Monday, June 6, 2011

[Doorbraak Info] Steun staking ov-personeel in grote steden---------- Forwarded message ----------
From: Doorbraak <doorbraak@doorbraak.eu>
Date: 2011/6/6
Subject: [Doorbraak Info] Steun staking ov-personeel in grote steden
To: doorbraak.eu@lists.riseup.net


7, 8 en 9 juni: steun de stakers in het openbaar vervoer

Op 7, 8 en 9 juni rijden er in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam geen trams,
bussen en metro's. Het personeel in het openbaar vervoer staakt dan 24 uur om
bezuinigingen en massaontslagen te voorkomen. Ter ondersteuning van de staking
vinden protestmanifestaties plaats in Amsterdam en Rotterdam. Dinsdag 7 juni,
10:30 uur, Stopera, Amsterdam. Donderdag 9 juni, 12:00 uur, Schouwburgplein,
Rotterdam. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=6475


-----------------
Kom naar de slavernijherdenking 2011!

In 2011 is het 148 jaar geleden dat Nederland de slavernij afschafte en de
ketenen werden verbroken ("keti koti"). Evenals voorgaande jaren wordt dat op
1 juli herdacht. De nationale herdenking in Amsterdam begint met een groots
opgezette optocht ("bigi spikri","grote spiegel"). Vroeger hadden Surinaamse
vrouwen in traditionele kleding ("kotomisi's") geen grote spiegels en
gebruikten ze tijdens een jaarlijkse feestelijke parade daarom de etalages van
winkels in Paramaribo om zichzelf te kunnen bewonderen. Dat was van groot
belang voor het versterken van het zelfbeeld en de emancipatiestrijd van de
afstammelingen van de slaven. Van oudsher is de optocht bedoeld om trots,
zelfrespect en eigenwaarde uit te stralen. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=6513


------------------------
Rechter dwingt overheid tot opvang van moeder en zoon zonder verblijfsrecht

Onlangs heeft de Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter in zaken over
sociale zekerheid, beslist dat een Ghanese jongen van 9 jaar en zijn moeder,
beiden zonder verblijfsvergunning, niet op straat mogen worden gezet. Volgens
de rechter zijn kinderen kwetsbare personen die recht hebben op zorg, onderdak
en een familieleven. De uitspraak biedt een nieuw wapen in de strijd tegen
sociale uitsluiting. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=6510


-------------------------
Turkse fascisten gaan feestvieren in Arnhem

Op de Turkstalige website van de Grijze Wolven staat een oproep te lezen voor
een driedaags festival in Arnhem. De activiteiten beginnen met een kermis op
vrijdag 3 juni, en ze worden op zondag afgesloten met een optocht naar het
Turkse cultuurcentrum Hoca Ahmed Yesevi. Nederlandse Arnhemmers worden
nadrukkelijk uitgenodigd om te komen proeven van "de Turkse cultuur". Dat de
Grijze Wolven-moederpartij MHP in Turkije momenteel geteisterd wordt door een
reeks seksschandalen, mag de feeststemming blijkbaar niet bederven. Lees
verder: http://www.doorbraak.eu/?p=6498


-----------------------
Noisejob: Verboden toegang

Na een paar moeilijke en pijnlijke jaren heeft ze uiteindelijk de beslissing
genomen om te scheiden van haar man. Ze heeft nooit kunnen voorzien hoe zwaar
dit besluit zou zijn en ze kan er nooit zeker van zijn dat het in de toekomst
allemaal goed zal komen. Hoewel ze bang is voor de vrijheid, neemt ze toch het
risico om haar eigen leven te gaan leiden, ver weg van haar familie en haar
land van herkomst. Onzeker gaat ze eerst op zoek naar een advocaat. Ze vindt
er een die niet zoveel geld vraagt. Na een lang gesprek over al haar zorgen
vertrouwt hij haar toe dat hij alles voor haar gaat regelen. Hij is aardig,
maar wil toch ook geld verdienen. Maar ze heeft geen geld. Waar zou ze het
vandaan moeten halen? Ze heeft geen andere keuze dan om het geld te lenen van
vrienden die haar al vaker hebben moeten bijspringen. Ze voelt zich bezwaard,
maar er zit niets anders op. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=6492


------------------------
Geen uitzondering op de inburgeringsplicht, maar afschaffing ervan!

Onder druk van het Europese Hof van Justitie heeft de IND in een individuele
zaak voor het eerst een uitzondering gemaakt op de inburgeringsplicht in het
buitenland. De Nationale Ombudsman en VluchtelingenWerk noemen de
uitzonderingsmogelijkheid op de verplichting "symbolisch" en "een wassen
neus". Maar helaas nemen ze geen stelling tegen het principe van de
integratiedwang. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=6465


-------------------------
Doorbraak bekritiseert bezuinigingen in Deventer

Vorige week woensdag hebben drie Doorbraak-activisten bij de Deventer
gemeenteraad ingesproken tegen de bezuinigingen. Ze oogstten veel applaus van
de 70 aanwezigen. De gemeente had een hoorzitting voor de raadsleden belegd –
"Deventer bezinnigt" – waar organisaties en individuen hun zegje mochten doen
over de voorgestelde 18 miljoen aan bezuinigingen in Deventer. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=6451


------------------------------
"Echte democratie nu" – nieuwe bewegingen verdienen steun

Wat begon in een reeks Spaanse steden als een reeks vreedzame protesten voor
"Echte democratie nu", groeit momenteel in Spanje uit tot een confrontatie met
de oproerpolitie in Barcelona. In Griekenland heeft soortgelijk protest in
korte tijd een enorme omvang aangenomen. In een reeks andere landen, ook in
Nederland, vinden solidariteitsacties plaats – acties die tegelijk aanzetten
zijn voor een andere, meer democratische, sociale en op duurzaamheid gerichte
maatschappij in die landen. We zien hier nieuwe bewegingen, waarin de woede
wegens bezuinigingen en wegens een politiek die zich van bevolkingen weinig
aantrekt samenvloeit met het voorbeeld van de revoluties in Noord-Afrika. Het
is zaak om hier met elan en enthousiasme aan deel te nemen. Het is tegelijk
zaak om vanuit die houding van solidariteit een aantal kritische punten in te
brengen om zwakten van de nieuwe beweging te helpen overwinnen. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=6429


--------------
Doorbraak
Email: doorbraak@doorbraak.eu
Website: www.doorbraak.eu
Tel: 06.41.20.61.67
Postbus 901, 7400AX Deventer

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?
Meld je aan voor de [Doorbraak info]-nieuwsbrief:
http://www.doorbraak.eu/blog/?page_id=381
Ook voor afmelden.


No comments: