Friday, December 10, 2010

5000 Studenten Protestieren in Amsterdam - video + info


In vier steden klinkt hetzelfde geluid: bezuinigen op hoger onderwijs? OPRUTTE!


Foto's door Jos van Zetten, Suzanne Hogendoorn, Ashley Nijland en Sinsia van Kalkeren

In vier steden tegelijk is vandaag door duizenden studenten gedemonstreerd. In Amsterdam (5000 studenten), Nijmegen (1500), Wageningen (500) en Utrecht (300) kwamen betogers in actie tegen Rutte's onderwijsbezuinigingen. Op de Dam was de opkomst het hoogst, maar ook in de andere steden was de sfeer strijdbaar en levendig. De betogers lieten met eigen gemaakte spandoeken zien en horen wat ze van de kabinetsplannen vinden: 'OPRUTTE!' Onder luid applaus werd aangekondigd dat de acties zullen doorgaan met als volgend groot moment een landelijke demonstratie in Den Haag op 21 januari. Hannah Muysken en Joris Wiegersma doen verslag.

Amsterdam: 'He ho kabinet, jullie vragen om verzet!'

De boodschap van de 5000 studenten en docenten op de Dam was helder: géén boete voor langstudeerders, géén bezuinigingen op hoger onderwijs, behoud van de stufi in de masterfase en goed en toegankelijk hoger onderwijs voor iedereen! Met deze aantallen en die in andere steden was dit het grootste studentenprotest dat er sinds een paar jaar in Nederland heeft plaatsgevonden.

Behalve studentenvakbonden en politieke jongerenorganisaties waren vandaag ook veel niet-georganiseerde studenten aanwezig. De hoge opkomst en strijdbare stemming laat de woede goed zien die er onder studenten leeft. De door het kabinet geplande C+1-maatregel is de voornaamste bron van verontwaardiging. Met deze maatregel zal elke student per extra studiejaar bovenop het berekende aantal studiejaren met bijna 5000 euro beboet worden. Daarbovenop moet de betreffende onderwijsinstelling voor elk van deze zogenaamde 'langstudeerders' voor straf 3000 euro uittellen.

Volgens de bedenkers van dit voorstel zal het aantal langstudeerders hierdoor afnemen. In een situatie dat het hoger onderwijs structureel onderbetaald wordt, dat er steeds minder ruimte voor persoonlijke begeleiding is en studenten steeds meer uren naast hun studie moeten werken om rond te komen, lijkt dit echter meer op een poging om vuur met vuur te bestrijden. Bovendien zullen veel studenten met een studievertraging hierdoor afhaken omdat ze de hoge kosten van de boete niet kunnen ophoesten.

Wat zijn de gevolgen van deze bezuinigingen volgens de betogers? Het onderwijs zal massaler worden en het studieaanbod minder groot, vertelde een docent aan de demonstrerende massa. Er klonk een luid boegeroep. Overal op de demonstratie waren spandoeken te zien en borden met de leus 'OPRUTTE!'. De slogan 'Wie slim is, moet rijk zijn' illustreerde treffend de gevolgen van deze kabinetsplannen: slechts de rijkere student zal nog in staat zijn door te studeren na de bachelor. Mensen waren zichtbaar met borden met daarop 'Hun winsten? Onze toekomst! STOP de bezuinigingen!'

Aan het eind van de demonstratie liep de menigte nog richting het Spui. Onderweg werden actieleuzen geroepen als 'He ho kabinet, jullie vragen om verzet!' Duidelijk is voor veel studenten dat dit het moment is om in actie te komen. Alleen door samen terug te vechten kunnen deze monsterlijke bezuinigingen gestopt worden. Maar, zoals Sander Breur, voorzitter van landelijke studentenvakbond LSVb in het slotwoord zei: we gaan net zo lang door tot deze plannen van tafel zijn. Voor ons studenten ligt er dan ook een uitdaging om op 21 januari met nog veel meer deelnemers te laten zien dat we de afbraak van ons onderwijs niet pikken.

.........................................................................................................................................................

Utrecht: 'Hee hee, ho ho, onderwijs verpest je zo!'

Driehonderd boze studenten protesteerden vanmiddag op de Uithof, het universiteitsterrein in Utrecht. Ongeveer 150 studenten en docenten kwamen bij elkaar op het verzamelpunt, dat was al drie keer zoveel als de organisatie verwachtte. Van daaruit maakten we een luidruchtige tocht door de Uithof. Leuzen als 'Hee hee, ho ho, onderwijs verpest je zo!' en het liedje 'Rutte, mag ik afstuderen ja of nee, moet ik dan ook geld betalen, ja of nee?' werden geschreeuwd.

Vele studenten sloten zich aan bij de demonstratie die uitgroeide tot 300 mensen. Als ludieke actie werden grote zakken vol met studieschuld meegetorst. Bij het bestuursgebouw, waar het College van Bestuur haar onderdak vind, werd veel lawaai gemaakt en geëist dat zij zich ook zouden uitspreken tegen het bezuinigingsbeleid. Voorzitter Yvonne van Rooy had namelijk net haar steun uitgesproken aan de studentenprotesten, maar vond ook dat studenten wel wat meer mochten betalen en wat harder konden werken.

De sfeer was boos, de studenten scholden Rutte en Verhagen voortdurend uit. Aan het eind van de demonstratie werd door verschillende sprekers opgeroepen voor meer en breder protest. Er werd duidelijk dat dit pas het begin was en het was dan ook heel logisch voor mensen om zich in te schrijven op de contactenlijsten om dinsdagavond aan te sluiten bij een actievergadering, belegd door het platform dat dit protest ook had georganiseerd. Ongeveer een derde van de aanwezigen schreef zich in om mee te gaan helpen aan de volgende stap in Utrecht, maar ook landelijk.


.........................................................................................................................................................

Bouw mee en word actief in de aanloop naar 21 januari!

Op zoveel mogelijk plaatsen zouden studenten nu bij elkaar moeten komen in comités om te mobiliseren voor de demonstratie op 21 januari, voor nieuwe acties en om meer studenten bij het verzet te betrekken, zodat we druk op het kabinet zo breed en sterk mogelijk opbouwen. Verspreid informatie en actie-oproepen via Facebook, Hyves of Twitter. Flyer op je onderwijsinstelling, neem het woord in je college om studenten op te roepen om mee te doen. De Internationale Socialisten zijn hier al op diverse universiteiten mee bezig, neem contact met ons op en doe mee!

• Universiteit van Amsterdam: 06-30947389 (Hannah)
• Erasmus Universiteit Rotterdam: 06-41369340 (Nico)
• Hogeschool Rotterdam: 06-43463763 (Mahmoud)
• Rijksuniversiteit Groningen: 06-43278713 (Hessel)
• Uithof Utrecht: 06-47605251 (Atse)
• Je kunt ook contact opnemen met de IS in deze steden


• Bezuinigingen op hoger onderwijs? OPRUTTE!
• Zeg NEE tegen eliteonderwijs
• Laat de rijken de crisis betalen!


Lees hier: Wat kunnen studenten in Nederland leren van het verzet in Groot-Brittannië en Italië?


Spirit Of Squatters Collective
Spirit Of Squatters Collective


Spirit Of Squatters Collective : This is solidarity action (like most of our videos). The solidarity is stronger when it is seen by as many people as possible.So...Please use it ! Pass this info to everybody who could be interested !!!
Feel free to embed,link it,send it,screen it etc. Use it=don't loose it. Reclaim the media with us !

... So get inspired. TOGETHER WE ARE STRONGER !!!
http://www.youtube.com/user/spiritofsquatters
Spirit Of Squatters Collective is always trying to report and support good things what are happening around us. We trying at least one time a week show You some news. Our goal is to do it daily but 1st we can not be everywhere and 2nd We don't have enough time mainly to edit ( there are many projects waiting for their time...) That's why we waiting for You to help us support good things with our video channel and with creating independent media.

and that's few words from our pages:
With our activities we want to make this world a better place.Reclaim the media with us.Feel free to use our videos.Now all up to you !!!Real life is beginning when you turn off the tv, computer. See you on the streets in actions !!!
If You think its important and good what we are doing You can donate what can help us to find more time to improve our activity. Click here:
http://ourmediaindymedia.blogspot.com
OR EVEN BETTER YOU CAN OFFER US WORK.Thanks !!!

WATCH!
READ!
THINK!
REALIZE!
TALK!
COMMUNICATE!
LISTEN!
DEFEND!
DESTROY!
CREATE!
CHANGE!
GET INSPIRED!
RECLAIM MEDIA WITH US!
JOIN US!
FIGHT FOR YOUR RIGHTS!
LOVE !!!
SQUAT!

No comments: