Monday, June 6, 2011

[am*dam] Kraak tegen gentrificatie indische buurt

Zondag 5 mei 2011 heeft kraakgroep oost de leegstaande winkelruimte aan de Sumatrastraat 224 als woonruimte in gebruik genomen. Eigenaresse Eigen Haart laat het blok eromheen al jaren verkrotten, uiteindelijk mikkende op sloop en nieuwbouw, als dure yuppenhokken uiteraard. Lees verder voor de buurtbrief.

Beste Buren

Vandaag hebben wij, en groep krakers en sympathisanten ons intrek genomen in de beganegrondwoning aan de Sumatrastraat 224. Gezien de rampzalige woningnood in de stad, en nadat we lange tijd naar woonruimte gezocht hebben (en in het proces meerdere keren zwaar zijn opgelicht en/of uitgebuit) zijn wij tot de conclusie gekomen, dat we dus zelf een daad moeten stellen om aan fatsoenlijk onderdak te komen. En omdat het huis aan de Sumatrastraat reeds lange leeg stond, hebben wij dus besloten om het dan maar te kraken.

Zoals veel huizen met achterstallig onderhoud in de buurt is ook deze woning in eigendom van woningcorporatie Eigen Haard.

Volgens ons onderzoek staat dit huis reeds langer dan een jaar leeg, en dan zonder dat Eigen Haard van plan is om het opnieuw te gaan verhuren. Dit allemaal omdat er sloopplannen zijn voor het blok waarin het zich bevindt. De laatse huurder had daar een electronicazaak gevestigd, en sinds diens
vertrek is de etage leeg blijven staan.

Verder onderzoek wijst uit dat het blok in kwestie al tenminste 10 jaar niet meer wordt onderhouden en de kwaliteit van de woningen dermate achteruit is gegaan dat Eigen Haard zonder moeite de meerderheid van de zittende huurders van haar sloopplannen wist te overtuigen. Maar zelf deze plannen lijken nu niet echt van de grond te komen.

Deze ontwikkeling is makkelijk te begrijpen als men naar de achtergronden kijkt, dat wil zeggen de manier van uitvoer maar vooral de echte doelen van de 'stadsvernieuwing' in de Indische buurt. Feitelijk is het namelijk de bedoeling dat zo een vernieuwing vooral de vervanging van de bewoners moet betekenen. Dit alles moet te wege gebracht door hun, en allen die geen dure vrije sector woning (koop of huur) kunnen betalen, de basis te onttrekken door het sociale huisvestingsbeleid bijna helemaal af te breken. Na deze kaalslag zou dan de weg vrij zijn voor een 'vernieuwde' buurt van vooral dure woningen en chique winkels. De financiele crisis, juist veroorzaakt door precies zulke speculatieve praktijken, heeft echter ervoor gezorgd, dat dit niet op korte termijn uitvoerbaar zal zijn, dus worden de plannen dan maar administratief vertraagd.

Ook over de tussenfases in deze ontwikkeling valt het ene of ander op te merken, met name wat het gebruik van woningen betreft die dus niet meer regulier verhuurd worden nadat ze leeg zijn gekomen. Om te voorkomen dat de kraakbeweging daar hun intrek neemt en zich op zo een manier tegen de ontwikkelingen aanbemoeid, worden veel woningen tijdelijk in gebruik gegeven aan mensen die dankzij het genoemde afbraakbeleid niet aan een een normale huurwoning kunnen komen. Van deze bewoners worden dan relatieve hoge huren gevraagd zonder dat de erbij horende rechten (zoals onderhoud van het huis of vervangende huisvesting) gerespecteerd worden. In Amsterdam alleen wonen 10.000en mensen op zo een manier!

Aan het eind van de rit zijn het vooral particuliere speculanten, de directeurs van de corporaties en uiteraard de (hypotheek)banken die van zulke ontwikkelingen profiteren, terwijl huurders kopers en woningzoekenden de rekeing moeten betalen. Tis net als met de kredietcrisis zelf, zeg maar.

Wij hopen dat jullie begrijpen dat wij dat niet zomaar pikken, en dat we wij onze actie indirect ook voor jullie rechten voeren. Als jullie vragen of kommentaren hebben aarzel niet bij ons langs te komen.

met strijdbare groet
Bewoners Sumatrastraat 224 hs
Kraakgroep Oost

No comments: