Thursday, June 9, 2011

10/06 SCHIJNHEILIG VERHUIST NAAR DE DAM: Flexwoonwerken en WeerZin-audities

Aanstaande vrijdag 10 juni verhuist Schijnheilig om 20.00 UUR 'S AVONDS haar podium naar de Dam. We zullen er een PERFORMANCE doen over 'FLEXWOONWERKEN'. Tegenwoordig doen veel mensen aan flexwonen. Flexwonen is het tijdelijk bewonen van panden om leegstand te voorkomen omdat de eigenaar niets weet, wil, of kan met zijn pand. Daar bestaan zogeheten bruikleen- of oppascontracten voor. Doordat de gebruiker het pand beheert met woonruimte als vergoeding, maar tegelijkertijd meteen moet vertrekken als de eigenaar dat wenst, is het dus ook een soort flexwerk: vandaar 'flexwoonwerken'.

Schijnheilig wil tijdens deze performance dit fenomeen wat beter bestuderen, samen met haar publiek. Wat zijn de voordelen, en voor wie? Maar bovenal: wat willen de hedendaagse flexwoonwerkers? Na afloop vinden er AUDITIES plaats voor ons maandelijkse po√ęzie, muziek- en performance-programma DE WEERZIN. Ook dat wordt een happening met een knipoog. Dus kom langs om te zien of op te treden.

Waarom op de Dam? Sinds 15 mei, de dag waarop in Spanje en enige dagen later ook in Griekenland en Engeland jongeren de centrale pleinen van de grote steden overnamen, komen er ook in Amsterdam dagelijks mensen naar de Dam. Ze houden daar volksvergaderingen en demonstreren tegen de wijze waarop er momenteel overal in Europa met de schulden voortkomend uit de crisis wordt omgegaan. In Nederland leidt dat tot ENORME BEZUINIGINGEN OP ZORG, TRANSPORT, CULTUUR EN HOGER ONDERWIJS. Hun boodschap is simpel: laat de bankiers hun eigen schulden betalen. Ze roepen om niets minder dan revolutie, op een neergang van het dominante kapitalisme, weren politieke vlaggen uit hun bijeenkomsten, keren zich tegen de parlementaire 'representerende' democratie en eisen een terugkeer naar EEN POLITIEK DIE ZICH BEROEPT OP GELIJKHEID. De naam: ECHTE DEMOCRATIE. EN WEL NU.

SCHIJNHEILIG steunt de demonstranten op de Dam en zal daarom op 10 juni aanstaande vanaf 20:00 haar performance en de audities voor de Weerzin naar de Dam verplaatsen. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om aldaar de demonstratie te ondersteunen in woord, beeld en geluid. Kom ook; DICHT, ZING EN DANS ER OP LOS EN EIS DE DAM OP.

No comments: