Saturday, January 7, 2012

[a'dam]Krakers en woonactivisten verbazen zich over aantijgingen Rochdale

Hier kun je discussieren over [a'dam]Krakers en woonactivisten verbazen zich over aantijgingen Rochdale.
Wij zijn het met Rochdale eens dat het de hoogste tijd is voor
verandering. Maar niet, zoals Rochdale stelt, in het gedrag van de
kraakbeweging. Wel in de neiging van woningcorporaties om het echte
debat over de woningmarkt te vertroebelen met slecht gefundeerde
stemmingmakerij. Een rechtvaardige verdeling van schaarse woonruimte
wordt niet gehinderd door krakers maar door de Amsterdamse corporaties,
waaronder Rochdale, die een groot deel van de voorraad sociale
huurwoningen willen uitverkopen.

Daarom worden zittende huurders weggepest, daarom worden woningen door
de corporaties zelf onbewoonbaar gemaakt, daarom staan zo veel
corporatie woningen leeg: in afwachting van verkoop en dure renovatie
waarbij mooie, welgestelde Amsterdammers de stad binnengeloodsd zullen
worden.

Laat ons eerst bij de feiten beginnen over de Rochdale woningen in
Amsterdam West. Na huurders uitgeplaatst te hebben huurt Rochdale zelf
bouwvakkers in om woningen uit te slopen om ze onbewoonbaar te maken.
Soms worden de woningen verzegeld met een dikke laag ijzer die "citex"
heet. Beide handelingen benadrukken dat er vaak heel veel tijd - te veel
tijd - eroverheen gaat tussen het uitplaatsen van de originele huurders
en het overgaan tot renoveren. Veel van de Rochdale woningen zijn pas
gekraakt nadat deze kloof tussen uitplaatsing en renovatie/verkoop
geruime tijd leeg bleven staan. Bij de Ten Katestraat 53, 55, 57 is het
pand in januari 2011 herkraakt nadat de krakers de panden vrijwillig in
2010 hadden verlaten om een renovatie niet in de weg te zitten, maar de
renovatie kwam uiteraard niet. De panden Jan Hanzenstraat 84-86 zijn
inmiddels drie keer gekraakt.

In dit geval hebben de krakers niet alleen de structurele leegstand
aangekaart maar ook de onfrisse relatie die Rochdale heeft met de
vastgoed speculanten die eigenaar waren van de aanpalende panden. Andere
gekraakte panden (bijvoorbeeld, de Vechtstraat in Zuid) hebben
soortgelijke verhalen van uitgeplaatste huurders, onbewoonbaar
gemaakte woningen en leegstand. Vragen van de krakers of de woningen
weer regulier verhuurd kunnen worden, worden steevast afgewezen door
Rochdale.

Door deze panden te kraken en media aandacht te vragen voor deze
verwaarloosde woningen laten krakers zien dat hun idealen onveranderd
sterk zijn. Kortom: om schade af te wentelen op de rug van krakers is
bijzonder hypocriet aangezien de grootste vijanden van de structurele
integriteit van corporatiepanden zonder twijfel de corporaties zelf
zijn. Rochdale is bepaald niet de engel van de vastgoedmarkt. We hoeven
het niet eens te hebben over Mollenkamp en zijn Mazerati, die verhalen
zijn inmiddels goed bekend. Wel is het een goed moment om aandacht
te vragen voor de zorgen van bijvoorbeeld Huurdersvereniging Westerpark
die de asociale "visie" van Rochdale, om op termijn 1,000 van haar 2,800
woningen in de Staatsliedenbuurt en Spaarndammerbuurt te verkopen,
betreurt . Ook de klachten over structurele leegstand in Buitenveldert,
aan de Amstelveenseweg en aan de Van der Hoopstraat na renovatie
verdienen aandacht.

En het is immers maar twee maanden geleden dat vakblad NUL20 op basis
van een bedrijfsenquête door USP Marketing Concultancy de volgende
conclusie trok: "...maar Rochdale scoort onverminderd laag. Al drie jaar
bungelt de corporatie onderaan. Verbetering lijkt niet in zicht. Maar
weinig partijen hebben trek om met Rochdale zaken te doen."
Tot slot verwijzen we weer naar het idee van Rochdale om een "een
kritische discussie op gang te brengen".

Prima, maar niet door met de vinger naar krakers te wijzen; dat is anno
2011 wellicht de enige groep die op durft te komen voor een
rechtvaardige verdeling van woonruimte. Rochdale moet uitleggen waarom
ze zo slecht omgaat met haar vastgoed; waarom ze af wil van haar sociale
huurwoningen (en huurders); waarom ze (samen met de andere leden van de
Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties) zich schaarde achter de
inmiddels doorgevoerde plannen van minister Donner om huren met 120 euro
p/m te verhogen. Dit zijn de vragen die er echt toe doen en waar wij
graag een kritische discussie over op gang zouden willen brengen.

Wie: 
Ex bewoner commelinstraat/vechtstraat.

De foto die bij het stuk is geplaatst door het Parool van een kraakpand aan de Commelinstraat heeft weinig met de situatie te maken.

Ten eerste ligt de commenlinstraat niet in Amsterdam West maar in Oost en zijn de panden eigendom van Ymere, niet van Rochedale.

Ten tweede betreft het een foto van de aangetroffen situatie op de dag van de kraak, gemaakt door de krakers. de situatie is voorgekomen uit een gestaakte verbouwing na dat bleek dat de achtergevel en fundering zeer slecht waren en de achtergevel op instorten stond. Te zien aan het houten kruis dat rechts te zien is op de foto, deze was onderdeel van een constructie die vier panden breed was om de achtergevel te ondersteunen.

Na onderhandelingen is het pand waar deze foto is genomen terug gegeven omdat het op instorten stond, en niet veilig bleek voor bewoning.
De anderen panden zijn, als afgesproken met Ymere vlak voor aanvang van verdere verbouwing bezem schoon opgeleverd.

Deze panden zijn in eerste instantie gekraakt omdat het hier socialen huurwoningen betrof die opgekocht zijn door Ymere enkel om te splitsen en te verkopen, waarbij de huurders in de kou kwamen te staan. De panden bleken echter in zo een slechten staat te verkeren dat verbouwing dringend was.

Dit alles is slecht een van de velen voorbeelden van woningbouwverenigingen die zich opstellen als ordinaire speculanten. Rochedale is hier zeker geen uitzondering van.

Begin 2010 werden tien woningen aan de vechtstraat in Amsterdam gekraakt, aangekocht door de wegens zelfverrijking ontslagen directeur van Rochedale de heer Hubert Möllenkamp. Ook deze panden waren slecht gekocht om te splitsen en te verkopen.

Bij de kraak bleek er in allen woningen spraken te zijn van achterstallig onderhoud, wat bij een van de panden zelf zo ver ging dat de lekkage die was ontstaan op de derde verdieping door het hele gebouw was gelopen. Met als resultaat dat de vloeren van allen ondergelegen verdiepingen al maanden doorweekt waren en de schimmel op sommigen plekken tot het plafon liep. De begane grond verdieping was geheel beschimmeld en de vloer zo slecht door verrotting dat het onbewoonbaar bleek.

De lekkage was al maanden eerder meerder malen gemeld door een antikraker die op dat moment op de derde verdieping woonden, "het water liep onder de onder gelegen verdieping deuren door". De reactie van Rochedale hier op was dat het de moeite niet loonde omdat het pand toch binnen korte tijd werd verbouwd, de antikraker is vervolgens uit zijn woning gezet omdat het door verstopping van de hoofd afvoer en lekkage onbewoonbaar zou zijn.

Na de kraak is er door de krakers een loodgieter ingeschakeld die het probleem in onder een uur had opgelost.

Dit illustreert dat Rochedale, net als anderen woningbouwverenigingen, zich gedraagt als een speculant die woningen laat verkrotten en winst boven personen verkiest.

No comments: