Sunday, December 26, 2010

Zaanstad gedoogt kraken

Gepubliceerd op 21 december 2010 in het Noord-Holland Dagblad namens de gemeente Zaanstad. De berichtgeving bevat enkele onjuistheden maar dat nu even terzijde. 

ZAANSTAD - Zaanstad gaat haar beleid ten aanzien van kraken en leegstaande panden niet wijzigen. Het kraakverbod heeft geen prioriteit voor de gemeente, aldus burgemeester Geke Faber in een notitie aan de raad. B en W gaan ook geen leegstandsverordening maken om leegstaande panden aan te pakken.
 

Sinds oktober is kraken verboden en kunnen gemeenten een leegstandverordening in het leven roepen om eigenaren van lang leegstaande panden aan te pakken. Maar in Zaanstad zal alles bij het oude blijven. Als het kraakverbod streng nageleefd wordt, verwachten B en W juist dat dit leidt tot extra leegstand met als gevolg dat de gebouwen door onder meer vandalisme zullen verloederen. 

Volgens de burgemeester komt kraken in Zaanstad op 'bescheiden schaal' voor. Er zijn 27 panden gekraakt, waarvan vijftien een woning zijn. In Zaanstad zijn de laatste jaren drie ontruimingen geweest. Is de verwachting dat een pand na ontruiming leeg blijft, dan werkt de gemeente niet mee aan de ontruiming. B en W zien geen reden nu van die werkwijze af te wijken. De gemeente gaat zelf niet over ontruimingen, maar de burgemeester heeft wel een belangrijke stem in het overleg met OM en politie. 

Samen met het kraakverbod heeft Den Haag gemeenten mogelijkheden gegeven op te treden tegen leegstand. Maar B en W van Zaanstad zien ervan af om een leegstandsverordening te maken. Zo'n verordening voegt volgens B en W weinig toe aan het bestrijden van leegstand. Bovendien brengt de verordening veel kosten en werk met zich mee voor de gemeente. Er moet overleg worden gevoerd met eigenaren, er moet onderzoek gedaan naar panden en er moeten beschikkingen worden gemaakt. Terwijl dit alles volgens B en W maar weinig resultaat zal hebben. 

Zaanstad ziet meer in het plan van de vier grote steden en de VNG tegen leegstand. Zij pleiten voor het instellen van een leegstandbelasting, een extra heffing voor eigenaren van panden die lang leeg staan. 

De eerste kraak in Zaanstad sinds het kraakverbod, betrof eind oktober een gemeentelijk pand. De gemeente liet het pand niet ontruimen en gedoogt de kraak tot er nieuwe plannen voor het pand zijn. De krakers keken de eerste dagen uit naar een reactie van Zaanstad en vonden het maar flauw dat die uitbleef. Met de notite van Faber weten zij waar ze aan toe zijn. 


 Website: http://www.noordhollandsdagblad.nl/nieuws/stadstreek/zaanstreek/article5551041.ece/Zaanstad-gedoogt-kraken- 

No comments: