Tuesday, January 24, 2012

[Doorbraak Info] Wilders zwijgt weer eens...

Wilders zwijgt over joodse homohaat en christelijk seksueel geweld

De racist die de mond vol heeft van "de joods-christelijke beschaving", houdt
zijn kaken stijf op elkaar als een rabbijn verklaart dat homoseksualiteit een
ziekte is die genezen moet worden. Ook blijft hij ijzingwekkend stil over het
grootschalige seksuele misbruik binnen de rooms-katholieke kerk. PVV-leider
Geert Wilders is dan ook een schijnheilig miezerig mannetje dat met pek en
veren moet worden ingesmeerd. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=8736


---------------------------
Europese rechter bekritiseert Nederland wegens hoge legeskosten

De Nederlandse overheid werpt met torenhoge aanvraagkosten een te hoge drempel
op voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning. Een Afghaanse man moet
vrijgesteld worden van deze legeskosten, die veruit de hoogste in heel Europa
zijn. Dat bepaalde onlangs het Europese Hof. Daarmee wordt het kabinet Bruin I
opnieuw op de vingers getikt door een internationale rechter. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=8726


-------------------
IND wijst vrijwel alle kinderen af die bij hun ouders in Nederland willen wonen

Volgens het Kinderrechtenverdrag horen kinderen bij hun ouders te zijn, tenzij
dat niet in hun belang is. Maar de IND wijst de aanvragen van
"vreemdelingenkinderen" om bij hun ouders in Nederland te mogen leven, vrijwel
altijd af. Dat blijkt uit de cijfers die de kinderrechtenorganisatie Defence
for Children van de overheid kreeg na een beroep op de Wet Openbaarheid van
Bestuur. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=8707


--------------
Nigeria: protest tegen prijsstijging heeft resultaat

Nigeria was de afgelopen twee weken het toneel van een groot en belangrijk
sociaal conflict. Eerst verhoogde de regering de benzineprijs door subsidies
erop af te schaffen. Al snel kwamen er felle straatprotesten op gang, gevolgd
door een grotendeels algemene staking. Onder druk daarvan draaide de president
de subsidieverlaging voor een deel terug, waardoor de prijsstijging beperkt
bleef. Het verzet van arbeiders heeft dus resultaat gehad, maar van een
volledige overwinning is geen sprake. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=8692


-------------
Cartoon: Jacob Visser over internetvrijheid, zie: http://www.doorbraak.eu/?p=8713


--------------
Doorbraak
Email: doorbraak@doorbraak.eu
Website: www.doorbraak.eu
Tel: 06.41.20.61.67
Postbus 901, 7400AX Deventer

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?
Meld je aan voor de [Doorbraak info]-nieuwsbrief:
http://www.doorbraak.eu/blog/?page_id=381


No comments: