Friday, March 2, 2012

[Doorbraak Info] Beschaafd deporteren

---------- Forwarded message ----------
From: Doorbraak <doorbraak@doorbraak.eu>
Date: Thu, 1 Mar 2012 19:30:25 +0100 (CET)
Subject: [Doorbraak Info] Beschaafd deporteren
To: doorbraak.eu@lists.riseup.net

Doorbraak en de Occupy-beweging

Begin september 2011 gingen mensen in New York de straat op onder de leus
"Occupy Wallstreet". Anderhalve maand later was het protest al uitgegroeid tot
een wereldwijde beweging. Weer drie maanden verder is het behoorlijk stil
geworden rond Occupy. Hopelijk vooral door het koudere weer. Hoe heeft
Doorbraak de beweging tot nu toe beleefd? Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=9069


--------------------------------
"Welkom onthaal"-petitie blijkt "beschaafd deporteren"-verzoek

Invoeren van een dagelijkse of wekelijkse meldplicht voor afgewezen migranten
en vluchtelingen. Hen opsluiten in "vrijheidsbeperkende locaties". De overheid
helpen door hun "vrijwillige" terugkeer te bevorderen. Zo ziet "het humane
vreemdelingenbeleid" er uit waar Welkom Onthaal gisteren voor pleitte. Het
Rotterdamse netwerk overhandigde een petitie aan de vaste Kamercommissie
Integratie en Asiel. Namens de SP nam Kamerlid Sharon Gesthuizen de 700
steunbetuigingen in ontvangst. Haar partij toont zich al langer voorstander
van 'beschaafd deporteren'. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=9057


-----------------------------------
Algemene staking in India

India beleefde gisteren een algemene staking. Daarmee kwamen elf
vakbondsfederaties in actie voor eisen als een hoger minimumloon, een
landelijk sociale zekerheidsfonds voor ongeorganiseerden, pensioenzekerheid,
geen uitbesteding/outsourcing van werk, en gelijke arbeidsvoorwaarden en lonen
voor mensen met losse contracten. Tevens was de actie een protest tegen
prijsstijging. De eisen drukken ongenoegen uit van arbeiders met het
regeringsbeleid. Maar het zou verkeerd zijn om hier een actie van arbeiders
zelf in te zien, althans niet in de zin dat arbeiders aan de touwtjes van hun
protest trekken. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=9050


----------------------------------
Nucleaire genocide en massamoord kunnen rechtmatig zijn, aldus
advocaat-generaal bij de Hoge Raad

Vorige week hebben anti-kernwapenactivisten, waaronder een lid van Doorbraak,
bij de procureur-generaal bij de Hoge Raad een klacht inge­diend tegen een
advocaat-generaal van zijn parket. Die heeft zich volgens de activisten
"ethisch en juridisch corrupt getoond" en beweerd "dat nucleaire genocide en
massamoord op de burgerbevolking onder omstan­digheden rechtmatig zouden
kunnen zijn". De activisten hebben aangedrongen op diens ontslag. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=9043


-----------------------------------
Schoonmakers naar de universiteit

Wat nu? Hebben de schoonmakers de staking gewonnen en hebben ze nu geld om te
studeren? Nee, zover is het helaas nog niet. Toch stroomden tweeduizend
schoonmakers gisteren de Universiteit Utrecht (UU) op de Uithof binnen. Samen
met de Kritische Studenten Utrecht (KSU) bezetten ze de universiteit, een
grote opdrachtgever van schoonmaakbedrijven. Helaas knijpt ook de UU het
budget voor schoonmaak af en willen de schoonmaakbazen hierdoor niet zelf
minder geld beuren, maar de schoonmakers ervoor op laten draaien. Die zijn dat
echter bepaald niet van plan! Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=9011


--------------------------------
Een brood stelen of zwart werken, mag dat?

Op het spreekuur van de Amsterdamse Bijstandsbond druppelen steeds vaker
mensen binnen die de wanhoop nabij zijn. Per 1 januari is de toets op het
huishoudinkomen ingevoerd voor mensen die bijstand aanvragen. Voor mensen die
al een uitkering hebben, gaat de toets per 1 juli in. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=8997


----------------------------------
Staken is ons recht, houden zo!

Als arbeiders hebben we rechten. We mogen ons verenigen. Als we het oneens
zijn met de baas, mogen we collectieve acties voeren. Als de baas niet
luistert, mogen we staken. In deze tijden waarin de rechtse neo-liberale elite
al onze rechten afpakt waar we ooit voor hebben gestreden, doen ze nogmaals
een stap erbij. Ze willen ons het recht afpakken om te staken. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=8993


--------------
Doorbraak
Email: doorbraak@doorbraak.eu
Website: www.doorbraak.eu

No comments: