deze willen we een ieder oproepen zich aan te sluiten bij de staking en aanstaande woensdag het internet op zwart te zetten.
Mee doen met de eigen website kan hier, er is een petitie hier en de liefhebbers van social media kunnen hier terecht.
Meer informatie over SOPA is te vinden op: http://en.wikipedia.org/wiki/Stop_Online_Piracy_Act

No comments: