Wednesday, June 15, 2011

Teken de petitie tegen bezuinigingen op cultuur en kunst !

Here: http://petities.nl/petitie/bezuinigen-op-cultuur-zonder-alle-feiten-nooit

here:  http://petities.nl/petitie/bezuinigen-op-cultuur-zonder-alle-feiten-nooit

Bezuinigen op cultuur zonder alle feiten? Nooit!

Hakbijl350290_shutterstock_62551297

Halbe Zijlstra heeft geoordeeld!

Als de kunst & cultuur u lief is, leest u alstublieft onderstaande de tekst en teken.

STOP het kabinet voordat het dit beschadigende en beschamende beleid ten uitvoer brengt!

PETITIE

Wij

burgers van Nederland,

constateren

dat de Raad voor Cultuur in zijn rapport concludeert: "De gevolgen van een bezuiniging van 125 miljoen euro op de instellingen in de basisinfrastructuur en € 75 miljoen op een aantal beleidsregelingen, zoals de cultuurkaart, de innovatie- en matchingsregelingen zijn groot."
Nergens wordt echter becijferd HOE groot.

Wij zijn van mening dat beleid niet verantwoord kan worden geformuleerd voordat alle feiten inzake de te treffen maatregelen én de daaruit voortvloeiende consequenties eenduidig beschikbaar zijn.

en verzoeken

de regering eerst alle maatschappelijke en economische gevolgen van de beoogde cultuurbezuinigingen te kwantificeren en de uitkomsten openbaar te maken. Wij verzoeken de staatssecretaris uitsluitend beleid te formuleren op basis van controleerbare en eenduidige feiten, opdat geen bezuinigingsmaatregelen worden geëffectueerd die de culturele sector nodeloos schade berokkenen.

No comments: