Thursday, December 2, 2010

Clown Rap Poetry. Jullie Wetten niet de Onze(4)


Tekst van pagina van de clown:
http://spiritueleveiligheidsdienst.blogspot.com
Vredelievende Vrijheidsvrienden,

De Spirituele Veiligheidsdienst is een persoonluk collectief van INZET
voor het (koppelen en) verspreiden van verheffende/voortreflukke/ inspiererende/ waarheidsmededelende informatie,kennis en wijsheid.
Je mag zelf kiezen, dat is de essentie;
met VRIJHEID als leidend principe!

Intuitief gevoel, ware waarneming en gezond verstand vormen ons geREeDschap.

CONFRONTATIE is de aanzet tot verandering
en hoewel dat in 1e instantie een persoonluk proces is en blijft,
werken we daartoe samen.
Vanuit INSPIRATIE, die spirit maakt reclame,
luisterend naar de eigen innerlukke stem.

Maar het motto ok leuk blijven!
Daartoetoe worden er diverse gasten uitgenodigd ene of evt meerderere bijdrage te LEVERen. Als jij ook wat op je lever hebtof een inspiratie vanuit je hart wil delen aan deze belichaming van spirit maggie re(a)geren:

De S.V. is een bewustzijnsbevorderende beweging bedoeld
voor het planten van zaadjes in het massa-bewustzijn.
Dit om een omslag te bevorderen/mede-te-bewerkstelligen richting een wereld waarin de menselukke MAAT centraal staat in plaats van geld als maatstaf.

Het is rood en het vliegt door de 2e kamer? ...éen ongestelde vraag...

Het gaat dus om vergroOoten van ons bewustzijn en in vrijheid de verantWOORDelukheid durven nemen om daar vanuit te handelen.

De S.V. wil vooruitstrevend motiveren om zelf je leven vorm te geven.
Baas over jezelf in plaats van verplicht als betaalslaaf te leven..

AHAHA middels gerichte vragen en stellingen
wilde S.V. verder discussie(s) und interactie(s) bevorderen om die visie(s) te ontwikkelen in een breder perspectief.
Wij nemen stelling tegenover het kapibetaalistige geldsysteem dat ons DWINGT om te werken voor geld. Er wordt gedreigd met straf als je niet betaald:
Daarom is o.i. sprake van NOODZAAK tot een fronTAALe systeem-aanval.
Door ons zo onafhankeluk mogeluk te maken, door veranderingen in het eigen leven TOE te PASSEN en door betere ideeen te delen en daarmede te verspreiden.
video
Ik voorspel ene regelrechte herfststorm!
IN ons EIGEN leven: aan ONSZELF is de KEUZE:
NU!

Het geheel is echter welgevuld met mensen,
aangestuurd door mensen die weer beinvloed/geleid worden door een machinaal bewustzijn.
TOCH: Eén oog op het negatieve (met als oogmerk rr niet door misleid te worden) EN de focus op de positieve KRACHT die we zelf bezitten.
Deze als gebedsveld inzettend.

De MISSIE is verbinding, sjek. In de zin van HOE dan wel?!
WAT gaan we doen, met welke visie en manieren.
Dit ALLES maakt onderdeel uit van een evolutionair ontwikkelingsproces
wat betekent dat er iets nieuws aan het ontstaan is dat er totnognie was:
een nieuwe wereldordening, een herschepping!

Het is TIJD voor een volgende UPGRADE vd verlichting,
(die in principe oneindig is).
De S.V. onderschrijft expliciet een evolutie-perspectief
plus het gegeven van voortschreidend INZICHT!

Wij willen INHOUD zien! = echt weten wat HET inhout. Hahum!
video

achtergrond-artikelen:
+ http://www.anarchiel.com/stortplaats/toon/projecteer_samen_een_nieuw_paradigma_op_11-11
+ http://www.wanttoknow.nl/overige/elfelf/
+ http://www.businessbootcamp.nl/blog/dankbaarheid
+ enne ter nadere invulling: http://pareltaal.nl/Zielsprofiel

No comments: