Monday, June 20, 2011

Undercover onderzoek: dode varkens, kanibalisme, tumoren

Een groep vrijwilligers heeft in het geheim onderzoek gedaan naar de Nederlandse varkensindustrie. Zij hebben de onderzoeksresultaten overgegeven aan de nieuwe organisatie ONGEHOORD, die het onderzoek vandaag publiceert in het Algemeen Dagblad, op hun website achtergeslotendeuren.org en met een fototentoonstelling in Amsterdam.
De beelden die zij naar buiten brengen, geven een heel ander beeld van de veehouderij dan tot nu toe werd vertoond. Zo laat een LTO topvrouw graag haar ligstal zien, terwijl haar andere stallen vies en overvol blijken te zijn. Het BeterLeven kenmerk van de Dierenbescherming blijkt niets in het varkensleven te verbeteren. Naast opgeruimde zichtstallen waar het publiek mag komen kijken, staan vieze stallen met dode en gewonde dieren.

In het onderzoek is veel aandacht voor de zogenaamde voorlopers in de industrie. Dit is ook te zien aan de eigenaren van de bedrijven. Hieronder bevinden zich de secretaris van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders, de voorzitter van de varkensvakgroep van LTO, de voorzitter van Varkens in Zicht en enkele varkenshouders die geregeld in de media optreden. Het onderzoek toont aan dat de varkenshouders van alle sectoren, van biologisch tot mega-stallen, een verkeerd beeld schetsen van de varkenshouderij.

Ongehoord is een nieuwe organisatie die zich inzet voor een gelijkwaardige en respectvolle behandeling van dieren. Alle dieren (mensen, honden, katten, koeien, kippen, varkens, ratten en andere soorten) kunnen emoties ervaren, zoals pijn, blijdschap, plezier en angst. Elk dier is een individu met eigen gevoelens, behoeften en interesses. Elk dier wil leven. Ongehoord is van mening dat er geen diervriendelijke varkenshouderij mogelijk is. Alle dieren worden uiteindelijk na een kort leven doodgemaakt.

Een anonieme vrijwilliger van het onderzoeksteam: "Als je de stal binnenkomt, slaat de geur van ammoniak op je longen, je kunt bijna niet ademen zonder luchtmasker. De varkens reageren heel erg op je, net als honden. Als je binnenkomt staan ze vaak eerst stil te kijken. Dan begint er een te knorren of blaffen, waardoor iedereen weer begint te lopen. Het is een raar idee dat alle dieren die we gezien hebben, inmiddels dood zijn gemaakt voor hun vlees. Sinds ik het onderzoek heb gedaan, eet ik geen vlees meer."

Foto-tentoonstelling
Dokhuis Galerie, Plantage Doklaan 8, Amsterdam
maandag 20 t/m zaterdag 25 juni, 13:00-17:00uur, gratis entree.

Meer beelden en andere resultaten van het onderzoek zijn te vinden op  http://achtergeslotendeuren.org

Op deze site vind je ook de contactinformatie voor het geval je hoge resolutie video en foto's.

Website: http://achtergeslotendeuren.org

No comments: