Saturday, March 3, 2012

Vertalings collectief - Contra info

Contrainfo.espiv.net is het resultaat van een poging om een vertalings collectief in de bredere anarchistische/anti-autoritaire/libertaire beweging te creƫren. De oprichting van Contrainfo.espiv.net is tevens het levende bewijs dat het bestaan van een dergelijk collectief noodzakelijk is.

We zijn een open en zelf-georganiseerde onderneming die als doel heeft contra-informatie te verspreiden. Dit om zo de Griekse anti-autoritaire beweging te verbinden met die uit het buitenland en om de anarchistische discours in de samenleving te brengen. We benadrukken communicatie zonder tussenkomst als een instrument in de handen van de beweging, als een voorwaarde voor een vrije samenleving, en als een middel en een einde. Tegelijkertijd is dit project een aanvulling op en ondersteunt het de onafhankelijke contra-informatienetwerken en daarmede gelijkgestelde ondernemingen in het buitenland.

De behoefte aan een dergelijk initiatief vandaag de dag is duidelijk. De macht versterkt en moderniseert de activiteiten van propaganda van de massamedia. Het probeert de werkelijkheid om te zetten in virtuele en de zichtbare wereld in de fictieve. Het brengt het kunstmatige idee in de hoofden van mensen om zo geleidelijk hun kritische vermogen te verwijderen en ze in gehoorzame onderdanen met een zwakke wil te veranderen. Het uiteindelijke doel van deze macht is collectieve hypnose, isolatie, individualisering en de absolute manipulatie van ons bewustzijn. De gereedschappen die gebruikt worden zijn hetzelfde als bij elke andere smerige zaak: het vormen van een bewustzijn met opzettelijke leugens, onnauwkeurigheid, en vervorming van de feiten, nieuws en informatie. De agenten van dit ideologische terrorisme zijn de verdorven massamedia van desinformatie. Minachting van de massa-media, bewust of niet, gedeeltelijk of volledig, is nog een teken van een wereld die uit elkaar valt samen met zijn leugens. "Mooie" leugens vallen niet per se uit elkaar in een even mooie manier. De stank afkomstig van het rotten van de oude wereld is elke dag meer waarneembaar. Laten we dit proces versnellen door de oude wereld te bestrijden terwijl we de nieuwe aan het maken en ervaren zijn. Met voorstellen en experimenten, analyse en synthese, maar ook met improvisatie.

Tegen de decadente en onmenselijke dominante ideologie, stellen wij een samenwerking voor die bestaat uit solidariteit en zelf-organisatie. Wij richten ons op het onthullen van de mythe van de objectiviteit en de onpartijdigheid van de zogenaamde "informatie" uit de massamedia, en de vermeende "vrijheid van meningsuiting". Wij willen geinformeerd worden over wat er werkelijk gaande is in de wereld en in onze buurten. Via de directe vertaling en de verspreiding van nieuws, opinies en de diversiteit van contra-informatie en kennis uit de beweging. Om verzet te bieden tegen de politieke uitdrukking van het kapitalisme/totalitaire democratie. Tegen het geweld van het ideologische terrorisme zetten we het tegen-geweld in van de contra-informatie. We zetten onze kennis in de praktijk omwille van de mooiste en meest hoopvolle strijd in de geschiedenis van de mensheid: de strijd voor individuele en sociale bevrijding.

Iedereen is meer dan welkom om contact met ons op te nemen en op alle mogelijke manieren deel te nemen in ons open project in zelfbeheer.

Email: contrainfo@espiv.net
Website: http://nl.contrainfo.espiv.net

No comments: