Tuesday, December 28, 2010

[Doorbraak Info] Vers portie blogs, artikelen en aankondigingen

Reageren? Mail doorbraak@doorbraak.eu
Rijke landen weigeren migrantenrechten te erkennen

Twintig jaar geleden nam de VN het Internationaal Verdrag ter Bescherming van
de Rechten van alle Arbeidsmigranten en hun Familieleden (IVBRAF) aan.
Inmiddels hebben 44 landen dit verdrag bekrachtigd, maar daar zit geen enkel
Europees of Noord-Amerikaans land bij. Rijke westerse staten met hun politiek
van migratiebeheersing weigeren tot nu toe halsstarrig om het verdrag te
ondertekenen. Mensenrechten-, migranten- en arbeidersorganisaties proberen om
die landen over de streep te trekken.

Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=4126


-----------------------------------
Contractarbeid in Suriname was vervolg van slavernij

Het indrukwekkende boek "De nieuwe awatar van slavernij" van de historicus en
socioloog Radjinder Bhagwanbali geeft een schokkend beeld van de behandeling
van Hindoestaanse arbeidsmigranten in Suriname tussen 1873 en 1916. De
overeenkomsten tussen de afgeschafte slavernij en de daarna ingevoerde
contractarbeid bleken in de koloniale praktijk griezelig groot, ondanks de
toch ook aanwezige verschillen.

Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=4123


---------------------------------
Mensenhandel niet alleen in seksindustrie

Het in oktober 2010 verschenen jaarrapport van de Nationaal Rapporteur
Mensenhandel Corinne Dettmeijer-Vermeulen blikt terug op 10 jaar bestrijding
van mensenhandel in Nederland. De aanpak van die vorm van zware criminaliteit
door de overheid blijkt maar moeizaam en aarzelend op gang te zijn gekomen. De
bewustwordingscampagnes over "loverboys" en gedwongen prostitutie zijn de
laatste jaren weliswaar toegenomen, zoals ook de tentoonstelling "Journey"
laat zien. Maar de bestraffing van mensenhandelaren en de bescherming van hun
slachtoffers laat nog veel te wensen over.

Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=4120


-------------------------------
Discussie over links en de crisis (deel 4)

Een bijdrage van Willem Bos aan de discussie over ons visiestuk "Doorbraak en
de crisis".

Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=4113


-------------------------------
Dwangmedicatie als zwaard van Damocles

De beginselenwetten die van toepassing zijn op gedetineerden in de gevangenis,
jeugdgevangenis en tbs-inrichtingen ondergaan op korte termijn drastische
wijzigingen. Daardoor dreigt de toepassing van dwangbehandeling voor
gevangenen – in de praktijk meestal dwangmedicatie – een enorme vlucht te
nemen.

Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=4090


-----------------------------------
Egypte: verkiezingen, fundamentalisme en arbeidersverzet

In Egypte hebben in twee ronden volstrekt frauduleuze parlementsverkiezingen
plaatsgevonden. Intimidatie en grootschalige fraude was al na de eerste ronde
aanleiding voor twee oppositiegroepen, de Moslim Broederschap en de Wafd,
aanleiding om de tweede ronde maar te boycotten. De verkiezingsdeelname was
erg laag. Vrijwel alle zetels gingen naar de partij van de macht, de Nationale
Democratische Partij. Met de schertsverkiezingen maakten de machthebbers twee
dingen duidelijk: ten eerste verandert er niets zolang wij dat niet willen; en
ten tweede houden we de democratische schijn op voor onze westerse sponsors,
de VS voorop. Volgend jaar zijn er presidentsverkiezingen. Die zullen of een
herverkiezing van de huidige president te zien geven, of de verkiezing van
zijn zoon. Tenzij men voor die tijd besluit om de hele schijnvertoning maar te
schrappen en een Moebarak gewoon helemaal in antieke stijl tot farao uit te
roepen.

Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=4054


-----------------------------------
20 februari: discussiedag over de strijd tegen Bruin I

Op zondag 20 februari 2011 organiseren het Platform tegen Vreemdelingenhaat en
het samenwerkingsverband Rekening Retour een landelijke discussiedag over de
bezuinigingen, de zondebokpolitiek en het antwoord daarop van links. Aanvang:
12:00 uur, plaats: Mansveltschool, Karel Doormanstraat 125, Amsterdam. Stands
zijn te huur voor 50 euro. Suggesties voor het programma en organisatorische
hulp zijn welkom. Het promotiemateriaal voor deze Dag van de Solidariteit is
half januari beschikbaar. Meer informatie: discussiedag@rekeningretour.nu.
Doorbraak participeert in beide platforms, en roept op om aan de discussiedag
deel te nemen.

Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=4043


-------------------------
Nieuwe Doorbraak-krant verschenen

Morgen verschijnt alweer het achtste nummer van de Doorbraak-krant. Ook dit
nummer staat weer vol informatieve artikelen en discussies, en een cartoon en
een collage. Een krant met een herkenbaar en vooral strijdbaar links geluid.

In dit nummer weer stukken die samenhangen met de linkse praktijk. Wat stellen
we tegenover de frames van Wilders? Hoe organiseer je lokaal tegen de crisis?
Hoe kijk je aan tegen de crisis en het kapitalisme? Daarnaast zeer
informatieve artikelen over onder meer de Europese grensbewaking, de
criminalisering van illegalen, mensenhandel en domestic workers. En natuurlijk
onze vaste rubrieken en columns, zoals "Zonder Papieren", "Wat schrijft
rechts?" en "Dwarsligger". Een volledige inhoudsopgave vind je in ons
Gebladerte Archief.

Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=4030


--------------------------------
Gijsbertus W. over rechtse hobby's

Zie de cartoon: http://www.doorbraak.eu/?p=4027


-----------------------------------
Doorbraak nu ook op Facebook en Twitter

Sociale media beginnen een steeds grotere rol te spelen in ons leven. Naast
het onderhouden van persoonlijke contacten, worden ze ook steeds meer gebruikt
door activisten om informatie te verspreiden en snel en grootschalig te
mobiliseren. Sinds afgelopen donderdag is Doorbraak ook te vinden op Facebook.
Daar kun je voortaan dus onze blogs, artikelen en aankondigingen ook vinden,
naast andere korte mededelingen. Neem eens een kijkje, en word gelijk ook even
'vrienden' met Doorbraak! Daarnaast zijn we voortaan ook te volgen via Twitter
onder de naam Doorbraakeu. We hopen onze bijdragen op beide sociale media de
komende maanden flink uit te breiden. Houd ons dus in de gaten…

Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=4018


-----------------------------------
VN-comité vraagt Bruin I om racisme en armoede te bestrijden

Steeds vaker tikken internationale organisaties de Nederlandse overheid op de
vingers wegens het schenden van de mensenrechten. Vorig jaar onder meer door
de Raad van Europa. En onlangs verscheen er een kritisch rapport van het
VN-comité dat toeziet op de naleving van het Internationaal Verdrag inzake
Economische, Sociale en Culturele Rechten. Daarin toont men zich bezorgd over
het toenemende racisme, de achterstelling van vrouwen, en de beroerde positie
van huishoudelijk werkers en migranten zonder verblijfsrecht. Het comité
vraagt 'onze' racistische rijkeluisregering om dat racisme en die armoede te
bestrijden.

Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=4010


------------------------------------
Protest van studenten komt goed op gang

Op vrijdag 10 december werd er in diverse steden door enkele duizenden
studenten geprotesteerd tegen de regeringsplannen om studenten die langer dan
de voorgeschreven tijd studeren te beboeten met een flink hoger collegegeld.
Doorbraak was aanwezig bij de protesten in Wageningen, Nijmegen en Amsterdam.
Een verslagje uit Wageningen.

Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=3988


----------------------------------------
Meisje uit Leeuwarden krijgt van IND enkeltje richting boerka

De Nederlandse overheid heeft de mond vol over het bestrijden van
vrouwenonderdrukking. De afgelopen jaren is er meer beleidsmatige aandacht
gekomen voor vrouwenmishandeling, mensenhandel en gedwongen prostitutie. Maar
voor afgewezen vluchtelingen komt men liever niet over de brug. De
veertienjarige Sahar Hibrahim Gel woont al 14 jaar in Nederland,maar moet van
de IND nu terug naar Afghanistan. Daar loopt ze vanwege haar "verwesterde
leefstijl" grote kans slachtoffer te worden van de Taliban.

Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=3931


---------------------------------------------
Bouwbedrijf BAM profiteert van opsluiting van vluchtelingen en migranten

Op woensdag 1 december voerde de Werkgroep Stop Deportaties (WSD) een
ontsmettingsactie uit bij bouwbedrijf BAM. Daarmee wilde de actiegroep
duidelijk maken dat BAM een besmet bedrijf is. De actie vormt een onderdeel
van de campagne tegen het in aanbouw zijnde Justitieel Complex Schiphol.
"Justitieel Complex" is een eufemisme voor een grensgevangenis waar mensen
zonder verblijfsrecht worden opgesloten. BAM is betrokken bij de bouw van de
nieuwe grensgevangenis en bij andere kwalijke projecten. Het bedrijf wordt
daarom ook via een speciale website in de schijnwerpers gezet.

Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=3902


--------------
Doorbraak
Email: doorbraak@doorbraak.eu
Website: www.doorbraak.eu
Tel: 06.41.20.61.67
Postbus 901, 7400AX Deventer

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?
Meld je aan voor de [Doorbraak info]-nieuwsbrief:
http://www.doorbraak.eu/blog/?page_id=381
Ook voor afmelden.


Reageren? Mail doorbraak@doorbraak.eu


No comments: