Monday, June 20, 2011

demo 3 juli tegen ontruimingsgolf (amsterdam)

Demo 'geen ontruiming voor leegstand'
zondag 3 juli, 17:00 uur
de Dam in Amsterdam.


doordraaidagen 2-5 juli
doordraaidagen 2-5 juli

Zondag 3 juli wordt er gedemonstreerd tegen ontruiming voor leegstand!
Aanleiding is de komende ontruimingsronde die naar alle
waarschijnlijkheid op 5 juli plaatsvind, en waar een groot aantal panden
wordt ontruimd voor leegstand. Het is de bizarre realiteit na de invoering
van het kraakverbod: panden waar in sommige gevallen al bijna 30 jaar
niets mee wordt gedaan, behalve dan grote winsten behalen via speculatieve
doorverkooptransacties, zullen nu worden ontruimd om ze wellicht nog jaren
te laten wegrotten. In het beste geval komt er een antikraker in. Dat
terwijl krakers aan bijvoorbeeld de Van Hogendorpstraat, de Lange
Leidsedwarsstraat en de Passeerdersgracht hun vervallen panden grondig
opknapten en geschikt maakten voor bewoning of kunst en cultuur.

Met het huidige beleid om te ontruimen voor leegstand wordt de kant
gekozen van speculatieve eigenaren die, terwijl ze bezig zijn met het
volstouwen van hun toch al rijk gevulde zakken, woningnood en - via
anti-kraak contracten - de uitholling van rechten van huuders mogelijk
maken. Ondertussen worden krakers die dit soort leegstaande ruimtes bij het
woningbestand trekken doodleuk crimineel verklaard. Tja. Zo gaat dat in
'I Amsterdam'. Het past in de landelijke trend van de politieke en
economische elite die al jaren aan het inhakken is op krakers, huurders,
onaangepasten en alles en iedereen die hun winstbejag in de weg staat.

Zondag 3 juli zullen we om 17:00 uur op de Dam verzamelen om van ons te laten horen.
We roepen iedereen op om je te verzetten tegen dit asociale beleid!
BEZET ! BLOKKEER ! KRAAK EEN PAND ! WEES CREATIEF ! WEES MILITANT !
Wees erbij! VERZET!

Kraken gaat door!

KRAKEN DRAAIT DOOR!


- E-Mail: doordraaidagen@riseup.net Website: http://www.krakendraaitdoor.wordpress.com
 

No comments: